VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Tue February 07, 2023 09:02:52Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1234[5]678910 ]
Subject: 中史課本只200 字提六四


Author:
APPLE
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 14:17:11 04/06/09 Mon

【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本 港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 , 隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只 以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍 的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取 民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代 認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 , 教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向 學 生講 述 歷 史 真 相 。
記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江

支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一 項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結 果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五 本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結 果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮 壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學 生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動 坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊 「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死 傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通 緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平 息 事 件 」 作 結 。

未 反 映 重 要 性

專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述 六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 , 高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能 反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在 「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這 場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的 大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港 教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要 先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又 點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 , 目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向 學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會 有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借 去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認 識 番 歷 史 真 相 。 」

司 徒 華 訪 北 美

立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑 , 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一 代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷 史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協 已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一 套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教 師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表 明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新 中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四 事 件 的 內 容 。
司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿 大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 , 司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會 到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。

中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )

- 初 中 教 科 書 -
《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍 隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊 在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件 才 得 以 平 息
《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動 解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干 預 下 , 事 件 才 告 平 息
《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下 令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平 息

- 高 中 教 科 書 -
《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府 武 力 干 預 方 告 平 息
《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊 進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集 的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告 一 段 落
《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文 沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然 措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 , 平 息 了 這 場 風 波
《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解 放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息

註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ; 括 弧 內 為 出 版 社
資 料 來 源 : 支 聯 會

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Replies:
[> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
梁達威(楊教練)
[ Edit | View ]

Date Posted: 17:33:06 04/07/09 Tue

>【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本
>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只
>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍
>的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取
>民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代
>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向
>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>
>支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮
>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動
>坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊
>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死
>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通
>緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平
>息 事 件 」 作 結 。
>
>未 反 映 重 要 性
>
>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會
>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>識 番 歷 史 真 相 。 」
>
>司 徒 華 訪 北 美
>
>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑
>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教
>師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>事 件 的 內 容 。
>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>
>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )
>
>- 初 中 教 科 書 -
>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍
>隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>才 得 以 平 息
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>息
>
>- 高 中 教 科 書 -
>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府
>武 力 干 預 方 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集
>的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>一 段 落
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>平 息 了 這 場 風 波
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>
>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>括 弧 內 為 出 版 社
>資 料 來 源 : 支 聯 會


咁咪仲好,得200字,讀少D,益曬班學生啦,正!
[> Subject: Re: 想不到港大學生也給土共入侵


Author:
APPLE
[ Edit | View ]

Date Posted: 08:23:52 04/08/09 Wed


【 本 報訊 】 香 港 大 學 學 生 會 對 平 反 六 四 立 場 堅 定 , 可 是 該 會 昨 日 舉 行 的 六 四 論 壇 , 先 有 內地 學 生 質 疑 解 放 軍 的 坦 克 車 未 有 壓 死 示 威 學 生 , 北 京 學 生 在 戒 嚴 令 後 上 街 反 而 是 違法 行 為 , 之 後 學 生 會 會 長 陳 一 諤 更 認 為 北 京 血 腥 鎮 壓 學 生 只 是 「 有 啲 問 題 」 , 外 界不 應 將 矛 頭 指 向 北 京 。 出 席 論 壇 的 立 法 會 議 員 對 學 生 言 論 難 以 置 信 , 曾 親 身 經 歷 六四 的 資 深 傳 媒 人 程 翔 更 激 動 地 指 斥 有 關 言 論 是 為 中 共 屠 城 開 脫 , 「 想 為 中 共 屠 城 洗脫 罪 行 嘅 人 , 唔 該 佢 哋 收 聲 ! 」 記 者 : 林 俊 謙

港大 學 生 會 社 會 科 學 學 會 昨 日 舉 行 六 四 論 壇 , 請 來 民 主 黨 副 主 席 劉 慧 卿 、 資 深 傳 媒 人程 翔 、 以 及 被 指 親 北 京 的 港 大 學 生 會 會 長 陳 一 諤 作 嘉 賓 , 吸 引 逾 200 名 大 學 生 圍 觀。

