VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 123[4]56789 ]


靈風數碼動力(靈動)

∼讓聖靈成為我們的動力!∼
 • 聖士提反附屬小學校長突然離職 -- 依納爵, 00:20:57 11/08/04 Mon (cm61-10-7-249.hkcable.com.hk/61.10.7.249)
  聖 士 提 反 附 屬 小 學 校 長 突 然 離 職

  歷 史 悠 久 的 港 島 名 校 聖 士 提 反 女 子 中 學 附 屬 小 學 最 近 突 然 終 止 與 校 長 杜 莊 莎 妮 的 合 約 , 有 學 生 家 長 昨 日 要 求 校 方 公 開 交 代 事 件 始 末 , 卻 遭 校 方 斷 然 拒 絕 。 教 育 統 籌 局 發 言 人 表 示 仍 在 了 解 事 件 , 並 強 調 校 方 開 除 校 長 必 須 知 會 當 局 及 解 釋 原 因 。

  上 月 底 通 知 家 長

  「 終 止 合 約 」 事 件 發 生 於 上 月 底 , 據 指 杜 莊 莎 妮 校 長 是 在 放 學 時 間 突 然 接 獲 校 方 通 知 , 要 求 她 自 動 離 職 , 並 在 保 安 員 看 管 下 離 開 學 校 , 今 後 不 得 踏 進 校 園 。 本 報 昨 日 未 能 聯 絡 杜 莊 莎 妮 及 聖 士 提 反 小 學 校 方 , 而 校 方 網 站 上 , 杜 莊 莎 妮 已 被 除 名 , 「 校 長 的 話 」 一 欄 正 在 更 新 中 , 副 校 長 張 敏 妍 則 暫 任 署 理 校 長 。

  香 港 失 明 人 協 進 會 會 長 莊 陳 有 是 該 校 家 長 , 他 表 示 , 學 校 上 月 底 通 知 家 長 , 杜 莊 莎 妮 已 經 離 任 , 通 知 書 中 未 有 交 代 校 長 離 任 原 因 。 在 昨 日 一 個 家 長 會 上 , 小 學 校 監 藍 黃 珍 妮 亦 鄭 重 聲 明 , 杜 莊 莎 妮 是 「 自 己 主 動 要 求 離 職 」 , 學 校 不 會 公 開 與 校 長 之 間 的 合 約 事 宜 。

  莊 陳 有 認 為 , 家 長 未 必 適 合 干 預 校 方 與 職 員 之 間 的 合 約 問 題 , 但 家 長 的 確 擔 心 這 宗 突 發 事 件 對 學 校 師 生 情 緒 的 影 響 , 「 我 諗 學 校 處 理 呢 件 事 手 法 可 以 好 d, 到 今 日 , 仍 然 有 師 生 感 到 難 過 , 據 我 所 知 , 有 小 朋 友 因 為 呢 件 事 而 喊 。 」

  教 統 局 發 言 人 表 示 , 學 校 開 除 校 長 必 須 向 當 局 及 解 釋 原 因 。 杜 莊 莎 妮 是 由 教 統 局 局 長 委 任 的 語 文 教 育 及 研 究 常 務 委 員 會 成 員 , 於 聖 士 提 反 小 學 任 職 校 長 超 過 兩 年 , 家 長 及 學 生 形 容 , 她 甚 受 師 生 愛 戴 。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 通識教育科 -- Irene, 15:24:23 11/02/04 Tue (n218103145106.netvigator.com/218.103.145.106)

  星期六的時候偷聽到少青團的分享中提及三三四改革及通識教育科。路過的我就多口講左句"stupid...", 因為我想由諮詢廣告到新增的通識教育科, 有些內容都很反智、低水準和"evil"(體現了甚麼是魔鬼在細節...)。

  以下是一位老師在去過教統局高中課程簡介會後寫的email, 大家不妨用你們的reason和critical thinking 想想他的看法。

  ========================================
  > Dear All,
  >
  > 我昨天在屯門出席了首場教統局新高中通識課程簡介會,下列為其中一組樣本試題:
  >
  > (節錄自我在現場所寫之筆記及10月30日明報報道)
  > 以 因 立 法 會 能 組 別 議 員 反 對 , 而 不 獲 通 過 的 最 低 工 資 議
  > 案 為 例 , 列 出 3 道 考 題 ﹕ (題目附以一圖表, 列明分組投票的通過方法,
  > 弁鉦敓O和直選議員的選民人數[弁鄏@約20萬, 直選共約300萬],
  > 及各組贊成/反對/棄權票數等])
  > 弁 - 否決, 直選 - 通過, 結果 - 否決
  > 1. 為 什 麼 能 組 別 和 地 方 直 選 的 投 票 結 果 不 同 ﹖ (6分)
  > 2. 分 組 投 票 如 何 反 映 市 民 對 議 題 的 看 法 ﹖ (8分)
  > 3. 分 組 投 票 制 度 有 何 好 處 ﹖ (6分)
  >
  > 大家覺得這「一組三條問題」有什麼問題? 我個人就覺得至少第3小題有引導性,
  > 不知各位意見如何?
  >

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 令人蒙羞 -- 鬼魔王, 08:38:08 11/03/04 Wed (203186098228.ctinets.com/203.186.98.228)
  名 校 退 休 校 長 涉 營 鳳 樓


   ( 星 島 日 報 報 道 ) 昨 天 出 版 的 最 新 一 期 《 東 周 刊 》 披 露 , 上 周 三 警 方 展 開 代 號 「 火 螢 」 的 掃 黃 行 動 , 瓦 解 了 一 個 經 營 了 三 年 , 搵 錢 近 半 億 的 「 鳳 樓 」 賣 淫 集 團 。 而 連 日 盛 傳 被 捕 的 涉 嫌 集 團 主 腦 , 竟 然 是 一 位 德 高 望 重 的 退 休 校 長 。

    涉 嫌 集 團 主 腦 姓 黃 , 六 十 八 歲 , 是 土 瓜 灣 牧 愛 小 學 下 午 校 退 休 校 長 , 九 九 年 正 式 退 休 後 , 據 說 認 識 一 對 姓 王 兄 弟 後 , 三 人 涉 嫌 合 作 經 營 鳳 樓 , 以 高 於 市 價 的 租 金 轉 租 給 本 地 妓 女 接 客 外 , 還 安 排 大 陸 「 北 姑 」 來 港 賣 淫 。

    《 東 周 刊 》 引 述 一 項 消 息 稱 , 集 團 主 要 由 校 長 打 本 , 王 氏 兄 弟 則 落 手 落 腳 打 理 業 務 。

    警 方 表 示 , 該 集 團 已 經 活 躍 了 三 年 , 涉 及 的 賣 淫 收 益 高 達 四 千 六 百 萬 元 , 但 有 千 萬 元 下 落 不 明 , 懷 疑 有 人 已 透 過 「 洗 黑 錢 」 方 法 , 成 逃 避 警 方 追 查 。

    巧 合 的 是 , 九 三 年 七 月 十 四 日 , o 魚 涌 海 澤 街 露 天 停 車 場 一 宗 火 警 , 揭 發 牧 愛 上 午 校 校 長 王 世 明 誤 殺 學 校 會 計 員 後 , 企 圖 燒 屍 毀 滅 證 據 的 轟 動 案 件 。 當 時 黃 仍 是 該 校 下 午 校 校 長 。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 同大家脫節 -- 民, 19:00:17 11/02/04 Tue (NoHost/202.64.177.20)
  請問堅振禮是否11月13日舉行?
  在此預祝馬仔堅振快樂

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 柏林扭親 -- Irene, 11:41:17 10/26/04 Tue (n219077034230.netvigator.com/219.77.34.230)

  與kuli 同病相憐, 柏林前兩天打波時扭親, 腳腫了起來.
  她說由家走到辦公室也不容易, 莫說落鄉.

