VoyForums
GIVE FREE FOOD
www.TheHungerSite.com
-> Click Here <-
Fund Free Mammograms with a Click
www.TheBreastCancerSite.com
-> Click Here <-
Non-profit ad served by VoyForums...

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 12 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 09:04:58 06/30/08 Mon
Author: dalibor
Subject: Maturski seminarski diplomski - gotovi radovi za dzabe

http://www.maturskiradovi.net


"Najveca kolekcija maturskih, seminarskih i diplomskih radova na
internetu. Veliki izbor radova iz raznih oblasti:e-society,
informacioni sistemi, racunarska simulacija,hardver,inteligencija,
turizam,biologija,fizika,geografija,hemija,informatika
maturski forum seminarski security forumi maturski radovi seminarski radovi radovi
seminarski rad diplomski maturski rad Seminarski Maturski maturalni radovi lektire"

maturski rad, maturski radovi, seminarski rad, seminarski radovi, diplomski rad,
diplomski radovi, tutorijali,lektire, referati, maturski, seminarski, diplomski


ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA
1. Funkcionisanje finansijskog knjigovodstva i izrada bilansa
2. Racun uspeha
3. MIN holding A.D. Mont-Niš
4. T I M S K I R A D
5. pojam i sadrzina bilansa uspjeha

BANKARSTVO
1. diplomski rad-DEVIZNI I DINARSKI KURS
2. diplomski-Centralna banka i njena uloga u monetarnoj politici
3. diplomski-pojam novca i inflacija
4. diplomski-Uticaj centralne banke,novčana masa i delovanje na monetarnu stabilnost u Srbiji
5. Kapital banke
6. Karakteristike i vrste finansijskih sistema
7. Likvidnost banaka
8. Mobilno bankarstvo
9. Razvoj finansijskih tržišta u uslovima tranzicije
10. sve o bankama(130 STRANA)
11. VALUTNI RIZIK
12. AKREDITIVI
13. Bankarski krediti
14. banke
15. elektronski novac
16. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
17. pojam inflacije
18. SVETSKA BANKA
19. Upravljanje poslovanjem banaka
20. Znacaj primene bankarskih principa
21. Bankarski agregati
22. Finansijski potencijal poslovnog bankarstva
23. Lično bankarstvo, e-trgovina i mobilno poslovanje
24. Novac kao specifična roba banaka
25. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
26. Savremene tehnologije u bankarstvu

BAZE PODATAKA

1. baze podataka i dijagram stanja- veze
2. PostgreSQL

BERZANSKO POSLOVANJE
1. Финансијски инструменти новчаног тржишта
BERZE
1. pojam i vrste berze

BIOLOGIJA
1. krvne celije


CARINSKI SISTEM I POLITIKA
1. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA
2. MEDJUNARODNA TRGOVINA KAO FAKTOR RAZVOJ1

EKONOMIJA
1. Globalizacija (6 različitih radova)
2. privatizacija i tranzicija (10 različitih radova)
3. Štednja i investicija u funkciji finansijskog privrednog razvoja
4. UTICAJ GLOBAILIZACIJE NA BANKARSTVO
5. Uticaj monetarne politike na makroekonomsku perfomansu
6. Ekonomske skole
7. Ekonomski sistem i njegova struktura
8. INVESTICIJE
9. kapital
10. kreditiranje stanovnistva
11. odlucivanje
12. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
13. PREDUZECE
14. Proces globalizacije svetske privrede
15. TRANZICIJA KAO TEKUĆI PROCES KOJI SE DEŠAVA DANAS SA IMLIKACIJAMA SUTRA
16. REGIONALNA_EKONOMIJA

