VoyForums
1 CLICK GIVES FREE FOOD!
www.TheHungerSite.com
Protect Habitat with a Click!
www.TheRainforestSite.com
Non-profit ad served by VoyForums...

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: [1]2345 ]
Subject: Thien Ma~ cua TMT


Author:
Cay Dua Thailand
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 20:53:56 08/07/04 Sat

Thin M
Thin M l ngựa trời

Biểu tượng
Về thn thể, Thin M biểu tượng cho chn tay, về vật dụng, Thin M biểu tượng cho con ngựa hoặc xe cộ, ni rộng ra l cc phương tiện di chuyển. Biểu tượng ny cần phải phối hợp khi giải đon, nhất l trong vận hạn, v dụ như Thin M Tuần Triệt hay st tinh th tai nạn c lin quan đến xe cộ, tứ chi hoặc bị hư xe...

Ngũ hnh
Thin M hnh chnh l Hỏa, v l dịch m nn ty theo vị tr đng m mang ngũ hnh của cung: tại Dần th mang hnh Mộc, tại Tỵ hnh Hỏa, tại Thn hnh Kim v tại Hợi hnh Thủy

Đắc hm
Thin M đắc địa tại Dần v Tỵ (TTL)

Đăc điểm về cch an sao
Thin M được an căn cứ vo Chi của năm sinh. Tuổi Tỵ Dậu Sửu an tại Hợi, tuổi Hợi Mo Mi an tại Tỵ, tuổi Dần Ngọ Tuất an tại Hợi, tuổi Thn T Thn an tại Dần. Thin M lc no cũng chỉ ở vị tr Dần Thn Tỵ Hợi. Nếu ta an vng Trường Sinh của tam hợp cục tuổi, tuổi Hợi Mo Mi thuộc Mộc cục khởi tại Hợi, tuổi Tỵ Dậu Sửu thuộc Kim cục khởi tại Tỵ, tuổi Thn T Thn thuộc Thủy cục khởi tại Thn, tuổi Dần Ngọ Tuất thuộc Hỏa cục khởi tại Dần v an theo chiều thuận th Thin M lc no cũng nằm tại vị tr Bệnh của vng Trng Sinh ny

Đặc tnh vị tr
Thin M nằm trong tam hợp Tang Mn, Tuế Ph, Điếu Khch (bộ Tang Tuế Điếu Hư M)
M Tang đồng cung (tuổi T Ngọ, Mo Dậu) th lun lun c C Quả thủ chiếu , Bạch Hổ xung chiếu (bộ M Tang Hổ C Quả). M Tang tại Dần Thn (tuổi T Ngọ) th c Phượng Ct Giải Thần tam hợp v Khốc Hư Tang Hổ đắc địa. M Tang Tỵ Hợi (tuổi Mo Dậu) th c Ph Toi đồng cung (tuổi Mo) hay xung chiếu (tuổi Dậu)
M Tuế Hư đồng cung (tuổi Dần Thn, Tỵ Hợi) th lun lun c Thi Tuế xung chiếu), Phượng Ct Giải Thần thủ hoặc xung chiếu (bộ M Tuế Hư Phượng Ct Giải Thần Thi Tuế). M Tuế tại Thn Dần c Phượng Ct Giải Thần đồng cung (tuổi Dần Thn). M Tuế tại Tỵ Hợi c Phượng Ct Giải Thần xung chiếu (tuổi Tỵ Hợi ). Ring tại Tỵ cn bị Ph Toi tam hợp
M Điếu đồng cung (tuổi Thn Tuất, Sửu Mi) lun lun c Thin Khốc thủ chiếu, Long Tr Quan Ph xung chiếu (bộ M Khch Khốc Hư Long Tr Quan Ph). M Điếu tại Dần Thn (tuổi Thn Tuất) th c bộ M Khốc Khch đồng cung v c thm Phượng Ct Giải Thần tam hợp (c bộ Long Phượng). M Điếu tại Tỵ Hợi th khng c Phượng Ct


