VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 123[4] ]
Subject: ĐÔI GỈNG LỊCH SỬ


Author:
TSCS
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 20:12:33 02/05/09 Thu

Hiệp định Geneva 1954 chia đôi đất nước VN được 2 năm, vào ngày 01 tháng 6 năm 1956 chính phủ Miền Nam VN tức Việt Nam Cộng Ḥa đưa ra một thông báo tái xác nhận chủ quyền của ḿnh trên quần đảo Hoàg Sa &Trường Sa cũng là lúc chính phủ của Hồ Chí Minh ở miền bắc đă tái lập tại Hà Nội th́ hai tuần lễ sau đó, ngày 15 tháng 6 năm 1956 thứ trưởng Ngoại giao của Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa (CS Bắc Việt) Đồng Văn Khiêm đă vội vă khẳng định với Li Zhimin, Thường vụ viên của Toà Đại Sứ Trung quốc tại Bắc Việt, rằng: “theo những dữ kiện của Việt Nam th́ quần đảo Hoàng Sa (Xisha) và quần đảo Trường Sa (Nansha) là một bộ phận lịch sử của lănh thổ Trung quốc”, cùng có mặt ở cuộc tiếp xúc này có cả ông Lê Dóc, quyền Vụ trưởng Á châu Sự vụ thuộc Bộ Ngoại giao Việt nam, đă nói mồi thêm rằng “xét về mặt lịch sử th́ các quần đảo này đă hoàn toàn thuộc về Trung quốc từ thời nhà Đường”. (1)

Bắt nguồn từ đó, hai năm sau, Chu Ân Lai Thủ tướng nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đưa ra bản tuyên bố xác định lănh hải của ḿnh. Bản tuyên bố này đă vạch ra rơ ràng cái khoảng khu vực của lănh thổ Trung quốc có bao gồm cả Trường Sa và Ḥang Sa.

Như là một đáp lễ cho t́nh hữu nghị giữa 2 nước anh em ngay sau đó, Phạm Văn Đồng Thủ tướng Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hoà gởi ngay một công hàm đến Thủ tướng Trung quốc Chu Ân Lai, nhấn mạnh rằng “Chính Phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tôn trọng quyết định này.

Để rộng đường dư luận, sau đây là bản Tuyên Bố của Chính Phủ Nước CHND Trung Hoa về Lănh Hải cũng như Công Hàm của ông Phạm Văn Đồng gởi cho ông Chu Ân Lai.

Tuyên Bố của Chính Phủ Nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa về Lănh Hải

(Được thông qua trong kỳ họp thứ 100 của Ban Thường Trực Quốc Hội Nhân Dân ngày 4 tháng 9 năm 1958)

Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa nay tuyên bố:

(1) Bề rộng lănh hải của nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc là 12 hải lư. Điều lệ này áp dụng cho toàn lănh thổ nước Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc, bao gồm phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Đài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

(2) Các đường thẳng nối liền mỗi điểm căn bản của bờ biển trên đất liền và các đảo ngoại biên ngoài khơi được xem là các đường căn bản của lănh hải dọc theo đất liền Trung Quốc và các đảo ngoài khơi. Phần biển 12 hải lư tính ra từ các đường căn bản là hải phận của Trung Quốc. Phần biển bên trong các đường căn bản, kể cả vịnh Bohai và eo biển Giongzhou, là vùng nội hải của Trung Quốc. Các đảo bên trong các đường căn bản, kể cả đảo Dongyin, đảo Gaodeng, đảo Mazu, đảo Baiquan, đảo Niaoqin, đảo Đại và Tiểu Jinmen, đảo Dadam, đảo Erdan, và đảo Dongdinh, là các đảo thuộc nội hải Trung Quốc.

(3) Nếu không có sự cho phép của Chính Phủ Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa, tất cả máy bay ngoại quốc và tàu bè quân sự không được xâm nhập hải phận Trung Quốc và vùng trời bao trên hải phận này. Bất cứ tàu bè ngoại quốc nào di chuyển trong hải phận Trung Quốc đều phải tuyên thủ các luật lệ liên hệ của Chính Phủ Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Hoa

(4) Điều (2) và (3) bên trên cũng áp dụng cho Đài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Penghu, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc.

Đài Loan và Penghu hiện c̣n bị cưỡng chiếm bởi Hoa Kỳ. Đây là hành động bất hợp pháp vi phạm sự toàn vẹn lănh thổ và chủ quyền của Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc. Đài Loan và Penghu đang chờ được chiếm lại. Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc có quyền dùng mọi biện pháp thích ứng để lấy lại các phần đất này trong tương lai. Các nước ngoại quốc không nên xen vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc
Công Hàm Phạm Văn Đồng

Thủ Tướng Phủ
Nước Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hoà

Thưa Đồng chí Tổng lư,

Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Đồng chí Tổng lư rơ:

Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà ghi nhận và tán thành bản tuyên bố, ngày 4 tháng 9 năm 1958, của Chính phủ nước Cộng Hoà Nhân dân Trung-hoa, quyết định về hải phận của Trung-quốc.

