VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Main index ] [ Post a new message ] [ Search | Check update time | Archives: 1 ]


[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Date Posted: 05:52:54 20/02/14 Thu
Author: Knut Holt (Og dette skjer fremdeles)
Subject: Husker dere Bjugn-salken? Dette her er kjernen av sannhet i denne saken

Please scroll down for English text

Merkelige intimundersøkelser av barn i Vestauropeiske skoler - inkludert norske skoler
Av Knut Holt
aquila_grande@yahoo.no

Skoler i Norge, Sverige, Danmark, Strorbrittania, og også Australia og andre land forbundet med Storbrittania

Hvis barnet ditt kommer hjem fra skolen eller barnehagen med smerter eller andre symptomer i urinrøret, endetarmen, anus, sljeden eller kjønnsorganene, kan det som her beskrives være skjedd med barnet ditt. Det samme gjelder hvis barnet etter å ha vært på skolen har problemer med urinering og avføring eller har blod, slim eller annen uvanlig substans i urin, avføring eller fra de intime kroppsåpningene.

Dette er skrevet for å fortelle om, og videre etterforske noe som skjedde med barn i skole og barnehager i enkelte land i årene 1960-2000, deriblant Norge, og sansynligvis fremdeles skjer i en eller annen form. En viss prosentandel av barna på hver skole ble tatt ut for å gjennomgå intime undersøkelser under neddoping. Den velkjente og omstridte Bjugn-saken samt en rekke andre overgrepssaker som ikke har blitt oppklart, eller hvor enkeltpersoner har blitt dømt under tvilsomme kriterier, har sansynligvis denne type virksomhet som årsak.

Viser barnet ditt noen av følgende symptomer etter skoletid, er det sansynlig at skolen gjør slike ting med barnet.
- Barnet må påfallende ofte gå på do
- Barnet ser ut til å ha vondt i magen eller forteller om det, og spesielt hvis det tyder på at ubehaget kommer fra endetarmen, tykktarmen eller blæra.
- Barnet ser ut til å ha vansker med å tisse eller ha avføring eller forteller direkte at dette er tilfelle.
- Banet ser ut til å ha smerter i urinrør, endetarmsåpning skjede eller øvrige intime strukturer eller forteller dette.
- Ved inspeksjon kan en se at det er sår eller irritasjon i eller rundt urinrørsåpningen, endetarmen, skjeden.
- Det er blod, slim eller uvanlig materie i urin eller avvføring.
- Det kommer blod slim eller uvanlig materie utfra urinrør, endetarm eller skjede.

Barnet kan videre fortelle om merkelige begivenheter, som barnet selv nærmest betrakter som normale, men barnets beskrivelse er av en slik karakter at det er vanskelig å begripe hva som nøyaktig skjer.
- Barnet forteller at det blir tatt ut av timen og ledet til spesielle rom for spesielle aktiviteter, eller kjøres til et offisielt kontor i nærheten. Dette stedet kan være helsesentret, men er oftere et offisielt sted av mer diffus karakter som barnet ikke klarer å sette ord på.
- De som møter barnet er vanskelig for barnet å identifisere, men barnet bruker ord eller beskrivesler som tyder på at det er helsepersonell eller psykologer eller spesielle pedagoger. Oftest beskrives personene som damer, men de kan være av begge kjønn.
- Barnet kan forteller at disse spesielle personene kan gi det rare oppgaver det må løse, men har vansker med å beskrive nøyaktig hva oppgavene går ut på.
- Barnet gis noe å drikke, får en tablett eller det skjer noe annet som tyder på at det gis en eller annen form for medisinering.
- Personene spør barnet inngående om kropp følelser, tanker, venner og familie, ofte samtidig som de later som de leker med barnet.
- Barnet må kle av seg til undertøy, eventuelt omkle seg til gymtøy eller andere lette klesplagg før noe skjer videre, eller de voksne hjelper til med avkledningen. Barnet har vansker med å beskrive hva som skjer videre, men en får inntrykk av at det tar lang tid..
- Barnet forteller gjerne at det må hvile på en benk en stund til slutt. Det kan se ut som on barnet er påkledd igjen når det ligger og hviler ut.

