VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Thu February 02, 2023 18:14:51Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1234[5]678910 ]
Subject: Re: 中史課本只200 字提六四


Author:
新校友
[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]
Date Posted: 15:34:38 04/10/09 Fri
In reply to: APPLE 's message, "い揭セ200 矗せ" on 14:17:11 04/06/09 Mon

>【 本 報? 】 支 ? 會 最 近 一 ? 研 究 發 現 , 本
>港 中 學 的 歷 史 教 科 書 內 容 淡 化 六 四 事 件 ,
>隻 字 不提 ? 年 大 學 生 ? 取 民 主 的 訴 求 , 只
>以 「 干 預 」 、 「 清 場 」 等 字 眼 形 容 解 放 ?
>的 血 腥? 壓 , 教 科 書 也 完 全 沒 有 講 述 ? 取
>民 主 的 群 ? 死 傷 情 況 。 為 了 ? 香 港 新 一 代
>認 識 這一 段 中 共 20 年 來 ? 為 禁 忌 的 歷 史 ,
>教 協 決 定 製 作 全 新 六 四 教 材 , 協 助 老 ? 向
>學 生講 述 歷 史 真 相 。
>? 者 : 林 俊 謙   倪 清 江
>
>支? 會 最 新 一 期 會 ? , 刊 登 了 專 題 小 組 一
>? 比 較 中 史 教 科 書 六 四 事 件 內 容 的 研 究 結
>果。 小 組 比 較 了 獲 大 部 份 中 學 採 用 , 共 五
>本 初 中 和 四 本 高 中 的 中 國 歷 史 教 科 書 , 結
>果發 現 大 部 份 淡 化 六 四 事 件 ? 過 和 政 府 ?
>壓 的 力 度 。 除 了 隻 字 不 提 89 年 學 運 中 學
>生對 民 主 的 訴 求 , 對 於 解 放 ? 開 ? 、 出 動
>坦 克 ? 血 腥 ? 壓 學 生 的 手 法 , 亦 只 以 ? ?
>「干 預 」 、 「 清 場 」 形 容 ; 事 件 ? 成 的 死
>傷 情 況 , 以 及 事 後 對 民 運 人 士 大 ? 模 的 通
>?搜 捕 行 動 也 沒 有 ? 及 , 只 ? 單 地 以 「 平
>息 事 件 」 作 結 。
>
>未 反 映 重 要 性
>
>專題 小 組 指 出 , 本 港 初 中 中 史 教 科 書 講 述
>六 四 事 件 的 篇 幅 , 大 多 只 有 短 短 200 字 ,
>高中 教 科 書 提 供 的 資 料 亦 遠 遠 不 足 , 未 能
>反 映 事 件 的 重 要 性 , 更 有 教 科 書 選 擇 只 在
>「註 解 」 提 及 六 四 事 件 , 甚 少 教 科 書 將 這
>場 影 ? 中 國 至 今 的 六 四 事 件 , 列 入 中 國 的
>大事 年 表 , 情 況 令 人 關 注 。
>支 ? 會 主 席 司 徒 華 相 信 , 現 時 大 部 份 香 港
>教 科 書 淡化 六 四 事 件 , 是 由 於 有 關 書 本 要
>先 ? 教 育 局 批 准 才 可 出 版 , 「 咁 教 育 局 又
>點 敢 同 中國 大 ? 唱 反 調 ? 」 司 徒 華 坦 言 ,
>目 前 只 寄 望 教 ? 在 教 科 書 以 外 的 渠 道 , 向
>學 生 講 述更 多 六 四 事 件 的 歷 史 , 「 支 ? 會
>有 唔 少 光 碟 、 歷 史 資 料 , 都 有 唔 少 學 校 借
>去 用 , 希望 佢 哋 通 過 咁 做 , 教 學 生 認
>識 番 歷 史 真 相 。 」
>
>司 徒 華 訪 北 美
>
>立法 會 教 育 界 議 員 兼 教 協 會 長 ? 文 光 質 疑
>, 現 時 中 史 教 科 書 只 以 聊 聊 數 句 , 向 下 一
>代交 代 六 四 事 件 , 根 本 難 令 下 一 代 了 解 歷
>史 真 貌 , 為 向 新 一 代 ? 回 歷 史 真 貌 , 教 協
>已決 定 今 年 六 四 事 件 20 周 年 前 夕 , 製 作 一
>套 適 合 課 堂 播 放 的 新 六 四 紀 ? 片 , 供 教
>?向 學 生 講 述 六 四 事 件 真 相 。
>專 題 小 組 成 員 兼 支 ? 會 副 主 席 蔡 耀 昌 亦 表
>明 , 政 府 明 年 推 出 「 三 三 四 學 制 」 出 版 新
>中 史 教 科 書 時 , 繼 續 跟 進 教 科 書 有 關 六 四
>事 件 的 內 容 。
>司徒 華 和 蔡 耀 昌 昨 日 啟 程 前 赴 美 國 和 加 拿
>大 出 席 連 串 六 四 事 件 20 周 年 悼 念 活 動 ,
>司徒 華 稱 , 結 束 北 美 推 廣 六 四 之 行 後 , 會
>到 不 同 學 校 與 學 生 分 享 對 六 四 的 看 法 。
>
>中 史 教 科 書 六 四 內 容 比 較
>( 如 何 形 容 ? ? 入 城 / ? 理 事 件 手 法 ? )
>
>- 初 中 教 科 書 -
>《 互 動 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 政 府 下 令 ?
>? 干 預 , 事 件 才 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 ? ) : 中 央 下 令 ? ?
>在 天 安 門 廣 場 清 場 , 持 續 近 五 十 天 的 事 件
>才 得 以 平 息
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) : 出 動
>解 放 ? , 在 天 安 門 廣 場 進 行 清 場
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 在 政 府 的 干
>預 下 , 事 件 才 告 平 息
>《 中 國 歷 史 旅 程 》 ( 天 行 教 育 ) : 政 府 下
>令 ? ? 開 入 北 京 干 預 運 動 , 至 翌 日 事 件 平
>息
>
>- 高 中 教 科 書 -
>《 探 究 中 國 歷 史 》 ( 文 達 ) : 最 後 ? 政 府
>武 力 干 預 方 告 平 息
>《 探 索 中 國 史 》 ( 齡 ? ) : 中 央 下 令 ? ?
>進 駐 天 安 門 廣 場 展 開 清 場 行 動 , ? 散 聚 集
>的 學 生 和 民 ? , 持 續 五 十 多 天 的 事 件 暫 告
>一 段 落
>《 新 理 念 中 國 歷 史 》 ( 教 育 圖 書 ) , 正 文
>沒 有 提 及 , 只 在 補 充 資 料 指 中 共 採 取 斷 然
>措 施 , 出 動 了 解 放 ? 在 天 安 門 進 行 清 場 ,
>平 息 了 這 場 風 波
>《 中 國 歷 史 》 ( 現 代 教 育 ) : 中 央 下 令 解
>放 ? 開 入 天 安 門 全 面 清 場 , 事 件 才 告 平 息
>
>註 : 所 有 課 本 均 沒 有 提 及 事 件 死 傷 情 況 ;
>括 弧 內 為 出 版 社
>資 料 來 源 : 支 ? 會

好難想像濟?學生會係呢度講埋的唔殺都殺左啦呢的說?
我自己係六四事件發生?年出世
基本上都可以?無親身?歷過
但至少我相信一?正常既政府唔會出坦克?去?壓市民囉

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]


[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+7
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.