VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1[2] ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 17:35:03 02/18/10 Thu
Author: DrX
Subject: Dopravoprojekt dodá dokumentácie pre ďalší úsek R2

http://openiazoch.zoznam.sk/info/zpravy/zprava.asp?NewsID=88792

Dopravoprojekt dodá dokumentácie pre ďalší úsek R2

Spoločnosť Dopravoprojekt, a.s. vypracuje dokumentácie stavebného zámeru a pre územné rozhodnutie stavby R2 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany

Konzultačno-projektová spoločnosť Dopravoprojekt, a.s. Bratislava vypracuje pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany dokumentácie stavebného zámeru a pre územné rozhodnutie. Dodávateľ vybraný vo verejnej súťaži Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (NDS) spomedzi dvoch prijatých ponúk má poskytnúť službu za zmluvnú cenu 488,37 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná cena zákazky predstavovala 500 tis. eur bez dane. Podľa zmluvy uzatvorenej 3. februára dosahuje predpokladaný podiel subdodávok 36 %. NDS vyhlásila tender vlani v auguste s tým, že dokumentácie majú byť odovzdané do 31. mája tohto roka. Vyplýva to z informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie.

Úsek R2 Lovinobaňa, Tomášovce - Ožďany v dĺžke 25,5 kilometra by sa mal podľa webovej stránky NDS začať stavať v októbri 2012, plánovaný termín dokončenia je október 2017. Podľa štátnej expertízy náklady na stavbu v roku 2006 predstavovali 175,3 mil. eur bez dane. Na úseku je projektovaná výstavba 38 mostov, z toho 23 na a 15 nad rýchlostnou cestou, a štyri mimoúrovňové križovatky. Vybudované bude ľavostranné odpočívadlo Veľké Podrečany a pravostranné odpočívadlo Veľké Ožďany. V rámci výstavby tohto úseku bude vybudované aj stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Lučenec.

Dopravoprojekt získal vlani v marci zákazku na dodanie dokumentácií stavebného zámeru a pre územné rozhodnutie stavby úseku R2 Mníchova Lehota - Ruskovce. V septembri podpísal zmluvu na vypracovanie dokumentácií aj pre stavbu úseku R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce. Z plánovaných 24 úsekov R2 na trase Trenčín - Prievidza - Zvolen - Lučenec - Košice-Šaca - Košické Olšany v dĺžke 295,7 kilometrov boli doteraz odovzdané do prevádzky štyri úseky v dĺžke 20,4 kilometrov. Obchvaty Oždian v dĺžke 6,1 kilometra a Tornale v dĺžke 10,7 kilometra boli sprevádzkované koncom roku 2006. Úsek Budča - Zvolen s bezpečnostnými opatreniami v dĺžke 335 metrov odovzdali do užívania v závere roku 2007 a obchvat Figy v dĺžke 3,3 kilometra odovzdali v lete 2008. Ostatné úseky majú byť ukončené priebežne v rokoch 2012 až 2020.

Spoločnosť Dopravoprojekt, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 1992, disponuje základným imaním 1,956 mil. eur. Majoritným vlastníkom Dopravoprojektu je holandská spoločnosť Sudop International B.V. s podielom na základnom imaní 98,9 %. Spoločnosť okrem veľkých projektov dopravnej infraštruktúry poskytuje svoje služby na širšej báze aj v oblasti pozemného staviteľstva, technologických stavieb, environmentálnych a vodohospodárskych projektov, kompletného inžinieringu, poradenstva pri príprave projektov v rámci podporných fondov Európskej únie.

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.