EKONOMIKA PREDUZEĆA
1. angazovanje sredstava
2. ekonomski principi i reprodukcije
3. elementi proizvodnje i ulaganje u reprodukciju
4. FIXNI TROSKOVI
5. Kvalitet mezoekonomije i njeno izrazavanje
6. proporcionalni troskovi
7. trosenje elemenata kao oblik ulaganja
8. troskovi
9. utrosci
10. vertikalna funkcija
11. PROFIT
12. Organizovawe globalnih organizacija
13. Planirawe globalnih organizacija
14. Trening i edukacija globalno menadzersa
15. Vodjenje
16. Међународно кретање дугорочног каpитала
17. Ekonomska moc globalnih organizacija
18. Ekonomski sistem i njegova struktura
19. Ograničejna za strana direktna ulaganjaELEKTRONSKO POSLOVANJE
1. ElektronskoBankarstvo( 6 primerka)
2. Internet I WEB kao infrastruktura elektronske trgovine
3. Internet kao infrastruktutra elektronskog poslovanja
4. Marketing u elektronsкој трговини
5. miksoft agent
6. Aukcije na webu (2 primerka)
7. Bankarstvo na internetu
8. Biznis to Biznis (Posao - Posao)Model elektronske trovine
9. ELEKTRONSKI NOVAC
10. Elektronsko poslovanje(5 primerka)
11. ELEKTRONSKO POSLOVANJE U trgovinskom menadzmentu -diplomski 60 strana
12. Finansijska konsolidacija i sanacija bankarskog sistema
13. KRIPTOGRAFSKE OSNOVE ELEKTRONSKE TRGOVINE
14. MCommerceM2E
15. NOVAC BUDUĆNOSTI
16. Od menadzmenta znanja do cko-a
17. Platne kartice
18. POJAM I KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKE TRGOVINE
19. PRIKAZ POSLOVANJA CENTRA ZA BONITET
20. ULOGA INTERNET MARKETINGA SVETSKE TRGOVINE
21. DEFINISAWE ELEKTRONSKOG POSLOVAWA
22. e-Learning
23. Razvoj elektronske trgovine u evropskoj uniji
24. SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJE
25. Sistem plaćanja u elektronskoj trgovini
26. Uloga i značaj elektronske trgovine u internacionalnim trgovinskim operacijama
27. Uticaj infrastrukture elektronskog poslovanja na promenu nacina poslovanja
28. Uticaj savremenih informacionih tehnologija na menadžment internacionalne trgovine
29. Uticaj učesnika na forme elektronske trgovine

ETIKA
1. Eticke norme i pravila prof. ponasanja
2. Diplomski iz Etike-Etičke dileme u “cyberspace”-u
3. moral kao drustvena pojava x2
4. POJMOVNO ODREDJENJE ETIKE
5. poreklo i osnov morala
6. Ideja demokratije i antidemokratska licnost
7. kultura
8. Licnost i radni moral
9. Moral kao druatven proces i druatvena duhovna tvorevina
10. Motivacija
11. Menadžerska etika
12. Motivacija za rad i radni moral
13. Pojam licnosti i morala
14. Pojam norme i njene opate antoloake predpostavke
15. POJMOVI ETIKE I MORALA
16. Pojmovno odredjenje etike kao nauke o moralu
17. Podela poslovne kulture
18. POREKLO I OSNOV MORALA
19. POSLOVNA ETIKA
20. POSLOVNA ETIKA-OPŠTI PRISTUP
21. SOCIOLOSKI POJAM MORALA X3
22. Uticaj ekonomskih procesa na moral
23. Uticaj svojine na moral
24. ПОЈАМ МОРАЛА

FILOZOFSKI FAKULTET
1. romantizam
2. Mogucnost primene nastavnih listica
3. Odrastao covek u procesu ucenja
4. Prikaz knjige Antona Semjonovica
5. skolske pedagogije
6. Teorije vaspitanja
7. Konbinovanje razreda

FINANSIJE
1. BUDŽET
2. DIPLOMSKI -lokalna samouprava Blace
3. GLOBALIZACIJA
4. Kamatna politika banaka
5. POJAM FINANSIJSKIH TRZISTA
6. pojam i f-ja centralne banke
7. POJAM I FUNKCIJE CENTRALNE BANKE
8. Strategija portfolija obveznica
9. strategije za uspesno poslovanje banaka

GEOGRAFIJA
1. jezera
2. obale
3. marketing turisticke agencije

HOTELIJERSTVO
1. Pet nacionalna i pet internacionalna menia sa normativima
2. hotel jezero
3. Prijem grupe i rasporeivanje u smestajne jedinice hotela Jezera
4. TUTP ”Kopaonik” AD Blace

INFORMACIONI SISTEMI
1. Informacioni sistem u Elektrosumadiji
2. Informacioni sistem u proizvodnoj organizaciji Guess-a
3. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
4. UGOVOR SA KUPCIMA
INFORMACIONI SISTEMI U BANKARSTVU
1. Elektonski platni promet X2
2. On line placanje
3. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
4. sigurnost i tajnost podataka

