VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1[2] ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 09:28:41 12/05/07 Wed
Author: DrX
Subject: Bratislave by mala nezamestnanosť stúpať

http://www.tvojepeniaze.sk/v-bratislave-by-mala-nezamestnanost-stupat-feg-/sk_pkariera.asp?c=A071205_142027_sk_pkariera_p32V

Bratislave by mala nezamestnanosť stúpať

Ilustračné foto (autor: Robert Hüttner , Pravda)

5. decembra 2007 14:38
Miera nezamestnanosti na Slovensku by mala do roku 2015 klesnúť na 9,1 percenta. Minulý rok to bolo podľa údajov Štatistického úradu 13,3 percent. V rokoch 2007 až 2015 by tak miera nezamestnanosti mala každoročne klesať o 0,4 až 0,6 percentuálneho bodu. Vyplýva to z prognózy vývoja zamestnanosti do roku 2015, ktorú vzala v stredu vláda na vedomie.

Materiál predpokladá znižovanie rozdielov v úrovni zamestnanosti a nezamestnanosti medzi jednotlivými regiónmi na Slovensku. "Aj v roku 2015 sa dá očakávať, že najvyššiu mieru zamestnanosti by si mal naďalej udržať bratislavský kraj, avšak naše výsledky naznačujú postupný výraznejší rast miery zamestnanosti v regiónoch východného a stredného Slovenska," uvádza sa v stanovisku. Tento vývoj sa má odraziť v postupnom znižovaní podielu bratislavského kraja na celkovej zamestnanosti na Slovensku, kde by mal po roku 2010 počet pracujúcich klesať. V košickom kraji by sa mal do roku 2015 zvýšiť počet pracujúcich o 17,5 percenta a v prešovskom o 13,7 percenta.

Najväčší pokles miery nezamestnanosti do roku 2015 zaznamená košický, prešovský a banskobystrický kraj. V prípade košického kraja ide o pokles z 20,2 percenta v roku 2006 na 8 percent v roku 2015. V banskobystrickom kraji by mala nezamestnanosť do roku 2015 klesnúť na 14,5 percenta, čo je v porovnaní s rokom 2006 zníženie o 6,5 percentuálneho bodu. V prešovskom kraji by v roku 2015 malo byť bez práce 11,7 percenta ľudí, čo by bolo oproti minulému roku o 6,3 percent menej.

Znižovanie miery nezamestnanosti by sa malo v menšej miere týkať aj žilinského, nitrianskeho, trenčianskeho a trnavského kraja. V žilinskom kraji by malo ísť do roku 2015 o pokles miery nezamestnanosti o 3,8 percentuálneho bodu na 8 percent. Nitriansky kraj by mal v roku 2015 podľa prognózy vykázať mieru nezamestnanosti 9,5 percenta, pričom v roku 2006 tam miera nezamestnanosti dosiahla 13,2 percenta. V prípade trenčianskeho kraja sa očakáva zníženie miery nezamestnanosti do roku 2015 na 5,6 percenta. Oproti roku 2006 by išlo o pokles o 1,4 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť by mala mierne klesnúť aj v trnavskom kraji, a to z 8,8 percenta v roku 2006 na 8,5 percenta v roku 2015.

Naopak, v bratislavskom kraji by sa nezamestnanosť mala do roku 2015 zvýšiť, a to o 2,2 percentuálneho bodu na 6,5 percenta. "Predpokladaný rast miery nezamestnanosti v bratislavskom kraji je možno vysvetliť vznikom nesúladu medzi dopytom a ponukou na tomto regionálnom trhu práce," uvádza sa v materiáli. Údajne sa totiž dá očakávať menší nárast počtu pracovných príležitostí v porovnaní so súčasnosťou v dôsledku presunu záujmu investorov najmä do krajov na východe Slovenska. "Prispieť by k tomu mala aj urýchlená výstavba diaľnic," konštatuje sa v prognóze.
SITA

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.