  她已用雲南白藥醫治. 未癒, 請為她代禱.

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 教區同樂日 -- joseph, 18:52:32 10/11/04 Mon (cm203-168-166-15.hkcable.com.hk/203.168.166.15)
  現在教區同樂日的報名表格在我手中,如誰有興趣玩以下的活動,請從速與我報名.
  我既e-mail是 joseph_yoet@yahoo.com.hk
  手電是 97237534

  中國象棋(尚餘3人)、波子棋(尚餘1人)、康樂棋(尚餘2人)、uno(尚餘1人)、乒乓球(男:尚餘1人、女:尚餘1人)、羽毛球(男:尚餘2人、女:尚餘2人)、射key(尚餘3人)、手球罰球(尚餘2人)、射擊(需年滿15歲,尚餘5人)、聖經問答比賽(3人名額)

  請大家踴躍參加,如大家不能在上午出席活動,下午都可到場為團友們打氣.又或者下午不能出席,大家則可以參與上午的活動.
  教區同樂日係需要大家支持的,請大家都可以為青少年部出一份力啦!多謝各位

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 普世基督徒合一運動培育系列 -- 依納爵, 19:59:41 09/29/04 Wed (cm61-10-7-249.hkcable.com.hk/61.10.7.249)
  普世基督徒合一運動培育系列
  <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.emmanuelcrusade.org/ecumenical_formation.html">http://www.emmanuelcrusade.org/ecumenical_formation.html</a>

  形式:以系統、知識與實踐並重的培育講座

  第一炮:合一的理據何在
  日期及時間:30/10 (六) 下午3:30-5:00
  地點:稍後公布
  講者:巫玉揆牧師 (香港信義會靈安堂)
  回應:譚坤神父 (天主教香港教區基督徒合一委員會)

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 芷君@紐西蘭 -- karin, 09:29:37 10/25/04 Mon (cm203-168-166-213.hkcable.com.hk/203.168.166.213)
  芷君去鰳疆餗鶣嵽握F一通電話報平安, 特別同柴姐姐講一聲岕N事,不過岈馫揭責唔舒服,希望大家為吤N禱。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 我到了澳洲啦,一切安好,但有強烈的homesick,希望可以適應啦 -- 河馬, 10:21:01 10/11/04 Mon (c211-28-247-222.thoms1.vic.optusnet.com.au/211.28.247.222)
  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:
 • 挑戰十二小時 -- kuli, 23:46:20 10/23/04 Sat (n219078108183.netvigator.com/219.78.108.183)
  明天便是挑戰十二小時的行山籌款活動,
  目的係為山區貧窮的小學生籌款。
  青少年部響應是次活動,
  特派出強勁組合:Irene, Karin, Rainy, Mandy
  (原來女子比男子更努力, 真的看不出....)
  除了金錢及體力上的支持外,還需要大家祈禱支持。
  為了所有參與者的安全,工作人員,以及山區同胞祈禱。

  另,留下些少路線資料以參考,
  若有團友想在中途支援、支持,歡迎返完崇拜後一同到望夫石一齊行一陣。

  0830 起步
  1000 五桂山
  1100 井欄樹
  1300 (經東洋山) 大老山頂
  1400 沙田坳
  1430 望夫石
  1515 大埔道
  1615 城門水塘
  1715 半閒亭
  1800 鉛礦坳
  1845 大埔

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 「跛豪」 -- kuli, 00:24:38 10/22/04 Fri (n219078108183.netvigator.com/219.78.108.183)
  今日打波... 結果... 變左跛灝...
  好橙, 好痛, 好腫.
  我諗應該行唔到苗圃的.
  不過重諗緊可以點幫手.
  有idea 的請講講啦!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 泰澤共融祈禱會 -- 尚芸, 16:28:03 10/22/04 Fri (n219077226142.netvigator.com/219.77.226.142)
  10月23日(星期六)7:30pm於將軍澳施洗聖約翰堂舉行,
  泰澤團體何修士亦會出席

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 各位觀眾~ -- 柏林, 04:12:07 10/14/04 Thu (NoHost/147.8.247.18)

  我又要離開香港繼續做我既香港小姐親善大使, 睇怕都要下年二月先可以同大家再見面啦! 好遺憾今次返黎見唔到部份團友仔團友女, 或者大家都太忙, 希望下次可以見到面傾下偈啦~ 今次返黎真係多謝好多團友仔團友女比我知道你地對我既工作既支持同關心, 希望返到上去可以繼續同大家email聯絡, 我等住收你地既email架!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 為我的媽媽禱告 -- Joseph仔, 21:59:57 10/14/04 Thu (n219078127202.netvigator.com/219.78.127.202)
  我的媽媽剛剛給我隻狗咬到,去了威院。請大家為她禱告。謝

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 請為家人代禱 -- 江紫, 22:54:38 10/09/04 Sat (cm203-168-166-79.hkcable.com.hk/203.168.166.79)
  今年家中發生了不少不幸的事:
  1)年初外婆去世了
  2)早陣子發現姨媽患上了肝癌(接近末期)
  3)爺爺曾因氣管問題入院留醫
  4)爸爸在九月底因肺炎入院,起初情況惡劣,現已慢慢好轉,但仍要住院上好一段時間
  5)前幾天奶奶因腳疾突然惡化,需要住院一段短時間

  現在媽一個人擔起擔子,實在十分辛苦,她自己本身也有點小毛病,所以非常擔心她,請幫助為她和我們全家代禱~

  thanks a lot~~!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 近日面對好多困難 -- 民, 08:37:16 10/03/04 Sun (n219078110089.netvigator.com/219.78.110.89)
  近日面對好多困難
  1) 外婆因為跌倒入左威爾斯
  2) 工作環境變得惡劣
  3) 信仰不穩定
  4) 開始有轉工的諗頭

  有陣時會在想,甚麼是生活?