INFORMATIKA
1. Alkatel 1000 E 10
2. dijagram aktivnosti
3. dijagram sekvenci
4. diplomski mrezni sloj
5. diplomski-Pokretanje e-business-a izgradnjom web site-a
6. Karakteristike sistema datoteka
7. Fontovi
8. Grafikoni i stampanje dokumenata u Excel-u
9. internet
10. Izrada nastavka na optickom kablu
11. kompjuterska grafika
12. Linux X2
13. organizacija memorije
14. POKRETNI ZAREZ
15. Pristup internetu preko satelita
16. Programiranje – Pascal
17. Rad na internetu
18. virusi X10
19. bezicne mreze
20. EDUKACIONO OKRUŽENJE ZASNOVANO NA WEB-U
21. Elektronska posta
22. Elektronsko poslovanje
23. formule i funkcije u excelu
24. Funkcionisanje Ethernet
25. hardver
26. Instaliranje Windowsa
27. internet1
28. INTERNET MARKETING
29. Internet Servisi X2
30. Jezgra O.S.-a
31. KLASE I PAKETI
32. Karakteristike WWW
33. Konfiguracija modema
34. Kriptografija
35. Maticna ploca X3
36. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJU
37. MIKROPROCESOR
38. MREZNA KARTICA
39. memorija
40. OSI modeli
41. Оперативни систем рачунара
42. Opisivanje sistema
43. PPTP na TCP IP mrezama
44. Princip digitalizacije signala
45. Projektovanje I.S.
46. racunarske mreze X 4
47. Racunarske mreze i mrezni servisi
48. Razvoj jedinstvenih uredjaja za racunanje
49. razvoj mikriprocesora
50. Razvoj web aplikacija pomoću OpenSource rešenja
51. Rutiranje IP paketa
52. semanticke_mreze
53. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
54. Sloj prezentacije
55. SLOJ SESIJE I SLOJ PREZENTACIJE
56. SLOJ VEZE PODATAKA
57. SLOJEVITI REFERENTNI MODELI
58. TRANSPORTNI SLOJ
59. topollogija mreze X 3
60. UML
61. UML - ponasanje objekta
62. Unicode
63. VIDEO KARTICE X2
64. WATERMARK
65. windowsXP X2
66. Zaatita web aplikacija na Apache web serveru
67. zvucne kartice X2
68. РАЗВОЈ И ПРИНЦИП РАДА ГРАФИЧКИХ КАРТИЦА
69. Simbolicki jezik programiranja

INTERNET BANKARSTVO
1. DIGITALNO BANKARSTVO U POLJSKOJ
2. MOBILNO BANKARSTVO
3. Ликвидност банке

INTERNET EKONOMIJA
1. OracleCorporation E-business e-valuator

ISTORIJA
1. Fasizam X2
2. sparta
3. rene magrit

KOMERCIJALNO I CARINSKO POZNAVANJE ROBE
1. alkoho pica
2. Ambalaza
3. Belančevine
4. energetika
5. nafta
6. sango_poznavanje robe i upravljanje kvalitetom
7. VITAMINI
8. ZITARICE
9. zlato

KONTROLA I REVIZIJA
1. Pojam i nacela kontrole


KULTURA PONASANJA
1. civilizacija kao oblik ili kao sinteza kulture
2. Masovna kultura i masovna komunikacija
3. pojam i pojava kulture X2
4. Stavovi prema radu i motivaciji
5. EVROPSKA KULTURA
6. evropska kultura
7. masovna kultura
8. oblici i vrste kulture
9. Podela poslovne kulture
10. POJAM SOCIJALIZACIJE
11. saradnja vaspitaca, roditelja
12. ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ У УЧЕЊУ
13. Institicionalizacija kulture
14. Pojam i manifestovanje spontanih oblika kulture kao opšteg napretka u društvu

KUVARSTVO
1. podvarak
2. ruska salata
3. Dorucak
4. Хладна предјела

MARKETING
1. Marketing istrazivanje i vrste internet prodaje
2. selekcija i izbor inostranih trzista
3. Uloga internet marketinga
4. ВРСТЕ ИНТЕРНЕТ ПРОДАЈЕ
5. cena kao insrument marketing miksa
6. ULOGA INTERNET METKETINGA SVETSKE TRGOVINE
7. ULOGA INTERNET MARKETINGA U RASTU SVETSKE TRGOVINE
8. Uticaj kvaliteta proizvoda na cene kao elektronski marketin{ki miks
9. Uticaj ucesnika na forme elektronske trgovine123
10. vrste internet kupovine X2
11. INTERNET MARKETING X3
12. IstrazivanjeTrzista
13. Kreiranje vrednosti i satisfakcija potrošača
14. marketing komuniciranje
15. marketing mix
16. marketinski informacioni sistem
17. nereo_topics for discussion
18. OSNOVA MEDUNARODNOG MARKETINGA
19. planiranje marketinga
20. МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊЕ
21. ТРАНСФЕРНЕ И ПРОФИТНЕ ЦЕНЕ

MATEMATIKA
1. primenjena analiza

MEDICINA
1. POPRECNI I KOSI POLOZAJ PLODA
2. ACIDOBAZNI DISBALANS
3. ULOGA TABLETA U TERAPIJI

MEDJUNARODNA SPEDICIJA
1. Carinski postupci s robom (izvoz, uvoz, provoz)
2. Međunarodna špedicija

