VoyForums

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345678910 ]
Subject: NAJAVA TAKMIČENJA I PROPOZICIJE


Author:
Milan Sečujski
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 22:32:28 12/22/11 Thu

NAJAVA TAKMIČENJA U REŠAVANJU REBUSA

Poštovani rešavači,

u subotu 24. decembra i nedelju 25. decembra održaće se takmičenje u rešavanju rebusa. Takmičenje će početi u subotu u 18h, kada će biti postavljen link sa zadacima, a završiće se u nedelju u 24h, do kada sva rešenja treba da pristignu. Ono što pre svega treba reći jeste da verujem da je većinu zadataka (od ukupno 24) zapravo moguće rešiti i mnogo brže, a takmičenje ovoliko traje da bi u ta dva dana svako ko je zainteresovan našao malo vremena da se uključi.

Pored klasičnih rebusa biće tu i povratnih, palindromnih, spunerističkih, infinitivnih i dvosmernih rebusa. Uz svaki neklasični rebus dato je, za svaki slučaj, kratko uputstvo kako se rešava, tako da verujem da neće biti nejasnoća.

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

U subotu u 18h počinje prva faza takmičenja, kada će biti postavljen link sa zadacima. Svaki od 24 rebusa u prvoj fazi takmičenja nosi 8, 12, 16 ili 20 poena, a takmičarima je kao pomoć dat samo broj slova pojedinih reči u rešenju. Prva, glavna faza takmičenja traje 24 sata, do nedelje u 18h.

U nedelju u 18h takmičari dobijaju prve pomoćne informacije. U 18:00 biće postavljen link sa informacijom o broju slova pojedinih reči u postavci rebusa, čime počinje druga faza takmičenja. U ovoj fazi takmičenja svaki od rebusa nosi polovinu početnog broja poena, dakle, 4, 6, 8 ili 10 poena. Druga faza takmičenja traje 3 sata, do nedelje u 21h.

U nedelju u 21h takmičari dobijaju poslednje pomoćne informacije. U 21:00 biće postavljen link sa pomoćnim rečenicama koje se odnose na rešenje rebusa, čime počinje treća i poslednja faza takmičenja. U ovoj fazi, koja takođe traje 3 sata, svaki od rebusa nosi četvrtinu početnog broja poena, dakle, 2, 3, 4 ili 5 poena. Kraj treće faze i čitavog takmičenja je u nedelju u 24:00.

Rešenja se šalju na e-mail domaćina takmičenja: secujski@open.telekom.rs, dakle ne na uobičajeni e-mail zoradis@eunet.rs. U slučaju nejasnoća takmičari mi se mogu obratiti na e-mail ili na telefone 021/457-170 i 064/3866-422.

VAŽNO! Takmičari imaju pravo da pošalju po jedan set rešenja u toku svake od tri faze takmičenja (dakle, ukupno tri seta rešenja). Svaki set rešenja biće bodovan u skladu s fazom tokom koje je stigao. Na kraju poslednje faze tolerisaće se kašnjenje od maksimalno tri minuta, ali sa po jednim kaznenim poenom za svaki minut. Svaki takmičar u okviru svakog seta može ispraviti proizvoljan broj rešenja iz prethodnih setova za koja smatra da su pogrešna, odnosno, ako je za neki rebus poslato više različitih rešenja u pojedinim setovima, ocenjuje se samo poslednje rešenje.

Na primer, ako primetite da ste u prvoj fazi poslali pogrešno rešenje nekog rebusa, dovoljno je da u drugoj fazi pošaljete tačno rešenje - dobićete onoliko poena koliko taj rebus nosi u drugoj fazi. Međutim, ako je vaše poslednje poslato rešenje nekog rebusa netačno, nećete dobiti nikakve bodove za taj rebus (čak i ako je neko od prethodno poslatih rešenja tog rebusa bilo tačno).

Ne zaboravite da rešenja rebusa iz prve faze pošaljete do nedelje u 18h, da ne biste za njih dobili samo polovinu ili četvrtinu broja poena koji u startu nose.

Želim vam ugodnu zabavu!

Srdačan pozdrav,
Milan Sečujski

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]

Forum timezone: GMT+1
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.