VoyForums

VoyUser Login optional ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time ]  Ïðîáà Ïåðà
***
Ëèòåðàòóðíàÿ ñòóäèÿ
Êëóáà ïîêëîííèêîâ ñåðèàëà
La Femme Nikita

*Subject:


Author:
(---)
[ Edit | View ]

Date Posted: 22:26:47 06/17/10 Thu

, , , , , , , , . , , , , , . , , , , , . , , . , : , ? . , : .

[ Post a Reply to This Message ]
Subject:


Author:

[ Edit | View ]

Date Posted: 22:22:16 02/27/06 Mon

,
, .
,
.

,
.
,
.

,
.
,
.

- ,
- ,
7 ?
.

,
,
,
!

[ Post a Reply to This Message ]
Subject:


Author:
Lisa
[ Edit | View ]

Date Posted: 23:29:21 11/24/05 Thu. .
, , ,
, :
, !
, ,
: .

.
, .
! !

: .

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:
  • -- Lisa, 23:30:39 11/24/05 Thu
    • -- Lisa, 23:31:46 11/24/05 Thu
Subject: ...


Author:

[ Edit | View ]

Date Posted: 19:41:31 10/04/05 Tue

-
, , . 11 2001 . , . , . ,
. , , , . . . .
. , . . - .
. . , :
-, ?
- ,- .
. . - . , , .
, . , . .
, :
- .
-?- , .
- . .
- , . . .
- , .
- , . .
, . . . . , , . . , , .
, , , , . , , , .
. :
-!!!- .
, , ( ?) . , - , , - , . .
( ) . , , , , . . , .
, , . , . - . , .
-!- . .
, . . , , , , . - -. , . . , , . , - . . .
, . , . , . .
. . . , , , .
. , . , .
, , , , , , . : , . . , .
, , ( ), ( ),
. , .
,
. ,
.
, , . , . . , . , - ,
- . , , , .
.
, ,
.
.
, . , , . , , . . . . , . - 11 .( , .) , , , .
, .
P.S. - ? ?

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: ...


Author:

[ Edit | View ]

Date Posted: 19:38:45 10/04/05 Tue

-
, , . 11 2001 . , . , . ,
. , , , . . . .
. , . . - .
. . , :
-, ?
- ,- .
. . - . , , .
, . , . .
, :
- .
-?- , .
- . .
- , . . .
- , .
- , . .
, . . . . , , . . , , .
, , , , . , , , .
. :
-!!!- .
, , ( ?) . , - , , - , . .
( ) . , , , , . . , .
, , . , . - . , .
-!- . .
, . . , , , , . - -. , . . , , . , - . . .
, . , . , . .
. . . , , , .
. , . , .
, , , , , , . : , . . , .
, , ( ), ( ),
. , .
,
. ,
.
, , . , . . , . , - ,
- . , , , .
.
, ,
.
.
, . , , . , , . . . . , . - 11 .( , .) , , , .
, .
P.S. - ? ?

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: Ÿ ?


Author:

[ Edit | View ]

Date Posted: 14:29:03 06/25/05 Sat

Ÿ ?

. - , , , . - , . , , , . ?
. . !
- !!! ! ! , .. , ! !
, . . . . . , . . , - . .
. , . , . , . , . , ? , , , , , .
, , , . . , . , , . .
- ? ?
Ÿ , . , , , , -. , , : .
- , . ! , ! , .
. . , , , , , . , , .
. . ? .
- ?
- ?
- .
- . !
- . .
- ?
- 5 .
-
. . , , , . . ? , ? ? .
- . . . ?
. ( ?) . . , .
- ?
. , . . .
- .
, - . , , , .
- .
, . , , . , ! . , . ! , , . (?) , . . , , , .
.
- - , ? .
- , - (?). - .
- , , - .
, . .
. .
- ? (?).
:
- . . . . . , - . . , . , , . : , , , , , . . . , , . . . .
(?) . (?) .
- ? . .
- , . , , - (?) . (?) (?) - . (?) . (?) . .
: !

[ Post a Reply to This Message ]
Subject:


Author:
Lisa
[ Edit | View ]

Date Posted: 20:09:25 02/17/04 Tue

.
.
.

, , .


.
.
.


.

.


.

:
"!!!"