MEDJUNARODNI BIZNIS
1. Faktori razvoja spoljne trgovine
2. Pojam i značaj spoljne trgovine X2
3. Spoljnotrgovinski sistemi i politike X2

MEDJUNARODNI PLATNI PROMET
1. Međunarodni platni promet sa savremenim međunarodnim karakteristikama
2. Učešće mjenica u međunarodnom platnom prometu
3. diplomski rad. medjunarodni platni promet menice
4. medjunarodni platni promet

MENADZMENT
1. diplomski-Planiranje kao osnova menadžmenta kvaliteta
2. diplomski-Личност менаџера и индивидуалне разлике у организационом понашању
3. pojaam menadzmenta x5
4. STRATEGIJSKI MENADZMENT X10
5. Ljudski resursi u Srbiji kao bitan element privrede x13
6. Proces planiranja u proizvodnim organizacijama Srbije X6
7. Uloga I znacaj menadzmenta u procesu transformacije preduzeca
8. upravljanje ljudskim resursima
9. Vodjenje i vodja u politickim organizacijama srbije X5
10. Vodjenje kao funkcija menadzmenta u politickim organizacijama u scg x7
11. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u Srbiji
12. Analiza okruzenja
13. dimenzije organizacione strukture
14. Menadžment informacionih sistema u praksi
15. Menaždment-Odlucivanje
16. MERENJE USPESNOSTI PREDUZECA
17. MENADZMENT I STRANKE U SCG
18. organizacija elemenata org.strukture
19. organizaciona dinamika
20. organizaciona kultura
21. Organizaciona struktura X2
22. osnovi organizacije
23. Planiranje preduzeca
24. Planiranje, odlucivanje, rukovodjenje, kontrola
25. pROCES ORGANIZOVANJA U ORGANIZACIJAMA SCG X3
26. Ljudski resursi u Srbiji, kao osnovni faktor privrednog razvoja zemlje
27. Struktura Organizacije
28. teorije organizacije
29. UVOD MRNADZMENT I STRANKE U SCG
30. Vizija, misija, ciljevi, strategija
31. Vrste organizacija
32. Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SCG

MENADZMENT PROIZVODNJE
1. Mala i srednja preduzeca X8
2. Principi menadžmenta proizvodnje
3. PROCES ORGANIZOVANJA
4. PROCES SISTEM
5. straategije MISP
6. ULOGA I ZNACAJ MALIH I SREDNJIH PREDUZECA
7. MENADZMENT PROIZVODNJE – MODERAN KONCEPT UPRAVLJANJA
8. MODELI MENADŽMENTA PROIZVODNJE
9. Preteča modernog menadžmenta
10. Proizvodnja kao funkcionalna i organizaciona celina
11. Povezivanje malih i srednjih preduzeca
12. Životni ciklus preduzeća
13. SВОЈИНСКА И УПРАВЉАЧКА ТРАНСФОРМАЦИЈА ДРУШТВЕНИХ ПРЕДУЗЕЋА

MONETARNE I JAVNE FINANSIJE
1. ISTORIJSKI RAZVOJ NOVCA

MULTIMEDIJA
1. Muzikalnost i prijemni ispit
2. OSNOVNE STRUKTURE PODATAKA INFORMACIONOG SISTEMA BANKE
3. Prakticni nacini kompresije slike, grafike i videa

NAPLATA JAVNIH PRIHODA
1. Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda
2. Пoјам и природа јавних прихода
3. Javni prihod
4. organi zaduzeni za naplatu javnih prihoda

NEURONSKE MREZE
1. Neuronske mreze X4
2. Neuro fazi kontroleri
3. Doba znanja

OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE
1. Softverski inzenjering
2. Objektna metodologija
3. principi OOP
4. Objektno modelovanje


OPERATIVNI SISTEMI
1. OS-memorija i io
2. OS-real-time kernel-
3. POSIX
4. Sta je VMWARE

OSIGURANJE
1. neto premija
2. osiguranje zivota
3. Osiguranje života u srbiji
4. Osiguravajuće kompanije
5. Osnove penzijskog osiguranja
6. Upravljanje sredstvima penzijskog osiguranja
7. Pojam i značaj reosiguranja
8. Pulovi za osiguranje i reosiguranje
9. RIZIK
10. Trižište osiguranja imovine u Srbiji
11. bruto premija X3

OSNOVI PRAVA
1. Testament
2. nasledjivanje
3. nasledstvo
4. UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU

