VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345 ]
Subject: Khát vọng Dân chủ.


Author:
CSVN, mo^.t lu~ MO.I
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 21:27:37 02/19/08 Tue


http://blog. 360.yahoo. com/blog- RZl0JJggLrGW47O0 nus-?cq=1&p=21

Khát vọng Dân chủ.

Con người sống được tới như cụ Hoàng Minh Chính đă là “thọ”. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, th́ cụ trên ngưỡng cổ lai hy tới 17 năm. Mười bảy năm với đời một con người cũng là một thời gian tương đối có thể được nhiều việc. Như tạo dựng một sự nghiệp,hay hoàn tất một học hàm, học vị. Nhưng mười bảy năm, với lịch sử một dân tộc th́ quá ngắn.Tám mươi bảy năm cuộc đời của cụ, chưa đạt được trọn vẹn một khát vọng Dân chủ, cho cả bản thân ḿnh lẫn đích đến của một dân tộc như cụ hằng mong muốn. Ngày Mùng một tết năm Mậu Tư, cụ đă ra đi từ giả cơi đời nầy vốn c̣n nhiều những ngổn ngang,lực lượng dân chủ vẫn c̣n bị đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền, dù tầng lớp thống trị cao cấp vẫn luôn mồm cổ vũ rằng” xây dựng môt nước Việt nam công bằng, dân chủ, văn minh”.
Một con người suốt đời v́ dân v́ nước ra đi về cơi vĩnh hằng như cụ có lẽ cũng không tủi thẹn hay bận ḷng, dù con đường cụ đi c̣n dang dỡ. So với sự mờ mịt những năm về trước th́ hiện tại,cụ có thể an tâm rằng đă có, có nhiều những người trẻ, đủ mọi thành phần tiếp bước cụ để hoàn tất những ước muốn của cụ dù c̣n lắm chông gai.
Từ những năm tháng c̣n trẻ, cụ đă từng tham gia nhiều hoạt động nhằm đánh đuổi thực dân Pháp, như Đoàn thanh niên phản đế.Dù những tổ chức nầy được đảng công sản lănh đạo. Nhưng ngọn cờ khi ấy và cho măi tới năm 1975 chính là “ cuộc cách mạng Dân tộc, Dân chủ Nhân dân”. Từ một đất nước có lịch sử gắn liền với chiến tranh, một ngàn năm đô hộ giặc Tàu,một trăm năm giặc Tây,hai mươi năm chiến cuộc tới từng ngày giữa Nam và Bắc của cùng một dân tộc, một lănh thổ, chỉ khác nhau ư thức hệ, mà ư thức hệ du nhập bỡi ngoại bang.Ngọn cờ Dân tộc Dân chủ Nhân dân ai mà không thích khi cả một dân tộc triền miên binh lửa, thay nhau dày xéo hết xâm lược nầy tới ngoại bang khác. Phải chăng lá bài nầy khéo dùng để che đậy cho một thực tế khác, đă vận động được một cuộc “ chiến tranh nhân dân” rồi sau đó, chính những con người cầm súng kháng chiến ấy, với thôi thúc của một trái tim nồng ấm, v́ dân, v́ nước, đă không cam ḷng tiếp tục khi biết ḿnh bị” lừa” . Phải quay lại thôi,khi biết con đường chọn dấn thân không phải con đường người khác đang dẫn dắt. Quay lại th́ phải nhận lấy một hậu quả, sự teo tóp của quả chanh bị vắt hết nước,và c̣n muốn quả chanh ấy không hề tồn tại trên đời, tránh phơi bày cho mai sau một thực tế phủ phàng nhân danh chủ nghĩa.Những Quang Dũng, Hữu Loan, Trần Dần,Trần Độ và Hoàng Minh Chính…họ đều là những công thần. Nhưng họ cũng là những cái gai,những người tù của chính chủ nghĩa đă chọn, khi chiếc áo “Dân tộc, Dân chủ nhân dân” bị sờn vai rách gấu. Thay vào đó bằng chiếc áo khác không có Dân tộc, thiếu vắng Dân chủ,Nhân dân th́ mờ nhạt và là một loại tồn tại để cung phụng cho những sở thích đôi khi lạ lẫm.
Có người từng nói rằng: Khi nào một nước cộng sản đánh nhau với một nước không cộng sản, th́ thứ triệt để được huy động đó là tinh thần dân tộc. Nhưng khi hai nước cộng sản với nhau tranh giành th́ cái”tinh thần dân tộc” đựơc đôi bên mang ra xỉ mạ nhau.Điều đó không ít lần diễn ra với đất nước chúng ta.Tinh thần dân tộc được réo gọi suốt từ chống Tàu, chống Pháp, rồi…chống Mỹ. Nhưng tháng 2 năm 1979 th́ bọn Bành trướng bá quyền Bắc kinh và Tiểu bá Việt nam. Gần đây nhất,vụ Hoàng-Trường sa, trong chuyến đi “sứ” của phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm, được thủ tướng Tàu Ôn Gia Bảo ân cần” nhắc nhỡ” rằng” Phải ngăn chặn sự trào ra của tinh thần dân tộc”. Ôi! Tội nghiệp cho hai chữ Dân tộc, tốt cũng mi mà xấu cũng là mi.
