VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 14:04:43 06/18/12 Mon
Author: Huhu Lesný
Subject: Subsidizing of Bratislava airport by the Slovak government
In reply to: DrX 's message, "Slovakia - the bannana republic with the worst regional disparities in the EU" on 09:11:15 12/15/11 Thu

important discussion in Slovak http://www.voy.com/195032/2/114.html

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
old message from skyscrapercity

:-) a kosice-vychod je asi uzhorod. aj ked neviem, ci z neho sa vobec lieta...

kazdopadne, aby tu nezapadla prachom nasa diskusia ohladom dotovania slovenskych letisk, tu (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19610) je vladny material "Návrh záverečného účtu kapitoly MDVRR SR za rok 2010", v ktorom sa rozoberaju aj letiska. Vyberam zaujimave udaje:

"Podstatnú časť príjmov tvorili príjmy z dividend od ... akciovej spoločnosti Letisko Košice vo výške 589 135,69 Eur."


Dotacie na Riadenie a vybavovanie letov oslobodených od odplát:
Letisková spoločnosť Dotácia v Eur Číslo zmluvy
Letisko MR Štefánika – Airport Bratislava, as (BTS) 109 000,- 75/250/2010
Letisko Košice – Airport Košice, as 3 000,- 79/250/2010
Letisko Poprad – Tatry, as 3 000,- 73/250/2010
Letové prevádzkové služby, š.p. 60 000,- 83/250/2010

Dotacia: Bezpečnostná ochrana letísk – Zabezpečenie činnosti bezpečnostnej kontroly osôb, batožiny a nákladu
Letisková spoločnosť Dotácia v Eur Číslo zmluvy
Letisko MR Štefánika – Airport Bratislava, as (BTS) 2 130 000,- 68/250/2010
Letisková spoločnosť Žilina, as 176 000,- 76/250/2010
Letisko Košice – Airport Košice, as 800 000,- 78/250/2010
Letisko Poprad – Tatry, as 314 000,- 72/250/2010
Letisko Piešťany, as 80 000,- 80/250/2010
Letisko Sliač, as 43 000,- 81/250/2010

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky letiskovej infraštruktúry
Letisková spoločnosť Dotácia v Eur Číslo zmluvy
Letisko Sliač, as 207 805,- 16/250/2010
Letisko Poprad – Tatry, as 950 000,- 69/250/2010
Letisková spoločnosť Žilina, as 438 300,- 77/250/2010
Letisko Sliač, as 44 727,- 82/250/2010
Letisková spoločnosť Žilina, as 907 200,- 180/250/2010

Dotacia: Správa, údržba a zhodnocovanie letiskovej infraštruktúry
Letisková spoločnosť Dotácia v Eur Číslo zmluvy
Letisko Poprad – Tatry, as 130 000,- 74/250/2010

Dotacia č. 10: Zabezpečiť do konca roka 2012 plnú funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia.
Cieľ plnil: Letisko MR Štefánika - Airport Bratislava, as (BTS)
Skutočne čerpané finančné prostriedky: 663 878,00 €

V priebehu roku 2010 došlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti Letisko
MRŠtefánika – Airport Bratislava, as (BTS), a to peňažným vkladom MDVRR SR, ako akcionára vo výške 9 958 175,- Eur.

Pohľadávky za rozpočtové príjmy úrad MDVRR SR – účtovný stav k 31.12.2010
R ok Pohľadávka v Eur Dlžník – splatnosť pohľadávky
2004 51 587,33 Letisko Košice – delimitácia zo zrušenej PO SSL
2004 2 049,13 Letisko MRŠ. Bratislava – delimitácia zo zrušenej PO SSL
2004 7 058,72 Trnavský zdroj – delimitácia zo zrušenej PO SSL
2004 507,91 Poskytnuté prevádzkové preddavky – delimitácia zrušenej PO SSL
2001-04 2 497 772,56 Letisko MRŠ. Bratislava – prenájom za lietadlá (pohľadávka po lehote splatnosti)

Prehľad o majetkovej účasti štátu v obchodných spoločnostiach, v ktorých má štát v zastúpení MDVRR SR majetkovú účasť
Názov a sídlo obchodnej spoločnosti,v ktorej má štát v zastúpení MDVRR
SR majetkový podiel (rok 2010) Podiel na základ. imaní spoloč. v % Podiel na
hlas. právach v % Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe v € ** Dátum vzniku spoločnosti Základné imanie v €
31.12.2010 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2010
7th Letisko Sliač, as Letisko Sliač, Sliač 962 31 100,0 100,0 0,00 1 177 192,00 1.1.2005 1 177 192,00
7th Letisková spoločnosť Žilina,as Letisko, 013 41Dolný Hričov 99,5 99,5 2 982 208,00 2 982 208,00 1.1.2005 2 996 152,00
8th Letisko Poprad-Tatry, asNa letisko 100, 058 98 Poprad 97,6 97,6 19 356 037,98 19 356 037,98 1.1.2005 19 830 792,00
First Letisko MRŠtefánika-Airport Bratislava,as (BTS) Letisko MRŠtefánika, 823 11 Bratislava 48,0 49,7 135 474 020,00 145 432 195,00 5.5.2004 282 469 462,00
Second Letisko Košice-Airport Košice,as Letisko Košice, 041 75 Košice IV. 34,0 34,0 19 546 205,93 17 146 990,00 1.5.2004 50 433 070,00
Third Letisko Piešťany, as Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany 22,1 22,1 5 034 850,65 5 034 850,65 1.5.2005 22 742 144,02
5th Slovenské aerolínie, as (v konkurze) Letisko MRŠtefánika, 823 12 Bratislava 34,0 34 * 2 086 938,12 2 086 938,12 24.7.1995 6 135 852,69


No čo dodať. Presne ako som povedal: BTS aj ostatné pokakané slovenské letiská štát hojne dotuje. Z KSC len vycuciava peniaze ao to, aby sa zabezpečila udržateľnosť a rozvoj jeho ziskovosti sa vôbec nestará. A pri tom v BTS má štát priamo tiež len 48% (aj keď zvyšok má určite tiež v nejakej inej forme).

PS: Este na stranke letiska sa objavil report o prudovych lietadlach, ktore pouzil Austrian na dopravu muzstiev na MS>

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sk&u=http://www.skyscrapercity.com/archive/index.php/t-570397-p-6.html&sa=X&ei=2pbfT5afNJL16AH82MnICA&sqi=2&ved=0CCkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3D10%2Bmil%2Bnavysenie%2Bimania%2B90%2Bmil%2Bdotacia%2Bna%2Bterminal%2Bdrx%26hl%3Den%26biw%3D1920%26bih%3D1056%26prmd%3Dimvns

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Replies:

 • Re: Slovakia - the bannana republic with the worst regional disparities in the EU -- RXd, 11:24:20 08/16/18 Thu
  Post a message:
  This forum requires an account to post.
  [ Create Account ]
  [ Login ]
  [ Contact Forum Admin ]


  Forum timezone: GMT-8
  VF Version: 3.00b, ConfDB:
  Before posting please read our privacy policy.
  VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
  Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.