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 我又見唔到你地啦... -- Irene, 16:05:05 10/08/04 Fri (n218103150202.netvigator.com/218.103.150.202)

  各位,我這個星期六是上課呀∼仲要上到二點半呀。

  所以我今個星期六都見唔到你地,除非可以早點走...
  (就算我趕得到,可能大家都只係見到我個殘樣,因為由九點上到兩點半,真係精神同體能的大考驗,請大家原諒)

  至於醒目的團友仔,就會記得呢個星期日會去聖基道。
  係呀,報左名的記住準時出席,即係:

  # 十月十日(星期日)
  # 上午九時至十時,集合時間為八時半,於博康村球場對面

  至於少青團,因為你地上個星期不在,所以唔清楚,唔緊要,如果你來的話,俾個電話我,同埋準時出現就得啦。

  不過去的團友仔要注意,請你每人預備至少五塊爰迭A以作手工用。

  (胡sir,我知道張教區同樂日報名表未fax呀,不過我無時間fax,屋企又無fax機,所以要過兩日至得。)

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • Hey Guys~ -- 柏林, 03:04:04 09/30/04 Thu (NoHost/147.8.253.71)

  喂喂, 我呢個港姐親善大使又返黎啦! 唔好意思, 之前一直都上唔到網, 留唔到message比大家, 不過唔駛擔心, 我會好快就蒲頭! 今次返黎約兩個week, 時間唔係好多, 因為我冇乜假期, 而且手頭上仲有好多野要做要趕, 所以返黎都要成日返工, 好慘呀! 不過我都好希望可以盡量多D同你地見下面食下飯, 同你地分享下我係果邊既奇怪經歷!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 名位弟兄姊妹....中秋節快樂呀...... -- 徐仔, 02:25:54 09/29/04 Wed (203080097047.ctinets.com/203.80.97.47)
  中秋節啦......又一年lu.....
  祝大家中秋節快樂.....日日都咁開心呀.....

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • Pak Lam 928 -- Woo sir, 12:21:35 09/15/04 Wed (tmhaos01.imsbiz.com/210.87.251.40)
  Our lovely Pak Lam will be back on 28 Sept.!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 各位兄弟姊妹,特別係evan(為你祈禱) ,你們好嗎?我將會乘坐quantas airline (斷估河馬唔會答巴士走)於9/10晚上7時15分離開香港,前往墨爾本。我的離去,大家千萬別過於傷心。hehe... -- 河馬之離開, 00:58:35 09/10/04 Fri (m731-1-187.hutchcity.com/203.184.243.187)
  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:
 • 橁痄穚\! -- 笯假, 18:51:16 09/24/04 Fri (n218103149129.netvigator.com/218.103.149.129)
  儸觕梮樓X腕疑陑,秪橁珗尤鰽r嶲桶猁脹善狟陎ぶ珂堤唳.扂眒D疝W腔欳緻稛弇腔肮岈.坴挲秪橔郕僆閟畎軀呁癓竭嗣湮樑,剒猁ь燴,侕祪厊傴臘oつ,帤斛褫眕筸善扂垀猁⑴.筍坴挲專薯札齬....隻!奻酘4斻,扂硐眭耋蝜救耙鉻繹撚厊躲祥奻筳僅ㄛ秪廧rofessor 藩珨斻飲琌疑嗣珧.坋煦陑衱!橁痄穚la!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 不用掛念…… -- Irene, 23:02:07 09/23/04 Thu (pcd626103.netvigator.com/218.102.158.103)

  這個星期六早上我都要返學呀,要到下午才下課呢……
  是的,我又要著suit做那些好似好認真但係又有點無聊的練習。

  我想我這個星期六不能出席少年團契了……

  我的組員…請勿掛念,這個星期係合團週會活動,大家玩得開心點吧∼

  My dear 組員們:記住靈修呀,話時話,你地仲記唔記得本月金句?唔記得,就快點去讀一下「以弗所書5:15-16」啦!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • dvII -- u, 22:38:07 09/11/04 Sat (203195000196.ctinets.com/203.195.0.196)
  FLY,SMaM駋V蜄S夠B L塶你CV你IjI 鐽

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • dvII -- u, 22:30:58 09/11/04 Sat (203195000196.ctinets.com/203.195.0.196)
  HrCzN<s>I,jVIAFVIFAelVIeBdvI哪F(哪,B{)--穌IB FLY,SMaM駋V蜄S夠B L塶你CV你IjI 鐽

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • dvII -- u, 22:25:51 09/11/04 Sat (203195000196.ctinets.com/203.195.0.196)
  HrCzN<s>I,jVIAFVIFAelVIeBdvI哪F(哪,B{)--穌IB FLY,SMaM駋V蜄S夠B L塶你CV你IjI 鐽

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • dvII -- u, 22:22:12 09/11/04 Sat (203195000196.ctinets.com/203.195.0.196)
  HrCzN<s>IF(哪L殕H),jVIAFVIFAelVIeBdvI哪F(哪,B{)--穌IB FLY,SMM駋V蜄S夠B L塶你CV你IjI 鐽

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 為Evan禱告 -- 胡sir, 18:15:49 09/06/04 Mon (tmhaos01.imsbiz.com/210.87.251.40)
  Evan 在醫院初步檢查是嚴重貧血,各位有那些補血良方,請多多提供,並為Evan及其家人代禱。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 阿琦留言 -- kuli, 16:24:45 09/07/04 Tue (n219078110151.netvigator.com/219.78.110.151)
  阿琦經已平安到達,
  而且可以同我地icq 啦!
  大家, 特別係識佁 人,
  見到吨Wicq 都問候下夆捸I
  以下係坁漱@個網頁,
  可以bookmark 妐繺菖pdate 坁爾禤が捸I
  <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.xanga.com/home.aspx?user=kukockukoc">http://www.xanga.com/home.aspx?user=kukockukoc</a>

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 為亞婆的媽媽代禱 -- 胡sir, 15:23:32 08/27/04 Fri (tmhaos01.imsbiz.com/210.87.251.40)
  從曾記的家教會成員口中得知亞婆的媽媽患上癌症,請為伯母及亞婆和她的家人代禱。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 我番到norway喇~ -- 婉婷, 06:37:54 08/27/04 Fri (NoHost/62.97.220.66)
  有驚無險我又番到挪威啦... 一如以往,我又再超重,仲超左好多... (我mean行李呀!) 話說我搭挪威內陸機只准send15kg 行李,但我有成30幾kg要send.最尾神好巧妙地將我其中一件行李留起,幫我寄左先,最後先冇超重... 詳情很長,想聽可以親自問我.
  icq:218928979

