VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Thu February 02, 2023 18:28:39Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1234[5]678910 ]
Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
梁達威(楊教練)
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 11:48:37 04/08/09 Wed
In reply to: APPLE 's message, "中史課本只200 字提六四" on 14:17:11 04/06/09 Mon

>【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本
>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只
>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍
>的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取
>民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代
>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向
>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>
>支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮
>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動
>坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊
>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死
>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通
>緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平
>息 事 件 」 作 結 。
>
>未 反 映 重 要 性
>
>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會
>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>識 番 歷 史 真 相 。 」
>
>司 徒 華 訪 北 美
>
>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑
>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教
>師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>事 件 的 內 容 。
>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>
>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )
>
>- 初 中 教 科 書 -
>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍
>隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>才 得 以 平 息
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>息
>
>- 高 中 教 科 書 -
>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府
>武 力 干 預 方 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集
>的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>一 段 落
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>平 息 了 這 場 風 波
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>
>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>括 弧 內 為 出 版 社
>資 料 來 源 : 支 聯 會唔殺都殺左啦,咁而家想點先

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
[> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
J J 王者
[ Edit | View ]

Date Posted: 11:31:06 04/09/09 Thu

>>【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本
>>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>>隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只
>>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍
>>的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取
>>民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代
>>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向
>>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>>記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>>
>>支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>>項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮
>>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動
>>坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊
>>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死
>>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通
>>緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平
>>息 事 件 」 作 結 。
>>
>>未 反 映 重 要 性
>>
>>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>>場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>>支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>>先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>>點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>>目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會
>>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>>識 番 歷 史 真 相 。 」
>>
>>司 徒 華 訪 北 美
>>
>>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑
>>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教
>>師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>>專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>>事 件 的 內 容 。
>>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>>
>>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>>( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )
>>
>>- 初 中 教 科 書 -
>>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍
>>隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>>才 得 以 平 息
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>>解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>>令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>>息
>>
>>- 高 中 教 科 書 -
>>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府
>>武 力 干 預 方 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集
>>的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>>一 段 落
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>>措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>>平 息 了 這 場 風 波
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>>放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>>
>>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>>括 弧 內 為 出 版 社
>>資 料 來 源 : 支 聯 會
>
>
>
>唔殺都殺左啦,咁而家想點先


yes, i think so
[> [> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
手非長
[ Edit | View ]

Date Posted: 15:16:54 04/09/09 Thu


>>唔殺都殺左啦,咁而家想點先
>
>
>yes, i think so

設想一下, 假設死的是閣下親友子女. 而行凶者逍遙法外, 不道歉. 家屬在死忌悼念也犯法. 你會如何?
[> [> [> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
Ben
[ Edit | View ]

Date Posted: 17:50:12 04/09/09 Thu

強烈認同! 
去youtube睇下紀錄片la
http://www.youtube.com/watch?v=r7ou2-Kv4UA
[> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
M智
[ Edit | View ]

Date Posted: 10:59:39 05/19/09 Tue

>>【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本
>>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>>隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只
>>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍
>>的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取
>>民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代
>>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向
>>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>>記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>>
>>支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>>項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮
>>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動
>>坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊
>>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死
>>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通
>>緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平
>>息 事 件 」 作 結 。
>>
>>未 反 映 重 要 性
>>
>>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>>場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>>支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>>先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>>點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>>目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會
>>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>>識 番 歷 史 真 相 。 」
>>
>>司 徒 華 訪 北 美
>>
>>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑
>>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教
>>師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>>專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>>事 件 的 內 容 。
>>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>>
>>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>>( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )
>>
>>- 初 中 教 科 書 -
>>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍
>>隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>>才 得 以 平 息
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>>解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>>令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>>息
>>
>>- 高 中 教 科 書 -
>>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府
>>武 力 干 預 方 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集
>>的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>>一 段 落
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>>措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>>平 息 了 這 場 風 波
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>>放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>>
>>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>>括 弧 內 為 出 版 社
>>資 料 來 源 : 支 聯 會
>
>
>
>唔殺都殺左啦,咁而家想點先


你收LA,而家想平反囉,唔係點ar


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.