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:
Subject:


Author:
Lisa
[ Edit | View ]

Date Posted: 18:28:19 02/14/04 Sat


: Lisa.

, : .
.

, .
.

, .
, .

, .
.


.

,
.

, .
.

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: .//


Author:
Lisa
[ Edit | View ]

Date Posted: 18:24:13 02/14/04 Sat


.

.

,
.

.

,
.

.

.
.

.

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: Observed person


Author:
Gulya
[ Edit | View ]

Date Posted: 10:07:51 07/04/02 Thu

. . .
: - , , ?
. , - , .
. , , . , . , - , , , . , , . . , - , - . , . , - . , . , . .
, . , . .
. , , , - , , . , , , . , , .
. , , , .
- , - . . . . , , .
. - - . ? . .

18.30.
27 . , , .
. - , . -. . , , . , , . .
-, , .
, :
-, ?
, . . , , . . , , , - .
, . . .
. , , . , , . , , .
. . . , , . .
, , "" . .
. , . . . .
, , . , .
, , .
, . , , , "" .

. . , , , , .
. , . .

. . . : , , , .

, - . , , .
, - , . . ? , ... , , , .
, , . :
- . . .
- . ?
, - : .

- , - .
, . - - , - .
- , , , - .
- , , - .
-, ? - , .

- ? - , .
- . , . .
, .
-, - .

, . - , .
.
, .
- , - , .
- , - , .

-Je t'aime seulement, ma bijou Kita... sealement toi, - .
-Je t'aime aussi, - , .
.
- ? - .
-. - .
, . .

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: ,


Author:
Katrin
[ Edit | View ]

Date Posted: 22:29:53 06/13/02 Thu

, .

, - . , ...
. , , . : ? ? ? , , . . - , , , . , , , . , ., - , . : , , . , . , ? ? - 5 . 5 . : . , .. . . , - , . - , ,
, . , . . -? ? ? ? ? ? ? - , , , ?.
. . ? . , . ? . , , ?
, , . , . . . , , , , ,
. , . . . , , . , . . , . : . . . , , . - ?
- . . 26- - . , :
.. ?
: .. , .
: - ?
: . - .
: . ?
: . ..
: ?.
: .. . . .?
: , . ⅻ
: ?
: . ?.
: , ... .
, . . ? ? . . , , . . . , , . , - , . - . . - . , , . , , : ? .
? ? .. , : . . -
. , , . , . .
: ? , . ?
: ?
: - , ?.
: ..
: ? ? , - 컅
: . .. .. .. ..
: , .
: .. , .. ? ?
: . , ..
: .. ?.
: .. 帅..
: .. ?
: Ÿ ,..
. . .
: . . , .., .
: .. ? .
: .. . Ÿ , , . - .. Ÿ . . . . , , .Ÿ , , . , . , , - , . : , , .. - - , , . , : - , ,  , . . .. .. Ÿ .
. ..
.. ?
( ) : . .
, . . , . . , . . . . . . , . , :
-.
, . . :
.. ?.
: , .
: ..?????????.
: .. , , , . , . Ÿ , , 腅 , , . , . . , , . , .
: ? ?
: , .
: ?
: . .
: . ?
:
: .
: , ?
: ,
: . ?
: , .
: ,
. :
.
: .
.
. . . 60-:
, . .
: .
: ?. , . . - .
:
: .
: ?.
: , , , .
: ?
: 뻅.,
: , ?
:
: 텻
: , , .
: , - .
30- . , . , , ,
: ,
, . , .
, . , .
. ! - , .
, - :
.. ! ! !. !..
, , .
. , - , . . . , , , . . , , . , . , . .
: ? . , ?
? : , , . .
, , . , . : . ?.
, : ?
, , . . . . , ..
. .
! ?
: ?
: !
: 酻
: , ?
: . ,
.. . , , . , . , , 帅. , , . , , , .. , , , , . , .
, , ,.
?.
: .
: ?..
: Ÿ..

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:
  • Re: " " -- Gulya, 11:59:04 06/21/02 Fri
Subject:


Author:

[ Edit | View ]

Date Posted: 07:45:12 04/11/02 Thu

- : ? ? ? , . ! . . ? ..., ? , , ?! ? ! - .

- . .
, . .
׸! , , , , , . . - , , . -------. , . - - - - - .
, - ? , . ? ??? "", , , ,
, , , . , - . - . , , . , , - - - !!!
, , , : ( !), - - , .

