VoyForums

Natural Pain Relief

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: [1]2345 ]
Subject: Co Than Qua Tu


Author:
Bai cua Tru Me Tin
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 01:36:34 09/28/03 Sun
In reply to: bai cua Tru Me Tin 's message, "An Quang Thien Quy" on 01:34:53 09/28/03 Sun

C Thần
C c nghĩa l mồ ci (mồ ci cha sớm gọi l "c") , cn c nghĩa l c độc, (như "c lập v trợ" trơ trọi một mnh khng ai gip), khng cng ha hợp, đứng ring một mnh, trơ trọi
Thần c nghĩa l bầy ti, kẻ thuộc dưới quyền, đồng thời c nghĩa l thin thần, thần thnh hoặc tinh thần, thần kh

Quả T
Quả c nghĩa l ga chồng, hoặc phụ nữ năm mươi tuổi m chưa c chồng cũng gọi l quả. T c nghĩa l ngi sao

Hai sao ny đại đa số cc sch cho l hnh Thổ, nhưng Việt Vim Tử cho l hnh Hỏa, C Thần th Dương Hỏa, Quả T thuộc m Hỏa. C Thần chỉ đng ở Tứ Sinh (Dần Thn Tỵ Hợi) v Quả T chỉ đng ỏ Tứ Mộ (Thn Tuất Sửu Mi)

C Quả c nghĩa c độc, trơ trọi, lẻ loi, đơn chiếc, lạnh lẽo, hiếm hoi nhưng cần xt kỹ v C Quả cũng giống như Tả Hữu, l trợ tinh nhưng cường độ yếu hơn, gặp ct th ph ct, gặp hung th ph hung, theo hung tinh m tc hại nhưng ảnh hưởng khng mạnh mẽ. Đy l đặc điểm cần ch , chớ nn gặp C Quả th cho l xấu, phải xt kỹ, nếu gặp nhiều hung tinh th xấu thm một cht, gặp nhiều ct tinh th ha ct thm một cht v cường độ chi phối khng mạnh lắm v chỉ c nghĩa mạnh thin về tinh thần khi ở Mệnh, Thn, Phối v Hạn, thin về vật chất khi ở Điền Ti. Ch đặc tnh của C Quả chỉ c nghĩa khi tọa thủ v đủ bộ (hai sao ny lun lun tam hợp chiếu với nhau), cn hội chiếu, nhất l chỉ c một sao chiếu th nghĩa bị giảm thiểu rất nhiều. Tnh chất c độc của C Quả tăng ln khi đồng cung với Đẩu Qun, Lộc Tồn, Vũ Khc.

C Quả hội với nhiều qu tinh, văn tinh th l bậc học thức uyn thm, tnh tnh nghim trang, cẩn thận. Hội với ph tinh v quyền tinh gặp thm nhiều sao tốt th l bậc đứng đầu thin hạ v c cn c nghĩa l trội ln hết tất cả. Ở cung Ti Điền v Quan Lộc sng sủa l hợp cch nhất khiến cho cng danh, tiền ti, điền sản được bền vững hơn

