VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Search | Check update time | Archives: [1]2 ]
Subject: Ekonomika pagal Brežneva ir Valdininkus


Author:
any
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 05/ 9/03 10:48:26
In reply to: vardas 's message, "Apie lietuvius ir lietuvybes ypatumus" on 05/ 9/03 09:37:50

<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=2295205">http://www.delfi.lt/news/economy/business/article.php?id=2295205</a>

Ekonomika pagal Brežneva, 2003 05 09 12:37
sako Brežnevas Vakaru valstybes vadovui i klausima, iš kur mažai apmokamas sovietinis darbininkas paima suma, kurios jam truksta normaliam gyvenimui, Brežnevas atsakes: ne mano reikalas, iš kur jis ja pavagia.
Mus tebevaldanti plyštanciu žandu sovietine nomenklatura ligi šiol isitikinusi, kad visi vagia taip pat, kaip ji, todel nera ko valstybei rupintis, kad valstybes pinigai teisingai cirkuliuotu

Del mokesciu dydžio ir Europos, 2003 05 08 17:49
valdininkai nutyli, kad ten, kur mokesciai dideli, žmones gauna iš valstybes fondu labai daug geros kokybes paslaugu ir garantiju, dideles pensijas.
Tuo tarpu pas mus net vaiku mokymas, auginimas, gyventoju gydymas, teisesauga apmokami iš musu kišeniu, nors mokescius lyg ir mokame.
Reikalas tas, kad valdžia neisisavino, kad mokesciai pirmiausia skiriami VALSTYBES reikmems, ir tik nedidelis procentas BVP procentas gali buti skiriamas ja administruojantiems valdininkams.

To: Klausimelis, 2003 05 08 16:39, 2003 05 08 17:40
Taip. Musu valdininku kai paklausai, tai stebiesi, ko jie i ta Europa važiuoja, jei viska tik paviršiukais apžiuri ir griže visiškai priešingai aiškina, nei ten yra.
Europos valstybes skiria tuos, kurie dirba individualiai (ar tik šeima), tuos, kas samdo kitus žmones ir tuos, kas imasi azartiško verslo žaidimu ir didžiuliu pelnu (kaip pvz VP market).
Todel yra apmokestinimo skale – neapmokestinami, ribotai apmokestinami ir apmokestinami. Taip pat yra apdraudžiami ir apsidraudžiantieji.
Tai yra, valstybes atsižvelgia i tai, kad kažkoks visuomenei reikalingas darbas yra labai prastai apmokamas arba kokios nors kruopšcios paslaugos negali buti pelningos. Jei iš tokias pajamas gaunancio dar imsi mokescius, jei jis pats už save mokes draudima, tai toks žmogus atsidurs už skurdo ribos, negales tinkamai auginti savo vaiku, rupintis bent minimaliai savo sveikata. Neapmokestinti tokio ir moketi UŽ ji draudima yra pigiau, nei išlaikyti ji iš darbo biržos fondu.
Kol kas musu valdžia kaip vaikai žaidžia ir džiaugiasi savo turtais, dar nesubrendo iki stadijos, kai garbes reikalu tampa kiekvienam asmeniškai rupintis, kad valstybe butu turtinga, (kad fonas, kuriame jie žaidžia, taip pat butu turtingas).

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
[> Subject: Re: Apie lietuvius ir lietuvybes ypatumus


Author:
apie ex KGB
[ Edit | View ]

Date Posted: 05/16/03 11:01:51

Blakė, be, 2003 05 16 11:55
Prie Čepaičio per daug nesikabinkite. Jis, be abejo, buvo įpainiotas irgi į tą nelemtą KGB
tinklą, bet, atrodo, niekam nepakenkė. Vėliau
atliko, kaip atgailą, savo patriotinę misiją ir
vėliau jis daugiau ir nebelindo į valdžią ir į
tą nešvarią politiką, priešingai Šatrijai, kuri
tikrai tuo klausimu neturi nei garbės, nei sąžinės. O tereikėjo tik pasakyti viešai tiesą ir
atgailauti. Stebina tik Brazausko atvejis. Juk jis
buvo kgbistas pirmasis, nes jam Lietuvoje KGB
atsiskaitydavo už savo juodus darbus ir vykdydavo
kompartijos CK ir tuo pačiu pirmojo jo sekretoriaus užduotis ir įpareigojimus, sekant ir
slopinant patriotinius lietuvių judėjimus.
Todėl kyla konkretus klausimas. Kaip galėjo
jis, be jokio sąžinės graužaties, būti nepriklausomos ??? Lietuvos prezidentu, paskui
premjeru, o dabar jau ir valdžios Lietuvoje
absoliučiu uzurpatorium ir tuo pačiu turėti
aukštus reitingus? Matyt, mes patys esame berazumių tauta. O ponia Prunskienė - Šatrija
KGB voratinklyje tebuvo tik mažytė nupeipusi muselė, tik nepajėgianti prisipažinti, kad jame
buvo (savo, žinoma, noru) pakliuvusi, nes, kaip
ir anksčiau, nori garbės ir lovio.

[ Post a Reply to This Message ]Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]
[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+0
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.