VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: [1] ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 20:17:25 02/20/14 Thu
Author: Knut Holt (Ikke stift gjeld og ikke kjøp bolig nå)
Subject: Det norske samfunnet går mot fattigdom og boligprisene vil falle drastisk

Du bør ikke låne penger eller kjøpe bolig eller bil nå i 2014 - 2015. Hvis du gjør det vil du oppdage at boligen faller sterkt i verdi, sansynlig ned til en tredjedel. Videre vil du oppleve at du ikke tjener så mye fremover som du trodde, og du har høy sjanse for å bli arbeidsløs. Derved er sjansen stor for at du ikke klarer å betale på lånet, at du må selge boligen igjen for langt mindre enn du kjøpte den for, og at du blir sittende igjen uten bolig. men fremdeles med en høy gjeld. Særlig hvis du er ung er det dumt og direkte farlig å låne penger og kjøpe bolig nå. I beste fall blir du gjeldsslave for resten av livet, men sjansen for at det skal går riktig ille som beskrevet, er meget stor.

Grunnen til dette er følgende:

Norge viser alle symptomer på en farlig boligboble nå i 2014. Vi har faktisk hatt boligboble helt siden 2008, men denne har blitt blåst ytterligere opp gjennom et kartellsamarbeid mellom bankene, byggenæringen og meglerbransjen. Norske boligpriser har steget vesentlig mer enn øvrige priser i de fleste av de siste 20 år. Boligprisen har femdoblet seg, mens øvrige priser og lønninger har steget ca 60%.

Det er også økende problemene i norsk økonomi grunnet en hurtig fallende lønnsomhet på ekskport av olje, gass og øvrige råvarer. Dette vil medføre fallende inntekter for norske husstander. I tillegg har norske husstander en historisk høy gjeldsgrad. Stadigflere norske bedrifter innskrenker bemanningen drastisk for å redusere kostnadene eller utflagger uten at nye jobber skapes. Derved blir mange nordmenn også arbeidsledige etterhvert. Grunnet alt dette vil ikke norske husstander bli i stand til å betjene lån til bolig til nåværende priser, og heller ikke billån.

Vi kan nå vente et fall i boligprisene på minst 50%, men hvis en skal legge historisk matematikk til grunn kan fallet bli hele 70%. Et slikt fall skjer altid når tilstandern er slik som nå. Dette erfarte vi rundt 1990 da vi hadde omtrent samme situasjonen, men faktisk i mildere grad. Da falt boligprisene 40%. Med dagens ytterliggående situasjon tilsier faktisk matematikken 70%, det vil si et fall slik at boligprisen tilsvarer øvrige priser med hensyn til siste 20 årenes stigning.


-----------------------------------------------------------------------------------------
Resultatene for 4. kvaral 2013 i Norges strørste bedrifter foreligger nå. De viser at norsk næringsliv tjener vesentlig mindre nå enn i 2012. Videre er utsiktene i USA, Eurosonen og fjerne Østen ikke spesielt lyse. Spesielt ser det dystert ut på virksomhetsområder som krever tung prosjektvirsksomhet, byggematerialer og mye energi. Dette betyr at Norge vil tjene stadigmindre på eksort av materialer og på store prosjekter fremover. Verden har også fått bedre tilgang på billig olje fordi eksporten fra konfliktområder har kommer igang igjen, og OPECs makt til å bestemme oljeprisen er brutt. Dette gjør ar prisen på olje vil synke fremover.

Stadig sterkere proteksjonisme i våre handelsmarkeder er særlig farlig for norsk økonomi fremover. For eksempel er Europa nesten ikke interessert i norsk gass lenger fordi en foretrekker regionale energiressurser fremfor norske. Dette av hensyn til forsyningssikkerhet, og fordi en innser at regionale ressurser på sikt vil bli billigere enn norsk olje og gass og utbygger de regionale ressursene på forskudd.

For vanlige nordmenn betyr dette at bedriftenes dårlige inntjening vil resulteree i lavere personlig inntekt, og for mange arbeidsløshet. Har du vanlig inntekt, vil du ikke klare å betjene et boliglån for å kjøpe bolig til dagens priser. Først når boligprisene er en tredjedel av dagens, vil lån og kjøp kunne forsvares.


------------------------------------------------------------------------------------------
Det argumenteres med at renta er lav og vil være lav lenge. Men den vil ikke for altid være lav. All erfaring tilsier at etter lavrenteperioder kommer perioder med høy rente. Og du skal jo også betale avdrag. Når renta heves sitter du i saksa.