Thủ tại Mệnh, Thn th :
Kh tnh, kỹ lưỡng, mnh lm việc g cho chnh mnh th ưng , cn người khc lm th khng cảm thấy hi lng
C khả năng ăn uống kh tnh, khng thch th khng ăn
Sống nội tm, thường c sở thch ring no đ
Khng chia xẻ tnh cảm, khng thổ lộ tnh cảm, kh ai hiểu được tnh của bản thn cho d l người rất thn với mnh như cha mẹ, anh em, vợ chồng, con ci
Bạn b th c thể c nhiều, v thng thường c nhiều bạn, nhưng bạn thn th t. Giao thiệp rộng ri, nhưng chỉ l giao thiệp m thi, t kết thn, kỹ lưỡng trong vấn đề chọn bạn (Cho d c Tả, Hữu đồng cung cũng t bạn thn). Nếu ai khng hợp th thng thường sẽ xa lnh khng giao thiệp hoặc khng thm quan tm đến
Lạnh lng (r nt khi đồng cung với Vũ Khc)
Thường t người thch do lạnh lng, kh tnh
Trn vấn đề hn nhn tnh cảm th thường chậm trễ bắt nguồn từ sự kh tnh của bản thn, sự kn chọn, nếu c Đo Hồng chiếu th vẫn c người theo đuổi nhưng lại qu kn chọn bỏ qua nhiều dịp. Gặp thm Vũ Khc th cng r nhưng cần phn biệt rằng Vũ Khc ảnh hưởng mạnh hơn C Quả. Nữ nhn Vũ Khc, Knh, Quả đồng cung th dễ khng chồng do qu kh tnh
Nam nhn c C Thần, nữ nhn c Quả T thủ Mệnh, nếu khng được ct tinh ha giải, th dễ đưa đến đơn độc, khắc cha mẹ, hoặc khắc vợ chồng, hoặc khắc anh em như khng ở gần cha mẹ, vợ chồng anh em, ly cch với họ, hoặc khng vợ khng chồng khng con, hoặc ga vợ, ga chồng (Nam kỵ C, Nữ kỵ Quả). Nếu Nam Quả nữ C th đỡ xấu nhiều hơn, c con thường chỉ tối đa l hai người, thường l hoặc nam hoặc nữ v con ci khng gần với cha mẹ. Đồng cung với Vũ Khc th gia tăng tnh c độc. Mọi ct tinh, nhất l hnh Mộc, dều c thể ha giải tnh chất c độc của C Quả, cng nhiều ct tinh th cng ha giải mạnh

Cc bộ sao kết hợp
C hay Quả gặp Vũ Khc: nữ Mệnh gặp th tối kỵ, lận đận về đường chồng con
Quả T Đo Hoa gặp Thin M: nữ Mệnh th tnh duyn lận đận, số phận chm nổi lnh đnh
C Thần, Thiếu Dương đồng cung tại Dần Thn Tỵ Hợi: sng suốt, nhn hậu
C Thần gặp Hồng Loan, Thin Khng đồng cung tại Dần Thn Tỵ Hợi: từ thiện, đạo đức


C Quả tại cc cung:
Hai sao ny ảnh hưởng đến tinh thần l chủ yếu khi đng ở Bo, Phụ Mẫu, Tử Tức, Thin Di, Phối, N, Phc Đức. V c nghĩa c độc, trơ trọi, lẻ loi, đơn chiếc, lạnh lẽo, hiếm hoi nn nếu khng gặp ct tinh (ch điều ny) th c hại cho việc cầu hn nhn, cưới hỏi, đon tụ, gy bất lợi cho c nhn trong quan hệ ngoi x hội, trong gia đnh như trong tương quan giữa c nhn với bạn b, người gip việc, người hn phối, cha mẹ, con ci, anh em, họ hng.

Cung N
t bạn thn cho d thng thường c nhiều bạn b, bạn b thường khng hiểu nhau
N tốt th bạn b nhiều nhưng khng quan hệ lu di được phải xa cch bạn b v một l do g đ, bạn b tụ rồi tan

Huynh Đệ
Anh em mỗi người mỗi nhưng cũng khng c nghĩa l xung khắc
Chủ giảm số lượng anh em, khng c nghĩa l khng c anh em, nhưng anh em dễ xa cch nhau
Khng hay thổ lộ tnh cảm với anh em hoặc anh em khng hiểu tnh mnh
Huynh Đệ xấu hoặc khng ct tinh th hoặc hiếm anh em (hai người l nhiều, nhiều hơn th khng hợp tnh, hoặc khng ở gần nhau), khng nhờ cậy được anh em, hoặc ở xa cch anh em, hoặc anh em bất ha
Huynh đệ tốt th cũng được anh em gip đỡ, thng thường nhiều anh em nhưng anh em ly tn