Cc bộ sao cần lưu
M Lộc Tồn (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Dần Thn cho tuổi Gip (M tại Thn th bị Triệt), Canh
M Lộc Tồn tam chiếu cho tuổi Ất Tỵ Dậu Sửu (M tại Hợi), Tn Hợi Mo Mi (M tại Tỵ bị Triệt). Bộ ny nghĩa khng mạnh bằng M Lộc Tồn đồng cung hay xung chiếu
M Hao (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Dần Thn cho tuổi Bnh, Mậu, Nhm (tuổi Nhm th M tại Dần bị Triệt v c Đ La tam hợp)
M Đ (đồng cung hoặc xung chiếu) tại Tỵ Hợi cho tuổi Đinh, Kỷ, Qu (tuổi Qu M tại Tỵ cn c Knh tam hợp)
M Knh: khng bao giờ M c Knh đồng cung hay xung chiếu, chỉ c vị tr tam hợp. Tuổi Bnh Thn T Thn v Mậu Thn T Thn th M (tại Dần) c Knh tam hợp v tuổi Qu Hợi Mo Mi th M (tại Tỵ) c Knh tam hợp Đ xung chiếu
Tm lại tại Dần Thn th c khả năng c bộ M Lộc Tồn hoặc M Hao, cn tại Tỵ Hợi th c khả năng c M Đ hoặc M Lộc Tồn tam chiếu

Tn gọi
M tại Dần gọi l M Trạng Nguyn hay Thanh Thng M
M tại Tỵ gọi l Xch Thố M, Hữu Vi Thủ Ấn M
M tại Thn gọi l Bạch M hay Tể Tướng M
M tại Hợi được gọi l Truy M, Cng Đồ M, Hữu Vi Ngự Sử M

Việt Vim Tử c bi ph như sau:
Mệnh cung trung đng sao Thin M,
Tại Dần cung, gọi M Trạng Nguyn
Tể Tướng M, Thn cung an,
Truy Ngự Sử, Hợi nhn M lm
Ph Thi M, Hnh xm M vị,
Xch Thố M, cung Tỵ M ngồi
M Đ, Triết Tc, qu rồi
Giao Tr Lộc M, tiền ti đầy kho (AB331)

nghĩa
Chủ sự thay đổi, di chuyển, c lin quan đến xe cộ hoặc chn tay
C lin quan, ảnh hưởng đến cng danh, ti lộc, phc thọ

Thin M tại Mệnh
Đa ti, thao lược, nhiều ti năng, đặc biệt l ti tổ chức
Nghị lực
Hiếu động
Nhanh nhẹn, thao vt, mau mắn
Kho lo
Ăn ni giỏi, c ti ngoại giao
Hay đi xa, nn lm cng việc c tnh lưu động
Theo VVT đặc tnh trn chỉ nổi bật khi M hợp Mệnh, cn nếu khng hợp Mệnh th lại l người l, khng c ti ăn ni
VVT cho rằng M tại Nữ Mệnh th dm, cng Ph Qun hoặc Tham Lang đồng thủ Mệnh tại Dần Thn Tỵ Hợi th l người rất lẳng lơ v khắc chồng

Thin M nhập Mệnh, mẫn tiệp đa năng (1, B57)
Thin M nhập Mệnh đ ai,
Ti năng mẫn tiệp người người ngợi ca

Thin M Nữ Mệnh ca
Thin M Mệnh Thn tối vi lương (điều cực tốt)
Tử, Phủ, Lộc Tồn ngộ phi thường
Quan hoạn phng chi, ưng hiển đạt
Sĩ nhn ngộ thử, ph khoa trường (kẻ sĩ gặp th thi đậu) (AB464)