PARALELNO INZENJERSTVO
1. Definisanje modela
2. Doba znanja
3. UML - Ponasanje objekata
4. Интеракција објеката

PORESKI SISTEM I POLITIKA
1. slobodne zone
2. Сива економија и избегавање плаћања пореза у свету и код нас

CARINE
1. carinski delikti
2. carinski postupak
3. carinjenjee robe
4. diplomski-poreski podsticaj
5. INSTITUTI CARINSKOG SISTEMA X2
6. pdv
7. POSTANSKI SAOBRACAJ
8. Carinski delikti X2
9. CARINSKI SISTEM U REPUBLICI SRBIJI
10. Carinjenje robe X6
11. drumski saobracaj
12. -Pregled carinskog poslovanja X4
13. obracunavanje i naplata carine
14. Pojam carinske tarife
15. Pojam i vrste carina
16. poreska uprava
17. Porezi i uprava
18. carinski upravni postupak
19. Spoljnotrgovinsko poslovanje
20. takse
21. vrste carina
22. Carinski dug
23. MEDJUNARODNA CARINSKA SARADNJA NA SUZBIJANJU KRIJUMČARENJA
24. Organizacije i uprava carina
25. Pojam carinske tarife
26. UTICAJ CARINSKIH STOPA NA DOMAĆU PROIZVODNJU
27. Закон о пореском поступку у пореској администрацији


PRIVREDNO PRAVO – odnosno Pravo samo stoji
1. kupoprodajni ugovor X2
2. Subjekti stvarnog prava
3. becka_konvencija
4. poslovna administracija i protokol
5. Dionicko drustvo kompanijsko pravo
6. POJAM I PREDMET MEDJUNARODNOG POSLOVNOG (PRIVREDNOG) PRAVA
7. POJAM OBLIGACIONOG PRAVA
8. POJMOVI DRŽAVE I PRAVA
9. Poslovno pravo prema knjizi
10. PovezanaDrustva
11. Privredno pravo
12. Stvarna prava
13. Subjekti prava
14. Subjekti stvarnog prava
15. Trgovacko pravo
16. Ugovor o gradjenju
17. Ugovori
18. Ugovori u poslovnom pravu
19. UgovorOZastupanju
20. UvoduPravo
21. vazdusni prevoz
22. zalbe-upravno pravo


PROIZVODNJA
1. Odlucivanje u proizvodnji u svim nivoima menadzmenta

PROJEKTOVANJE IS
1. case alati
2. DIJAGRAM STANJA
3. PROJEKTIRANJE INFORMACIONIH SISTEMA X3PSIHOLOGIJA
1. Detinjstvo
2. Motivacija
3. pamcenje i zaboravljanje
4. pojam i vrste ucenja
5. prava i potrebe deteta
6. PSIHOLOGIJA I MENADZMENT
7. testovi znanja
8. dirken
9. emocije X3
10. Inteligencija
11. licnost
12. Pamcenje i zaboravljanje
13. pojam arhetipova u jungovoj teoriji licnosti
14. Pojam i vrste testova
15. Pojam ucenja,pamcenja i zaboravljanja
16. porodicna struktura drustva
17. snovi
18. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi
19. Tela su nekako uvek sa nama
20. znacaj emocija za mentalno zdravlje
21. Ucenje

RACUNOVODSTVO
1. pojam računovodstva

REINZINJERING
1. Bpr
2. fabrika delises
3. Reinzenjering procesa proizvodnje soka u preduzecu Vegafruit
4. reinzinjering

SAOBRACAJNA
1. Транспортни системи у функцији логистичких транспортних услуга у робном саобраћају
2. Strategijski menadžment u proizvodnji i saobraćaju
3. ugovori u vodenom saobracaju injihov ynacaj
4. Управљање,развој и савремени концепти управљања у јавном сектору
5. Uvažavanje potrebe potrošača


