VoyForums

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1[2]3456789 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 22:08:27 07/14/08 Mon
Author: MYLYN (Mga uri ng tayutay)
Subject: Re: mga uri ng tayutay, kahulugan at mga halimbawa
In reply to: Halimbawa: 's message, "Re: mga uri ng tayutay, kahulugan at mga halimbawa" on 06:42:49 09/13/07 Thu

mga uri ng tayutay
*PAGTUTULAD
isang payak at lantarang paghahambing ng daliawang bagay na hindi mag-katulad(tulad sa, para,para ng,animo'y,anaki'y,at iba pa
Hal. Ang buhay ng tao'y parang kandila habang umiikli'y nanatak ang luha.
*PAGWAWANGIS
*PAGTATAO
*PAGHALINTULAD
*PABALIGNO
*PAGMAMALABIS
*PANGITAIN
*APOSTROPHE
*PAGPAPALIT-TAWAG
*PAGPAPALIT-SAKLAW
*TANONG RETORIKAL
*PAG-UYAM

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Replies:


VoyUser Login ] Not required to post.
Post a public reply to this message | Go post a new public message
* HTML allowed in marked fields.
Message subject (required):

Name (required):

  Expression (Optional mood/title along with your name) Examples: (happy, sad, The Joyful, etc.) help)

  E-mail address (required):

* Type your message here:


Notice: Copies of your message may remain on this and other systems on internet. Please be respectful.

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.