Hvis objektet du kjøper er en leilighet i en gammel bygård eller noe tilsvarende gammelt, må du også huske på at bygningen etterhvert blir saneringsmoden eller rivningsmoden. Av denne grunn vil et eldre objekt, spesielt hvis det ikke har egen tomt, bli verdiløst og langsomt synke i verdi etterhvert som det tidspunktet nærmer seg.

Hvis du låner penger og kjøper bolig eller bil nå, kjøper du boligen mye dyrere enn den vil bli senere. du vil heller ikke greie å betjene gjelda, og når du så må selge boligen for å dekke deg inn, vil du fremdeles bli sittende med en betydelig gjeld og uten egen bolig.

I dagens situasjon er det livsfarlig å ta opp lån og å kjøpe bolig eller gjøre andre store investeringer. En bør vente på at fallet har skjedd og situasjonen stabilisert seg.---------------------------------------------------------------------------------------------

Det kan imidlertid være gunstig å samle og refinansiere lån en allerede har. Men hvis du gjør det, benytt ikke finanshus som har en nær tilknytning til inkassobransjen eller lignenede, som for eksempel Svea finans. Undersøk altid om finanshuset også driver inkasso eller eier en inkassovirksomhet og benytt ikke slike. Slike finanshus er svært agressive hvis en kommer i betalingsvansker. I tillegg får slike finanshus selv alvorlige problemer under den type utvikling som en nå har i Norge og da øker deres aggressivitet ytterligere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GODE RÅD FOR SPARING TIL ALLE I DEN VANSKELIGE TIDA FREMOVER FRA 2014 - gode spareråd

- Ikke ta opp lån til hus og ikke kjøp hus nå. Vent til boligprisraset har skjedd og norsk økonomi er stabilisert igjen.

- Ikke ta opp lån og ikke kjøp ny bil nå, medmindre du absolutt trenger det. Hold heller den gamle bilen din i god stand.

- Ikke kjøp noe på kreditt. Unn deg heller billige gleder og gjenstander som du har tjent penger til.

- Ikke utskift hele stuemøblementet eller hele kjøkkeninnredningen fordi den er blitt litt gammeldags eller litt slitt. Istandsett heller hva du allerede har. Du vil fort oppdage at det nye du kjøper har dårligere slitestyrke enn det gamle du hadde og så er du like langt.

- Demp gavehysteriet ved høytider og begivenheter. De fleste som mottar en haug med gaver synes faktisk at gavene er en belstning. Prøv å avtale med familie og bekjente om å gire ned på gaveorgiene.

- Unngå dyre TV, internett og telefonabbonementer. De fleste kan faktisk dekke behovene sine ved et mobiltelefonabonnement pluss et mobilt internettabonnement.

- Vurder hvor mye strøm du bruker. Argumentene om at du skal ha jevn varme i hele huset er tull.

- Vurder å si nei til press fra tannlegen om at barna dine eller deg selv skal ha tannregulering eller kjevekirurgi. Prossessen er dyr og langvarig. De langsiktige resultatene av tannregulering og kjevekirurgi er tvilsomme og skaper uballanser som ofte skader for livet, og medfører kostnader resten av livet. Bare ved klare kosmetiske problemer og funksjonsproblemer er tannregulering og slik kirurgi berettiget, og dette vurderer du best selv. En noe uvanlig tannstilling eller kjeve-ansikts-fasong er ingen grunn til tannregulering i seg selv.

- Ikke ta plastisk kirurgi eller vurder alvorlig om du virkelig trenger det. De fleste som velger denslags ingrep er ikke stygge, men ser bare noe uvanlige ut. Mange vil bli seende mer standard ut, men blir ikke bli penere etter plastiske operasjoner, men ofte miste et sjarmerende særpreg. Som med tannregulerimng er plastisk kirurgi ofte mislykket, er kotbart og skaper ofte misdannelser som det er kostbart å rette opp siden.

- Hvis du likevel må ta opp lån til noe, ikke bruk finansieringsselskaper, men vanlig bank, og spesielt ikke finasnieringsselskaper som også driver inkassovirksomhet. Disse selskapene er mer hissige på å ta høye renter ogf gebyrer, de er agressive hvis du skulle komme i vanskeligheter. Slike selskaper kommer ofte sekv i vanskeligheter i slike tider som nå møter oss og da øker deres agressivitet.
..................................................................................................................................................

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.