陳 一 諤 指 學 生 不 理 性


陳一 諤 表 示 , 89 民 運 是 愛 國 行 為 , 中 國 政 府 應 該 平 反 六 四 , 但 談 到 當 年 血 腥 鎮 壓 手法 時 , 陳 只 稱 是 「 有 啲 問 題 」 , 指 外 界 不 應 只 將 矛 頭 指 向 中 央 政 府 , 反 指 學 生 當 年若 及 時 自 行 散 去 , 鎮 壓 就 能 避 免 , 批 評 當 年 學 生 領 袖 不 理 性 。
陳 接 着 鼓 勵 內地 學 生 發 言 , 一 名 來 自 廣 東 省 的 曲 姓 男 學 生 公 開 質 疑 學 生 會 大 字 報 欄 貼 出 的 一 幅 坦克 壓 死 示 威 學 生 相 片 , 「 點 解 一 架 坦 克 車 壓 完 嘅 人 , 仲 會 有 人 樣 ? 」 他 認 為 北 京 學生 在 戒 嚴 令 下 仍 上 街 屬 違 法 , 中 共 鎮 壓 並 無 不 妥 。 陳 一 諤 回 應 稱 , 「 究 竟 嗰 條 屍 體係 解 放 軍 定 平 民 , 我 哋 唔 知 道 」 , 又 認 同 戒 嚴 令 下 學 生 上 街 不 合 法 , 是 否 「 合 情 」則 可 再 作 討 論 。 陳 及 後 指 出 , 中 共 當 年 選 擇 鎮 壓 , 是 由 於 學 運 不 局 限 於 北 京 , 「 成個 國 家 有 動 亂 情 況 。 」

「 戒 嚴 令 本 身 已 屬 非 法 」

20 年 前 因 六 四 事 件 憤 然 離 開 任 職 多 年 左 派 報 章 的 程 翔 聞 言 後 , 難 再 遏 抑 憤 怒 情 緒 , 高聲 表 明 絕 不 接 受 有 人 透 過 誇 大 學 生 錯 誤 , 為 當 年 中 共 血 腥 屠 殺 開 脫 , 「 共 產 黨 執 政四 十 年 , 唔 可 以 話 自 己 係 個 唔 成 熟 嘅 政 黨 , 佢 哋 開 動 三 十 萬 大 軍 , 用 坦 克 車 、 裝 甲車 對 付 手 無 寸 鐵 學 生 , 呢 個 係 罪 ! 唔 單 止 係 錯 ! 想 為 中 共 屠 城 洗 脫 罪 行 嘅 人 , 唔 該佢 哋 收 聲 ! 」 。 程 又 指 , 中 共 當 年 頒 佈 戒 嚴 令 前 , 未 有 依 法 先 召 開 國 務 院 全 體 會 議討 論 , 只 由 總 理 李 鵬 自 行 宣 佈 , 「 戒 嚴 令 本 身 已 屬 非 法 」 。
劉 慧 卿 亦 稱 難 以認 同 陳 一 諤 的 說 法 , 「 中 國 政 府 當 年 殺 咗 咁 多 人 , 屠 殺 咁 多 人 , 都 只 係 「 有 啲 問 題」 ? 佢 哋 係 歷 史 罪 人 , 唔 係 有 啲 問 題 」 , 她 坦 言 : 「 有 啲 嘢 真 係 唔 係 喺 度 聽 到 , 都唔 信 會 有 人 咁 講 。 」
[> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
梁達威(楊教練)
[ Edit | View ]

Date Posted: 11:48:37 04/08/09 Wed

>【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本
>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只
>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍
>的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取
>民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代
>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向
>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>
>支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮
>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動
>坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊
>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死
>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通
>緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平
>息 事 件 」 作 結 。
>
>未 反 映 重 要 性
>
>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會
>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>識 番 歷 史 真 相 。 」
>
>司 徒 華 訪 北 美
>
>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑
>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教
>師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>事 件 的 內 容 。
>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>
>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )
>
>- 初 中 教 科 書 -
>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍
>隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>才 得 以 平 息
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>息
>
>- 高 中 教 科 書 -
>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府
>武 力 干 預 方 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集
>的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>一 段 落
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>平 息 了 這 場 風 波
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>
>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>括 弧 內 為 出 版 社
>資 料 來 源 : 支 聯 會唔殺都殺左啦,咁而家想點先
[> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
J J 王者
[ Edit | View ]

Date Posted: 11:31:06 04/09/09 Thu

>>【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本
>>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>>隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只
>>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍
>>的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取
>>民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代
>>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向
>>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>>記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>>
>>支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>>項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮
>>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動
>>坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊
>>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死
>>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通
>>緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平
>>息 事 件 」 作 結 。
>>
>>未 反 映 重 要 性
>>
>>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>>場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>>支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>>先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>>點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>>目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會
>>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>>識 番 歷 史 真 相 。 」
>>
>>司 徒 華 訪 北 美
>>
>>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑
>>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教
>>師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>>專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>>事 件 的 內 容 。
>>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>>
>>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>>( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )
>>
>>- 初 中 教 科 書 -
>>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍
>>隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>>才 得 以 平 息
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>>解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>>令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>>息
>>
>>- 高 中 教 科 書 -
>>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府
>>武 力 干 預 方 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集
>>的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>>一 段 落
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>>措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>>平 息 了 這 場 風 波
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>>放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>>
>>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>>括 弧 內 為 出 版 社
>>資 料 來 源 : 支 聯 會
>
>
>
>唔殺都殺左啦,咁而家想點先


yes, i think so
[> [> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
手非長
[ Edit | View ]

