VoyForums
1 CLICK GIVES FREE FOOD!
www.TheHungerSite.com
Protect Habitat with a Click!
www.TheRainforestSite.com
Non-profit ad served by VoyForums...

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1234 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 07:13:15 07/05/17 Wed
Author: penny lai
Author Host/IP: pcd568213.netvigator.com / 218.102.100.213
Subject: 高度警惕---早泳夜泳海邊遇溺 ( 無救生員當值 ) 後果

高度警惕---早泳夜泳海邊遇溺 ( 無救生員當值 ) 後果
1次意外足以致命 生命無 take two!!!!! 無第二次機會
野泳溺亡 MANY
http://search.cctv.com/search.php?qtext=%E9%87%8E%E6%B3%B3%E6%BA%BA%E4%BA%A1&type=video
http://v.baidu.com/v?ct=301989888&rn=20&pn=0&db=0&s=25&ie=utf-8&word=%20%E9%87%8E%E6%B3%B3%E6%BA%BA%E4%BA%A1%20
移民父母要小心:你的孩子有遇溺風險-加國新聞
http://www.sinoquebec.com/portal.php?mod=view&aid=65072
實拍男孩疑似游野泳溺亡 家屬在遺體旁哭到暈厥
http://v.ifeng.com/video_7784164.shtml
晨泳失蹤:失蹤2日九巴車長 屍浮青衣海面
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20170703/bkn-20170703072223000-0703_00822_001.html
神秘早泳男清水灣溺斃 警籲市民提供消息
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20170504/bkn-20170504191131861-0504_00822_001.html
晨泳漢烏溪沙村碼頭遇溺亡
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20161005/bkn-20161005082124247-1005_00822_001.html
黃雨下堅持游出浮台 八旬翁赤柱遇溺亡
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20160706/bkn-20160706110353941-0706_00822_001.html
赤柱晨泳婦遇溺昏迷 泳客合力救起
http://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news/20160506/bkn-20160506064908048-0506_00822_001.html
妻早泳溺斃 夫自責哭崩
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20151213/00176_050.html
老翁疑發病 蝴蝶灣猝死
http://www.orientaldaily.on.cc/cnt/news/20150902/00176_093.html
即興個人「游」內地漢溺斃
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130624/00176_036.html
打風游水 七旬婦溺斃
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130623/00176_051.html
泳池游早水 老翁溺斃
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20130206/00176_065.html
巨浪噬人 少年一死一失蹤
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20121002/00176_038.html
黃金海岸早泳 老翁溺斃
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20110805/00176_049.html
上市公司執董早泳溺斃
http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20100106/00176_030.html
曾沒頂獲救 早泳婦溺斃
http://www.orientaldaily.on.cc/cnt/news/20100820/00176_042.html
八旬婦晨泳遇溺亡
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170529/20037083
老婦大病初癒游早水遇溺不治 兩日二人魂斷深水灣 
https://www.hk01.com/%E6%B8%AF%E8%81%9E/94104/%E8%80%81%E5%A9%A6%E5%A4%A7%E7%97%85%E5%88%9D%E7%99%92%E6%B8%B8%E6%97%A9%E6%B0%B4%E9%81%87%E6%BA%BA%E4%B8%8D%E6%B2%BB-%E5%85%A9%E6%97%A5%E4%BA%8C%E4%BA%BA%E9%AD%82%E6%96%B7%E6%B7%B1%E6%B0%B4%E7%81%A3-
晨泳婦遇溺一度失蹤 蛙人冒雨尋回救唔返
https://www.youtube.com/watch?v=q0EphWHzf2o
婆婆游早水遇溺 五日兩宗
https://www.youtube.com/watch?v=ylesGPJKLiA
兩日兩宗 深水灣婦游早水遇溺亡
https://www.youtube.com/watch?v=q-7bwVfEzUk
老婆遇溺命危 老公狂喊
https://www.youtube.com/watch?v=duI1nCrzi_8
工程師感冒遊船河 落海遇溺亡
https://www.youtube.com/watch?v=Umm9UrSOQc4
三號波照游早水 高血壓婆婆浸死
https://www.youtube.com/watch?v=RzYiUhfIxaI
無視大浪照落水 高材生死友失蹤
https://www.youtube.com/watch?v=5Lm_KKdL5vM
兩男子西貢遇溺亡
https://www.youtube.com/watch?v=C5NW8uheJ8k
退休廠東唔煙唔酒 游早水遇溺亡
https://www.youtube.com/watch?v=HI0UenOUc8g
男子西貢獨自浮潛捉魚 遇溺亡
https://www.youtube.com/watch?v=6IKgij2xKCQ
青海23歲少女 深水灣遇溺命危
https://www.youtube.com/watch?v=XAvh2mvhL2Q
拖旅行篋游夜水 女子深水灣溺斃
https://www.youtube.com/watch?v=Hp1DFfdq56Q
夜游咖啡灣 二人落水一人回
https://www.youtube.com/watch?v=VzZ7uS_epjk
男子碼頭邊游早水 遇溺亡
https://www.youtube.com/watch?v=zXRlVUp5-F8
理大實習女生 疑酒後游夜水溺斃
https://www.youtube.com/watch?v=EvTWv57X-CY
19歲仔游早水 疑哮喘病發遇溺命危
https://www.youtube.com/watch?v=edVUYqLGW0E
荃灣寺院義工 三篥皝J溺亡
https://www.youtube.com/watch?v=DcrYChXzBMU
【動畫】橡皮艇觸礁翻沉 少女游水上岸溺斃
https://www.youtube.com/watch?v=4hfINImYFNk
抗癌女戰勝病魔 游早水溺斃
https://www.youtube.com/watch?v=IWTTOrowOKc
三號波照游早水 高血壓婆婆浸死
https://www.youtube.com/watch?v=RzYiUhfIxaI
法籍男夜遊太魯閣 戲水後失蹤
https://www.youtube.com/watch?v=HyQZTFBkVQ4
失蹤20小時 遊海洋公園男浮屍瀑布水潭
https://www.youtube.com/watch?v=oOUINwNdasA
溺水獲救沒警覺 二度下水真溺斃
https://www.youtube.com/watch?v=flew5xhwIkE
囡勸鬼月咪游水 母不聽浸死
https://www.youtube.com/watch?v=8OtlCcqRjMk

