VoyForums

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: [1]2345 ]
Subject: Co Than Qua Tu


Author:
Bai cua Tru Me Tin
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 01:36:34 09/28/03 Sun
In reply to: bai cua Tru Me Tin 's message, "An Quang Thien Quy" on 01:34:53 09/28/03 Sun

Cô Thần
Cô có nghĩa là mồ côi (mồ côi cha sớm gọi là "cô") , c̣n có nghĩa là cô độc, (như "cô lập vô trợ" trơ trọi một ḿnh không ai giúp), không cùng ḥa hợp, đứng riêng một ḿnh, trơ trọi
Thần có nghĩa là bầy tôi, kẻ thuộc dưới quyền, đồng thời có nghĩa là thiên thần, thần thánh hoặc tinh thần, thần khí

Quả Tú
Quả có nghĩa là góa chồng, hoặc phụ nữ năm mươi tuổi mà chưa có chồng cũng gọi là quả. Tú có nghĩa là ngôi sao

Hai sao này đại đa số các sách cho là hành Thổ, nhưng Việt Viêm Tử cho là hành Hỏa, Cô Thần th́ Dương Hỏa, Quả Tú thuộc Âm Hỏa. Cô Thần chỉ đóng ở Tứ Sinh (Dần Thân Tỵ Hợi) và Quả Tú chỉ đóng ỏ Tứ Mộ (Th́n Tuất Sửu Mùi)

Cô Quả có ư nghĩa cô độc, trơ trọi, lẻ loi, đơn chiếc, lạnh lẽo, hiếm hoi nhưng cần xét kỹ v́ Cô Quả cũng giống như Tả Hữu, là trợ tinh nhưng cường độ yếu hơn, gặp cát th́ phù cát, gặp hung th́ phù hung, theo hung tinh mà tác hại nhưng ảnh hưởng không mạnh mẽ. Đây là đặc điểm cần chú ư, chớ nên gặp Cô Quả th́ cho là xấu, phải xét kỹ, nếu gặp nhiều hung tinh th́ xấu thêm một chút, gặp nhiều cát tinh th́ hóa cát thêm một chút v́ cường độ chi phối không mạnh lắm và chỉ có ư nghĩa mạnh thiên về tinh thần khi ở Mệnh, Thân, Phối và Hạn, thiên về vật chất khi ở Điền Tài. Chú ư đặc tính của Cô Quả chỉ có nghĩa khi tọa thủ và đủ bộ (hai sao này luôn luôn tam hợp chiếu với nhau), c̣n hội chiếu, nhất là chỉ có một sao chiếu th́ ư nghĩa bị giảm thiểu rất nhiều. Tính chất cô độc của Cô Quả tăng lên khi đồng cung với Đẩu Quân, Lộc Tồn, Vũ Khúc.

Cô Quả hội với nhiều quí tinh, văn tinh th́ là bậc học thức uyên thâm, tính t́nh nghiêm trang, cẩn thận. Hội với phú tinh và quyền tinh gặp thêm nhiều sao tốt th́ là bậc đứng đầu thiên hạ v́ cô c̣n có nghĩa là trội lên hết tất cả. Ở cung Tài Điền và Quan Lộc sáng sủa là hợp cách nhất khiến cho công danh, tiền tài, điền sản được bền vững hơn