Dù như thế, những con người như Hoàng Minh Chính vẫn kiên gan bền chí, đấu tranh gần như cả cuộc đời cho tới ngày hấp hối. Nằm trên giường bệnh, chặn ống thở lại để dặn ḍ con cái rằng: Có tổ quốc th́ mới có gia đ́nh…câu nói ấy gói ghém sự tối thượng của tổ quốc và dân tộc trên tất thảy mọi điều. Ấy thế mà trong vị trí bàn luận của đại diện quốc gia, về vấn đề Lănh thổ và Dân tộc . Câu nói” ngăn chặn sư trào ra của tinh thần dân tộc” như kết luận cho làn sóng sinh viên biểu t́nh yêu nước bị chặn lại, dẹp tan bằng mọi thứ biện pháp có được.Trong các thứ biện pháp thực hiện th́” CẤM” là thứ dễ thực hiện nhất.
Nhưng,điều làm cho những người có tấm ḷng v́ dân, v́ nước cảm thấy nồng ấm cũng từ lễ tiễn biệt cụ Hoàng Minh Chính trước lúc vào đài hóa thân.Từ Sài g̣n,Ḥa thượng Thích Không Tánh, ông Trần Khuê, ông Phương Nam Đỗ Nam Hải quyết dự tang lễ trong sự gàn trỡ của bàn tay nhà cầm quyền. Chỉ một Ḥa thượng Thích Không Tánh đă t́m con đường khác th́ đi được trong tư thế” trốn”.Phải” trốn” để đi làm nhiệm vụ một nhà sư với một phật tử trong cái” Nghĩa tử là nghĩa tận”.Trên đường đi bán công khai ấy, ḥa thượng bị xét hỏi tại miền Trung, thu Chứng minh nhân dân,nhưng lại được tháp tùng với một nhà sư khác nữa. Hai vị đă có măt tại tang lễ và làm tṛn Phật sự với phật tử Chân Tâm.
Từ Lạng sơn,ông Vi Đức Hồi cũng “trốn “từ đêm trước, mấy ngày trước đó ông Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hải pḥng cũng t́m cách trốn trong lời nhắc khéo cho một Lưu Quang Vũ thứ hai, hay là thứ bao nhiêu th́ không ai biết được. Những người khác chung quanh Hà nội th́ được “chăm sóc cẩn thận”, sợ ra khỏi nhà trong cơn giá rét của đất trời “trái nết”bằng cách chặn cửa.Thế nhưng có tới hằng trăm người đă hiện diện đễ viếng tang đủ mọi thành phần, cả những người dân oan, năm tháng cuộc đời lăn lóc nơi vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Tất cả họ t́m cách tới nơi nầy, trái ngược hẳn với đám ma của môt ông lớn nào đó thậm chí cử Quốc tang,là biết trước sẽ rất nhiều bất trắc, rất nhiều những nguy hiểm cho chính họ. Nhưng trước cuộc đời một con người v́ những người như họ mà hy sinh như cụ Hoàng Minh Chính họ dám làm, và hoàn toàn bằng tấm ḷng thật.Khác với sự phô trương, chường mặt để mưu cầu danh lợi ở những đám tang bề thế “danh gia vọng tộc”.
Sự kiên quyết của tang gia trong việc” chủ lễ” cũng là một việc đáng kính trọng, khí tiết của cụ không uổng khi san sẽ cho thế hệ con cháu, trước sự cố giành lấy của một vài đại diện nhà cầm quyền tổ chức lễ tang.
Cụ Chính ra đi,người anh cả của phong trào Dân chủ Việt nam không c̣n nữa. Trớ trêu thay,hai thế lực giành nhau chỉ duy nhất một thứ “ Xây dựng một xă hội Công bằng, Dân chủ Văn minh”vậy mà súng đạn và quyền lực tạm thời đang thắng chân lư, tới chỗ bỏ tù nhau nhiều năm trời, rồi “tặng” cả mắm tôm. Cụ ra đi,là mất mát to lớn cho gia đ́nh, cho phong trào dân chủ Việt nam, cho cả dân tộc đang khát vọng dân chủ thực sự. Nhưng cũng là sự khẳng định, khi hiện tại, nếu người chết có một linh hồn, một kiếp khác th́ cụ sẽ mừng vui khi có khá nhiều người dám chấp nhận những khó khăn tới với cụ, cũng là tiếp nối con đường của cụ. Khác với những năm tháng xưa kia, việc của cụ làm chỉ vợ, con, cháu cụ biết, họa hoằn thêm một ít thân hữu, biết nhau trong chùng chùng lén lén. Thời điểm nầy đây, cụ ra đi, những người dấn thân đă công khai đi giữa ḷng Hà nội, dù chung quanh khá nhiều những bẫy rập. Mừng hơn nữa, một số người yêu chuộng dân chủ, nhân quyền của thế giới loài người dù khác màu da đă bày tỏ chia sẽ với cụ cùng những người đang sống bằng trái tim cảm thông sâu sắc của con người.Hẳn rằng, những lời ấy, những bức điện ấy khác với những thứ chiếu lệ phải làm với những đám tang quyền thế mà rỗng tuếch.Phải chăng tạo hóa luôn công bằng, sự bù trừ nầy là một minh chứng chân lư luôn có ánh hào quang riêng dù không thắp bằng ḍng điện cực mạnh chỉ lóa mắt trong chốc lát rồi tắt lịm khi cạn nguồn.Chết, chưa cũng là không phải hết. Mà có khi lại là sống vĩnh cữu khi mang theo một chân lư vĩnh hằng.Khát vọng của cụ rồi phải có một ngày thành hiện thực trên đất nước Việt nam, v́ Khát vọng dân chủ là khát vọng của bất cứ ai sinh ra làm kiếp con người, trong đó có Dân tộc Việt.
Du Lam

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]

Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.