VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Search | Check update time | Archives: [1]2 ]
Subject: Re: Apie lietuvius ir zydus Izraelio Kneseto Pirmininkas Rivlin'as


Author:
Petraitis
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 09/23/03 13:01:59
In reply to: Petraitis 's message, "Re: Apie lietuvius ir zydus" on 09/23/03 12:52:40

Izraelio Kneseto Pirmininko Rivlino kalba Lietuvos Respublikos Seimo posėdyje

Gerbiamasis Seimo Pirmininke pone Artūrai Paulauskai,
Gerbiamosios ir Gerbiamieji Seimo nariai.
Šiandien mes susirinkome čia, kad pažymėti šešiasdešimtmetį nuo tos dienos,
kai buvo sunaikintas Vilniaus getas,
kai galutinai buvo kraujyje paskandinta garsi Lietuvos žydų bendruomenė.
Yra ir tokių, kurie mano, kad keturiasdešimt ar penkiasdešimt sovietinės valdžios metų gali atleisti tautas nuo jų istorinės atsakomybės.

Bet yra ir drąsių vadovų, tokių kaip Ministras Pirmininkas Prezidentas Algirdas Brazauskas, kurie supranta, kad neįmanoma atversti naujo puslapio, nepažvelgus drąsiai į akis praeities baisumams ir nepripažinus istorinės atsakomybės.

Mes, izraeliečiai, neužmiršime jo nuoširdžių ir jausmingų žodžių; neužmiršime, kaip įsimintinai prieš aštuonerius metus jis atsiprašė visos lietuvių tautos vardu.
Mes neužmiršime šventų jo Jeruzalėje, Knesete, pacituotų žodžių, kuriais šaukėsi į dangų žydai paskutinėmis gyvenimo akimirkomis Panerių miške, Kaune ar Vilniaus gete:
« Klausykis, Izraeli! Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats».

Šis istorinis atsiprašymas buvo svarbus ir reikšmingas žingsnis teisinga kryptimi. Bet prieš tai Lietuva padarė didelę klaidą, kai nutarė (ir tai visai suprantama, nes ji norėjo visiškai užversti jai primestą sovietinį istorijos puslapį) reabilituoti ir tuos, kurie nusikalto žmoniškumui, kurių rankos suteptos žydų krauju.

Aš taip pat turiu jums kaip demokratiškai išrinktų narių parlamentui visiškai paprastai pasakyti, kad Lietuvos žydų išgrobstyto turto grąžinimo keliems likusiems palikuonims, kuris jiems teisėtai priklauso, klausimas nebus išbrauktas iš mūsų šalių santykių darbotvarkės.