For folk som selv ikke har gjennomgått denne hendelsen eller som ikke klarer å huske noe av den på grunn av medikamenter gitt forut for hendelsen, kan det som beskrives i det følgende virke rart, eller fortone seg som en pornografisk fantasi, men det har skjedd ifølge flere bevitnelser. De fleste bevitnelser stammer fra gutter i prepubertalalderen, og den følgende beskrivelsen er farget av dette, men alt tyder på at det samme skjedde og skjer med barn av begge kjønn fra barnehagestadiet til tidlig pubertet.

Det var variasjoner og hendelsen kunne inneholde mer eller mindre, men typisk skjedde det på følgende måte:

- Noen ganger fikk foreldrene skriftlig pålegg om møte med gutten på et rom i skolen, eller på et nærliggende helsesenter. De mottoks av en autoritetsperson på skolen som spurte noen spørsmål om gutten og ga en begrunnelse og noen forklaringer på det som skulle skje, men uten å gå i detaljer. En typisk begrunnelse var en generell bekymring for helsen til gutten. Foreldrene ble så bedt om å forlate stedet og komme tilbake for å hente barnet om noen timer.

- Noenganger ser foreldrene ikke ut til å vite hva som foregikk, men gutten toks fra klasserummet inn i et hemmelig rom, under påskudd av pedagogiske aktiviteter. Siden pedagogiske aktiviteter med enkeltelever er hyppige i mange skoler, fikk ingen mistanke.

- En sykepleier entret rommet, og ba om at gutten kledde seg naken. Mens gutten kledde av seg trakk skolens autoritetsperson seg til bakgrunnen men uten å forlate rommet.

- Så ble gutten gitt noe beroligende å drikke eller en beroligende sprøyte. Sykepleieren førte han så til et undersøkelsesbord og lot han legge seg ned. Nå var gutten gjerne så døsig at han ikke tenkte noe videre om det som hendte deretter, men lot det passiv hende. Men han sanset likevel deler av hendelsen som så festet seg i hukommelsen hans.

- i nyere historier fortelles det at gutten hele tida får medikamenter gjennom en slange inn i en åre i armen, ofte et hvidt stoff som kalles midazolam.

- Sykepleieren klargjorde og smurte et langt rundt instrument som lignet noe på et rektalt termometer, men var sansynligvis ikke det. Hun spredte guttens ben forsiktig og presset instrumentet mot guttens endetarmsåpning, først forsiktig, men etterhvert hardere til det gled inn. Sansynligvis gjorde hun dette for å teste reaksjonen i lukkemuskelen, for å smøre endetarmsåpningen og for å deponere bedøvende stoff.

- Nå kom også en lege fra utsiden for å undersøke gutten sammen med sykepleieren.


- Så foretok de en slags ortopedisk undersøkelse av guttens hofteledd og bein ved å spre, bøye og vende på beina hans i alle bevegelsesretningene.

- Så renset sykepleieren guttens kjønnsorgan grundig. Deretter førte legen en metallisk sonde ned i guttens urinrør, sansynligvis for å ta prøver av sekreter og bakteriologiske prøver.

- I noen nyere historier fortelles at de nå innfører et fleksinelt cystoskop, et optisk kikkeredskap, inn gjennom penisen og helt inn i blæra for å umndersøke den innvendig, noe som vanligvis tar 15 minutter.

- Rett ettterpå førte de inn et kateter som også så ut til å være koblet til en form for pumpemaskin som også så ut til å inneholde en slag måleinnretning.

- Noen gutter forteller at de så pumpet opp blæra deres, kjente grundig på de nedre mageregionene og antakelig målte reaksjonene i blæra med maskinen.

- Noen gutter forteller at de stakk inn en tynn sprøytspiss på begge sider av pungen for å ta ut sæd- eller sekretprøver fra begge testiklene eller hadde stikkmerker etterpå som tydet på at de hadde gjort dette.

- Deretter løftet og bøyd opp sykepleieren beina på gutten og legen satt inn et spekel i endetarmen hans, åpnet opp, kikket inn og tok noen prøver.