  總知我就返左黎啦... 呢幾日幫手帶d 學生camp, 又足球又單車...都好開心~

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 我呀!仲安留言!! -- 仲安, 20:28:06 08/19/04 Thu (n219077034052.netvigator.com/219.77.34.52)
  Hello!今次係我第二次留言.小弟9月中會正式上一個part time diploma 課程,個課程係hku main campus 上堂,讀關於legal...好遠呀...有冇人教我搭車呀!!呢排感到壓力大左,因為一星期上兩堂.慘慘!但我相信訓小d都值得ge...我好想向主祈禱..為我讀書同工作上面時間的分配,希望會做到七成出席.又為我精神和思想上祈禱..好讓我有足夠的精神和聰明d....thx^^唉!我都好想睇日出,好似兩年前同你地行過一次.可惜我個日要返夜,要星期二和三先有假呀!冇得去lu!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • William Craig's lectures in Hong Kong -- Irene, 16:10:56 08/24/04 Tue (n219077037092.netvigator.com/219.77.37.92)

  克雷格博士(Dr. William Lane Craig) 乃著名基督徒倫理哲學家,也是護教大師,經常在美國各大專院巡迴演講,與未信者進行多場辨論。對未信者發出的提問作答辨。他的著作甚豐,尤以護教書籍最為基督徒熟知。

  各位青年團團友,看看你對以下活動有興趣否:
  =========================================================

  傑出基督徒學者講座系列(一) -- 當代護教系列

  日期及講題 :
  十月七日(星期四)
  Science and Religion : Friends or Foes? (科學與宗教 : 是友?是敵?)

  十月八日(星期五)
  Can We Be Good Without God? (上帝已死 -- 道德還可能嗎?)

  十月九日(星期六)
  The Resurrection of Jesus : Fact or Fiction? (耶穌復活 : 歷史? 神話?)

  講員 : 克雷格博士(Dr. William Lane Craig)
  - Research Professor of Philosophy, Talbot School of Theology

  <<英語主講, 粵語傳譯(關啟文博士)>>

  時間 : 晚上七時半至九時半
  地點 : 旺角浸信會禮堂
  (九龍旺角山東街47-51號中僑商業大廈六字樓)
  費用 : 全免, 請致電3411 5370預早報名留座
  傳真 : 3411 5151
  電郵 : cscs@hkbu.edu.hk
  主辦 : 香港基督徒學者團契及香港浸會大學中華基督宗教研究中心

  ==========================================================

  另有大學巡迴公開講座之旅:
  6/10(三)
  12:40p.m. - 2:00p.m. 香港大學 黃麗松講堂
  7/10 (四)
  1:00p.m. - 2:00p.m. 中文大學
  8/10 (五) 1:00p.m. - 2:00p.m. 香港科技大學
  12/10 (二)
  6:00p.m. - 7:00p.m. 香港浸會大學

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • Hi -- Wai Hung, 07:41:09 08/21/04 Sat (207-232-97-164.ip.van.radiant.net/207.232.97.164)
  Dear brothers and sisters, I'm still staying in Vancouver today, it is the last day of the 8 days Vancouver-New York pattern. Now, it's Friday here and I'll be back on HK's Sunday early in the morning, if I still have energy, i will go back to church and have lunch with you guys!

  Just read from the online church weekly that the land cost of our new church is incredibly high, we really need to pray hard for this!

  Take care and see you!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • **暑假青少年部非官方活動---蚺蛇尖觀日 -- joseph, 00:43:47 08/17/04 Tue (cm203-168-166-15.hkcable.com.hk/203.168.166.15)
  大家期待已久既青少年部既非官方活動終於黎喇!!今次既活動將會係行山加埋睇日出ga!!機會難逢..請大家踴躍參加喇
  日期:23-24/8
  集合時間:8點45分西貢既299巴士總站
  預計解散時間:8點幾9點係西貢巴士總站解散(因應到時情況)
  地點:北潭凹>赤徑>蚺蛇尖,又或者可能會去埋長咀或者短咀.
  活動:睇日出啦,會有聯誼,唱下歌,玩下game,訓下覺啦
  裝備:最少1.5L水,乾糧,保暖衣物,電筒,仲有一d 簡單既遊戲用品(如uno)

  希望大家可以參加啦..一齊有一個舒服且有益身心的晚上.
  如果大家有興趣的話,除左可以係度留名之外,仲可以親自同我或者kuli報名也可的

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • Two photos links~ -- Irene, 12:15:32 08/17/04 Tue (n218103150064.netvigator.com/218.103.150.64)

  菴珨掛眈移:
  = MONGOL Mission =

  <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.imagestation.com/album/?id=4285926673&code=11288659&mode=invite&cmp=EMC-IS_other&creative=album-invite">http://www.imagestation.com/album/?id=4285926673&code=11288659&mode=invite&cmp=EMC-IS_other&creative=album-invite</a>

  楺壨S婓扂眈C夎醱ㄛ婓蟹嘉腔眈えㄛむ笯衄載嗣ㄛS婓佽堬C僅ㄛ奧扂衱帤溫奻奴畋麤埥厊嗙W珨虳笯衄﹝

  菴媼掛ㄩ
  :: 2004@Beijing&Shanghai ::

  <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.imagestation.com/album/?id=4285925233&code=11350569&mode=invite&cmp=EMC-IS_other&creative=album-invite">http://www.imagestation.com/album/?id=4285925233&code=11350569&mode=invite&cmp=EMC-IS_other&creative=album-invite</a>

  楺壨S扂婓控儔肮奻漆腔眈えㄛ笯衄屾屾婓獐笣ㄛ祥綎秪o迓眑區逽疤玲騍諫C蜁襛腔燊Sㄛ垀眕蜁S腕疑嗣﹝

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • Hello, people~ -- Yuen-ting(Vivian~), 08:12:00 08/14/04 Sat (61-218-141-195.HINET-IP.hinet.net/61.218.141.195)
  I am now in Tai Wan, everybody!!!!!! It's so cool and surprise that I can get into the internet. Tai wan is a great place... lots of eating and lots of shopping... I think, so far, I have spend amost TW2000... And I am sure my parents are going to kill me soon...
  Anyway, wanna say thanks to those who pray for me and say hi to all my buddies and last but not least wish all my F.5 mates get their right (God's) way.