Kaip demokratinės valstybės įstatymų leidėjai ir, žinoma, kaip Europos Sąjungos valstybės narės parlamento nariai, jūs turėsite pasvarstyti apie neigiamas tokių įstatymų pasekmes, kurie izraeliečiams, lietuviams bei jų palikuonims nesuteikia nuosavybės teisės ir įstatymiškai pateisina nužudytų aukų turto plėšimą.
Drąsūs Lietuvos istorikai ir žurnalistai, tyrinėdami tai, kas vyko nacių okupuotoje Lietuvoje, realiai mato skaudžius faktus.
Jie kaip ir daugelis kitų Lietuvos visuomenės narių (esu tuo įsitikinęs), mano, jog nepriklausoma ir demokratinė Lietuva turi atskleisti savo nepagražintą praeitį ir įsigilinti į jos prasmę.
Mes iš tikrųjų žavimės "Yad VaShem", Izraelio holokausto atminties instituto, vykdomu švietimo projektu, kuriame dalyvauja Lietuvos mokytojai. Rengiami seminarai holokausto tema ir siekiama, kad į Lietuvos mokyklų mokymo programas būtų dėstomi reikšmingi istorijos skyriai.
Bet reikia aiškiai suprasti, jog nepakanka dalyvauti seminaruose, nors tai irgi svarbu. Pastangos švietimo srityje turi būti tęsiamos, o mokymo turinys turi būti išsamus, kad kiekvienas Lietuvos jaunuolis žinotų tiesą. Visą tiesą.
Gerbiamieji Parlamento nariai, atvykau čia šiandien ne tam, kad dėstyčiau Jums žydų ir lietuvių istoriją.
Aš stoviu čia prieš Jus kaip valstybės atstovas ir kaip žydas, kad papasakočiau jums apie mus, izraeliečius - 2003-jų metų izraeliečius.
Mes, izraeliečiai, stengiamės gyventi savo gyvenimą kaip ir Jūs, lietuviai, tai pat kaip kiekviena kita tauta. Bet holokaustas, mūsų praeitis, nėra tik juodas istorijos puslapis.
Tai ne tik tamsus laikotarpis, kuris praėjo ir kurio jau nebėra. Mums holokaustas yra esminė mūsų tautinio identiteto dalis. Tai ir kiekvieno izraeliečio ir kiekvieno žydo pasaulyje asmeninio identiteto dalis. Holokaustas suteikia motyvacijos kiekvienam jaunam aštuoniolikmečiui izraeliečiui, kai jis eina į kariuomenę ilgam ir varginančiam karinės tarnybos laikotarpiui; palaiko aukštą gimstamumo lygį Izraelio valstybėje, mūsų gimstamumo rodiklis yra vienas aukščiausių Vakarų pasaulyje; tai daro įtaką Izraelio politikai ir veikia pačius giliausius Izraelio tautos sluoksnius.
Pastaraisiais metais holokausto atmintis, nepaisant visų po jos praėjusių metų, kiekvienam izraeliečiui tampa asmeniškesnė ir artimesnė. Šiandien, praėjus penkiasdešimt aštuoneriems metams po to, kai Europoje nutilo patrankų gausmas, natūraliai vis mažėja greta mūsų gyvenančių holokausto liudininkų.
Daug išsigelbėjusiųjų, kurie, nepaisant baisios naštos, anksčiau buvo linkę tylėti, užsisklęsti, vieni kentėti nakties košmarus ir paskirti save naujam gyvenimui, šeimai ir žydų valstybės kūrimui - dabar, baigiantis gyvenimui, atsiveria ir pasakoja savo vaikams ir anūkams apie asmeninius išgyvenimus čia, Europoje.
Trečioji po holokausto karta, jaunų izraeliečių karta, nepriklausomos, stiprios, savo galia pasitikinčios valstybės piliečiai, šiandien labai užjaučia holokausto liudininkus dėl jų patirtų išgyvenimų.
Daug izraeliečių, o ypač jaunosios kartos atstovų, čia grįžta, į šalis, kurių žemė prisigėrusi žydų kraujo, ir stengiasi pajusti pragaro ugnies siaubą. Jie vyksta į miškus, kuriuose nebėra žydų; jie lankosi mirties ir koncentracijos stovyklose; jie aplanko kapus.
Jiems, kaip niekad anksčiau, artimas alkanas geto vaikas; viso miesto akivaizdoje buvusių draugų pažemintas jaunuolis; savo vaikus kelyje į mirtį duobėje raminanti motina; liepsnose paskendusioje sinagogoje su savo bendruomenės nariais paskutinę „Išpažinties“ maldą kalbantis rabinas.
Mes, izraeliečiai, visi mes - holokausto liudininkai.
Mes, laimingieji, gyvenantys savo nepriklausomoje valstybėje, tragedijos pamokas išgyvename nuolatos, kiekvieną dieną.
Tik įsikūrusi Izraelio valstybė savo vėliavoje įrašė priesaiką „Daugiau niekados!“.
Valstybė, būdama kiekvieno žydo vienintelė saugi prieglauda, vykdo šią priesaiką.
Holokausto atmintis ir priesaika, kad nebebus liejamas žydų kraujas, sudaro mūsų identiteto ir gyvenimo pagrindą net praėjus šešiasdešimčiai metų.
Taip yra ne tik todėl, kad holokaustas - esminė mūsų tautos patirtis, bet ir dėl to, kad ir šiandien mus supa priešai, kurių tikslas - užbaigti niekingą Hitlerio darbą, išžudyti milijonus Izraelio valstybėje gyvenančių žydų.
Izraelio valstybė nori gyventi kaip normali demokratinė valstybė. Bet Izraelio teritorijai šiandien iškilusi didžiausia grėsmė. Šimtai raketų nukreipta į tankiausiai gyvenamus jos centrus. Korumpuoti ir fundamentalistiniai režimai į masinio naikinimo ginklų kūrimą investuoja milijardus dolerių, kad panaudotų tuos ginklus prieš mus. Šimtai tūkstančių žmonių mokomi, kad, esą, pats Izraelio egzistavimas teršia Šventąją žemę ir kad aukščiausias religijos įsakymas yra nusižudyti kartu žudant Izraelio gyventojus.