- Noen gutter forteller at de på et tidspunkt ble rullet over på magen. Legen spredte rumpesprekken hans førte en smurt sonde dypt inn i endetarmen hans. Sonden var koblet medet rør til en slags pumpe med to eller flere beholdere. De spylte så vann inn og ut av guttene endetarm og tykktarm til han var ren innvendig. De fleste som opplever fortelle at denne prosedyren utførtes svært raskt, men også veldig glatt. Deretter ble han rullet over på ryggen igjen.

- Guttens ben ble deretter holdt løftet, bøyd og spredd lenge mens legen undersøkte ham med et optisk kikkeinstrument som førtes dypt inn.

- I noen nyere historier legen bruker også en lang ultralydsond inne i anus for å granske bekkenområdet.

- Endelig plasseres gutten på en divan for å slappe av mens medisinen går ut. I løpet av den tiden tas kateteret forsiktig tatt.

- Omsider kommer foreldren tilbake, gutten lov til å ta på seg klærne igjen, og han tas så hjem.

Under hele undersøkelsen prøver en å unngå at gutten merker noe, og medikamentene han får gjør det vanskelig å huske. Medikamentene har også den virkningen at han ikke kommer på å tenke på undersøkelsen etter at den er ferdig, og opptrer som om den aldri fant sted en lang stund. Men noe husker han og etterhvert begynner han å lure på hva dette var for slags hendelse. Hendelsen kan i ettertid ofte fortone seg som en drømm, eller deler av hendelsen kan komme opp isolert uten å kobles sammen til en fulstendig historie.

Hva ligger så tilgrunn for disse beretningene som faktisk er mottatt fra flere paralelle kilder på flere steder. Noen vil øyeblikkelig kalle dem for fantasier, idet Internet er proppfult av seksualiserende fantasier som handler om barn og unge. Det er de trolig ikke, idet intrigen i beretningene som regel er helt fri for detaljer som seksuelle følelser eller seksuell opphisselse. Men ettervirkningene kan likevel minne om ettervirkningene av uønskede seksuelle hendelser.Beretningenes innhold ligner heller ikke på det som skjer under normale undersøkelser for å kontrollere barns fysiske utvikling eller sjekk for spesielle sykdommer, selv om visse utviklingsmessige og mikrobiologiske aspekter gjør seg gjeldende.

Den beste forklaringen på historiene er at barna brukes i en form for rutinemessig overvåkningsaktivitet rettet mot den generelle befolkningen, at de også benyttes som forsøkskaniner i medisinske ekserimenter, og at dette er en fast men hemmelig rutine med lang historie i en rekke vestlige land, inkludert Norge og Skandinavia, en rutine som sansynligvis fremdeles pågår, men som stadig moderniseres. Det ser ut som om gutter foretrekkes fremfor jenter i denne aktiviteten, uvisst av hvilken grunn, men kanskje er det mer slik at gutter har mot til å fortelle om ting enn det jenter har.


Det er altså lett å konkludere at den beskrevne aktiviteten er en slags overvåkningsrutine rettet mot barn og deres familier, men hvorfor overvåkes populasjonen på denne måten? Et mulig formål er å avdekke seksuelt misbruk fra foreldrenes side mot barnet og uønskede seksuelle aktiviteter mellom barna selv.

Denne konklusjonen gis lett ved å sammenligne de faktiske erindringene som fortelles og anbefalinger i litteraturen om emnet. Litteraturen stadfester at det er vanskelig å trekke noen konklusjon om seksuelt overgrep på grunnlag av skader i intimsonen fordi slike skader lett kan oppstå på annen måte og lett heles igjen. Isteden hevdes det i litteraturen at barnets psykologiske og fysiologiske reaksjoner på intim håndtering gir en bedre angivelse og endog bevis på at overrep har funnet sted. I tillegg hevdes det at mikrobiologiske prøver kan støtte konklusjonen.

Litterature anbefaler derfor en spesifikk prøve som går ut på at en legger barnet på ryggen med spredte ben. Så presser en forsiktig mot endetarmsåpmingen med en rund stavlignende objekt. Hvis endetarmsmuskelen da automatisk slapper av slik at objektet glir inn. så tas dette som bevis på seksuelt misbruk eller ønskede seksuelle vaner.

