VoyForums

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12[3]45 ]
Subject: Thân mệnh đồng cung


Author:
Cây Dừa
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 02:01:49 12/23/02 Mon
In reply to: Cây Dừa 's message, "12 bến nước" on 02:00:16 12/23/02 Mon

MẪU NGƯỜI “THÂN MỆNH ĐỒNG CUNG”

Nguyễn Phúc Vĩnh Tung

Nếu khoa Phong Thủy chia căn nhà ra làm 8 cung và mỗi cung là biểu tượng của một lănh vực trong đời sống con người th́ khoa Tử Vi Đẩu Số cũng cùng một quan niệm như vậy, khoa Tử Vi c̣n chi tiết hơn, chia Thiên Bàn một lá số thành 12 cung và mỗi cung cũng là một nét sinh hoạt, là một khoảng thời gian nào đó của một đời người, và như chúng ta đă nói trong chương trước, 12 cung của khoa Tử Vi gồm có cung Mệnh, cung Phụ Mẫu, cung Phúc Đức, cung Điền Trạch, cung Quan Lộc, cung Nô Bộc, cung Thiên Di, cung Tật Ách, cung Tài Lộc, cung Tử Tức, cung Phu Thê và cung Huynh Đệ. Một cung thứ 13 gọi là cung Thân, cung Thân đặc biệt không đóng riêng rẽ ở vị trí nào trên lá số mà đóng chung với 1 trong 6 cung chính yếu là cung Mệnh, cung Phúc Đức, cung Quan Lộc, cung Thiên Di, cung Tài Lộc và cung Phu Thê.

Trong 13 cung của một lá số th́ cung Mệnh và cung Thân là hai cung quan trọng nhất. Đầu tiên là cung Mệnh, khi nói đến chữ Mệnh, chúng ta thấy có nhiều ư nghĩa, cái ư thứ nhất của chữ Mệnh là chính bản thân của đương số, mệnh của người có lá số đó, và chung quanh cuộc đời của cá nhân người này c̣n có cha mẹ, tức là cung Phụ Mẫu, anh em là cung Huynh Đệ, vợ chồng là cung Phu Thê, con cái là cung Tử Tức, bạn bè, đồng nghiệp, thuộc cấp, người ăn người làm là cung Nô Bộc và cả cái xă hội mà đương số đang sống trong đó là cung Thiên Di...

Cái ư nghĩa thứ hai của chữ Mệnh ở đây là thiên mệnh, là số trời, là cái quan niệm mỗi người sinh ra vào lúc nào th́ cuộc đời của người đó đă được an bài như thế rồi. Bởi vậy, cung Mệnh được xem như nền móng của một căn nhà, nền móng không vững chắc, tốt đẹp th́ những ǵ xây dựng ở trên cũng không thể tồn tại lâu dài được, đó là trường hợp của những người có các cung chính như cung Quan Lộc, cung Tài Lộc hoặc cung Điền Trạch tốt v.v... nhưng cung Mệnh không tốt th́ tiền bạc, địa vị có được cũng chỉ như bóng câu qua cửa.

Tuy nhiên, dù là một khoa học huyền bí, nhưng ngoài quan niệm chủ yếu thiên mệnh, khoa Tử Vi không quên một yếu tố thứ hai sẽ dự phần vào đời người, đó là quan niệm nhân định, bởi vậy khoa Tử Vi Đẩu Số mới có một cung di động gọi là cung Thân, cung quan trọng thứ nh́ trong một lá số. Khoa Tử Vi cho rằng cung Mệnh là căn bản cả một đời người, nhưng cung Mệnh ảnh hưởng mạnh mẻ nhất vào giai đoạn đầu của đời người hay c̣n gọi là tiền vận. Tiền vận là khoảng thời gian từ lúc sinh ra cho đến 30 tuổi, có người tính tiền vận của một người tùy theo cục của người đó, người Thủy Nhị Cục th́ tiền vận tính đến 32 tuổi, Mộc Tam Cục là 33 tuổi, Kim Tứ Cục là 34 tuổi, Thổ Ngũ Cục là 35 tuổi và Hỏa Lục Cục là 36 tuổi. Chúng ta thấy quan niệm này của khoa Tử Vi rất hợp lư, v́ con người từ lúc sinh ra cho đến khoảng 30 tuổi hầu như sống dưới mái gia đ́nh với cha mẹ, chỉ lo học hành và chuẩn bị vào đời. Cho đến khoảng từ 30 tuổi là tuổi trung b́nh của hầu hết mọi người để thân tự lập thân, và đó cũng là lúc ứng vào cung Thân của lá số.