Phụ Mẫu
Thường con ci v cha mẹ mỗi người một nhưng chưa hẳn l khắc nhau
Phụ Mẫu xấu th hoặc khng hợp tnh với cha mẹ, cha mẹ v con ci khng hiểu tnh nhau, hoặc khng được cha mẹ gip đỡ, hoặc c cha hoặc mẹ chết sớm (khi c hung st tinh tại Phụ Mẫu)
Phụ Mẫu tốt th cha mẹ lại hay quan tm đến con ci, được cha mẹ quan tm nhưng thường sớm xa cch cha mẹ (Phụ Mẫu c C Quả Tuần hay Triệt n ngữ l một cch sớm ly hương hoặc xa cch cha mẹ một thời gian)

Phối
Thng thường chậm hn nhn, hoặc sống độc thn, hoặc vợ chồng khng hiểu tnh nhau, khng hợp nhưng khng c nghĩa l xung khắc
Phối xấu th bất ha, chửi nhau, hoặc sống với chồng vợ cảm thấy lẻ loi, c đơn, khng chia xẻ tnh cảm, nếu gặp hung st tinh th c thể đưa đến vợ chồng sinh ly hoặc tử biệt, hoặc vợ chồng phải xa cch một thời gian, hoặc vợ chồng t khi gặp nhau, khng ỏ gần nhau, lu lu mới gặp gỡ
Phối tốt th cũng tốt nhưng vợ chồng thường t chia xẻ tnh cảm cho nhau, khng hợp tnh nhưng khng xung khắc. Nếu vợ chồng sống hợp nhau th thng thường lại khng c con ci .Vũ Khc gặp C Quả th cho d c rất nhiều sao tốt vợ chồng cũng khng hợp tnh

Tử Tức
Giảm số con nhưng chưa hẳn l hiếm con hoặc khắc con
Thng thường hay chăm sc cho con ci
Tử Tức xấu th hoặc t con (thường chỉ hai con l nhiều), hoặc muộn con, hoặc con khng gần cha mẹ, hoặc khng hợp tnh với con, hoặc xa con khi con cn nhỏ, hoặc con lớn ln khng ở gần cha mẹ.
Tử tức tốt th con ci cũng đng v tốt như thường,c nhiều qu tinh th con đỗ đạt v rất chăm sc con ci.

Phc đức
Gy ra sự ngăn cch giữa bản thn v họ hng, thng thuờng khng hợp tnh với họ hng nhưng khng c nghĩa l khắc. Họ hng hoặc t người, hoặc khng gần gũi họ hng
Phc Đức tốt th cũng khng nhờ cậy họ hng được cho d họ hng kh giả

Thin Di
Ra ngoi t bạn thn nhưng thng thường c nhiều bạn, thng thường c quan hệ rng ri, nhưng t kết bạn thn, chọn lọc kỹ lưỡng
Di xấu th t được người gip đỡ, thường phải tự lực l chủ yếu
Di tốt th cũng được người gip

Ti v Điền
L sao giữ của, tiền của khng bị hao tn, điền sản bền vững nhưng khng c nghĩa l bần tiện keo kiệt. Thng thường ăn tiu d xẻn
Ti v Điền sng sủa th của cải điền sản rất bền vững
Ti Điền xấu th giảm xấu đi một cht

Quan
Ty theo tốt xấu m gia giảm đi một cht

Hạn
Đại Hạn c C Quả th thng thường kh lập gia đnh nhưng tiểu hạn c St Ph Tham gặp Đo Hồng C Quả Thin M th hết đơn ci, nghĩa l lập gia đnh
C Quả thủ m Hồng hoặc Đo chiếu th được người theo để nhưng lại kn chọn, khng ưng

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
Subject Author Date
Re: Co Than Qua TuKhoi Viet01:37:40 09/28/03 Sun


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2012 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.