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • **暑假青少年部非官方活動----蚺蛇尖觀日 -- Joseph, 00:41:27 08/17/04 Tue (cm203-168-166-15.hkcable.com.hk/203.168.166.15)
  大家期待已久既青少年部既非官方活動終於黎喇!!今次既活動將會係行山加埋睇日出ga!!機會難逢..請大家踴躍參加喇
  日期:23-24/8
  集合時間:8點45分西貢既299巴士總站
  預計解散時間:8點幾9點係西貢巴士總站解散(因應到時情況)
  地點:北潭凹>赤徑>蚺蛇尖,又或者可能會去埋長咀或者短咀.
  活動:睇日出啦,會有聯誼,唱下歌,玩下game,訓下覺啦
  裝備:最少1.5L水,乾糧,保暖衣物,電筒,仲有一d 簡單既遊戲用品(如uno)

  希望大家可以參加啦..一齊有一個舒服且有益身心的晚上.
  如果大家有興趣的話,除左可以係度留名之外,仲可以親自同我或者kuli報名也可的

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • **暑期青少年部非官方活動------蚺蛇尖觀日 -- Joseph, 00:40:12 08/17/04 Tue (cm203-168-166-15.hkcable.com.hk/203.168.166.15)
  大家期待已久既青少年部既非官方活動終於黎喇!!今次既活動將會係行山加埋睇日出ga!!機會難逢..請大家踴躍參加喇
  日期:23-24/8
  集合時間:8點45分西貢既299巴士總站
  預計解散時間:8點幾9點係西貢巴士總站解散(因應到時情況)
  地點:北潭凹>赤徑>蚺蛇尖,又或者可能會去埋長咀或者短咀.
  活動:睇日出啦,會有聯誼,唱下歌,玩下game,訓下覺啦
  裝備:最少1.5L水,乾糧,保暖衣物,電筒,仲有一d 簡單既遊戲用品(如uno)

  希望大家可以參加啦..一齊有一個舒服且有益身心的晚上.
  如果大家有興趣的話,除左可以係度留名之外,仲可以親自同我或者kuli報名也可的.

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 義工訓練班 -- kuli, 23:39:14 08/16/04 Mon (061238162179.ctinets.com/61.238.162.179)
  話說呢個義工訓練班好正bor!
  重有我地發現在少年團有一個團友好鍾意食柏林雲南之美食!
  又酸又甜的那一隻!
  點都阻止唔到呀!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • My Freind leave the world -- Ah Man, 01:05:58 08/12/04 Thu (n219078110191.netvigator.com/219.78.110.191)
  i feel that i can't maintain my emotion stable recently
  today i hear a shocked news
  One of my Net Freidn died in Tokyo
  I have never met him or even seen his fotos
  but his leaving really shocked me...

  although he is not a Christian
  still wanna pray for his eternal rest

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 弟弟再次會考英文不及格 -- 康民, 23:02:11 08/11/04 Wed (n219078110191.netvigator.com/219.78.110.191)
  弟弟再次會考英文不及格
  今次不重讀了
  讀ive
  pray for my family

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 恭喜會考的團友, 各有所得, 願神賜智慧予你們面對高考的學習! -- lily, 22:27:22 08/11/04 Wed (n219078110020.netvigator.com/219.78.110.20)
  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

 • 同大家say過hi -- kuli, 胡sir, 可兒, 21:33:10 08/04/04 Wed (61-218-141-195.HINET-IP.hinet.net/61.218.141.195)
  宜家有三個人響台中度,
  唔知做乜可以上到網就同大家say 過hi...
  大家好呀!
  呢度失驚無神會落雨架.
  不過, 都好好玩的呢!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 八月聖基道兒童院探訪 -- 靚仔大Car, 23:50:33 07/25/04 Sun (n219079066102.netvigator.com/219.79.66.102)
  八月既聖基道兒童院探訪訂o係8月8日,
  即係星期日既朝早;時間、地點照舊,即是上午九時至十時正,於博康村。
  我地會約8:30a.m.o係博康村巴士站後面麥記廣告牌集合。
  今次既聖基道兒童院探訪好特別,因為聖提多堂青年團契都會參加今次既探訪~

  想見返D咁可愛既小朋友同埋識o下提多堂既團友就要參加啦!
  我下個星期六(31/7)會再問一問大家,想幫手籌備既就快手通知我啦~ :-)

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 合團奉獻 -- kuli, 10:00:56 08/01/04 Sun (061238162179.ctinets.com/61.238.162.179)
  每次青少年部合團的奉獻,都會對外奉獻,
  以提醒我們對其他有需要人士的關心。
  大家可在這裡寫下及投票,
  覺得今次奉獻應捐往那裡,
  以一星期為限,禮拜六早上九點就截止架啦!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 歡迎來「聖多瑪斯.阿奎那 (聖公會) 信仰討論區」分享信仰 -- Ignatius, 21:35:20 08/03/04 Tue (cm61-10-7-249.hkcable.com.hk/61.10.7.249)
  「聖多瑪斯.阿奎那 (聖公會) 信仰討論區」

  <a rel=nofollow target=_blank href="http://hkanglican.hk.st/">http://hkanglican.hk.st/</a>

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 篇稿...... -- Lion, 22:15:30 07/29/04 Thu (cm203-168-166-125.hkcable.com.hk/203.168.166.125)
  kuli..大Car..
  篇稿我可唔可以團契果日,
  先影印番比你地??

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • I am now in Ulaan Baator! -- Irene, 22:44:48 07/24/04 Sat (NoHost/202.179.3.179)

  Hello, or "send-bye-law" in Mongolian, I am now in Ulaan Baator, Mongolia.
  How are you? Is Wai Han okay now?

  Thanks for your prayer. I have finished the camp for Mongolian students. Everything is alright. Though I cannot have a shower for four days, I am okay, quite healthy so far. The countryside here is soooooo wonderful. We shared Jesus' love and joy to Mongolian students. Though there are not so many raised their hands in call for response, many of them are just curious to our belief and long for listening to our sharing. We became friends. And tonite, I am going to stay in a Mongolian student's home.

  Afterwards, we all are going to go to the countryside again and have some debriefing sessions.

  Looking forward to hearing from you all.

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 苗圃行動 - 挑戰十二小時 -- kuli, 00:13:11 07/30/04 Fri (061238162179.ctinets.com/61.238.162.179)
  苗圃行動之挑戰十二小時又黎啦!
  今年舉行的日子係:24-10-04 (即係唔知呀偉雄定rainy的生日law...)
  路程:衛奕信徑3-8段 (油塘 --> 大埔, 42km)

  苗圃行動係一個改善中國基礎教育的非牟利機構,
  在較早前,數位團友亦曾參與,
  亦為內地失學兒童籌募到些少經費,
  若你有心為內地兒童做一些事情,
  你可以選擇身體力行或金錢捐助,
  亦邀請大家為這些受眾及工作人員禱告。

  詳細資料可參鴃G<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.sowers.org.hk">http://www.sowers.org.hk</a>

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • This is where meat provided by US come from -- Ah Man, 12:58:33 07/29/04 Thu (n219078109096.netvigator.com/219.78.109.96)
  Have u ever heard about chicken abuse of Kentucky's chicken farm.

  Here is the same Organization showing the true situation of so-called "factory-farm"

  <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.petatv.com/tvpopup/Prefs.asp?video=mym2002">http://www.petatv.com/tvpopup/Prefs.asp?video=mym2002</a>

  notice: dun expect that u will see any benevolent action here...

