VoyForums

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345678910 ]
Subject: AY! Manang Tef'! Fati fala si Lorna ga-wehr wehr ng calachuchi sa hehr. Luke muo...

...cosamabinladin nia si Megun Yang na me calachuchi din sa hehr charzz


Author:
malu lazaro 🌺
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 23:02:27 08/22/18 Wed
In reply to: Tef’ 's message, "Aaaasy Ate ‘lu Wang, finitas namin ni Mam MJ ang mga calchewtzis sa faligiran ng Bohol Zidee branch nf Funeraria Paz De Manila, sila ang isa sa mga sfonsors ng half Arabian’g Mam MJ Al-Shadan Laztimowzah ! Libreh ang mga calachewtzees, kaya maski amuy fatay aquish, su huwat hokers? Hi hi hi !" on 20:25:55 08/22/18 Wed


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
Subject Author Date
Aaaaay Ate Malu-Laz Lalafaluza .... dahil bee-ep-ep ka ni Luorna, dafat wehrwher kadin ng calachewtzi sa ears, nose, fusod, fweet, at kung anu fang mga vutazvutaz sa boodilicious nimo! Kaya baka biglang iburol at ilibing ka, hi hi hi ! Kaya huwag lalapit sa kandila, ha? Huwag muna dens dens ng Fanggo sa Hilaw ! (NT)Tef’12:19:10 08/23/18 Thu


Login ] Create Account Not required to post.
Post a public reply to this message | Go post a new public message
* HTML allowed in marked fields.
* Message subject (required):

* Name (required):

  Expression (Optional mood/title along with your name) Examples: (happy, sad, The Joyful, etc.) help)

  E-mail address (optional):

* Type your message here:

Choose Message Icon: [ View Emoticons ]

Notice: Copies of your message may remain on this and other systems on internet. Please be respectful.

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.