Chính phủ nước Việt-nam Dân Chủ Cộng Hoà tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lư của Trung-quốc, trong mọi quan hệ với nước Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa trên mặt bể. Chúng tôi xin kính gửi Đồng chí Tổng lư lời chào rất trân trọng./.

Hà-nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958. Hà-nội, ngày 14 tháng 9 năm 1958.

PHẠM VĂN ĐỒNG
Thủ tướng Chính Phủ Nước Việt-nam Dân chủ Cộng Ḥa

Kính gửi:

Đồng chí Chu An Lai (Ấn kư)

Tổng lư Quốc vụ viện

Nước Cộng hoà Nhân dân Trung-hoa tại Bắc Kinh

Người viết xin đưa ra lư giả về sự kiện này như sau:

Qua thông báo tái xác nhận chủ quyền của ḿnh trên quần đảo Trường Sa của chính phủ nước VNCH và qua khẳng định của thứ trưởng ngoại giao Đồng Văn Khiêm với Li Zhimin, Thường vụ viên của Toà Đại Sứ Trung quốc tại Bắc Việt là một trong những nguyên nhân trong đó có hai ḥn đảo nằm giáp lãnh thổ TQ là Kim Môn và Mã Tổ của Đài Loan để đưa đến bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của ông Chu Ân Lai. Bắt nguồn từ đó dẫn tới việc đẻ ra cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng.

Trong bản thông báo của ông Chu Ân Lai đă để lộ ra cái ác ư đe dọa những hải đảo mà Việt Nam và Đài Loan đă tuyên bố là của ḿnh mà không đếm xỉa ǵ đến những hải đảo chung quanh của các nước khác.

Với những dữ kiện trên, rơ ràng là ông Hồ Chí Minh qua ông Phạm Văn Đồng đă đồng ư “cho không biếu không ” Trung Quốc những quần đảo của VN. Có một điều chúng ta không quên là lúc đó ông Hồ Chí Minh đang chỉ thị cho đảng CSVN ráo riết chuẩn bị cuộc xâm lăng miền Nam Việt Nam và cần sự viện trợ vũ khí của các nước CS anh em trong đó chủ yếu là TQ nên đă nhắm mắt làm bừa chấp nhận mọi điều kiện dù là nghiệt ngă nhất của Bắc Kinh.

Đối với đảng CSVN việc „biếu không“ trên giấy tờ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về Việt Nam Cộng Ḥa như đă nêu là một việc làm không lấy ǵ làm áy náy nên đă ra lệnh cho Phạm Văn Đồng thi hành.

Cũng có những lư luận cho rằng: Chỉ v́ ḷng yêu thương nhân dân Miền Nam ruột thịt đang đói khổ và bị áp bức của Mỹ Ngụy nên ông Hồ Chí Minh đă hồ hởi tạo nên cuộc chiến thảm khốc huynh đệ tương tàn cho cả hai miền Nam Bắc với những mong giải phóng MN, thống nhất đất nước góp phần vào sự nghiệp vô sản toàn thế giới do phong trào cộng sản quốc tế lănh đạo trong đó có Liên Xô và Trung Quốc, dù rằng lúc bấy giờ ông vẫn chưa có thể nói chắc là sẽ chiếm được miền Nam Việt Nam hay không.

Bây giờ th́ nhà nước CSVN muốn giành lấy chủ quyền của ḿnh ở những ḥn đảo c̣n lại trong quần đảo Trường Sa nhưng hỡi ơi “há miệng mắc quai ” TQ đă không chấp nhận, họ vịn vào “Công Hàm ” mà ông Phạm Văn Đồng đă kư như là một bằng chứng lịch sử …
===Đại sứ Lê Công Phụng trả lời phỏng vấn về vấn đề biên giới lănh hải với Trung Quốc

>>Ngày 25 tháng 9 năm 2008 - Ông Phụng khẳng định là Hoàng Sa bây giờ đă hoàn toàn thuộc về Trung Quốc:<<<

Từ tháng hai năm 2000, ông Lê Công Phụng là Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ về biên giới, trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Đầu năm 2001, ông giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Trưởng Ban Biên giới; và từ cuối tháng tám năm 2007, là đại sứ Việt Nam tại Hoa kỳ.

== > TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN HĂY MẠNH MẼ LÊN ÁN MƯU ĐỒ BÁN NƯỚC CỦA ĐẢNG CSVN. HĂY VÙNG LÊN VƯỢT THẮNG MỌI ĐÀN ÁP KHÓ KHĂN- ĐẤU TRANH LẤY LẠI TẤT CẢ NHỮNG PHẦN MÁU THỊT MẸ VIỆT NAM MÀ ĐẢNG CSVN ĐĂ CẮT DÂNG CHO TRUNG CỘNG - LẤY LẠI VINH DỰ VÀ CHỦ QUYỀN NGUYÊN VẸN LĂNH THỔ NƯỚC NHÀ CHO DÂN TỘC .

.


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.