Luận giải Thin M
Thin M chủ sự vận động, biến chuyển, thay đổi, rất cần được phối hợp với cc sao tốt đẹp v rất kỵ gặp cc st tinh, nhất l hm địa hoặc Tuần Triệt. Ty theo sự kết hợp với cc sao thuộc loại no m mang tnh chất thay đổi khc nhau: đi với ti tinh chủ về sự thay đổi lin quan đến tiền ti, đi với qu tinh hoặc văn tinh th thay đổi lin quan đến cng danh sự nghiệp, đi với đo hoa tinh th sự thay đổi lin quan đến hn nhn, tnh cảm, đi với hung tinh th điều xấu dễ xảy ra. V mang tnh chất thay đổi nn Thin M, nhất l Lưu Thin M tọa thủ tại cc cung cũng gp phần tăng thm nghĩa thay đổi như Thin M tại cung Ti th thay đổi lin quan đến tiền bạc, tại Điền th thay đổi lin quan đến điền sản chỗ ở, tại Quan th lin quan đến cng danh nghề nghiệp, tại Di th lin quan đến đi lại. Sự kết hợp của Thin M với cc sao chủ sự thay đổi như Thin Đồng, Thi m, Song Hao sẽ gia tăng tnh chất thay đổi. Sự thay đổi ny tốt hay xấu, c lợi cho bản thn hay khng th cần luận đon tổng hợp xem cung đ tốt hay xấu, đồng thời gia giảm trong tư thế sinh khắc giữa ngũ hnh bản Mệnh với hnh của M tại vị tr đng. Rất nhiều sch vở căn cứ vo tương quan sinh khắc giữa ngũ hnh của M v ngũ hnh bản Mệnh để xc định tốt xấu. Họ cho rằng M cng hnh với bản Mệnh th hợp cch, tốt nhất, ton quyền sử dụng (M tại Hợi th hợp cho người Mạng Thủy, Thổ), M sinh Mệnh cũng tốt, cn Mệnh khắc M th khng lm chủ được M, Mệnh sinh M th bị xấu, M khắc Mệnh l xấu nhất. Đy l quan niệm phiến diện, cần nn được hiểu l khi M đồng hnh hoặc sinh Mệnh th sự thay đổi xấu tốt sẽ ứng mạnh vo bản thn hơn. Tin quyết khi cung đ tốt th sự xuất hiện của M sẽ gia tăng điều tốt v M chủ sự biến chuyển, nếu được M đồng hnh hoặc M sinh Mệnh th cng tốt hơn v ứng mạnh đến bản thn, cn cc trường hợp khc th sự chuyển biến gia tăng tốt khng mạnh được v khng ứng mạnh. Nếu cung đ xấu th sự xuất hiện của M chủ sự gia tăng điều xấu, nếu lại l M đồng hnh hoặc sinh Mệnh th cng xấu hơn, điều xấu sẽ ứng mạnh vo bản thn, rất bất lợi cho bản thn
Luận đon M tại hạn
M v Lưu M chủ sự thay đổi nn rất quan trọng khi luận đon, Lưu M ảnh hưởng đến tiểu hạn m thi. Cần ch rằng tiểu hạn của Nam th lun lun c Lưu M, tiểu hạn của Nữ th lun phin c Lưu M hoặc Lưu Tuế Ph Hổ. Như vậy nếu chỉ căn cứ vo M m giải đon l c sự thay đổi lin quan đến cng ăn việc lm hay đi xa th chưa chắc đng. Sau đy l vi điểm cần lưu cho sự thay đổi c khả năng xẩy ra tại hạn khi:
Tiểu hạn c M hoặc Lưu M thủ đồng cung hay xung chiếu
Tiểu hạn c M hoặc Lưu M kết hợp với cc sao thay đổi khc như Song Hao, Lưu Song Hao, Đồng, Lương, Nhật Nguyệt. Cc sao thay đổi thủ tại hạn th mạnh hơn chiếu hạn
Tiểu hạn v đại hạn trng phng c Lưu M thủ hoặc chiếu
Tiểu hạn c Lưu M chiếu tiểu hạn lẫn đại hạn, nếu c thm Thin M cng r
Sự thay đổi tại tiểu hạn sẽ mạnh mẽ hơn khi đại hạn c sao thay đổi như Thin M thủ, Đồng, Lương, Nhật Nguyệt, Song Hao, cng hội tụ nhiều th cng thay đổi mạnh. Đại hạn c cch thay đổi th tiểu hạn mới c khả năng thay đổi mạnh được
Sự thay đổi c thể lin quan đến chỗ ở (mua nh, dọn nh), cng việc (đổi trường, tốt nghiệp, đổi nghề, đổi nơi lm, thăng chức, xuống chức, c thm nghề mới, mất việc..), đi xa (du lịch, cng tc xa nh), hạnh phc tnh cảm (lập gia đnh, ly dị , c con, c bồ, chia tay), tiền ti (hoạch pht tiền ti, hao ti tốn của), bệnh tật tai họa (tai nạn, t ng, mất xe, xe hư. Cần ch đến cc sao lưu nhập hạn đặc biệt Lưu Lộc Tồn, Lưu Knh Đ, Lưu Song Hao, Lưu Triệt