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 教我如何去小便 -- 民, 01:33:06 07/18/04 Sun (n219078118242.netvigator.com/219.78.118.242)
  教我如何去小便
  曲:Carlos Eleta Almaran | 詞:謝立文 | 編:何崇志

  爸爸帶我去食叉飯食滷味 爸爸帶我去"席爹席豬頭肉"
  爸爸帶我去食次飯 然後帶我去食牛治 仲叫了兩個蛋撻

  爸爸帶我過大海食葡萄國雞 爸爸帶我遠赴番禺食乳鴿
  爸爸與我看著海浪 與我一起對浪小便 爸爸突然對我話

  妐颩曮Y要係咁 不過就 不過就 不過就會總係咁
  0個0的0野 過去就 經已沒有0個家0野 經已沒法不分開
  以後全部靠自己 一個人小便

  爸爸帶我去食拉麵食咖喱 爸爸帶我去食叉瀨食燉奶
  爸爸帶我去小便 仲教我要怎樣小便 如何靠自己拉鏈

  妐颩躟@變成咁 不過就 不過就 不過就會總係咁
  0個0的0野 過去就 經已沒有0個家0野喇
  所以沒法不離開 以後全部靠自己 一個人小便

  爸爸帶我去食叉飯食滷味 爸爸帶我去 "席爹席豬頭肉"
  爸爸帶我去小便 仲教我要怎樣小便 如何咪滴濕笪地
  爸爸帶我去小便 仲教我要怎樣小便 如何咪滴濕笪地

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • Wai Man is sick -- Woo sir, 14:06:48 07/24/04 Sat (tmhaos01.imsbiz.com/210.87.251.40)
  Our beloved and loving Wai Man is sick (not because of mosquito bite), high fever for 2 days. Do pray for her and also her grandma in Hong Kong now. See you very soon.

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • Dear all, I am now at Sabah Theological Seminary, we are alright and we experienced a lot of things here. I will share my witness on coming Sunday service at Inanam Church in Mandarin, please pray for me. Besides, we will go to interior area on 26/7, please pray for our spiritual life and health. Thank you for your prayers. I miss you all. -- lokmei, 14:50:38 07/15/04 Thu (NoHost/218.111.33.216)
  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:
 • URGENT PLS PRAY FOR ME -- Ah Man, 20:58:20 07/13/04 Tue (NoHost/202.64.177.20)
  因為最近我已經做到精神衰弱
  工作及公司出現了釵h行政混亂
  我已經無辜地被人鬧左好多次
  但今次最大鑊
  我地唔見左一班政府合辦課程既試卷同埋學員答案紙
  完全搵唔到,可能唔少心丟左或者碎左
  pray for me

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 它、它、它燒滾我..... -- Queeny, 21:57:50 07/14/04 Wed (n219077068241.netvigator.com/219.77.68.241)

  發了兩日103度的高燒,今日終於退了,精神也好了一點,為此而感謝!

  另外,現在正為自己的前路尋索著方向,求神繼續賜我一份清心,看得見祂的美善的安排。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 慶功宴 -- 胡sir, 14:23:19 07/13/04 Tue (tmhaos01.imsbiz.com/210.87.251.40)
  感謝各位博晒老命的籃球男女球員,我現特請大家吃午膳,暫定24/7中午至1:30 p.m.,然後回團契,地點在沙田區(大家可作合理的建議),立即報名。(如果你認為你是一位落力的啦啦隊員,也可參加)

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 請為慈欣祈禱 -- Woo sir, 14:13:41 07/13/04 Tue (tmhaos01.imsbiz.com/210.87.251.40)
  慈暉的妹妹慈欣日前曾暈倒,需要作身體檢查,請為慈欣的健康和鄺生一家祈禱。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 唔知你地今日歌唱比賽如何呢? 本來我話參加的,不過因為有好多野做, 所以無出席, 望大家見諒. -- PLATO, 02:55:03 07/11/04 Sun (NoHost/210.184.251.228)
  唔知你地今日歌唱比賽如何呢? 本來我話參加的,不過因為有好多野做, 所以無出席, 望大家見諒.

  今日成日都在家做野, 除了落街買飯, 足不出戶. 星期一有個INTERVIEW, 仲未準備好, 一時間好多野要應付, 公司呢排好多野做呀, 希望INTERVIEW成, 可以轉下工作環境LA.

  頭先睇返阿民之前的POST(我很久沒上來了),真係好同情阿民,雖然話要小心身体,不過有時做野真係身不由己,手停口停,何來談理想? 有時真係幾灰...

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 一舉兩得 -- Queeny, 01:00:25 07/13/04 Tue (n219077226209.netvigator.com/219.77.226.209)

  剛收到我朋友在ICQ SEND 給我MESSAGE,我們已相約好參與以下的活動,茲因可幫助中國內地的小朋友改善食水的問題,又可娛樂自己一番,未知您們對以下的活動有沒有興趣呢? 如果有的話,煩請盡快留下您們的名字,因為她們要為您們預留門票。THANKS...

  《以下個show 係為中國內地的小朋友改善食水的問題.希望大家多多支持..你買一張ticket 已經可以幫到好多貧窮的小朋友》

  UNICEF YEC今年最大型的活動!!
  AQUACUBE VARITEY SHOW
  7月22日晚上7:30-10:00理大賽馬會綜藝館
  票價: $70/$100 設劃位 物超所值
  內容包括: 歌唱表演, 舞蹈, fashion show
  MC:阿Lo, Viann
  表演嘉賓: 盧巧音, 鄭伊健, 藍奕邦, 傅笆, 麥浚龍, 劉浩龍, 鄭融, 官恩娜, 林一峰,green coffee, the pancakes, bliss..

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 恭喜高考的團友, 勇闖難關, 安然渡過, 願神賜恩予你們! -- lily, 18:40:59 07/09/04 Fri (n219078111201.netvigator.com/219.78.111.201)
  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:
 • 恭喜靈風堂籃球隊, 旗開得勝! -- lily, 22:31:48 07/04/04 Sun (n219078119065.netvigator.com/219.78.119.65)
  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:
 • 聖基道探訪 (repost) -- Irene, 23:03:14 07/07/04 Wed (n219077037132.netvigator.com/219.77.37.132)

  唔好意思,大頭蝦的我上星期唔記得同大家講呢個星期日--七月十一日,我地會探訪聖基道嬰兒部,時間、地點照舊,即是上午九時至十時正,於博康村。

  另外,集合地點及時間為八時三十分,博康村巴士站後面麥記廣告牌。

  相信大家考試的已經考試、交末猁漱]都文了,所以希望大家踴躍參加呢次探訪,我會負責呢次探訪的內容。當然,如果你願意幫手諗內容,請即找我!

