VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 123[4] ]
Subject: CẢNH BÁO KHẨN ĐẾN TOÀN THỂ DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI


Author:
DÂN TỘC
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 16:47:33 04/03/09 FriTHÔNG BÁO KHẨN THIẾT ĐẾN TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM .

MẸ VIỆT NAM ĐANG TRONG CƠN NGUY BIẾN .

Nh́n Tây Tạng, nh́n Tân Cương sẽ thấy vận mệnh điêu linh đang đến trên Quê Hương Dân Tộc Việt Nam .

Việt Nam sẽ chết, sẽ bị bọn giặc Tàu khống chế toàn bộ mọi lănh vự kinh tế,xă hội và cả an ninh quốc pḥng v́ nhà nước ta đă cho phép hằng trăm ngàn quân lính, quân gián điệp Trung Quốc đội lốt công nhân qua Việt Nam khai thác Bô-xít trên Tây Nguyên, và hằng ngàn công trường, xí nghiệp, thương hiệu cùng các dịch vụ khác trên khắp nước ta.
Hiện đă có đến hằng chục ngàn quân Trung Quốc ồ ạt đến Tây Nguyên Trung Phần trong mấy tuần qua dưới danh nghĩa công nhân khai thác mỏ bô-xít..

ĐÂY LÀ MỐI VÔ CÙNG NGUY HIỂM CHO ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC TA .

==>> CHẮC HẲN DÂN TỘC TA CHƯA QUÊN NỖI NHỤC NHĂ ĐAU THƯƠNG CỦA 1.000 NĂM ĐÔ HỘ GIẶC TÀU ?

===== THÀ MẤT ĐẢNG CHỨ KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT NƯỚC ĐƯỢC- ĐỪNG ĐỂ NỖI NHỤC ĐÔ HỘ GIẶC TÀU TÁI DIỄN TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY THÊM MỘT LẦN NỮA ======


Xin tất cả con dân Việt Nam c̣n có ḷng với Quê Hương, với Dân Tộc hăy cùng đoàn kết để cứu lấy đất nước, dân tộc . Hăy hành động ngay bây giờ kẻo không c̣n thời gian .

XIN KHẨN THIẾT KÊU GỌI NHỮNG NGƯỜI CÓ TÀI TRÍ HĂY ĐOÀN KẾT HỌP LẠI VỚI NHAU ĐỂ T̀M PHƯƠNG HƯỚNG ĐƯỜNG LỐI GIẢI CỨU ĐẤT NƯỚC, DÂN TỘC ĐANG TRONG CƠN NGUY BIẾN .

Xin thiết tha kêu gọi mọi người hăy chuyển tải rộng răi cho tất cả mọi con dân Việt trên khắp thế giới biết nguy cơ đă đến trên Quê Hương, Dân Tộc ta .

== > XIN TOÀN DÂN TỘC HĂY LUÔN ĐẶT CẢNH GIÁC CAO ĐỘ & CÙNG ĐOÀN KẾT ĐỂ CÓ HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ KẺO MUỘN.

CỨU QUÊ HƯƠNG DÂN TỘC KHÔNG PHẢI CHỈ LÀ TRÁCH NHIỆN CỦA RIÊNG AI, MÀ LÀ TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA MỖI NGƯỜI CON DÂN VIỆT NAM .

XIN MỌI NGƯỜI CÙNG GÓP Ư KIẾN TRONG VẤN ĐỀ NÀY .


XIN HĂY NHỚ RẰNG. CÓ TÂM, CÓ L̉NG V̀ QUÊ HƯƠNG, V̀ DÂN TỘC TH̀ KHÔNG MỘT Ư KIẾN NÀO LÀ NHỎ BÉ CẢ[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.