Nuo pat įkūrimo dienos, o šiandien, kaip niekada anksčiau, Izraelis kenčia nuo mirtį nešančio arabų terorizmo, kurį skatina ypač niekingas islamiško fundamentalizmo ir aklo susižavėjimo Hitleriu derinys. Siaubingi vaizdai - ištisos kartu autobusuose, gatvėse ir net savo namuose išžudytos šeimos - sugrąžina mus į Vilniuje, Kaune, Paneriuose matytus vaizdus. Į anų laikų vaizdus.
Ir jau daug metų, matydamas tuos vaizdus, Izraelis priverstas vienas galynėtis su didėjančiu terorizmu. Jau daug metų, perdaug metų, Izraelį kaskart sukrėsdavo daugelio demokratinių šalių dvejopi standartai, veidmainystė, kai jos atsisakė pasmerkti ir net tarėsi suprantančios antiizraelietiško ir antisemitinio terorizmo motyvus.
Ne paslaptis, pone Pirmininke, kad Europa, kaip visuma, ne kartą buvo perdaug atlaidi arabų terorizmui ir korumpuotiems teroristiniams režimams. Ne paslaptis ir tai, kad Izraelis semiasi stiprybės iš ryžtingos tokių valstybių kaip Lietuva, kurios dabar stoja į Europos Sąjungą, pozicijos pasaulinio terorizmo atžvilgiu.
Manau, kad laisvasis pasaulis, o ypač Vakarų Europos šalys, gali daug ko pasimokyti iš liūdnos patirties jaunų demokratinių valstybių, tokių kaip Lietuva, kurios daug metų buvo diktatūros gniaužtuose ir kurios pažįsta visų diktatūrų "makiaveliškąjį" mentalitetą: po nekaltojo išvaizda slepiasi intrigos, rezgamos prieš kaimynus ir prieš savo pačių piliečius.


Šiandien, naujajai, nepriklausomai ir demokratinei Lietuvai rengiantis prisijungti prie besiplečiančios Europos Bendrijos, kreipiuosi į jus
- kaip Izraelio valstybės demokratinio parlamento -
Kneseto pirmininkas;
- kaip palikuonis Lietuvos žydų pasididžiavimo, žydų tautos dvasios milžino Vilniaus Gaono Rabino Elijahu šeimos,
šeimos, kurios šakos jau du šimtus metų žydi Šventojoje Žemėje,
tačiau šeimos šaknys giliai įaugusios čia, Lietuvos Jeruzalėje,
Vilniuje.

Stoviu čia kaip paprastas žydas, kurio broliai ir seserys - beveik ketvirtadalis milijono vyrų, moterų, senių, vaikų ir kūdikių šimtuose broliškų kapų palaidoti čia, Lietuvoje.
Bet atvykau čia šiandien ne tam, gerbiamasis Pirmininke, kad vėl pasakočiau naujajai Lietuvai apie baisybes, kurias mano tautiečiai patyrė čia, Vilniaus gatvėse, miesteliuose, kaimuose ir miškuose.
Ne tam atėjau į demokratišką šiuolaikinės Lietuvos Parlamentą, kad dar kartą pasakočiau apie ištisas iš namų prie gilių duobių miškuose nuvestas šeimas ir ten išžudytas ar užkastas gyvas.

Atvykau čia ne tam, kad priminčiau, jog daug lietuvių prieš šešiasdešimt metų dalyvavo Vilniuje vykusių mano brolių ir seserų žudynėse.

Nauja Lietuva, nepriklausoma ir demokratiška, jau pripažino savo istorinę atsakomybę mano tautiečiams. Lietuva supranta, kad ji kaip demokratiška valstybė, - o gal būtent todėl, kad ji yra demokratiška valstybė, - negali drąsiai nežvelgti į savo praeitį ir nepažvelgti į savo kolektyvinę sąžinę.

Visa Europa turi atlikti gilią savianalizę. Daug Europos valstybių jau suprato, kad tik drąsiai žvelgdamos į praeitį ir praeities pamokų pagrindu auklėdamos jaunesnę kartą gali užtikrinti sau ir pačiai Europai, kad Antrojo pasaulinio karo baisumai niekada nepasikartos.

Labai gaila, bet tai suprato ne visi europiečiai. Yra tokių, kurie mano, jog pats faktas, kad jų šalys buvo okupuotos nacių, atleidžia juos nuo moralinės, asmeninės, tautinės ir istorinės atsakomybės už tautiečių žiaurumus, kurie kartais noriai bendradarbiavo su naciais, o kartais vykdė žiaurumus savo iniciatyva.