Men minnene fra disse overvåkningsaktivitetene inneholder altid handlinger av dette slaget. Det fortelles altid om et stavlignede instrument, et spekel, en ultralydssonde eller et kikkeinstrument soim brukes på denne måten. Sonder og katetre som innføres gjennom urinrøret og oppumpning av blæra kan være en tilsvbarende test for kjønnsorganet og blæreregionen.

Minnene inneholder også altid handlinger som kan tolkes som uttaging av mikrobiologiske prøver, og da prøver som sansynligvis sammenlignes med prøver tatt fra andre barn.

Ved å medisinere batrnet til en halvvåken tilstand oppnår en også at barnet ikke kan forstyrre testene med egne villede reaksjoner, men de psykologiske reaksjonene og fysiologiske refleksene vedblir.

Selvfølgelig er denne typer tester rent kvakksalveri, men i dagens samfunn utsettes barn for en rekke typer kvakksalveri utført av autoriserte eksperter så de føyer seg pent inn i samfunnets øvrige handlemåte overfor barn og deres foreldre.

Hvis du husker noe som ligner på dette fra du var ung gutt eller jente, eller du er en ung gutt eller jente som har hatt slike opplevelser nylig, eller opplevelser som tyder på noe sånt, fortell gjerne om dem her eller mail meg, og gjerne anonymt. Også om du har opplevd ting med barna dine som tyder på slik aktivitet, eller jobber på en skole eller i en barnehage og har sett eller hørt noe, er din bevitnelse interessant.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er altså lett å konkludere at den beskrevne aktiviteten er en slags overvåkningsrutine rettet mot barn og deres familier, men hvorfor overvåkes populasjonen på denne måten? Et mulig formål er å avdekke seksuelt misbruk fra foreldrenes side mot barnet og uønskede seksuelle aktiviteter mellom barna selv.

Denne konklusjonen gis lett ved å sammenligne de faktiske erindringene som fortelles og anbefalinger i litteraturen om emnet. Litteraturen stadfester at det er vanskelig å trekke noen konklusjon om seksuelt overgrep på grunnlag av skader i intimsonen fordi slike skader lett kan oppstå på annen måte og lett heles igjen. Isteden hevdes det i litteraturen at barnets psykologiske og fysiologiske reaksjoner på intim håndtering gir en bedre angivelse og endog bevis på at overrep har funnet sted. I tillegg hevdes det at mikrobiologiske prøver kan støtte konklusjonen.

Litterature anbefaler derfor en spesifikk prøve som går ut på at en legger barnet på ryggen med spredte ben. Så presser en forsiktig mot endetarmsåpmingen med en rund stavlignende objekt. Hvis endetarmsmuskelen da automatisk slapper av slik at objektet glir inn. så tas dette som bevis på seksuelt misbruk eller ønskede seksuelle vaner.

Men minnene fra disse overvåkningsaktivitetene inneholder altid handlinger av dette slaget. Det fortelles altid om et stavlignede instrument, et spekel, en ultralydssonde eller et kikkeinstrument soim brukes på denne måten. Sonder og katetre som innføres gjennom urinrøret og oppumpning av blæra kan være en tilsvbarende test for kjønnsorganet og blæreregionen.

Minnene inneholder også altid handlinger som kan tolkes som uttaging av mikrobiologiske prøver, og da prøver som sansynligvis sammenlignes med prøver tatt fra andre barn.

Ved å medisinere batrnet til en halvvåken tilstand oppnår en også at barnet ikke kan forstyrre testene med egne villede reaksjoner, men de psykologiske reaksjonene og fysiologiske refleksene vedblir.

Selvfølgelig er denne typer tester rent kvakksalveri, men i dagens samfunn utsettes barn for en rekke typer kvakksalveri utført av autoriserte eksperter så de føyer seg pent inn i samfunnets øvrige handlemåte overfor barn og deres foreldre.

Hvis du husker noe som ligner på dette fra du var ung gutt eller jente, eller du er en ung gutt eller jente som har hatt slike opplevelser nylig, eller opplevelser som tyder på noe sånt, fortell gjerne om dem her eller mail meg, og gjerne anonymt.