Sau tiền vận th́ cung Thân ảnh hưởng mạnh mẻ vào khoảng thời gian c̣n lại của cuộc đời, gồm cả trung vận và hậu vận của mỗi người, và một nguyên tắc căn bản của khoa Tử Vi là, khi cung Thân đóng chung với cung nào th́ những ư nghĩa tốt cũng như xấu của cung đó sẽ là những nét chính yếu trong cuộc đời của người này.

Như vậy, th́ chuyện ǵ sẽ xảy ra trong trường hợp cung Thân đóng tại cung Mệnh hay c̣n gọi là Thân Mệnh Đồng Cung?

Nét đặc biệt đầu tiên của mẫu người Thân Mệnh Đồng Cung là ḷng tin vào thiên mệnh của những người này rất mạnh, v́ như chúng ta đă nói ở trên, cái ư nghĩa đầu tiên của chữ Mệnh là ư Trời, là mọi việc đều do Trời định, định mệnh đă an bài, do đó khi Thân cư tại Mệnh th́ những người này ít tin tưởng vào cái quan niệm “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”, do đó, khi gặp những hoàn cảnh khó khăn, trắc trở, họ thường nhắm mắt buông tay, “mặc cho con tạo xoay vần về đâu” v́ thuyền đời của họ đă lỡ neo vào bến Mệnh rồi, chỉ c̣n biết trong nhờ, đục chịu mà thôi.

Một đặc điểm đáng kể thứ hai là cuộc đời của mẫu người Thân Mệnh Đồng Cung là không có những biến đổi lớn trong suốtû cuộc đời. Như chúng ta đă nói ở trên, Mệnh ảnh hưởng vào tiền vận, Thân ảnh hưởng vào trung vận và hậu vận, bởi vậy, khi Thân và Mệnh đồng cung, th́ cả Mệnh và Thân đều ảnh hưởng chung vào cả cuộc đời, từ lúc sinh ra cho đến lúc ĺa đời, đó có nghĩa là nếu số người này giàu th́ cả đời sẽ giàu có, và nếu số nghèo th́ sẽ nghèo suốt đời, chứ không giống như những người khác, chẳng hạn nếu cung Mệnh xấu th́ có thể tiền vận cực khổ nhưng cuộc đời về sau của họ có thể thay đổi khá hơn nếu cung Thân tốt đẹp, hay ngược lại, nếu cung Mệnh tốt đẹp, th́ cuộc đời có thể sung sướng từ lúc lọt ḷng mẹ đến khoảng 30 tuổi, rồi sau đó có thể đổi đời, trở nên vất vả, cực khổ nếu số có cung Thân xấu hơn cung Mệnh.

Và điểm đặc biệt cuối cùng là có người cho rằng, nếu Thân Mệnh Đồng Cung tại tứ mộ, tức là Mệnh đóng tại bốn cung Th́n, Tuất, Sửu, Mùi và hai cung Tí, Ngọ th́ đó là những vị trí không tốt cho mẫu người Thân Mệnh Đồng Cung.

Tóm lại, cuộc đời của những người có số Thân Mệnh Đồng Cung là một con đường tương đối thẳng, có nghĩa là dù đường đời của họ có đầy hoa lá hay chỉ là sỏi đá, chông gai th́ cũng không có những khúc quanh đột ngột làm thay đổ cả cuộc đời.

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
Subject Author Date
Re: Thân mệnh đồng cungLiemTuong04:18:05 12/28/02 Sat


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.