SAVREMENE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
1. SAVREMENE INFORMATICKE TEHNOLOGIJESOCIOLOGIJA
1. Историјски развој породице као друштвене институције
2. Brak i porodica
3. Drustveno ekonomska kriza i alkohol
4. istorijski razvoj religije X8
5. narkomanija X7
6. Porodica i njene osnovne funkcjie
7. ALKOHOLIZAM
8. Religija X5
9. sociologija morala
10. Uloga skolskog vaspitaca u suzbijanju kriminala
11. bozicni obicaji
12. Covecanstvo
13. Droga u školskoj klupi
14. Drustvene grupe
15. drustveni polozaj vanbracne zajednice
16. istorija i druge drustvene nauke
17. ISTORIJSKI RAZVOJ RELIGIJE
18. jevrejstvo
19. KMETOVI
20. licnost i drustvo
21. Oblici drustvene prevencije u suzbijanju narkomanije
22. Odnos Sociologije i drugih drustvenih nauka
23. Omladina kao društvena zagonetka
24. Pojam i podela drustvenih pojava
25. Pojam i vrste drustvenih grupa X5
26. POJAM I VRSTE NAUCNIH ZAKONA
27. pojam porodice
28. POJAM, PREDMET I ZADACI SOCIOLOGIJE
29. pojam i podela nauke
30. Pojam klase i elite
31. Politicke partije
32. PORODICA I NJENE FUNKCIJE x7
33. Prevencija alkoholizma u porodici
34. sekte X3
35. SOCIOLOGIJA I DRUGE DRUSTVENE NAUKE
36. UTICAJI ŽIVOTNE I RADNE SREDINE NA ZDRAVLJE
37. МЕТОДОЛОГИЈА
38. Tehnoloske osobenosti i organizacija kmetskog rada na feudima u srednjevekovnoj Zapadnoj Evropi

SPEDICIJA
1. POJAM SPEDICIJE

SPOLJNO TRGOVINSKO I CARINSKO POZNAVANJE ROBOM
1. distributer

SREDNJA SKOLA
1. Analiza masti i ulja
2. transoformatori
3 .Barijum(Ba)
4 НАМИРНИЦЕ БИЉНОГ ПОРЕКЛА
5 cokolada
6 korespodencija
7 Muzikalnost i prijemni ispit

STATISTIKA
1. deskriptivne mere
2. KVANTITATIVNE METODE
3.POJAM, PREDMET I ZNAČAJ STATISTIKE PREDUZEĆA
4. STUDIJA IZVODLJIVOSTI ZA SCG
5.trendovi
6. Pojam zivotnog standarda

TURIZAM
1. diplomski rad- Poslovanje turističke agencije kao posrednika i organizatora putovanja
2. Biseri (hoteli) nacionalnog parka “Kopaonik”
3. kopaonik X2
4.Структура и организација рада у туристичкој агенцији Lasen-Tours у Врању

UPRAVLJANJE KVALITETOM
1. DIPLOMSKI-UPRAVLJANJE KVALITETOM U PROIZVODNJI kroz upravljanje materijalom
2. Uvodjenje sistema kvaliteta u kompaniji tina

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
1. menadzment ljudskih resursa
2.TEHNOLOGIJA I LJUDSKI RESURSI
3. OSOBINE LIDERA U POGLEDU KVALITETA RADA

UPRAVLJANJE PREDUZETNISTVOM
1.Утицај маркетинг стратегије,финансирања инфoрмисаности на предузетништво
2. biznis plan
3. Modeli finansiranja
4. Osnovne karakteristike preduzetništva
5. Osnovni elementi preduzetnickog procesa
6. Osnovni oblici organizovanja preduzeca u SCG
7. Programiranje materijalnih resursa
8. Informacioni sistem
9. Preduzetništvo i inovativnost
10. Proces organizovanja
11. Finansijsko trziste
12. Teorija firme
13. Forme vlasnistva
14. Preduzetnik i preduzetnicki proces
15. Preduzetnistvo, inovacije i preduzetnik i preduzetnicki procesi
16. Preduzetnistvo i finansijsko trziste
17.ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM
1. ''Одлучивање у производњи у свим нивоима менаџмента
2. Planiranje i stratesko planiranje
3. STRATEGIJA PRIMENE ICT U ZDRAVSTVU


UPRAVLJANJE PROMENAMA
1. korporativna kultura
2. Organizacija koja uci
3. ORGANIZCIJA KOJA UCI KAO OSNOVA BUDUCEG RAZVOJA
4. Ovlascenje
5. promene
6. reinzenjer - Prelazak sa industrijskog na informaticki
7. REINZINJERING
8. TRANSOFRMACIJA,PROMENE I BUDUCNOST
9. Ljudska strana reinzenjeringa
10. Vodjenje promena i uticaj na transformaciju
11. Ovlašćenje zaposlenih za široku akciju

UPRAVLJANJE RAZVOJEM
1. Tehnolski razvoj
2. Kapital kao faktor razvoja
3. TEORIJE PRIVREDNOG RAZVOJA

UPRAVLJANJE ZNANJEM
1. Procena i merenje intelektualnog kapitala
2. Upravljanje znanjem u zastiti zivotne sredine
3.МЕНАЏМЕНТ ЗНАЊА
4. Upravljanje intelektualnim kapitalom
5. UPRAVLJANJE ZNANJEM
6.Vrste pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
7. timsko ucenje
8. Upravljanje znanjem u obazovanju
9. UPRAVLJANJE ZNANJEM U ZDRAVSTVENIM ustanovama
10. Системи менаџмента знања у пракси