  如果你願意參加呢次探訪,請你在此講聲,因為我地時間無多……星期六又係歌唱比賽……

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 癖價耋抻偰 -- Irene, 23:01:36 07/07/04 Wed (n219077037132.netvigator.com/219.77.37.132)

  蜁疑砩佷ㄛ湮螹姵腔扂奻陎ぶ蜁腕肮湮模琌儸陎ぶ掁迤倖蓅薹朔銀掁疥珛抻偰癖價耋熔縛r嶲﹜華c桽黯ㄛ撈岆奻敁嬝r祫坋r淏ㄛ黺痔艙﹝

  鍚俋ㄛ摩磁華c摯r嶲敿r坋煦ㄛ痔艙匙尪桴摽醱V豢齪﹝

  眈陓湮模蕉腔眒蕉﹜蝠髡掝腔珩飲恅賸ㄛ垀眕洷咡湮模萉郿Ⅳ蚅奡恟諂Lㄛ扂儸棒抻偰腔搳ㄝ誨畏蝜斕砩虮笝搟盈撈梑扂ㄐ

  蝜斕砩Ⅳ蚅奡恟諂Lㄛ斕婓森琌ㄛ秪橁珛r嶲o嗣##陎ぶ鞠衱S貉釭掀##

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 大家要努力練波啦!!! -- 徐仔, 20:13:28 06/28/04 Mon (203185009175.ctinets.com/203.185.9.175)
  嘩!籃球比賽快到啦!!!
  大家有冇練波呀???
  努力啦....
  我都有參加....
  到時要打好d呀!!!
  希望會win左比賽啦....
  到時我一定會拼命....

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 開心....... -- Lion, 21:36:16 07/03/04 Sat (ip110227.hkicable.com/203.83.110.227)
  去完個camp....好不幸.i hurt my arm....
  but好開心...因為大家都好關心我^^
  呢度想特別多謝組長---迪迪仔
  因為我地完哂個活動之後
  去左11號課室集會
  夆搷"Lion,你有冇事?...."
  咁我有d感動la..
  我好驚訝囉....
  點解呢~就係我o係一個正常人o既角度黎睇...
  大部份陌生人好少會對自己咁關心囉....
  咁我開始明白到...係團契裡面..係真係一個大家庭
  你我互相關心...好開心^^
  係囉~冇野講lu.....

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 我好開心!!! -- 徐仔, 21:22:53 07/04/04 Sun (203185009175.ctinets.com/203.185.9.175)
  今天我地要比賽....
  但真係好開心囉....我好耐都冇再打比賽....
  雖然開頭有d擔心....但後來冇lu....
  我地只係險勝呀.....
  不過都要繼續努力.....
  不如大家搵日再出黎練波啦....

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 早d休息啦!!! -- 徐仔, 19:56:48 07/03/04 Sat (203185009175.ctinets.com/203.185.9.175)
  聽日要比賽啦......
  大家早d休息......
  養足精神.....
  好好享受聽日的比賽啦!!!

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 信仰疑問 --- 上帝的安排 -- 迷失的羊, 02:18:28 06/30/04 Wed (cm203-168-166-55.hkcable.com.hk/203.168.166.55)
  從報章上看見很多自小失去父母的伊拉克小朋友,他們失去父母的照顧及教導,這令我想起他們的將來.如果和他們一起成長的人都是一些殘暴的武裝份子,他們教導小朋友如何用殘酷的手段對付他們不喜歡的人,這樣又會令世界多添幾個殺人狂魔.成長的環境可以令一個好人變成一個壞人,那麼為何上帝會有這樣的安排,令他們得不到上帝的福音?
  曾聽有些基督徒說,所有事情都是由上帝的安排(例如:上帝選擇那些人作他的子民),不過又有些基督徒會認為人是有自由意志去選擇是否跟從基督.那麼,那一個說法是較為可取的,因為兩者是有點矛盾的.
  如果成長的環境可以令到一個人轉變,那麼一個基督徒可能會因為環境的轉變而成為一個非基督徒(例如家庭,朋友或工作的轉變),這是上帝的安排(安排他變成非基督徒),又或是人為的決擇呢?

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 少年團生活營2004 -- kuli, 09:14:44 07/02/04 Fri (061238162179.ctinets.com/61.238.162.179)
  在這兩天是少年團的生活營,
  但天氣卻是那麼的變幻,
  就求主賜給我們合適的天氣,
  開放我們的心,
  保守著參與者及工作人員。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 我要感恩...... -- Irene, 23:10:00 06/23/04 Wed (pcd185136.netvigator.com/203.218.30.136)

  今日收到一個另我開心到跳起的電郵。是有關我份paper 的!!

  這幾天,夜來幽夢,想起了兩星期前交的末牷A總是心緒不靈,因為我總覺得這堥綵埵酗ㄓ眽吤◣M要補充的地方。

  不過剛剛收到professor 的電郵,他說這份末猁漲阪Z不俗,還給了他一些靈感(因為他是基督徒,也正在探有關同性婚姻問題)。

  其實他的電郵也讓我再有盼望,肯定自己這三年在law faculty真係上帝的心意。(如果你三年前無聽過我分享點解唔讀medicine去law,我樂意在團契塈i訴你)

  總而言知,感謝神!求祂繼續向我顯明祂的心意。阿們。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 民主補習社 -- Irene, 12:55:08 06/29/04 Tue (proxy8.hku.hk/147.8.39.196)

  <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.fes.org.hk/~dcs/">http://www.fes.org.hk/~dcs/</a>

  這是關於一班基督徒大專生以及中學生成立的小組--「民主補習社」。

  網頁中登有它們在7.1 的攪作- 基督徒七一「自由行」。

  誠邀各位click 入一看及出席有關活動。

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 信仰疑問 - - - 聖經的真確性 -- 迷失的羊, 01:16:26 06/25/04 Fri (cm61-10-7-92.hkcable.com.hk/61.10.7.92)
  本人是一個基督徒 , 有讀聖經的習慣 , 但越看得多 , 對上帝的信心就越少 , 因為腦中常常質疑聖經內容的真確性 , 不知大家有沒有這個經驗 , 希望能和大家在這堸Q論及分享一下彼此的意見及經驗

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • br william -- 民, 13:08:44 06/24/04 Thu (imsbbcache09.netvigator.com/219.76.96.9)
  昨天在icq見到久違了的Br Wiliam
  (大家仲記唔記得,有一次camp尨允L帶默想的方濟會修士)
  同妎氻@陣計偈
  同妎伅}呼召
  妐...人到左30歲...人生就會變得不同
  不再有一種young的感覺,感覺會變
  宜家依個年紀係切實回應上帝呼召的時候了

  突然間覺得自己在對上次好清楚咁聽到上帝呼召之後
  又浪費左釵h年時間(係真係覺得浪費左)
  前排幫工會帶義工服務(去返偉雄以前做那間中心)
  俾我的朋友寸我
  兩年前時話三年後去讀書
  兩年後又話三年後去讀書
  我好想問自己到底我自己在做甚麼
  工作只兩年時間,釵h當時既理想及目標被會消磨得好快
  如果我再做多一兩年工,可能就會消失迨盡

  上次聽irene分享,呇b等下一次時機,去回應上帝的呼召
  其實當人去到某一個階段就會發現時機根本就係身邊
  只係自己充耳不聞,無動於衷

  "聖公會基榮小學"係一個謎
  上一次同陳太傾開偈,我同岏縣W帝俾我感動時,我見到"聖公會基榮小學",妐嗃都感覺到這是上帝要對我說的話,但到底點解呢?
  陳太話只有我自己會明點解,bucnh 睇黎我都係要去學下訓詁學
  睇下聖公會基榮小學這幾隻字講乜

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • Pak Lum's News -- Rainy, 00:14:46 06/24/04 Thu (NoHost/210.184.250.140)
  朱姑娘,
  以下是柏林網頁的link,
  在此代表柏林多謝你的關心和代禱.