Sự kết hợp với Thin M gia tăng tnh tốt đẹp:
M Lộc Tồn đồng cung hay xung chiếu: rất tốt đẹp về mặt ti lộc, cng danh, mọi việc đều hưng vượng, hanh thng, ti quan song mỹ, khng phải nhọc nhằn m ti lộc vo như nước. Đồng cung th được gọi l Chiết Tiễn M (bẻ roi đnh ngựa), xung chiếu th gọi l Lộc M giao tr v như ngựa vo đồng cỏ tha hồ m ăn. Cch ny tọa tại Mệnh, Ti, Điền hay Di hoặc hạn rất tốt đẹp
M Trng Sinh hay M Hỉ Thần Trng Sinh đồng cung, được gọi l Thanh Vn đắc lộ cch, chủ sự may mắn hanh thng, mọi sự đều được dễ dng, thuận lợi, đặc biệt lin quan đến cng danh quyền thế nhưng cần kết hợp thm với cc sao tốt đẹp khc như Lộc Tồn Tam Ha th ảnh hưởng mới mạnh mẽ. Thi Thứ Lang cho rằng tại Hợi th vất vả, khng c lợi cho việc cầu cng danh, chủ sự trắc trở nhưng cần xt lại v M tại Hợi chưa hẳn l xấu
M Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đắc địa: đồng cung th được gọi l Chiến M, Chiến Binh M, ngựa ra trận chiến đấu, chủ sự dũng mạnh, lin quan đến binh quyền, qun sự
M Khoa Quyền Lộc: gia tăng cng danh, quyền hnh, ti lộc. Theo kinh nghiệm M Ha Lộc khng tốt đẹp bằng M Lộc Tồn
M Tử, Phủ đồng cung tại Dần Thn được gọi l Ph Dư M, ngựa ko xe cho vua ti, chủ sự ti giỏi, thao lược, c uy quyền hiển hch, giu sang, phc thọ song ton, hanh thng. Nếu c thm Lộc Tồn (bộ M Lộc Tử Phủ) th rất tốt đẹp
M Nhật, Nguyệt sng sủa, được gọi l Thư Hng M chủ sự giu sang vinh hiển
M Khốc Khch hội họp: được gọi l Tuấn M, ngựa tốt, v như ngựa đeo nhạc hay (Khốc), lại c người cỡi giỏi (Khch): chủ sự dũng mnh, thao lược, chuyn về qun sự, c lin quan đến chinh chiến. Bộ ny cần kết hợp với cc sao sng sủa tốt đẹp như Lộc Tồn, Ha Lộc, Khoa, Quyền hoặc chnh tinh sng sủa th mới c nghĩa tốt đẹp được

Sự kết hợp với Thin M gia tăng tnh xấu xa (ch cc cch tốt đẹp trn nếu rơi vo trường hợp dưới đy th trở thnh ph cch, ph nhiều hay t th cn ty theo sự kết hợp với sao no)
M gặp hung tinh hm địa (như Hỏa Linh, Knh Đ, Khng Kiếp hm) thủ chiếu. Cng gặp nhiều sao th cng xấu, gy ra sự trở ngại, bế tắc, thất bại, tai họa, gặp Khng Kiếp hm địa th xấu nhất. M Đ đồng cung hay xung chiếu được gọi l Chiết Tc M, ngựa bị qu, gy ra sự thay đổi bất lợi, gy ra sự ngăn trở trong mọi cng việc hoặc tai họa. Nếu cc hung tinh đắc địa th chủ sự hoạch pht hoạch ph đến rất nhanh chng.
M Triệt, M Tuần (M Triệt th xấu hơn M Tuần). M Tuần, Triệt cn gọi l Tử M, ngựa bị chết, gy ra tai họa, bại hoại, chết chc
M Hnh đồng cung (cho d Hnh đắc hay hm, hm địa tại Tỵ Hợi th cng bất lợi). M Hnh đồng cung cn gọi l Ph Thi M, ngựa mang xc chết, gy tai họa khủng khiếp, chết chc th thảm, thường l tai nạn hnh thương lin quan đến tay chn nhưng khi Hnh đắc địa tại Dần Thn th cần thm sự phối hợp với cc hung tinh khc mới r nt, nếu đi với nhiều ct tinh th khng phải lo sợ về điều xấu
Đy l ba ph cch của Thin M rất mạnh, cc cch dưới đy tuy xấu nhưng cũng khng đng lo ngại:
M Tuyệt đồng cung: gọi l Cng Đồ M, ngựa cng đường khng lối chạy chủ sự bế tắc, thất bại
M Hao đồng cung: gọi l dm M, gy ra hao hụt, thay đổi mạnh
M Tang Hư Khốc: gy ra hao tn tiền ti, xa cch, nhn ly ti tn, lo lắng, buồn phiền
M Lương Tỵ Hợi l cch dm đng, ăn chơi phng tng

