VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Mon July 22, 2024 06:40:39Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 123456789[10] ]
Subject: 陳太真是有點乞人憎


Author:
he he
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 10:59:22 09/05/07 Wed

陳 太 願 再 考 慮 出 戰 葉 劉
不 斷 被 游 說   稍 後 交 代 立 場
【 本 報 訊 】 何 秀 蘭 宣 佈 退 出 立 法 會 港 島 區 補 選 後 , 一 直 堅 持 不 參 選 的 前 任 政 務 司 司 長 陳 方 安 生 , 對 出 戰 補 選 態 度 出 現 變 化 。 陳 太 昨 日 表 示 , 由 於 不 斷 有 人 游 說 她 出 選 , 她 願 意 再 慎 重 考 慮 參 選 問 題 , 稍 後 發 表 聲 明 交 代 立 場 , 一 直 參 選 意 欲 不 大 的 社 民 連 主 席 黃 毓 民 也 表 示 , 何 秀 蘭 退 選 後 , 黨 內 外 要 他 出 戰 的 聲 音 越 來 越 大 , 所 以 他 要 離 港 三 天 , 重 新 考 慮 參 選 問 題 。 記 者 : 莫 劍 弦 、 林 俊 謙

陳 方 安 生 昨 晚 出 席 公 共 專 業 聯 盟 在 香 港 會 舉 行 的 政 改 論 壇 後 , 回 應 有 關 她 參 選 立 法 會 港 島 區 補 選 時 說 , 最 近 的 確 有 不 少 政 黨 及 各 界 人 士 游 說 她 參 選 , 現 階 段 她 不 參 加 補 選 的 立 場 不 變 , 但 既 然 有 這 麼 多 人 游 說 她 , 她 願 意 再 慎 重 考 慮 參 選 問 題 , 稍 後 會 發 表 聲 明 交 代 立 場 , 但 未 知 何 時 有 決 定 。


黃 毓 民 望 陳 太 早 表 態
有 泛 民 中 人 表 示 , 何 秀 蘭 退 選 後 , 餘 下 有 意 角 逐 補 選 的 兩 人 , 包 括 民 主 黨 的 甘 乃 威 及 社 民 連 的 勞 永 樂 , 均 不 足 以 打 敗 獲 左 派 陣 營 力 撐 的 保 安 局 前 局 長 葉 劉 淑 儀 , 「 咁 等 於 雙 手 將 個 議 席 送 畀 葉 劉 ! 」 所 以 陳 太 、 黃 毓 民 等 有 份 量 挑 戰 葉 太 的 人 , 若 仍 然 拒 絕 出 戰 , 就 要 承 受 泛 民 各 政 團 , 以 至 泛 民 支 持 者 的 不 滿 和 壓 力 , 「 若 果 明 知 泛 民 冇 人 可 以 打 贏 葉 劉 , 佢 都 係 唔 肯 企 出 , 你 叫 泛 民 支 持 者 以 後 點 樣 再 支 持 佢 ! 」
陳 太 受 壓 下 須 再 考 慮 參 選 問 題 , 據 了 解 何 秀 蘭 宣 佈 退 選 後 , 社 民 連 成 員 及 其 他 民 主 派 人 士 也 向 黃 毓 民 施 壓 , 要 他 出 戰 葉 太 。 黃 接 受 訪 問 時 承 認 , 不 少 人 游 說 他 挑 戰 葉 太 , 他 個 人 也 認 為 不 能 讓 葉 太 勝 出 , 否 則 她 可 借 此 挾 民 意 角 逐 2012 年 特 首 選 舉 , 黃 毓 民 說 由 於 事 情 有 變 , 他 會 離 港 三 天 , 慎 重 考 慮 參 選 問 題 。 他 接 受 電 視 訪 問 時 又 說 , 若 陳 太 真 的 想 參 選 , 請 她 盡 快 公 佈 。

何 秀 蘭 向 李 柱 銘 交 代
據 知 何 秀 蘭 早 有 退 選 之 意 , 希 望 能 促 成 陳 太 參 選 , 她 又 曾 致 電 民 主 黨 立 法 會 議 員 李 柱 銘 , 交 代 退 選 一 事 。 不 過 另 一 名 有 份 角 逐 的 民 主 派 候 選 人 甘 乃 威 認 為 , 泛 民 不 應 每 次 選 舉 也 找 一 些 政 治 明 星 參 選 , 這 對 泛 民 二 、 三 梯 隊 發 展 沒 有 好 處 。
中 文 大 學 政 治 與 行 政 學 系 高 級 導 師 蔡 子 強 認 為 , 何 秀 蘭 退 選 後 , 泛 民 根 本 沒 有 具 份 量 人 選 出 戰 葉 太 , 要 求 陳 太 參 選 壓 力 會 越 來 越 大 。

轉自蘋果日報 5/9

-----------------------------------------------------------

我覺得陳太真是有點乞人憎. 如果肯出來選議員就唔該盡早表態; 唔肯出來選就唔該一早封嘴. 唔好七老八十仲多次出來話考慮兼且話見步行步.
試想佢咁樣吊高來賣,拖來拖去會白白令泛民浪費不少時間,人力和金錢. 正如黃毓民所講:[你估搞泛民選舉代表西選,做民調和論壇唔駛大筆錢架.]

只是出戰一場正義 v.s. 邪惡之戰都咁憂悠寡斷, 您話如果俾佢做特首會點. 好心佢就唔好擺咁多架子, 決斷點啦. 陳太如果肯放棄本來的[前布政司司長]身段, 一定會比現在更受人歡迎.

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
[> Subject: Re: P.S.


Author:
he he
[ Edit | View ]

Date Posted: 11:11:00 09/05/07 Wed

黃毓民未決定除了因為他一向不太想參選外, 他的最大問題是沒錢. 正如他所云:[我參選大大話話要成百萬, 上次只籌到四,五十萬, 如果要參選錢要問老婆肯唔肯俾, 因為這三年也是老婆養起我.]


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.