Thủ tại Mệnh, Thân th́ :
Khó tính, kỹ lưỡng, ḿnh làm việc ǵ cho chính ḿnh th́ ưng ư, c̣n người khác làm th́ không cảm thấy hài ḷng
Có khả năng ăn uống khó tính, không thích th́ không ăn
Sống nội tâm, thường có sở thích riêng nào đó
Không chia xẻ t́nh cảm, không thổ lộ t́nh cảm, khó ai hiểu được tính ư của bản thân cho dù là người rất thân với ḿnh như cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái
Bạn bè th́ có thể có nhiều, và thông thường có nhiều bạn, nhưng bạn thân th́ ít. Giao thiệp rộng răi, nhưng chỉ là giao thiệp mà thôi, ít kết thân, kỹ lưỡng trong vấn đề chọn bạn (Cho dù có Tả, Hữu đồng cung cũng ít bạn thân). Nếu ai không hợp ư th́ thông thường sẽ xa lánh không giao thiệp hoặc không thèm quan tâm đến
Lạnh lùng (rơ nét khi đồng cung với Vũ Khúc)
Thường ít người thích do lạnh lùng, khó tính
Trên vấn đề hôn nhân t́nh cảm th́ thường chậm trễ bắt nguồn từ sự khó tánh của bản thân, sự kén chọn, nếu có Đào Hồng chiếu th́ vẫn có người theo đuổi nhưng lại quá kén chọn bỏ qua nhiều dịp. Gặp thêm Vũ Khúc th́ càng rơ nhưng cần phân biệt rằng Vũ Khúc ảnh hưởng mạnh hơn Cô Quả. Nữ nhân Vũ Khúc, Ḱnh, Quả đồng cung th́ dễ không chồng do quá khó tính
Nam nhân có Cô Thần, nữ nhân có Quả Tú thủ Mệnh, nếu không được cát tinh hóa giải, th́ dễ đưa đến đơn độc, khắc cha mẹ, hoặc khắc vợ chồng, hoặc khắc anh em như không ở gần cha mẹ, vợ chồng anh em, ly cách với họ, hoặc không vợ không chồng không con, hoặc góa vợ, góa chồng (Nam kỵ Cô, Nữ kỵ Quả). Nếu Nam Quả nữ Cô th́ đỡ xấu nhiều hơn, có con thường chỉ tối đa là hai người, thường là hoặc nam hoặc nữ và con cái không gần với cha mẹ. Đồng cung với Vũ Khúc th́ gia tăng tính cô độc. Mọi cát tinh, nhất là hành Mộc, dều có thể hóa giải tính chất cô độc của Cô Quả, càng nhiều cát tinh th́ càng hóa giải mạnh

Các bộ sao kết hợp
Cô hay Quả gặp Vũ Khúc: nữ Mệnh gặp th́ tối kỵ, lận đận về đường chồng con
Quả Tú Đào Hoa gặp Thiên Mă: nữ Mệnh th́ t́nh duyên lận đận, số phận ch́m nổi lênh đênh
Cô Thần, Thiếu Dương đồng cung tại Dần Thân Tỵ Hợi: sáng suốt, nhân hậu
Cô Thần gặp Hồng Loan, Thiên Không đồng cung tại Dần Thân Tỵ Hợi: từ thiện, đạo đức


Cô Quả tại các cung:
Hai sao này ảnh hưởng đến tinh thần là chủ yếu khi đóng ở Bào, Phụ Mẫu, Tử Tức, Thiên Di, Phối, Nô, Phúc Đức. V́ có ư nghĩa cô độc, trơ trọi, lẻ loi, đơn chiếc, lạnh lẽo, hiếm hoi nên nếu không gặp cát tinh (chú ư điều này) th́ có hại cho việc cầu hôn nhân, cưới hỏi, đoàn tụ, gây bất lợi cho cá nhân trong quan hệ ngoài xă hội, trong gia đ́nh như trong tương quan giữa cá nhân với bạn bè, người giúp việc, người hôn phối, cha mẹ, con cái, anh em, họ hàng.

Cung Nô
Ít bạn thân cho dù thông thường có nhiều bạn bè, bạn bè thường không hiểu nhau
Nô tốt th́ bạn bè nhiều nhưng không quan hệ lâu dài được phải xa cách bạn bè v́ một lư do ǵ đó, bạn bè tụ rồi tan

Huynh Đệ
Anh em mỗi người mỗi ư nhưng cũng không có nghĩa là xung khắc
Chủ giảm số lượng anh em, không có nghĩa là không có anh em, nhưng anh em dễ xa cách nhau
Không hay thổ lộ t́nh cảm với anh em hoặc anh em không hiểu tính ḿnh
Huynh Đệ xấu hoặc không cát tinh th́ hoặc hiếm anh em (hai người là nhiều, nhiều hơn th́ không hợp tính, hoặc không ở gần nhau), không nhờ cậy được anh em, hoặc ở xa cách anh em, hoặc anh em bất ḥa
Huynh đệ tốt th́ cũng được anh em giúp đỡ, thông thường nhiều anh em nhưng anh em ly tán