Cần ch l M tại Hợi th cũng được cho l Cng Đồ M, chủ sự bế tắc, thất bai. Thực tế kinh nghiệm cho thấy M tại Hợi chưa hẳn l xấu, xấu tốt cũng chủ yếu căn cứ vo cung đ được phn đon l tốt hay xấu mới quyết định

Thin M với Phụ Tinh
M Lộc hội họp l cch hiếm c, l người ti giỏi, c phong độ, Nữ Mệnh th vượng phu ch tử
Vượng phu ch tử lương do Lộc M giao tr (6)
M Lộc ấy một phường hội ngộ, cch phi thường phong độ anh ti (7)

Mệnh c Thin M thủ, Lộc Tồn xung chiếu hoặc c Lộc thủ Thin M xung chiếu th giu c, dễ kiếm tiền v được nhiều người thương mến. Thiết tưởng Lộc M đồng cung cng c nghĩa như vậy:
Lộc M tối hỉ giao tr, chng nhn sủng i (10, TTL)

M Song Lộc th l người chuyn quyền. L Hậu kim việc triều chnh v cung Mệnh tại Dần c Lộc Tồn v Ha Lộc gặp Thin M. TVT giải rằng Lộc Tồn gặp Thin M tọa thủ đồng cung nn lời giải khng chnh xc
L Hậu chuyn quyền, lưỡng trng Thin Lộc, Thin M (16)
Ka như phụ nữ chuyn quyền,
Lưỡng trng Lộc M, Mệnh vin r rng (B169)
Mệnh b L Hậu chuyn quyền,
Lưỡng phng Lộc, M thủ vin r rng (B159)
Mệnh b L Hậu chuyn quyền,
Song Lộc ngộ M thủ liền một cung

Mệnh c Lộc Tồn Thin M đồng cung th l cch rất tốt đẹp, hơn người, ăn trn ở trước, bun bn pht đạt m trởi nn giu c
Lộc Tồn Thin M đồng gia (đồng cung), c người bun một bn ba nn giu (24)
Lộc Tồn Thin M đồng (cng) gia, C người bun một, bn ba nn giầu (B43)
M Lộc thấy một vng hội ngộ, Cch phi thường, phong độ anh ti (B40)
Văn hơn (văn chương hơn người) l Việt, Khoa, Khi,
Ngồi ở trn người, Lộc M đồng cung (B156)
Đồng cung Tồn (Lộc Tồn) M gặp nhau,
Ấy Chiết Tiễn M, ngn du thẳng đường (chạy đường xa)

Mệnh c Lộc Tồn Thin M th khng st tinh xm phạm th cng danh tốt đẹp, văn chương lỗi lạc đanh thp. Ch cu ph ny khng đề cập l phải đồng cung
Thin Lộc Thin M kinh nhn gip đệ (18)
Mệnh Thn an tọa Tứ Sinh,
Cnh phng Lộc, M thủ thnh Mệnh vin (B166)
Tam phương củng chiếu đều yn,
Kinh nhn gip đệ, danh trn bảng rồng (B166)

Mệnh c Lộc Tồn tọa thủ, M xung chiếu hay c M thủ, Lộc Tồn xung chiếu nếu gặp Kiếp Khng Tuế hội họp th mờ m xấu xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng tọai lng, cng danh trắc trở, hay phải lo lắng về sinh kế v kh trnh tai họa
Lộc đảo, M đảo, kị Kiếp Khng Thi Tuế (10, TTL)

M Lộc gặp Tướng Qun (ch Tướng Qun bao giờ cũng tam chiếu với Lộc Tồn) th l người giu sang v l người đảm lược, anh hng :
M Lộc ngộ Tướng (Tướng Qun) mấy ai, giu sang đến trước đng trai anh hng (21)
Tướng Qun Lộc M mấy người, Giầu sang đến trước đng trai anh hng (B41)
Tướng Qun, Lộc, M c người, Giầu sang đảm lược, nn trai anh hng (cung Huynh Đệ - QXT)