UPRAVNO PRAVO
1. Kontrola uprave
2. nacela upravnog postupka
3. Upravni akti
4. Izvori upravnog prava
5. IZVRSNI POSTUPAK
6. Stvarna prava
7. Subjekti prava
8. Subjekti stvarnog pravaUTVRDJIVANJE I NAPLATA JAVNIH PRIHODA
1. takse

VESTACKA INTELIGENCIJA
1. Elementi vestacke inteligencije i oblasti upotrebe racunara
2. LOGICHKI AGENTI
3. Donosenje jednostavnih odluka
4. Planiranje
5. Pojacano ucenje
6. Reprezentacija znanja
7. Sistemi odlucivanja zasnovani na verovatnoci
8. Učenje na osnovu opervacija
9.Znanje u ucenju


DIPLOMSKI RADOVI
1. Mogući pristupa Internetu kao infrastrukturi elektronskog poslovanja
2. Bežične računarske mreže
3. IP rutiranje
4. Pojam i uloga menadžmenta ljudskih resursa u privrednom rastu države
5. Vođenje i vođa u političkim organizacijama Srbije
6. Obuka i razvoj karijere zaposlenih
7. pojam menadzmenta
8. Realizacije strategije projektnim pristupom
9. Slojeviti referentni modeli
10. -SNMP – Protokol za upravljanje računarsom mrežom
11. Specifičnosti finansiranja lokalne samouprave na primeru opštine ‘Blace’
12. strateski menadzment
13. УТИЦАЈ СТРАНОГ КАПИТАЛА НА ТРАНЗИЦИОНЕ ПРОЦЕСЕ У СРБИЈИ
14. Magistarski rad Управljаnjе развојем
15. -Vrste organizacionih struktura i njihova implementacija u SiCG
16. Ladp
17. Uloga skolskog vaspitaca u suybijanju kriminala
18. Uticaj carinskih stopa na domaću proizvodњu
19. УПРАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊОМ
20. diplomski-Царински преференцијали,царински контигенти и царински дуг као део царинског система и политике Републике Србије


MATURSKI RADOVI
1. AKUMULATORI I POPRAVKA
2. BERBA GRO
3. Crnogorsko Primorje
4. geografije
5. HIDRAULIČNA INSTALACIJA
6. mesovita i duga rezidba
7. PASTERISANO I MARINIRANO POVRCE
8. R o j a t s k a k o r d u n i c a
9. Siolvoz kordunica - meSovita i duga rezidba