Date Posted: 15:16:54 04/09/09 Thu


>>唔殺都殺左啦,咁而家想點先
>
>
>yes, i think so

設想一下, 假設死的是閣下親友子女. 而行凶者逍遙法外, 不道歉. 家屬在死忌悼念也犯法. 你會如何?
[> [> [> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
Ben
[ Edit | View ]

Date Posted: 17:50:12 04/09/09 Thu

強烈認同! 
去youtube睇下紀錄片la
http://www.youtube.com/watch?v=r7ou2-Kv4UA
[> [> Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
M智
[ Edit | View ]

Date Posted: 10:59:39 05/19/09 Tue

>>【 本 報訊 】 支 聯 會 最 近 一 項 研 究 發 現 , 本
>>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>>隻 字 不提 當 年 大 學 生 爭 取 民 主 的 訴 求 , 只
>>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 軍
>>的 血 腥鎮 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 爭 取
>>民 主 的 群 眾 死 傷 情 況 。 為 了 讓 香 港 新 一 代
>>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 視 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 師 向
>>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>>記 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>>
>>支聯 會 最 新 一 期 會 訊 , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>>項 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 經 過 和 政 府 鎮
>>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 軍 開 槍 、 出 動
>>坦 克 車 血 腥 鎮 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 軍 隊
>>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 釀 成 的 死
>>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 規 模 的 通
>>緝搜 捕 行 動 也 沒 有 談 及 , 只 簡 單 地 以 「 平
>>息 事 件 」 作 結 。
>>
>>未 反 映 重 要 性
>>
>>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>>場 影 響 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>>支 聯 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>>先 經 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>>點 敢 同 中國 大 陸 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>>目 前 只 寄 望 教 師 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 聯 會
>>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>>識 番 歷 史 真 相 。 」
>>
>>司 徒 華 訪 北 美
>>
>>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 張 文 光 質 疑
>>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 還 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 錄 片 , 供 教
>>師向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>>專 題 小 組 成 員 兼 支 聯 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>>事 件 的 內 容 。
>>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>>
>>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>>( 如 何 形 容 軍 隊 入 城 / 處 理 事 件 手 法 ? )
>>
>>- 初 中 教 科 書 -
>>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 軍
>>隊 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>>才 得 以 平 息
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>>解 放 軍 , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>>令 軍 隊 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>>息
>>
>>- 高 中 教 科 書 -
>>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 經 政 府
>>武 力 干 預 方 告 平 息
>>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 記 ) : 中 央 下 令 軍 隊
>>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , 驅 散 聚 集
>>的 學 生 和 民 眾 , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>>一 段 落
>>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>>措 施 , 出 動 了 解 放 軍 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>>平 息 了 這 場 風 波
>>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>>放 軍 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>>
>>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>>括 弧 內 為 出 版 社
>>資 料 來 源 : 支 聯 會
>
>
>
>唔殺都殺左啦,咁而家想點先


你收LA,而家想平反囉,唔係點ar
[> Subject: Re: 笢妢掝掛硐200 趼枑鞠侐


Author:
陔苺衭
[ Edit | View ]