Tướng (Thin Tướng) Ấn chnh vị Cng Hầu,
Binh, Hnh, Lộc, M hội chầu Mệnh vin (AB)

Thin M gặp Trng Sinh th cng danh hoạnh đạt, hay gặp may mắn, hưởng phc lu bền:
M ngộ (hoặc hỉ) Trng Sinh, thanh vn đắc lộ (13, B58)
M ngộ Trường Sinh nhi hưởng phc (19)
Thin M thin trnh ngộ Trng Sinh nhi hưởng phc (B77)

M Trng Sinh đồng cung tại Hợi l người phải hay bn ba lận đận
Trng Sinh tại Hợi, Tuyệt xứ phng sinh, nhi phng Thin M lộ đồ bn tẩu (40)

M Trng Sinh, Hỉ Thần (Thin Hỉ khng bao giờ hội họp với M) th chủ sự gặp may mắn về cng danh:
Một ng c Trng Sinh M Hỉ,
Đường my xanh phỉ ch bồng tang (gặp may mắn về cng danh) (B113)
Trng Sinh, M, Hỉ đồng cung,
Cng danh đắc lộ, vẫy vng một phương (HC 152)

Hạn gặp Khoa Quyền Lộc M th rất tốt đẹp, chủ sự hiển vinh
Khoa Quyền Lộc M vận ny,
Mừng rằng số ấy đến ngy hiển vinh
Khoa, Quyền, Lộc M, Văn, Khi,
Cng thnh danh toại đến hồi hiển vinh (QXT)
Khoa, Quyền, Lộc M, Thin Khi,
Cng thnh danh đạt đến hồi hiển vinh (VT)

Khoa Quyền Lộc M hội họp bị Khng Kiếp xm phạm th l ph cch, trở nn xấu xa:
Khoa Quyền Lộc M tu phng (đề phng) Khng Kiếp m xung (5)

Thin M gặp Tam Thai th l anh hng khng c đối thủ, v địch:
Thin M ngộ Tam Thai anh hng v đối (3, B69)

Mệnh M Khc nếu c tnh cần kiệm th được hưởng phc trước 40 tuổi:
Tnh cần M Khc ư tứ thập nhị tiền (4, B80)

M gặp Khốc Khch th gọi l Tuấn M, như ngựa c nhạc:
Tuấn M Khốc Khch hợp bi,
Ngựa kia c nhạc anh hi ln yn
M cng Khốc Khch hợp vo,
Ngựa kia c nhạc anh ho ln yn

Mệnh c Thin M khng gặp sao Khng (Tuần, Triệt, Thin Khng, Địa Khng) th l bậc qun tử, con nh lương thện gia gio. Theo QXT th tại cung Phối mới c nghĩa ny:
M bất kiến Khng lương gia qun tử (8)
M chẳng gặp với Khng ở đ, Người từ nhn nh họ lương gia (B45)
M chẳng gặp Tứ Khng ở đ, Thời con nh vọng tộc lương gia (QXT, cung Phối)

Thin M gặp Tuần hay Triệt n ngữ cả đời long dong nay đy mai đ
M ngộ khng vong chung thn bn tẩu (5, 11)
Thin M ngộ Tuần khng, chung thn bn tẩu (B68)
Tuần Triệt hội M Mệnh vin, Ấy l ngựa chết đời liền gian chun

M gặp Khng th lẳng lơ ong bướm (cũng như Thin Đồng Thin Riu th ngoại tnh), theo QXT th lấy vợ giang hồ:
Đồng Riu ngoại chẳng bn,
Tứ Khng ngộ M nhiều đon bướm ong (B45)
Cơ Riu, ấy ngoại tnh bn,
Tứ Khng ngộ M lắm đnh bướm ong (QXT, lấy vợ giang hồ)
Ci ngộ Mộc (Mộc Dục) gi no đoan chnh, M ngộ Khng l tnh phiu bồng

M gặp Thin Hnh th l ngựa mang xc chết, đưa đến hnh thương tay chn:
Thin Hnh ngộ M chẳng nn,
Ph Thi M ắt tật nguyền chn tay
Thin Hnh chặn M chẳng nn,
Ngựa mang xc chết tật nguyền chn tay