Knut Holt
aquila_grande@yahoo.no


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Strange Intimate Exams of Children in Western European and American Schools
By Knut Holt

http://www.mydeltapi.com
aquila_grande@yahoo.no

If your child comes home form school or kindergarten with pain or symptoms in their urethra, genitals, vagina, rectum or anus, the things described here can have happened with your child. The same can be true if your child has problems with urination, bowel novements or there comes slime, blood or unusual substance out of the intimate openings of your child.

Schols in Norway, Sweden, Denmark, UK, Austria, Australia and probably USA and Cannada

This is written to tell about and further investigate something that happened to children in schools in certain countries in the years 1960-1980 and that possibly still is ocurring in some form or another. A certain percentage of the boys in the pre-pubertal age, 10-14, or early puberty and possible also girls at each school were taken out to undergo the exam. The accounts so far being collected has been about boys, but probably girls were taken out to some similar ordeals. Probably the same kind of ordeal also happens in kindergartens.

For people who themselves have not undergone this incident or who can not remember any of it because of drugs given prior to the survey, the whole ordeal may seem strange, but it has happened and may happen still according to several testimonials so far.

There are variations, and the ordeal may contain more or less, but the examination typically took place this way:

- A parent got a written order to meet with the boy at a room in the school, or at a nearby health center. At that room some official of the school resceived them, asked some questions concerninbg the boy, gave a reason for the arrangement, and gave some explanations of the ordeal to occur, but without going into details. A typical reason given was a general concern for the health of the boy.

- Sometimes however, the parents do not seem to know what happened, but the boy was taken from class into a secret room for the ordeal, under the pretence of some kind of pedagogical activities. Since pedagogical activities with single children in special rooms are fairly frequent in schools, nobody got suspicious.

- Then a nurse occured, and asked the boy to undress. While the boy undressed completely with the help of the parent, the official withdrew to the backgrund without leaving the room however. When the boy was naked, or only in underpants, the parents was asked to leave and come to fetch back the boy in 3-4 hours.

- The boy was then given some relaxing stuff to drink or given a relaxing shot. The nurse brought him to an examination table and let him lie down at his back totally naked. Now the boy was so drowsy that he did not think any further about what happened then, but let it passively happen. But he sensed still parts of the event that he could remember thereafter.

- In some newer histories the boy tells he constantly gets medication throgh a tube into a vein in his arm.

- The nurse then prepared some round rod-like instrument which she seemed to lubricate. The instrument could look like a rectal thermometer, but was probably not that. She gently separated the legs of the boy and pushed the instrument towards the rectal opening of the boy, gradually harder uintil it slid a long way in, and then it was taken out again. It seemed that she tested the reaction of the rectal spincter while also lubricated the opening and probably also deposited some analgesic substance there.

- Then a doctor also appeared from the outside and immediately went to the examination table to work on the boy with the nurse.

- Then they performed a kind of orthopedic examination of his hip joints and his legs by spreading, bending and twisting his legs in all thinkable mannetrs.

- Then the nurse cleaned the genitals of the boy thorroughly. The doctor now inserted a sond deep into the boy's urethra, probably to take specimens of secrets and microbes.

- In some newer testimonials the boy tells that they at this point they insert a flexible scope through his penis and all the way into his bladder to look into his bladder, which typically takes 15 minutes.

- After that the doctor inserted a catheter into his bladder that stayed there. Also this catheter was connected to some kind of pumping mashine which also seemed to had some measuring scale as an integral part.

- Some boys then experienced that they pumped up the bladder and palpated the lower abdomen and possibly measured the reaction in the bladder on the mashine.

. Some boys tell that they inserted a thin syringe into both sides of his scrotum to take out some semen or excretion specimens from each testicle or that they had marks afterwards that suggested something like that had happened.

- Some recent experiencers tell that they pumped up the bladder and performed an ultrasound exam on the lower abdomen.

- After that the nurse lifted and flexed up the legs of the boy and the doctor inserted a speculum in his anus to open up and widen the rectal opening, look inside and take some specimens from his anus.

- At some stage im the procedure they rolled the boy over onto his stomach. The doctor spread his buttocks and inserted a lubricated sond deep into his rectum. The sond was connected width a tube to some kind of pump with two or more containers. They then flushed water in and out of the boys rectum and colon to clean him inside. Most experiencers tell that this procedure occured very swiftly but also very smoothly. Then he was rolled to his back again. This flushing could occur sooner or later in the procedure.