- ! . , , --- !


- - , . - , , , - .

- .

, .

- ! , - ?
- . .

.
- ?!
, , .

. - . , , . ! - . , , , - . ??? , , .

- , .

- ??

. . ?!

- , , ???

? . .

- 15 !!! - ! , , - . . .

. , . , ?! , .

. . . , , . . - - , - , . , ???

. , ,

-
- ???
. . .

- ,

, . , , , .
, . .

- 15 .

.
, , !!! , . ! , .
, . ?? . , - !!!

- ? .

. , , , . ,

- . .
-

˸ , , . .

- ,
- .

. . . , : . , , , .
, , - ,

, . . , , , ,

? ??? ? , .

- ---.

, , , , , .

! . ?

- ?.!!! ??

. , .
!!! , , . , - ,

!!! -, !

- !
-

,

- ,

, !

- - ???
- , , . -

!!! !!! , , ??? .

- ?
- ! - ?
- ,

,

.
- , , - , , . .

. , ׸, - , ,

. . ,
, . . . ,


. . ? , ?!

- ??
- ,

, , .
- ? ?
- , , ,
- !!! !!!
-
, ,
, ,
, , .

- , !!! ! ???
, , , - .

- , , ?
- , - , ,
, ,

- ,
- - - , ,
- , - ?..
- .

- - . ,

, ,

.
׸!!! ? - ? !!! - , , - , !!! ,

- , .
: , ,
- , .
, , .

- , , . , , , , , - . . , . , , , .

, , , , ( ; ). . , (-) . - , , - ! ?

- ?
- ? -
- .
- ,
- ,
- , , ??? ?
-

, . , , . , - , , ?.. ? ,

-
- ? .. ? ?
- ? , , ..
- ..

- , -
- .

, , , , ,

, . , - , .
. , . , , ? .

, . , . .
. . , , ? . . , .
, , .
.

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: Nikita: Now I Lay Me Down To Sleep


Author:
Roberta
[ Edit | View ]

Date Posted: 10:36:45 07/10/01 Tue

Nikita: Now I Lay Me Down To Sleep

Roberta

, , , . , , . , , , , , . , - - , . , , - -, , . . . , , , . ,
.
, . ? , , . , - , - , , . . .
,
-
,
: !

, ,
,, ,
, ?
, ,
?
,
.
- . , . . , , , , : , , , , , , ? , , : , , , ! ? , -, , ? , . . , , , , - , , . , , , ! ,


:
!
, !
, , - ,

: ,
, .
?.
,


,

?
, , , . , . , , , , , , -, . , . ! ! , , . , , , , . , ,
, , . - , . . . , - . ,
, ,
, !
,
, !
,
,

,
,
,
, ( , ) . .
, , , , , . - , , , . , , , , , . , . , - ,

,
: !
.
?
,

-.
?


.

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: !!!


Author:

[ Edit | View ]

Date Posted: 16:52:25 07/05/01 Thu

, !!!
" "-,, !

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:
Subject: !!!


Author:

[ Edit | View ]

Date Posted: 16:51:03 07/05/01 Thu

, !!!
" "-,, !

[ Post a Reply to This Message ]
Subject: Nikita's Story


Author:
Roberta
[ Edit | View ]

Date Posted: 10:30:14 06/14/01 Thu

Nikitas story

Roberta


, ,
,
.
,
,

.
, , ?
.

:

, ,
( )
: ,
, ,
,
,
.
?! ?
?
, . , ,
!
: .
: ,

.
? , ? ?
( !):
?
, .
,
, .
. .
, , ?,
, ,
, 帅
,
,
,

- ,
- .

,
,
.
,
, , .

.
, , ,
,
,
.

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:


VoyUser Login ] Not required to post.
Post a new public message:
* HTML allowed in marked fields.
* Message subject (required):

* Name (required):

  Expression (Optional mood/title along with your name) Examples: (happy, sad, The Joyful, etc.) help)

  E-mail address (optional):

* Type your message here:

Choose Message Icon: [ View Emoticons ]

Notice: Copies of your message may remain on this and other systems on internet. Please be respectful.

 

Âåðíóòüñÿ â ðóáðèêó Ïîëåòàåì


Forum timezone: GMT+3
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2017 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.