Date Posted: 15:34:38 04/10/09 Fri

>▽ 掛 ? ▼ 盓 ? 郔 輪 珨 ? 旃 噶 追 政 ㄛ 掛
>誠 笢 W 腔 v 妢 諒 褪 筏 趙 鞠 侐 岈 璃 ㄛ
>螖 趼 祥枑 ? 爛 湮 W 汜 ? 鏍 翋 腔 偍 ⑴ ㄛ 硐
>眕 ☆ 補 蕼 ★ ﹜ ☆ ь ★ 脹 趼 桉 倛 賤 溫 ?
>腔 悛 倞? ㄛ 諒 褪 珩 俇 ] 衄 琌 扴 ?
>鏍 翋 腔 ? 侚 ① r ﹝ 賸 ? 眅 誠 陔 珨 測
>庲 舑 稛珨 僇 笢 僕 20 爛 ? 輦 暴 腔 v 妢 ㄛ
>諒 f Q 隅 庨 釬 陔 鞠 侐 諒 第 ㄛ f 翑 橾 ? 砃
>W 汜琌 扴 v 妢 淩 眈 ﹝
>? 氪 ㄩ 輿 縑 珼 ﹛ 懼 ь 蔬
>
>盓? 郔 陔 珨 ぶ ? ㄛ 膳 腎 賸 觳 苤 瞎 珨
>? 掀 廌 笢 妢 諒 褪 鞠 侐 岈 璃 腔 旃 噶 磐
>彆﹝ 苤 瞎 掀 廌 賸 陂 湮 窒 爺 笢 W 蚚 ㄛ 僕 拻
>掛 場 笢 睿 侐 掛 詢 笢 腔 笢 v 妢 諒 褪 ㄛ 磐
>彆追 政 湮 窒 爺 筏 趙 鞠 侐 岈 璃 ? 綎 睿 淉 葬 ?
> 腔 薯 僅 ﹝ 壺 賸 螖 趼 祥 枑 89 爛 W 綅 笢 W
>汜 鏍 翋 腔 偍 ⑴ ㄛ 黺 賤 溫 ? 嶱 ? ﹜ 堤
>拊 親 ? 悛 倞 ? W 汜 腔 忒 楊 ㄛ 砫 硐 眕 ? ?
>☆補 蕼 ★ ﹜ ☆ ь ★ 倛 ˙ 岈 璃 ? 傖 腔 侚
> ① r ㄛ 眕 摯 岈 摽 鏍 綅 尪 湮 ? 耀 腔 籵
>?刲 眸 俴 珩 ] 衄 ? 摯 ㄛ 硐 ? 華 眕 ☆ す
>洘 岈 璃 ★ 釬 磐 ﹝
>
>帤 毀 茬 笭 猁 俶
>
>觳 苤 瞎 硌 堤 ㄛ 掛 誠 場 笢 笢 妢 諒 褪 琌 扴
>鞠 侐 岈 璃 腔 う 盟 ㄛ 湮 嗣 硐 衄 傻 傻 200 趼 ㄛ
>詢笢 諒 褪 枑 鼎 腔 揃 蹋 砫 罫 罫 祥 逋 ㄛ 帤 夔
>毀 茬 岈 璃 腔 笭 猁 俶 ㄛ 載 衄 諒 褪 腢 硐 婓
>☆偟 賤 ★ 枑 摯 鞠 侐 岈 璃 ㄛ 朼 屾 諒 褪 稛
> 荌 ? 笢 祫 踏 腔 鞠 侐 岈 璃 ㄛ 蹈 笢 腔
>湮岈 爛 桶 ㄛ ① r 鍔 燊 蛁 ﹝
>盓 ? 翋 炟 侗 芺 A 眈 陓 ㄛ 政 r 湮 窒 爺 眅 誠
>諒 褪 筏趙 鞠 侐 岈 璃 ㄛ 岆 蚕 黺 衄 燊 掛 猁
>珂 ? 諒 郤 擁 蠶 袧 符 褫 堤 唳 ㄛ ☆ 諒 郤 擁 衱
>c 詫 肮 笢 湮 ? 釭 毀 捼 ˋ ★ 侗 芺 A 拊 晟 ㄛ
>醴 ヶ 硐 敵 咡 諒 ? 婓 諒 褪 眕 俋 腔 耋 ㄛ 砃
>W 汜 琌 扴載 嗣 鞠 侐 岈 璃 腔 v 妢 ㄛ ☆ 盓 ?
>衄 蜁 屾 嫖 詠 ﹜ v 妢 揃 蹋 ㄛ 飲 衄 蜁 屾 W 苺 質
> 蚚 ㄛ 洷咡 O 籵 綎 酕 ㄛ 諒 W 汜 庲
>舑 楓 v 妢 淩 眈 ﹝ ★
>
>侗 芺 A 偰 控 藝
>
>蕾楊 諒 郤 賜 荽 T 潭 諒 f 墿 ? 恅 嫖 斮 疶
>ㄛ 政 r 笢 妢 諒 褪 硐 眕 謐 謐 曆 ㄛ 砃 狟 珨