http://www.maturskiradovi.net


P1 : novo

1. Menandzment- upravljanje događajima-11
2. Aktuelni_procesi_tranzicije_i_globalizacije-21
3. devizni_kurs-14
4. Pojam i ekonomsko odredjivanje zajednickih ulaganja-diplomski
5. Ljudska i gradjanska prava-17
6. BIOMEHANICKA ANALIZA I OSNOVI OBUKE U ALPSKOM SKIJANJU-19
7. ULAZNI UREĐAJI RACUNARA-18
8. ekonomija-Zavisnost troškova od korišćenja kapaciteta-10
9. tehnologija rukovanja teretom-19
10. stratesko planiranje zdravstvenih usluga
11. Primena elektronskog poslovanju u realnom problemu-19
12. Potpuna konkurencija i maksimiziranje profita-ekonomija-16
13. Istorijski razvoj sociologije-sociologija-17
14. KINA-Maturski-geografija-17
15. Ričard II I seljački ustanak-istorija-12
16. PRIMJENA EKSPERTNOG SUSTAVA PRI ODREĐIVANJU KLASE PRIORITETA RADNOG NALOGA U POJEDINAČNOJ PROIZVODNJI-20
17. Polinomi-maturski-matematika-16
18. Odgoj kao temeljna funkcija porodice-pedagogija-19
19. Sudbina_knjige_u_vremenu_digitalizacije-diplomski
20. Korporacijski identitet i korporacijski imidz-16
21. EVROPSKA UNIJA-Geografija
22. globalizacija sem
23. Srednjovjekovna Bosna-istorija-13
24. geneticki inzenjering-biologija-16
25. Metode ispitivanja u sociologiji-15
26. Logaritamska funkcija matematika-22
27. Inflacija i Deflacija-diplomski- Ekonomije
28. ElektronskoPoslovanje5
29. ElektronskoPoslovanje4
30. ElektronskoPoslovanje8
31. ElektronskoPoslovanje7
32. postindustrijsko drustvo-15
33. Usluzno drustvo-10
34. Virtuelna Trzista-ekonokija-11
35. Akcenat i ton glasa-poslovne komunikacije-25
36. Programiranje u Matlabu-diplomski
37. Teorija evolucije-biologija-10
38. Genetski algoritni-Meko Racunarstvo-22
39. Matematicko modelovanje-matematicko modelovanje-16
40. Ljekovite biljke i njihov znacaj u tradicionalnoj medicin-16
41. Investicioni fondovi-8
42. Evropska Centralna Banka-ekonomija-11
43. analiza preduzeca-34
44. Organizacija prevencije industrijskih akcidenata-12
45. 1Ugovor o nabavi i narudzba
46. jevrejstvo sociologija-12
47. Finansijsko planiranje-23
48. Izrada web sajta-maturski-informatika-22
49. Psihologija ponasanja potrosaca-8
50. Tehnicka_organizacija_osiguranja-osnove finansija-22
51. Direktne strane investicije-10
52. dugorocno kreditiranje-26
53. Marketing U Sportu-17
54. Lasersko secenje-19
55. Predlog promena u preduzecu Gavric Co-17
56. SAMOSTALNA IZRADA BIZNIS PLANA-17
57. Menadžment specijalizovanih hotela-menandzment-23
58. Transport kvarljive robe-13
59. ZNAČAJ ANALITIČKE PSIHOLOGIJE-13
60. Kombinovano osiguranje motornih vozila-23
61. razvoj racunara-diplomski-informatika
62. poslovanje-15
63. Čišćenje sistema-maturski-informatika-19
64. Internet Markteting-13
65. Obveznice-finansijski menandzment-32
66. Domasna rabota
67. Demokratsko uređenje u Atini-maturski-istorija-23
68. Menadzment sportskog kluba Crvena Zvezda i nastanak i razvoj fudbala uopšte-11
69. SINTEZA I OBRADA PROTEINA-biologija-28
70. MenadzmentUSportu-34
71. Predpristupni fondovi EU novim clanicama-13
72. korupcija-12
73. Internet marketing plan- Rakija-17
74. Graficka_kartica-informatika-maturski-22
75. Istorijat i motivi nastanka korporacije-12
76. Porez-diplomski-52
77. Sistemi podrske odlucivanja-22
78. Elektronsko bankarstvo
79. Marksova misao-osnovi ekonomije-16
80. Sparta-12
81. Osnovna pitanja u vezi teorija novcanog opticaja2-18
82. Novac i bankarstvo-80
83. Povest novinarstva nemacke-novinarstvo-14
84. Lan mreže-12
85. Akcionarsko drustvo i privatizacija-11
86. Kyokushinkai karate-diplomski
87. Sistemi napajanja indukcionih uredjaja-maturski-13
88. Krvne celije-biologija-26
89. Higijena i ekologija-18
90. Banke i bankarski krediti-16
91. CADCAM sustavi - Senzori Temperature
92. Ugovor o prodaji-15
93. SOCILOŠKE TEORIJE PRAVA-sociologija prava-16
94. Crne rupe-maturski-32
95. Binarno prevodjenje-8
96. Javni Sektor-diplomski rad
97. Photoshop-maturski-21
98. Plan sajta-25
99. Internet marketing program-33
100.Internet marketing plan turisticke agencije-17
101.Tehnicka_organizacija_osiguranja-22
102Organizacija marktinga jedne svetske kompanije-diplomski-41
103organizacija preduzeća-33
104Analiz programa proizvodnje u 3. Oktobru-Novo Milosevo-26
105.Devizno trziste-5
106.Elektrotehnika-31
107.Tjelesne tečnosti krv i limfa-maturski-24
108.Prelamanje svjetlosti na ravnim povrsinama-fizika-16
109.Uvod u upravljacko racunovodstvo-19
110.Nasledne bolesti-maturski-19
111.Hartije od vrednosti-21
112.Zvuk_Na_Racunaru-16
113.Izabrana poglavlja iz Fizike - Boyle-Mariotteov zakon - Vlado Petrović-20
114.Modemi-informatika-22
115.Informacioni sistem odeljenja bolnice “uho grlo nos”-diplomski-55


http://www.maturskiradovi.net

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Replies:


Login ] Create Account Not required to post.
Post a public reply to this message | Go post a new public message
Note: This forum is moderated -- new posts are not visible until approved.
Message subject (required):

Name (required):

  Expression (Optional mood/title along with your name) Examples: (happy, sad, The Joyful, etc.) help)

  E-mail address (required):

* Type your message here:


Note: This forum is moderated -- new posts are not visible until approved.

Notice: Copies of your message may remain on this and other systems on internet. Please be respectful.

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.