  <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.xanga.com/home.aspx?user=pak_lum">http://www.xanga.com/home.aspx?user=pak_lum</a>

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 出camp... -- Irene, 18:39:36 06/18/04 Fri (n219077042083.netvigator.com/219.77.42.83)

  剛剛出camp。
  那是FES的SWAM (summer with a mission) camp.
  這是遲些去蒙古短宣的一個預備活動。關於這個短宣旅程,晚些再跟大家分享。

  五日四夜不在家,幾疲倦,不過很開心,因為太久沒有enjoy過一個camp(因為通常都係搞手,無得玩),而且認識了不少其他大專院校的信徒,彼此間有著特別的分享、查經、歷奇和祈禱。

  實在有時候,我們需要走出教會,認識其他信徒,彼此相交,擴闊眼界。大car、Kitty,你地決定左去ISCF camp未?

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 文章分享-不計較和不比較 -- Lion, 22:10:17 06/19/04 Sat (ip110227.hkicable.com/203.83.110.227)
  昨天,我跟朋友聊到一句話,覺得很有意義.
  朋友跟我說,每個人一生中都要信兩種教.
  你知道是什麼教嗎?當然不是睡覺......
  是不計較和不比較......

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 雲中曙光 - 青年人對當前政治困局的反思與期盼 -- Irene, 12:26:24 06/21/04 Mon (NoHost/147.8.235.63)

  話說香江烏雲密佈,山雨欲來,皆因衙門無道,弄得民怨沸騰。市民、民主派、名
  嘴等各路英雄英雌紛紛群起而出聲,促請衙門還政於民;可惜衙門背靠朝廷大山,
  有恃無恐,可謂睬你都傻。生逢此世,我等後生仔女雖自幼飽讀詩書,又活力過人
  ,又話頭醒尾,可惜一向被評為袖手旁觀,引身潛水,甚麼甚麼冷感之類…漫天密
  雲,曙光安在?我等後生仔女當如何走位?當如何發熱發亮發扔o聲?

  誠邀各下同來「雲中曙光 - 青年人對政治困局的反思與期盼」聚會,既一會同輩
  ,也一會兩大高手-著名時事評論員劉銳紹,及香港基督徒學生福音團契副總幹事
  陳華恩。屆時年青人、時事評論員和學生工作者三支奇兵一同現身,一同頭腦發熱
  而妙語連珠,一同心媯o熱而感觸良多;並懇切祈禱。


  雲中曙光 - 青年人對當前政治困局的反思與期盼

  日期: 6月24日(星期四)
  時間: 19:00-21:00
  地點: FES訓練中心 (香港銅鑼灣怡和街56-58號新基商業大廈3樓)
  費用 : 全免
  報名及查詢 : 請致電2369-8511大專部李先生
  主辦: 香港基督徒學生福音團契大專部與青年基督徒關注普選小組
  活動安排: 分組討論、嘉賓回應與分享、祈禱

  歡迎各下自備晚飯進場

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 自由花 -- 民, 01:40:12 06/21/04 Mon (n219078127057.netvigator.com/219.78.127.57)
  let me share a song i like very much

  《自由花》

  忘不了的 年月也不會蠶蝕
  心中深處 始終也記憶那年那夕
  曾經痛惜 年月娷鄐え陘O
  一點真理 一個理想永遠地尋覓

  攸攸長長繼續前航不懂去驚怕
  荊荊棘棘通通斬去不必多看它
  浮浮沉沉昨日人群雖不說一話
  不想清楚分析太多真心抑意假

  但有一個夢 不會死 記著吧
  無論雨怎麼打 自由仍是會開花
  但有一個夢 不會死 記著吧
  來自你我的心記著吧

  忘不了的 留下了不死意識
  深深相信 始終會變真某年某夕
  如此訊息 仍賴你跟我全力
  加一把勁 將這理想繼續在尋覓

  攸攸長長繼續前航不懂去驚怕
  荊荊棘棘通通斬去不必多看它
  浮浮沉沉昨日人群雖不說一話
  不想清楚分析太多真心抑意假

  但有一個夢,不會死,記著吧
  無論雨怎麼打 自由仍是會開花
  但有一個夢,不會死,記著吧
  來自你我的心記著吧

  pls download it from my site:
  <a rel=nofollow target=_blank href="http://christiantheless.uhome.net/flower.m33">http://christiantheless.uhome.net/flower.m33</a>
  and change the extension to .mp3

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 做左基督徒 -- Lion, 17:38:54 06/11/04 Fri (ip113033.hkicable.com/203.83.113.33)
  係6月7日呢日我決志做左基督徒
  但係好多野都唔知......=.="
  所以你地記得睇住我.......THX!......

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


 • 「生命軌跡」同行訓練計劃 -- kuli, 17:22:38 06/15/04 Tue (061238162179.ctinets.com/61.238.162.179)
  突破創路坊舉辦
  包括一個城市探索工作坊, 自我發現工作坊, 一個夢想的啟動日營, 同行闖路挑戰營, 國內交流服務營, 生命軌跡同行分享會.

  對象:應屆預科及大專學生
  日期:七月至八月
  費用:非會員 $500, 會員 $450
  deadline: 18.6.2004 (五)

  查詢:26320141 朱小姐 / www.uzone21.com.hk

  (這是一個好機會去使自己有機會去探路、創路、及再上路,有興趣的便要嘗試下啦!)

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]


 • 又病左 -- 民, 00:51:09 06/07/04 Mon (n219078108140.netvigator.com/219.78.108.140)
  係上海第二日發現自己又咳又流鼻水
  知道自己剛癒不久的氣管炎又發作
  現在又加埋感冒
  真係死得人啦
  pls pray for me
  (其實醫生都無用,因為我知道係工作壓力而引起既病)

  因為工作關係.上個星期返工每日都幾乎超過12個鐘
  覺得自己已經到左極限
  可惜我仲要維持咁既工作量到六月底或者七月頭
  同埋我六月內都返唔到教會同團契
  pls pray for me, too

  [ Post a Reply to this Message ][ Edit | View ]

  Replies:


  Main index ] [ Archives: 123[4]56789 ]


  Post a message:
  This forum requires an account to post.
  [ Create Account ]
  [ Login ]


  Forum timezone: GMT+8
  VF Version: 3.00b, ConfDB:
  Before posting please read our privacy policy.
  VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
  Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.