VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

01/23/21 07:51:09Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345[6]78 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 07/12/01 22:45:23
Author: yasinjan ghupur
Subject: yeziqni talixayli

From:
Date: Tue Jan 2, 2001 8:47 am
Subject: yeziqni talixayli


ässalam tordaxlar
uzundin munazirilär bolundi,väm küciyiwatidu...
(yeziq tilni hatirläx qorali.(yeziqxunasliqqa ait kitaplardiki eniqlima)
lekin yeziqxunasliq bolsa ayrim bir pän.)biz nimini talaxtuq?yeziqnimu yaki
tilnimu?qarighanda munaziricilirimiz kallisida mäsilä eniq bolmighandäk
qilidu?ävwaldin mälumki biz vämmini talaxtuq,vätta dunyada yeziqxunasliqtin
ibarät bir ilimning mäwjutliqini untup qalghandäk ,vämmimiz ohximighan nuqtidin
ciqip talixip baqtuq nätijidä ilimgä ilim boyincä qarimighacqa buninggha
vickimning qayil bolghusi kälmidi.
cünki biz yasimaqci bolghan yeziqimizni bir yeziq däp qarimay ,uni
yeziqxunasliq nuqtisidin ciqix qilip tüzmäy,til nuqtisidin,yaki baxqa
nuqtilardin ciqix qilip tüzmäkci bolduq,xuning bilän mäsilä ciqti.ciqqandimu
helila eghir boldi,...säwäbi biz pängä ilmiy muamilä qilmiduq.ciqix nuqtimiz
hata bolup qaldi ...mundaqca eyitqanda yeziqimizning icki qanuniyitini
bilmigäckä ,huddi nausta dohtur närim aghridi disä xuninggha munasiwätlik dora
berip kesälning tüp yiltizini bilmigändäk bir ixlarni qilip yürduq.xuni
untuduqki kesäl vazircä saqayghandäk qilghini bilän,cuqum qayta
qozghilidu...xunga mäsilining maviyitini cüxinip yätmisäk bolmaydu.(bizdä birär
yeziqxunasning yoqliqi
helila cenip qaldi ....)
eniqlimida sözläp ötkändäk yeziq til ücün hizmät qilidu.lekin u til bilän bir
närsä ämäs.buning misali bizning näccä qetim yeziq almaxtursaqmu tilimizni
almaxturmighandäk bir ix.xunga til bilän yeziq ikki hil närsä lekin ipadiläxtin
ibarät bir nuqtida özara birikäläydu.
ämdi dunyadiki yeziqlarning ävwaligha qarap baqayli,dunyadiki yeziqlar väriplik
yeziq,boghumluq yeziq,mänilik yeziq qatarliqlargha bölinidu.uyghur yeziqliri
asasän väriplik yeziqqa kiridu.engiliz yeziqimu väriplik yeziqtur.hänzu yeziqi
bolsa mänilik yeziqtur.yeziqning asasidin sürixtürgändä vämmisining assasi
bir.lekin keyinki täräqqiyat yüzlinixi ohximaydu.vazirqi väriplik yeziqlarning
asasini sumerlärning yiziqidin bihlanghan diyixkä bolidu.päqätla yezix yölinixi
ohxaxmighacqa keyinki özgirixliridä vazirqidäk päriq kelip ciqqan.
yeziqni latincilaxturux mäsilisi ciqqilimu heli yillar boldi,engiliz,nemis
tillirimu muxu täräqqiyat basqucini bexidin käcürdi(buninggha heli
boldi).buninggha ägixip ötkän äsirdä nurghun yeziqlarmu latincilaxturuldi. biz
buni ikkinji qetim baxtin käcüriwatimiz.
lekin engilizcä bilän nemiscining laticilaxturux usuli ohximaydu...engiliz
yeziqida 26 värip arqiliq 48 tawuxni ipadiläxni muwapiq kördi,nemiscida bolsa