旗津戲水意外 父救子體力不支溺水
https://www.youtube.com/watch?v=2EAiJyDM_gI
疑游早水遇溺 泳褲男浮屍維港
http://paper.wenweipo.com/2014/11/20/HK1411200039.htm

中秋玩通宵晨泳 2男生遇溺1死1失蹤
http://paper.wenweipo.com/2012/10/02/YO1210020017.htm
佛山三水區政協副主席北江溺亡晨泳遇溺意外身亡
http://news.21cn.com/caiji/roll1/a/2015/0828/19/29970545.shtml
200磅裸泳漢溺斃海灘
http://news.cntv.cn/map/20111127/102730.shtml
醉女淺水灣夜泳遇溺亡
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20090415/12641244
鄭州兩漢酒後下河夜泳溺斃
http://vancouver.singtao.ca/710240/2016-08-17/post-%E9%84%AD%E5%B7%9E%E5%85%A9%E6%BC%A2%E9%85%92%E5%BE%8C%E4%B8%8B%E6%B2%B3%E5%A4%9C%E6%B3%B3%E6%BA%BA%E6%96%83/?variant=zh-hk
男子到清水灣二灘游泳遇溺送院後死亡
https://topick.hket.com/article/1776551/%E7%94%B7%E5%AD%90%E5%88%B0%E6%B8%85%E6%B0%B4%E7%81%A3%E4%BA%8C%E7%81%98%E6%B8%B8%E6%B3%B3%E9%81%87%E6%BA%BA%E9%80%81%E9%99%A2%E5%BE%8C%E6%AD%BB%E4%BA%A1

