VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12345 ]
Subject: Tôi không tin


Author:
CSVN, lu~ qu?y d-o?
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 23:11:18 02/20/08 Wed

Tôi không tin

(Re: Mr Bui Tin)
Hải Triều

Tôi không tin bộ đội VC có kỷ kuật chặc chẽ
Tôi không tin VC nghiêm cấm đánh đập, đối xử xấu với tù binh
Tôi không tin VC thảm sát hàng ngàn dân Huế là vô t́nh
V́ sau cái gọi là "chiến thắng quang vinh"
Họ nhốt hàng trăm ngàn sĩ quan miền Nam
Họ hành xử như thú vật súc sinh
Đối với người thua trận
Tay không tấc sắt
Cộng sản Việt Nam là một lũ ác
Nên chi năm Mậu Thân trong cơn hận thù
Họ đă thẳng tay tàn sát!
Tôi và bạn bè đă sống những ngày tan nát
Như những con vật trong các trại tù
Chôn anh em trong những sáng mây mù
Chôn anh em trong huyệt mộ âm u
Chúng tôi bị coi là kẻ thù nguy hiểm
Từng đêm, từng đêm...
Tôi đếm những giọt mưa
Tôi đếm những lọc lừa, những tội ác tày trời của người cộng sản!
Ôi!
Đất trời mang mang
Quê hương Tổ Quốc
Đất vẫn lành sao vẫn toàn loài rắn độc
Ḅ trên ngài vàng từ Bắc vô Nam!
Tôi không lầm
Không ai có thể lầm!
Hải Triều
604 879 1179
Note:
Không hiểu sao đêm nay không ngủ được, 4 giờ sáng thức dậy mở máy, đọc tin và viết những ḍng nàỵ Nhà báo Bùi Tín ở trong chăn mà không thấy hết rận, xin cho tôi địa chỉ để tôi gửi biếu ông tập "Blood& Tears on Truong Son Mountain/Má u và nước mắt trên lưng Trường Sơn" để ông biết thêm về tội ác của cộng sản đă tàn sát chính thương binh cộng sản và nhân dân, sĩ quan miền Nam ra sao...ngay cả sau 75 / Hải Triều .

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]

Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.