>測蝠 測 鞠 侐 岈 璃 ㄛ 跦 掛 褣 鍔 狟 珨 測 賸 賤 v
>妢 淩 簷 ㄛ 砃 陔 珨 測 ? 隙 v 妢 淩 簷 ㄛ 諒 f
>眒Q 隅 踏 爛 鞠 侐 岈 璃 20 笚 爛 ヶ 浀 ㄛ 庨 釬 珨
>杶 羥 磁 掝 斻 畦 溫 腔 陔 鞠 侐 廢 ? え ㄛ 鼎 諒
>?砃 W 汜 琌 扴 鞠 侐 岈 璃 淩 眈 ﹝
> 觳 苤 瞎 傖 T 潭 盓 ? 萵 翋 炟 絆 珓 荻 砫 桶
>隴 ㄛ 淉 葬 隴 爛 芢 堤 ☆ 侐 W 秶 ★ 堤 唳 陔
>笢 妢 諒 褪 r ㄛ 餞 鴦 躲 筳 諒 褪 衄 燊 鞠 侐
>岈 璃 腔 ﹝
>侗芺 A 睿 絆 珓 荻 酖 最 ヶ 萼 藝 睿 樓 鏽
>湮 堤 炟 窣 揹 鞠 侐 岈 璃 20 笚 爛 翕 癩 魂 ㄛ
>侗芺 A 想 ㄛ 磐 旰 控 藝 芢 V 鞠 侐 眳 俴 摽 ㄛ
>善 祥 肮 W 苺 鷂 W 汜 煦 砅 鞠 侐 腔 艘 楊 ﹝
>
>笢 妢 諒 褪 鞠 侐 掀 廌
>ㄗ 睡 倛 ? ? 傑 / ? 燴 岈 璃 忒 楊 ˋ ㄘ
>
>- 場 笢 諒 褪 -
>▲ 誑 笢 v 妢 ◎ ㄗ 恅 絻 ㄘ ㄩ 淉 葬 狟 鍔 ?
>? 補 蕼 ㄛ 岈 璃 符 豢 す 洘
>▲ 抻 坰 笢 妢 ◎ ㄗ g ? ㄘ ㄩ 笢 栝 狟 鍔 ? ?
>婓 毞 假 嬡 V ь ㄛ 厥 鴦 輪 拻 坋 毞 腔 岈 璃
>符 腕 眕 す 洘
>▲ 陔 燴 癩 笢 v 妢 ◎ ㄗ 諒 郤 D ㄘ ㄩ 堤
>賤 溫 ? ㄛ 婓 毞 假 嬡 V 筳 俴 ь
>▲ 笢 v 妢 ◎ ㄗ 政 測 諒 郤 ㄘ ㄩ 婓 淉 葬 腔 補
>蕼 狟 ㄛ 岈 璃 符 豢 す 洘
>▲ 笢 v 妢 藏 最 ◎ ㄗ 毞 俴 諒 郤 ㄘ ㄩ 淉 葬 狟
>鍔 ? ? 嶱 控 儔 補 蕼 綅 ㄛ 祫 秬 岈 璃 す
>洘
>
>- 詢 笢 諒 褪 -
>▲ 抻 噶 笢 v 妢 ◎ ㄗ 恅 絻 ㄘ ㄩ 郔 摽 ? 淉 葬
>挕 薯 補 蕼 源 豢 す 洘
>▲ 抻 坰 笢 妢 ◎ ㄗ g ? ㄘ ㄩ 笢 栝 狟 鍔 ? ?
>筳 霣 毞 假 嬡 V 桯 嶱 ь 俴 ㄛ ? 汃 擄 摩
>腔 W 汜 睿 鏍 ? ㄛ 厥 鴦 拻 坋 嗣 毞 腔 岈 璃 豢
>珨 僇 邈
>▲ 陔 燴 癩 笢 v 妢 ◎ ㄗ 諒 郤 D ㄘ ㄛ 淏 恅
>] 衄 枑 摯 ㄛ 硐 婓 娗 喃 揃 蹋 硌 笢 僕
>渠 囥 ㄛ 堤 賸 賤 溫 ? 婓 毞 假 嬡 筳 俴 ь ㄛ
>す 洘 賸 稛 餫 疏
>▲ 笢 v 妢 ◎ ㄗ 政 測 諒 郤 ㄘ ㄩ 笢 栝 狟 鍔 賤
>溫 ? 嶱 毞 假 嬡 醱 ь ㄛ 岈 璃 符 豢 す 洘
>
>偟 ㄩ 垀 衄 掝 掛 歙 ] 衄 枑 摯 岈 璃 侚 ① r ˙
>嬤 說 堤 唳 扦
>揃 蹋 埭 ㄩ 盓 ?

疑褣砑砉?W汜S儸僅琌鎚腔蜁7I騔第媯齣f?
扂赻撩S鞠侐岈璃追汜?爛堤岍
價掛奻飲褫眕?o笒旯?v綎
筍祫屾扂眈陓珨?淏都暫淉葬蜁堤拊親??監陏


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.