ävwal baxqicä boldi.buni xularning tili,adätlinixi bälgiligän.
tilning täwälikidin qarighanda tilimiz turkiy tillar dairisigä kiridu,biz
yuluqqan mäsiligä qerindax tillirimiz heli burunla yuluqqan,väm muwupiq bir
täräp qilip bolghan.qerindax tillarning laviyisidin paydilinix täkliwi bälkim
xuningdin ciqqan.ämdiki engilizcä ,nemiscä,hänzucä laviyilärning ciqixi
ätraptiki kixilärning täsiridin (gärcä tilning täwäliki ohximisimu amal qilip
xularning laviyisi arqiliq xulargha tehimu yeqinlixix bädiligä qolayliqqa
erixix nuqtisidin ciqmaqci boliwatimiz.bälkim biz ücün bumu bir ciqix
yolidur.lekin yeziqning ohxaxliqi yaki tilning ohxaxliqini qolgha kältürgän
bilänla bizmu xularning qataridiki säwizägä yetixiweliximiz mümkin
ämäs.ularning säwizisigä yetix ücün yeziqqa ,tilgala ämäs äng asasliqi öz
tirixcanliqimizgha tayanmisaq bolmaydu.aldi bilän kallimiz xular oylighanni
oyliyalaydighan bolsa qandaq yeziq yaki til ixlitix ikkinji mäsiligä
aylinidu.)bolmaqta.bir tilni hatirläx ücün halighan yeziqni ixlitixkä
bolidu.uni ixlätsä bolidu buni ixlätsä bolmaydu däydighan eniq bälgilimimu
yoq.ämdiki mäsilä zadi qaysisi qolay mäsilisi.bir yeziqtiki väriplärni ikkinji
bir tilda qandaq oqux u xu til ixlätkücilärning özining ixi. özigä qolay
bolgini boyicä ixlätsä bolidu.xunga bizmu öz tilimizni hatirläxtiki qolayliqni
ciqix qiliximiz keräk.(bizning tilimizdiki sözlärning tüzilixi
engilizcä,nemiscä,hänzucigha ohximaydu.ularda az qollinidighan tawux bizdä
köpräk qollinilidu,ularda köp qollinilidighini bizdä azraq qollinilidu.xunga
bäzi väriplärdä xularning tilining nuqtisidin ciqip tävlil elip berilghinida
mäsilä körilidu.xunga mäsilini öz tilimiz mäydanida turup küzütkinimiz
yahxiraq.cünki bu yeziq bizning tilimizni hatiriläx ücün qollinilidu.värgizmu
baxqilarning tilini hatirläxkä qollinilmaydu...ägär baxqilar ücün bolsa
idi,buncä talixip kätsäk bolatti.
ämdi tillarnning munasiwitigä kälsäk ,bizning tilimiz värqandaq tilni köp
buzmay ipadiyäläydu.buni tilxunas quddis vapiz ispatlighan.häliqara
tiransipiksiyä tildiki tawuxlarni tätqiq qilix yüzisidin otturigha ciqqan ,bu
ponetika(tawuxxunasliq)da muvim orun tutidu.lekin bu yärdä biz ponitikini ämäs
xu ponetika tätqiq qilidighan tawuxni qandaq ipadiläx(hatirläx)ni
sözlixiwatimiz,xunga tilning xärtini yeziqqa baghliwelix,ädibiyatning
qanunlirini fizikigha baghliwalghandäk ix bolup qalidu.(bumu bälkim ätraptiki
muvitning täsirini bäk oylap kätkänliktin ,äsli mäsilini ikkinji orungha
cüxürüp qoyghanliqtin keliwatqandu)
xunga däydighinim yeziqqa yeziqning xärtini qoyayli ,tilning yaki baxqa
närsilärning xärtini qoyiwelip özimizni qiynimayli.

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Forum timezone: GMT+2
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.