Phụ Mẫu
Thường con cái và cha mẹ mỗi người một ư nhưng chưa hẳn là khắc nhau
Phụ Mẫu xấu th́ hoặc không hợp tính với cha mẹ, cha mẹ và con cái không hiểu tính nhau, hoặc không được cha mẹ giúp đỡ, hoặc có cha hoặc mẹ chết sớm (khi có hung sát tinh tại Phụ Mẫu)
Phụ Mẫu tốt th́ cha mẹ lại hay quan tâm đến con cái, được cha mẹ quan tâm nhưng thường sớm xa cách cha mẹ (Phụ Mẫu có Cô Quả Tuần hay Triệt án ngữ là một cách sớm ly hương hoặc xa cách cha mẹ một thời gian)

Phối
Thông thường chậm hôn nhân, hoặc sống độc thân, hoặc vợ chồng không hiểu tính nhau, không hợp ư nhưng không có nghĩa là xung khắc
Phối xấu th́ bất ḥa, chửi nhau, hoặc sống với chồng vợ cảm thấy lẻ loi, cô đơn, không chia xẻ t́nh cảm, nếu gặp hung sát tinh th́ có thể đưa đến vợ chồng sinh ly hoặc tử biệt, hoặc vợ chồng phải xa cách một thời gian, hoặc vợ chồng ít khi gặp nhau, không ỏ gần nhau, lâu lâu mới gặp gỡ
Phối tốt th́ cũng tốt nhưng vợ chồng thường ít chia xẻ t́nh cảm cho nhau, không hợp tính nhưng không xung khắc. Nếu vợ chồng sống hợp nhau th́ thông thường lại không có con cái .Vũ Khúc gặp Cô Quả th́ cho dù có rất nhiều sao tốt vợ chồng cũng không hợp tính

Tử Tức
Giảm số con nhưng chưa hẳn là hiếm con hoặc khắc con
Thông thường hay chăm sóc cho con cái
Tử Tức xấu th́ hoặc ít con (thường chỉ hai con là nhiều), hoặc muộn con, hoặc con không gần cha mẹ, hoặc không hợp tính với con, hoặc xa con khi con c̣n nhỏ, hoặc con lớn lên không ở gần cha mẹ.
Tử tức tốt th́ con cái cũng đông và tốt như thường,có nhiều quí tinh th́ con đỗ đạt và rất chăm sóc con cái.

Phúc đức
Gây ra sự ngăn cách giữa bản thân và họ hàng, thông thuờng không hợp tính với họ hàng nhưng không có nghĩa là khắc. Họ hàng hoặc ít người, hoặc không gần gũi họ hàng
Phúc Đức tốt th́ cũng không nhờ cậy họ hàng được cho dù họ hàng khá giả

Thiên Di
Ra ngoài ít bạn thân nhưng thông thường có nhiều bạn, thông thường có quan hệ rông răi, nhưng ít kết bạn thân, chọn lọc kỹ lưỡng
Di xấu th́ ít được người giúp đỡ, thường phải tự lực là chủ yếu
Di tốt th́ cũng được người giúp

Tài và Điền
Là sao giữ của, tiền của không bị hao tán, điền sản bền vững nhưng không có nghĩa là bần tiện keo kiệt. Thông thường ăn tiêu dè xẻn
Tài và Điền sáng sủa th́ của cải điền sản rất bền vững
Tài Điền xấu th́ giảm xấu đi một chút

Quan
Tùy theo tốt xấu mà gia giảm đi một chút

Hạn
Đại Hạn có Cô Quả th́ thông thường khó lập gia đ́nh nhưng tiểu hạn có Sát Phá Tham gặp Đào Hồng Cô Quả Thiên Mă th́ hết đơn côi, nghĩa là lập gia đ́nh
Cô Quả thủ mà Hồng hoặc Đào chiếu th́ được người theo để ư nhưng lại kén chọn, không ưng ư

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
Subject Author Date
Re: Co Than Qua TuKhoi Viet01:37:40 09/28/03 Sun


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.