泳 將 捨 身 救 友 魂 斷 淺 水 灣
生 者 慨 歎 : 佢 用 條 命 換 我 條 命
http://www.kinhang.org.hk/accident/000731water.htm
廣西6泳客海中遇溺 4死1失蹤
http://sina.com.hk/news/article/20170701/0/1/4/%E5%BB%A3%E8%A5%BF6%E6%B3%B3%E5%AE%A2%E6%B5%B7%E4%B8%AD%E9%81%87%E6%BA%BA-4%E6%AD%BB1%E5%A4%B1%E8%B9%A4-7630288.html
青年西貢暢泳遇溺亡 17歲少年仗義救人
http://news.takungpao.com/hkol/shjj/wz/2013-08/1821375.html
茂名信宜一男子野泳遇溺,至今仍搜索不到人,情況不樂觀
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAxNzA2Njg2NA==&mid=207913926&idx=2&sn=36485aaa45f29f461557d88ee48dee53&scene=6#rd
香港勤奮西餅學徒凌晨夜泳 溺水身亡家屬哭成淚人
http://news.china.com/zh_cn/news100/11038989/20051031/12801126.html
戰勝癌魔 老翁夜泳溺斃
http://www.orientaldaily.oriental.com.hk/cnt/news/20140901/00176_072.html
老翁摩星嶺暢泳遇溺身亡
http://m.share.hk.weibo.com/news/article/20160507/0/1/4/%E8%80%81%E7%BF%81%E6%91%A9%E6%98%9F%E5%B6%BA%E6%9A%A2%E6%B3%B3%E9%81%87%E6%BA%BA%E8%BA%AB%E4%BA%A1-5779346.html
男子南丫島夜潛遇溺喪生
http://www.kui.name/xw/2010-05-29/%E7%94%B7%E5%AD%90%E5%8D%97%E4%B8%AB%E5%B3%B6%E5%A4%9C%E6%BD%9B%E9%81%87%E6%BA%BA%E5%96%AA%E7%94%9F_n339144.htm
90後游野泳1人遇溺2人救3人不幸均溺亡
http://jbk.jkyscsdg.com/m/zhkdgybdy/259.html
大學生紅雁池野泳不幸溺水 消防人員仍在搜尋
https://kknews.cc/zh-cn/news/e45bgr.html
江門野泳又出事!17歲男子昨夜在潮連游泳遇溺,至今未找到……
http://bingodu.com/news/394039.html
廣州增城7名小學生暑假“野泳”遇漲潮 2人溺亡
http://www.xtzcjxsbyxgs.com/2016-07/11/content_22477579.htm
內地女子暢泳鹹田灣遇溺
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/news/20131002/51777747
不諳泳術 與四同學嬉水
13歲童遇溺失蹤
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20120606/16401793
吉澳遊船河玩浮潛 男子遇溺亡
http://std.stheadline.com/breakingnews/20160828a202535.asp
酒後夜遊菲沙河植物學家疑溺斃
http://city365.ca/van/256032
暑期來臨 千萬別到河里野泳
http://www.kaixian.tv/gd/2017/0705/133013.html
晨泳婦人遇溺身亡
http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20060723/6153130
不聽丈夫勸喻獨自早泳 七旬老婦遇溺身亡
http://hk.szhk.com/2010/08/20/282756661363318.html
香港:老人冒險游冬泳- 觀點| 星洲網Sin Chew Daily
http://www.sinchew.com.my/node/230187
老翁雷暴下晨泳溺斃,兒睹父返魂無術痛哭當場
http://www.getjetso.com/forum/thread-314732-1-195.html
三水男子到江邊野泳遇溺 差點沒了
http://gd.qq.com/a/20170531/007125.htm
魚塘野泳 遇溺身亡
http://news.ifeng.com/gundong/detail_2011_07/08/7574381_0.shtml
這些野泳黑點很危險,別去
http://stock.qq.com/a/20160727/046745.htm
3小學生野泳遇溺 “英雄哥”勇救2人
http://www.sc168.com/sh/content/2014-07/15/content_504346.htm
大二男生野泳返岸時不幸溺水身亡
http://edu.qq.com/a/20130506/000032.htm
廣東北江野泳三人溺亡 最後一名中學生遺體搜獲
http://www.chinanews.com/sh/2013/08-12/5150631.shtml
父子倆野泳時溺水身亡 家里男人全沒了
http://chongqing.163.com/16/0719/08/BSAS7QJ102330O41.html
7名小朋友暑假野泳2人溺亡 1人當天過10歲生日
http://news.qq.com/a/20160711/002926.htm
四人酒後野泳 一人溺水身亡
