VoyForums

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 07:14:28 07/28/08 Mon
Author: tinh pham (em ko phai la vien soi doc nhat tren bo bien)
Subject: Re: cách lập nick mới trong yahoo
In reply to: tinh pham 's message, "Re: cách lập nick mới trong yahoo" on 07:13:00 07/28/08 Mon

>>bạn online nick muốn add chọn menu Login/Edit My
>>Contact Info nhưng lần này ko đánh vào hai cái
>>dòng F,Last name nữa mà bạn chọn Add more
>>Detail. lúc chọn xong bấm Yes lúc này nó sẽ
>>chuyển sang một trang Address book của bạn.
>>Bước này quan trọng nè! nhớ là phải logout
>>cái YM mà bạn đang chat đi chứ không thôi ko
>>có tác dụng. Khi logout xong bây giờ bạn có
>>thể đánh script vào First name và Last name như
>>lúc trước được rồi đó. ( giã sử như
>>script này chẳng hạn >>src=" >href="http://dhlhosting.com/forum/templates/subSilver/i
>m">http://dhlhosting.com/forum/templates/subSilver/im >a>
>>ages/logo_phpBB.gif"> ) or làm thế này :
>>
>>First name : các bạn điền :
>>Last Name : các bạn điền :
>> >>style="width:70;height:15;text-align:right;font-size:1
>0
>>pt;color:blue;Filter:Glow(color=red,Strengt h=4)">Nick
>>Bạn thích
>>
>>bạn add sẽ thấy nick có chữ đẹp lắm
>>Xong bước viết script rồi bạn kéo xuống
>>tuốc dưới bấm Save Contact
>>Nó qua bước này: Bạn tìm dòng
>>Tool.................. Send This Contact Info Bấm
>>vào Send this Contact Info bấm xong nó sẽ
>>chuyển qua cửa sổ Send Contact Information, bây
>>giờ tại dòng To : bạn đánh địa chỉ mail
>>mà bạn đang làm nảy giờ. (tức là địa
>>chỉ mail cần làm nick đó)
>>Điền địa chỉ mail hết rồi chứ gì!? Bây
>>giờ bấm Send Contacts để hoàn thành hì hì
>>Bây giờ bạn có thể online lại nick đó
>>được rồi đó và tất nhiên là kết quả y
>>như mong muốn. hì hì
>>Chúc các bạn thành công!
>>
>>
>>không kí cốp gì hết dẹp ....(^0^)

[
Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Replies:


VoyUser Login ] Not required to post.
Post a public reply to this message | Go post a new public message
* HTML allowed in marked fields.
Message subject (required):

Name (optional):

  Expression (Optional mood/title along with your name) Examples: (happy, sad, The Joyful, etc.) help)

  E-mail address (optional):

* Type your message here:


Notice: Copies of your message may remain on this and other systems on internet. Please be respectful.

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.