Theo Thi Vn Trnh th M Hnh gặp Khốc (Bộ M Khốc Khch Thin Hnh) th như Cng Hoan pht về v nghiệp, cu ph ny cần phải kiểm nghiệm lại:
M ngộ Thin Hnh nhi phng Thin Khốc, Cng Hoan pht v (10)

Thin M gặp Hnh, Hỏa th nguy hiểm:
Hnh Hỏa kị phần Thin M (B71)

M gặp Linh, Hỏa miếu địa th rất tốt đẹp, nhất l về qun sự:
M ngộ Linh, Hỏa miếu cung,
Chiến Binh M ấy vẫy vng nơi nơi
M ngộ Linh Hỏa miếu cung,
Chiến binh M ấy vẫy vng mọi nơi

Mệnh hay Thin Di c M gặp Hỏa th khng nn đi xa bất lợi. TVT ghi thm gặp Linh Tinh th cũng vậy. Thiết tưởng cần phải Hỏa Linh hm địa:
Chch Hỏa (Hỏa Tinh) phần Thin M bất nghi xuất hnh (hay viễn hnh) (15)

M gặp Hỏa hay Linh th đề phng hỏa hoạn, chy nh
Hỏa Linh ngộ M oan gia, đề phng hỏa hoạn mới l khỏi tai (9)
Hỏa ngộ M phải oan gia, Lnh nợ lửa chy mới ha khỏi tai

Knh hay Đ thủ gặp M xung chiếu th l số nh binh phải đnh Đng dẹp Bắc mi khng thi:
Dương Đ phng M trực xung (M xung chiếu), Những l đnh Bắc dẹp Đng chẳng rồi (14)

Mệnh c Linh M gặp Knh hay Đ th chn tay bị tn tật. Theo TTL th Linh M cần đồng cung:
Linh phng M, nhi ngộ Knh, Đ, hữu tật tứ chi (TTL)

M gặp Đ La th dễ c đới tật hoặc bị tai nạn đặc biệt lin quan đến chn tay:
Cơ, Lương hm khn ngoan sảo tr,
Đới tật v M Đ trng giao (B46)

Lộc M rất tốt đẹp nhưng nếu gặp Triệt, cũng giống như Thi Tuế gặp Khng Kiệp lại l ph cch, trở nn xấu xa:
Kiếp Khng Thi Tuế suy vi, Lộc M ngộ Triệt ch g nữa mong

Lộc M ngộ Bại, Tuyệt hương (ở Bại Địa, Tuyệt Địa)
Tuế ngộ Khng Kiếp l phương khng lnh (B171)

Mệnh Thn đồng cung an tại Tỵ Ngọ hoặc Hợi VCD rất sợ gặp M Hnh Linh Kiếp hội họp v như hoa nở đ gặp mưa gi vi dập nn rất xấu xa, nếu giu sang th chết sớm, ngho hn th sống thọ:
Mệnh Thn đồng tọa như Hỏa cung hoặc lm Hợi địa đồng cung VCD khủng kiến M Hnh Linh Kiếp thủ chung hoa khai ngộ vũ, mn thế phi bần tắc yểu (23)

M gặp Đ La hay Tuần Triệt th gian nan, thay đổi bất lợi, đề phng tai nạn lin quan đến tay chn:
Chiết Tc: Đ M sum vầy,
Tử M: Tuần Triệt đm ngy khảm kha
Đ La với M xum vầy,
Dy gai vương vt M ny gẫy chn

Hay g M gặp Đ Dương,
Nhọc nhằn những ng sa trường đi khi (B112)
Dương Đ phng M trực xung,
Những l đnh Bắc đẹp Đng chẳng rồi
(l qun nhn phải vất vả đnh Đng đẹp Bắc)

M Tuyệt đồng cung l ngựa hết đường chạy, chủ sự bế tắc, thất bại:
M cng sao Tuyệt một nh, Cng Đồ M ấy thật l v phương
M kia Tuyệt địa một nh, Cng Đồ M ấy thiệt l v phương

Khốc Hư Tang M chẳng lnh,
Hại người hại của, phận đnh tai ương

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
Subject Author Date
Thien Ma~ voi chinh tinh cua TMTCay Dua Thailand20:56:15 08/07/04 Sat


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2015 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.