Iš tikrųjų tik prieš keletą metų visam pasauliui ir patiems europiečiams buvo parodyta, kad po penkiasdešimties metų tartum vykusio šviečiamojo darbo demokratinės Europos kieme dar gali rastis demoniško genocido ir etninio valymo, ir vieną gražią dieną žmonės dar gali pakelti ranką prieš savo vakarykščius kaimynus bei draugus ir išžudyti ištisas šeimas, ištisus kaimus.
Nenuostabu, kad būtent jaunosios Europos demokratijos, tokios kaip Lietuva, visai neseniai visa širdimi parėmė Sadamo Huseino nuvertimą. Tai vienas pavojingiausių tironų, dėl kurio regioninė problema tapo pasauliniu pavojumi.
Aš įsitikinęs, pone Pirmininke, kad Lietuvos moralinis požiūris į pasaulinio terorizmo problemą leidžia geriau suprasti sudėtingą situaciją, kurią Izraelis patiria kiekvieną dieną.
Tikiu, kad jeigu jūs, lietuviai, suprasite, kad ne tik mes savo subjektyviomis akimis matome tiesioginį ryšį tarp nacių baisybių ir pražūtingų teroristinių išpuolių mūsų atžvilgiu, tai mato visiškai objektyvus stebėtojas - rasizmas yra tas pats rasizmas;
motyvas yra tas pats motyvas ir tikslas yra vienas ir tas pats - fizinis žydų, kur jie bebūtų, sunaikinimas - tai galėsite suprasti ir, kodėl mes niekada negalėsime užmiršti;
kodėl niekada negalėsime padėti taško po savo praeitim; ir kodėl norime, kad tautos tikrai ir drąsiai atliktų savianalizę.
Mūsų nuomone, pasirinkta tinkama ir etiška politika atžvilgiu tų, kurie šiandien grasina pasaulio taikai ir kurie prisaikdinti nekęsti, vykdyti terorą ir žudyti, rodo, kad iš holokausto buvo pasimokyta. Tačiau mes, žydai, prisimename ne tik holokaustą, bet ir baisų Lietuvos žydų likimą. Mes taip pat prisimename klestinčio žydų gyvenimo Lietuvoje ir visoje Europoje šimtmečius. Juodas holokausto šešėlis neabejotinai užtemdo Aukso amžių, bet jo neištrina.
Šiandien nepriklausoma demokratinė Lietuva, nusikračiusi sovietinio režimo ir
sukūrusi laisvą demokratišką valstybę, per kelerius metus pasirengusi įstoti į Europos Sąjungą yra pavyzdys visam pasauliui.
Esame įsitikinę, kad, remdamiesi bendrų mūsų demokratinių vertybių ir ilgos mūsų bendros istorijos pagrindu, mes galėsime ir toliau nuoširdžiai draugauti ir vykdyti abipusius savo valstybių įsipareigojimus. Norėčiau padėkoti Jums, pone Pirmininke, už kvietimą atvykti į Lietuvą ir už didelę garbę kreiptis į Lietuvos Parlamentą.
Dėkoju

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
[> [> [> Subject: Re: Apie lietuvius ir zydus Izraelio Kneseto Pirmininkas Rivlin'as


Author:
Justas
[ Edit | View ]

Date Posted: 09/23/04 12:10:43

laba diena! gal butu galima gauti vaizdines medziagos apie kauno ir lietuvos zydus. ju paprocius tradicijas ir gyvenima?

[ Post a Reply to This Message ]


[> [> [> Subject: Re: Apie lietuvius ir zydus Izraelio Kneseto Pirmininkas Rivlin'as


Author:
Edita
[ Edit | View ]

Date Posted: 02/19/05 16:55:28

Laba diena.Man iškilo klausimas apie holokausta(II - asis pasaulinis karas), kuris buvo vykdomas Europoje,ir žmones kurie padejo žydams. Kaip Izraelyje pagerbiami žydu gelbėtojai?

[ Post a Reply to This Message ]
[> [> [> [> Subject: Re: Apie lietuvius ir zydus Izraelio Kneseto Pirmininkas Rivlin'as


Author:
Benas
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/20/09 17:15:04

Cia jai apie zudus tai zydai duoda kaskokius medalius tiem gelbetojams. Bet jie nagli daba nori atgauti tipo savo visas zemes Lietuvoje ir pinigus. Mat jos galbejom daba dar turim zemes atiduot ? Biski manau per daug cia jie naglai mes turime atiduot didziulis pinigus , o medalius duoda tik uz tai kad vaikus auginom slepem jos ir panasiai ;(

[ Post a Reply to This Message ]


Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]
[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+0
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.