http://www.gdga.gov.cn/jwzx/gdjx/fssj/201307/t20130710_660236.html
大學生龍江探親野泳遇溺
http://news.sina.com.cn/c/2008-08-05/011014265592s.shtml
廣州市民野泳頻頻被溺亡 幾大黑點屢屢吞人命
http://edu.southcn.com/jygd/content/2015-07/15/content_128457593.htm
揚州20多歲小伙野泳溺亡 專家:酒後千萬別游泳
http://jsnews2.jschina.com.cn/system/2014/07/29/021499888.shtml
40天接23宗野泳溺水求助 消防提醒家長需警惕
http://119.china.com.cn/xfxc/txt/2012-06/12/content_5080452.htm
泳客嬉水頻發溺亡悲劇 珍愛生命請你拒絕野泳
http://zjnews.zjol.com.cn/zjnews/wznews/201607/t20160721_1784306.shtml
野泳者溺亡引水渠 連篇悲劇無數生命為何仍無視野泳危險?
http://www.takefoto.cn/viewnews-873842.html
52歲男子帶4歲孫子游野泳 溺亡前將孩子推上岸
http://baby.sina.com.cn/2016-08-02/doc-ifxunyya2999269.shtml
8歲男孩野泳溺水10分鐘後撈上岸,醫生趕到現場宣佈死亡!
https://baijiahao.baidu.com/po/feed/share?wfr=spider&for=pc&context=%7B%22sourceFrom%22%3A%22bjh%22%2C%22nid%22%3A%22news_3406922667442383861%22%7D
【痛心】母子三人水庫溺亡|必看:廣州6大奪命野泳黑點
http://www.vccoo.com/v/3c0218
野泳溺亡外來工子女最多
http://news.163.com/13/0823/08/96UUIS1K00014AED.html
信宜金垌徑口又一小學生游野泳溺水身亡!入夏40天以內已有4名學生溺亡
http://www.haokoo.com/else/4267265.html
太原兩年輕男子汾河水中野泳發生溺亡
http://shanxi.sina.com.cn/news/report/2015-06-03/detail-icrvvqrf3925313.shtml
杜絕孩子野泳溺水,要禁更要“引”
http://edu.people.com.cn/n1/2016/0719/c367001-28566828.html
無錫19歲男子蠡湖野泳溺亡 疑突發腿部抽筋
http://js.qq.com/a/20170602/024924.htm
野泳溺亡一半在灞河 未成年人溺亡比例高
http://ehsb.hsw.cn/shtml/hsb/20150727/535529.shtml
荷塘一名在讀學生野泳失蹤
http://gd.news.163.com/jm/15/0912/08/B3A5ADQB035914BV.html
五大野泳黑點包了溺水警情近半
http://news.163.com/15/0729/06/AVLVBQ3V00014AED.html
東莞兩名小學生水庫野泳溺亡 暑期警鐘再響
http://gd.sina.com.cn/dg/news/2014-07-07/13164181.html
15歲男孩野泳溺亡
http://ah.anhuinews.com/system/2013/08/26/006024688.shtml
不捨得20元去游泳池 佛山3名90後野泳溺亡
http://gd.qq.com/a/20140701/014698.htm
三水一男子北江野泳失蹤兩日後浮尸江面
http://gd.sina.com.cn/fs/yaowen/2015-08-07/081537157.html
不顧危險海邊野泳 兩男子陷漩渦雙雙溺水身亡
http://sh.qq.com/a/20150625/009904.htm
少女野泳不幸溺亡
http://news.sina.com.cn/o/2008-08-04/022814261059s.shtml
小伙野泳不幸溺亡
http://news.xinhuanet.com/local/2015-07/19/c_128035111.htm

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

VoyUser Login ] Not required to post.
Post a public reply to this message | Go post a new public message
* HTML allowed in marked fields.
Message subject (required):

Name (required):

  Expression (Optional mood/title along with your name) Examples: (happy, sad, The Joyful, etc.) help)

  E-mail address (optional):

* Type your message here:

Choose Message Icon: [ View Emoticons ]

Notice: Copies of your message may remain on this and other systems on internet. Please be respectful.

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.