VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 123[4] ]
Subject: QUỐC NHỤC - PHỤ NỮ VN TRỞ THÀNH HÀNG XUẤT CẢNG TƯƠI


Author:
DANVIET
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 21:14:44 01/10/09 Sat

The NATIONAL DISGRACE


Vietnam''s latest export: Vietnamese women10-1-2009

Vietnam’s latest export: Vietnamese women


Vietnam is planning to profit from one of its greatest resources: The country’s notoriously beautiful women. Vietnamese government officials have been asked to set up a matchmaking office in Ho Chi Minh City specifically for the purpose of arranging marriages between Vietnamese women and foreign men
The office will be given a generous marketing budget to advertise its services and the women that put themselves on its books. Currently many Korean and Taiwanese men come to Vietnam in the hope of finding a wife however westerners will be encouraged to use the agency as well. The Vietnamese government claims that the idea of a national matchmaking office is preferable to crime syndicates tunning such businesses.
Many rural women in Vietnam see marriage to a foreigner as a way out of poverty. ‘Vietnamese women are so beautiful, loyal, fabulous cooks and housekeepers, they are likely to make men around the word so happy’ commented Huyen, a Ho Chi Minh City beautician who is considering using the service. ‘My dream is to marry a well to do American and travel the world; I think I would make a great partner for someone.’
Others voiced criticism of the plan ‘This sets a bad precedent and seems to be a case of a government sanctioning the treating women as a commodity which is a step in the wrong direction’ commented Binh, a Vietnamese social worker in charge of a shelter for abused women in Ho Chi Minh City.


--------

Mặt hàng xuất cảng mới nhất của nhà nước Việt Nam : Phụ nữ
allnewsweb, 10/01/08, Nguyễn Phương Nga lược dịch

Nhà nước Việt Nam đang dự định kiếm lợi từ một trong những nguồn tài nguyên lớn nhất của họ : Những phụ nữ có sắc đẹp nổi tiếng của đất nước. Các quan chức nhà nước Việt Nam được yêu cầu thiết lập một văn pḥng mai mối ở Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt cho mục đích môi giới hôn nhân giữa những phụ nữ Việt Nam trẻ đẹp và đàn ông nước ngoài.

Văn pḥng này sẽ được chu cấp một ngân sách nghiên cứu thị trường rộng răi để quảng cáo cho dịch vụ và những phụ nữ có tên trong hồ sơ của họ. Hiện thời th́ nhiều người đàn ông Nam Hàn và Đài Loan đến Việt Nam với hy vọng t́m kiếm được một người vợ, nhưng đàn ông Tây phương cũng sẽ được khuyến khích để xử dụng cơ quan chuyên về dịch vụ môi giới này. Nhà nước Việt Nam cho rằng cái ư kiến lập ra một văn pḥng giới thiệu hôn nhân quốc gia th́ được ưa thích hơn là để cho các tổ chức tội phạm điều hành các cơ sở kinh doanh như vậy.

Nhiều phụ nữ Việt Nam ở nông thôn coi việc lập gia đ́nh với người ngoại quốc là một con đường để thoát khỏi cảnh nghèo đói. “Phụ nữ Việt Nam rất đẹp, trung thành, nấu ăn và săn sóc việc nhà rất giỏi, họ sẽ làm cho đàn ông trên thế giới vô cùng vui vẻ. Giấc mơ của tôi là lấy được một người đàn ông Mỹ khá giả và đi du lịch khắp thế giới. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm một người bạn đời tốt cho một ai đó.”, theo cô Huyền, một người hành nghề thẩm mỹ ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang nghĩ đến việc xử dụng dịch vụ trên cho biết.

Nhiều người khác đă lên tiếng chỉ trích dự tính trên. “Việc này tạo ra một tiền lệ xấu và có vẻ như một trường hợp nhà nước đồng ư cho phép việc coi phụ nữ là một mặt hàng, vốn là một bước đi vào chiều hướng sai lầm”, là lời nhận xét của ông B́nh, một nhân viên xă hội phụ trách một trung tâm trú ẩn dành cho các phụ nữ bị ngược đăi ở TPHCM.

http://www.allnewsweb.com/page1601609.php

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.