- The legs of the boys was then held flexed up and spread a long time while the doctor inserted a rigid scope to look inside.

- in some newer histories the doctor also uses a long ultrasound sond inside the anus to examin the pelvic area.

- At last the boy is placed on a coach to relax while the medication vanes out, during that time the catheter is gently taken out.

- Eventually the parent come, the boy is alloved to take on his clothes again and he is and taken home.

All the time they are attempting to prevent the boy from noticing and feeling anything, and the medications makes it hard to remember. The drugs have also the impact that he does not think about the ordeal after it finished, and acts as if it never took place a long time. But something he remembers and eventually he begins to wonder what kind of event this was. The incident may later often seem like a dreams, or part of the event can come up isolated.

What is then the foundation for these accounts actually received from several parallel sources at several locations . Some will immediately call them fantasies. The Internet is chock full of sexualizing fantasies about children and young people. It is the howeber unlikely, as the intrigues in the accounts are usually completely free of details of sexual feelings or sexual arousal . But the aftermaths can still remind of effects of unwanted sexual happenings. Nor do the stories remain of what happens under normal exams of childrens physical development or check for special diseases , although certain developmental and microbiological aspects appear in the accounts.

The best explanation of the stories is that kids is used in a form of routine surveillance activity aimed at the general population, and that they also are used as test subjects in medical ekseriments, and that this is a fixed but secret routine with a long history in a number of Western countries, including Norway and Scandinavia , a routine that probably still in effect, but constantly modernized. It looks as if boys are preferred for girls in this activity , for reasons unknown , but perhaps it is more so the boys have the courage to talk about such things than girls .

It is easy to conclude that the described activity is some kind of surveillance activity towards kids and their families, but why do they surveil the population this way? A probable purpose is to scrren the kids for sexual abuse by parents and for unwanted sexual activities among the kids themselves.

This conclusion is easily taken by comparing the factuel testimonials in these stories by recommendations in the litterture about the topic. In this litterature it is stated that it is difficult to draw any conclusion about sexual abuse and the like by searching for injuries in the intimate area, because such injuries can easily occur in other ways or are rapidly healed.

Instead that litterature states that the psychological and physiological reactions and reflexes by intimate handlings of the kid give a better clue or even a proof of abuse and unwanted sexual activities, and that microbiological findings also can secure that conclusion.

The litterature therefore specifically recommend one specific test where one lets the kid lay on the back with spread legs. Then one pokes at the rectal opening with a rounded rod-like object. If the rectal spincter automatically relaxes so that the object easily slides in, this is taken as a proof of sexual abuse or unwanted sexual habits.

But this is exactly what is done in during this activity. In the testamonials it is invarianly told that a rectal speculum, a rigid scope or a ultrasound sond is used in this way.The use of a sond or catheter in the urethtra and the pumping of the bladder is proibably a similar test for that region.

Also the handlings during the ordeals also points to an extraction of speciments for microbiological findings that probably are compared with finding s among other kids in the area.

Furthermore, by keeping the kid in a semiconscious state these basic reflexes and psychological recations still occur but the kid cannot so easily disturbe the inspection and tests with its own deliberate actions.

Of cource these tests are a kind of quackery, even though the litterarature reccomend them, but the life of kids in the modern western societies is constantly affected by all kind of quackery from authorities and so-called experts.

If you have memories about a happening like this as a young boy or girl or memories that suggest something like this happened to you, or are a young girl or boy that experienced something like this recently, please tell about it here, or mail me, and of cource anonymously if you want.

-----------------------------------------------------------------------------------

Knut Holt is an internet based consultant and marketer focusing on technical and scientific items. His hobby is to investigate the real reasons behind significant events. He is also interested in health and fitness and in the investigation of strange phenomena. Please go to this web-site to read more about several scientific subjects, and to find smart products in the categories RC models and hobby, electronics, car equipment, health, fitness and jewelry.

http://www.mydeltapi.com

This article is free to copy and redistribute as long as the author's link and name is present

[ Next Thread | Previous Thread | Next Message | Previous Message ]

Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]

Forum timezone: GMT+0
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.