VoyForums

VoyUser Login optional ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 00:51:44 08/07/04 Sat
Author: hoang@
Subject: cách lập nick mới trong yahoo

bạn online nick muốn add chọn menu Login/Edit My Contact Info nhưng lần này ko đánh vào hai cái dòng F,Last name nữa mà bạn chọn Add more Detail. lúc chọn xong bấm Yes lúc này nó sẽ chuyển sang một trang Address book của bạn. Bước này quan trọng nè! nhớ là phải logout cái YM mà bạn đang chat đi chứ không thôi ko có tác dụng. Khi logout xong bây giờ bạn có thể đánh script vào First name và Last name như lúc trước được rồi đó. ( giã sử như script này chẳng hạn ) or làm thế này :

First name : các bạn điền :
Last Name : các bạn điền :
Nick Bạn thích

bạn add sẽ thấy nick có chữ đẹp lắm
Xong bước viết script rồi bạn kéo xuống tuốc dưới bấm Save Contact
Nó qua bước này: Bạn tìm dòng Tool.................. Send This Contact Info Bấm vào Send this Contact Info bấm xong nó sẽ chuyển qua cửa sổ Send Contact Information, bây giờ tại dòng To : bạn đánh địa chỉ mail mà bạn đang làm nảy giờ. (tức là địa chỉ mail cần làm nick đó)
Điền địa chỉ mail hết rồi chứ gì!? Bây giờ bấm Send Contacts để hoàn thành hì hì
Bây giờ bạn có thể online lại nick đó được rồi đó và tất nhiên là kết quả y như mong muốn. hì hì
Chúc các bạn thành công!


không kí cốp gì hết dẹp ....(^0^)

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


Replies:


VoyUser Login ] Not required to post.
Post a public reply to this message | Go post a new public message
* HTML allowed in marked fields.
Message subject (required):

Name (optional):

  Expression (Optional mood/title along with your name) Examples: (happy, sad, The Joyful, etc.) help)

  E-mail address (optional):

* Type your message here:


Notice: Copies of your message may remain on this and other systems on internet. Please be respectful.

[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT-8
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.