VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1[2] ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 13:03:30 03/21/06 Tue
Author: DrX
Subject: Pokračovanie rekonštrukcie križovatky Prešovská-Sečovská sa odďaľuje

Pokračovanie rekonštrukcie križovatky Prešovská-Sečovská sa odďaľuje

Kveta PODHORSKÁ

Košice - Na križovatke Prešovská-Sečovská sa ešte nejaký čas nič diať nebude. Aj keď pôvodný zámer bol pokračovať v jej rekonštrukcii už zjari, nestane sa tak. Termín sa odsúva a dnes si nikto netrúfa odhadnúť, kedy v tomto najproblematickejšom dopravnom uzle v meste nastane opäť stavebný ruch. Dôvodom, prečo sa pripravená stavba s vydaným stavebným povolením nezačne realizovať v plánovanom čase, je zrušenie verejnej súťaže na zhotoviteľa. Aj to však má svoju príčinu.

"Čo sa týka projektu a súťažných podmienok, všetko bolo pripravené, súťaž vyhlásená, ale aj zrušená. Stavba bola totiž zaradená do zásobníka štrukturálnych fondov a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií už podpísal aj schvaľovací list. Bude financovaná zo zdrojov Európskej únie vo výške 75 percent nákladov. Príspevok štátu bude len 25 percent. Pripraviť sme museli nové súťažné podklady v zmysle medzinárodných podmienok. Predbežné oznámenie už bolo zverejnené v našom vestníku i EÚ. Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia bude vypísaná nová súťaž," zdôvodnil posun termínu riaditeľ Slovenskej správy ciest v Košiciach Ing. Jozef Fabian.

Celý proces je zložitý a jeho ukončenie sa nedá presne termínovať. Stavebné povolenia sa na jednotlivé stavby vydávajú priebežne. Zámer investora je jednoznačne začať stavbu ešte v tomto roku. Pokiaľ pôjde všetko štandardne, malo by to byť v jeho druhej polovici.

V projekte nenastali žiadne zmeny. Tretia etapa rekonštrukcie nadviaže na dokončenú druhú a zahŕňa úpravu v smere na Michalovce až po zákrutu na Heringeši. Pribudne tam mimoúrovňové kríženie a mostný objekt smerom na Prešovskú až po terajšiu štvorprúdovú komunikáciu na Priemyselnej, kde je v súčasnosti dočasné presmerovanie dopravy. V strede pribudne ešte jeden veľký most nožnicového tvaru, ktorý celú dopravu v konečnom dôsledku usmerní. Zámer je dobudovať celý uzol križovatky tak, aby bola rýchla, bezpečná a bezkolízna.

Keďže je tzv. prepletový úsek zrekonštruovanej cesty v rámci druhej etapy problematický pri odbočovaní smerom na Michalovce a Prešov, kde sa stretávajú vozidlá prichádzajúce z centra mesta i z Južného nábrežia, nie je vylúčené, že sa budú robiť zmeny. Na základe dohody medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou, stavebným úradom a políciou sa situácia permanentne sleduje a keď si to vyžiada projekčnú alebo inú zmenu, tak sa ňou bude SSC zaoberať a zaradí ju do programu pred začatím ďalšej stavby alebo počas nej.

Do tretej etapy je zahrnutý aj podjazd pod železničným mostom na Palackého ulici, kde je v súčasnosti dvojprúdová cesta. Na túto stavbu bude vypísaná samostatná súťaž. Ľavobrežná komunikácia od súčasnej odbočky vpravo pri Inžinierskych stavbách nie je súčasťou. Je to mestská komunikácia a projekčne ju pripravuje mesto.

"Rozpočtové náklady na tretiu časť križovatky budú známe až po uzavretí verejnej súťaže. Termín začatia výstavby sa síce z objektívnych príčin posúva, ale výhodné pre štát je, že 75 percent prác bude financovaných zo štrukturálnych fondov, teda z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu. Vo financovaní problém nebude, lebo stavba je zaradená do obdobia rokov 2006 až 2008 a peniaze z fondov musia byť dočerpané do polovice roka 2008," dodal riaditeľ.

http://www.cassovia.sk/korzar/clanok.php3?sub=21.3.2006/61000O

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.