VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Sat, April 17 2021, 20:15:57 PDTLogin ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12 ]
Subject: Angående Tyssfjordsaken - seksuelle overgrep i Tyssfjord


Author:
Knut Holt (Kanskje verre dnn seksuelle overgerp)
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 18:33:46 11/01/16 Tue

Tyssfjord-saken - kanskje noe mer og enda verre enn seksuelle overgrep

En bør ha i tankene et bestemt moment når en slik sak eser i omfang. Barn brukes i stor utstrekning i hemmelighet som forsøkskaniner i psykologiske og medisinske prosjekter, ledet av universiteter, legemiddelfirmaer, helsemyndigheter og hemmelige tjenester. Mye av det som huskes som seksuelle overgrep kan være fra barn brukt på denne måten, idet slike eksperimentelle prosedyrer ofte er av svært intim art fysisk og psykologisk.

Barna dopes ofte ned forut for eksperimentene forat de ikke skal huske, men det er umulig å hindre totalt at ting huskes, og stoff kan poppe opp i hukommelsen i forvirret form og gi grunnlag for en historie om seksuelle overgrep.

Ofte brukes litt avsides steder som Tysfjord til slike prosjekter, og prosjektene har typisk også hjelpere på stedet som sørger for logistikk av barna og annen tilrettelegging.

En sak som tysfjordsaken kan godt begynne med avsløringer av reelle seksuelle overgrep, men så fremkommer etterhvert en masse hukommelsesmateriale fra barn brukt på denne måten. Å bruke barn på denne måten i regi av autoritetsinstanser er selvfølgelig ikke mindre alvorlig enn reelle seksuelle overgrep, snarere tvertimot.

Knut Holt
<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.abicana.com/nyttig-informasjon.htm">http://www.abicana.com/nyttig-informasjon.htm</a>

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]
[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+1
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.