VoyForums
[ Show ]
Support VoyForums
[ Shrink ]
VoyForums Announcement: Programming and providing support for this service has been a labor of love since 1997. We are one of the few services online who values our users' privacy, and have never sold your information. We have even fought hard to defend your privacy in legal cases; however, we've done it with almost no financial support -- paying out of pocket to continue providing the service. Due to the issues imposed on us by advertisers, we also stopped hosting most ads on the forums many years ago. We hope you appreciate our efforts.

Show your support by donating any amount. (Note: We are still technically a for-profit company, so your contribution is not tax-deductible.) PayPal Acct: Feedback:

Donate to VoyForums (PayPal):

Login ] [ Contact Forum Admin ] [ Main index ] [ Search | Check update time | Archives: [1] ]


Lietuvos istorija
Pokalbiai apie Lietuva / Q and A
Sveiki atvyke arba welcome! Papustykite pirstus ir pirmyn prie ginchu! Any question about Lithuanian history? Just go ahead!
Atgal į Lietuvos istorija/Back

Subject: kas naujo


Author:
visi kartu
[ Edit | View ]

Date Posted: 01/12/04 13:08:37

kas naujo pas jus

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Subject: Sis forumas persikele i www.Lietuvos.net


Author:
Vikingas
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/13/04 15:23:26

Šis forumas ir svetainė persikėlė į www.lietuvos.net
Vienok Forumu galite naudotis ir toliau.

Vikingas

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: party poker


Author:
party poker (party poker)
[ Edit | View ]

Date Posted: 08/28/06 09:06:28

Why buy fish video bingo base <a rel=nofollow target=_blank href='http://www.ambersells.com'> party poker cheats</a> <a rel=nofollow target=_blank href='http://www.ambersells.com'>http://www.ambersells.com</a> hand longshot pay card.

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: ner


Author:
J. J.
[ Edit | View ]

Date Posted: 09/ 8/04 17:26:16

cia ne visai tiks prie lietuvos istorijos, bet gal zinote, kur galima rasti isamios informacijos apie jezuitu ordino istorija? Butu geriausia lietuviu kalba, anglu arba vokieciu kalba. Aciu

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: kas laimes melas ar tiesa


Author:
su kuo tu lietuvos Pilieti?
[ Edit | View ]

Date Posted: 11/ 2/03 01:00:47

"Respublika" paviešino VSD pažymą

"Respublika"
2003 lapkričio mėn. 1 d. 13:25


Specialiajame dienraščio "Respublika" šeštadienio leidinyje "Sąmokslas" pateikiama Valstybės saugumo departamento pažyma "Dėl negatyvių tendencijų, keliančių grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui". Šioje pažymoje rašoma apie galimus prezidento aplinkos ryšius su tarptautiniais nusikaltėliais.
Dėl negatyvių tendencijų, keliančių grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui
1. Pastebimas agresyvus Rusijos stambaus kapitalo skverbimasis į strategiškai svarbius Lietuvos elektros energetikos, dujų, naftos, transporto sektorius. Aktyvus domėjimasis galimybe investuoti Lietuvoje yra sietinas su Lietuvos greitu stojimu į NATO ir ES. Dalį Rusijos investicijų vertintume kaip siekimą legalizuotis ir išeiti į Vakarų rinkas.

2. VSD disponuoja informacija apie tarptautinių organizuotų nusikalstamų struktūrų skverbimąsi į Lietuvą, kuris taip pat gali būti siejamas su Lietuvos įsijungimu į europines bei transatlantines struktūras. Siekdamos užsitikrinti palaikymą bei įgyvendinti savo tikslus Lietuvoje, nusikalstamos grupuotės ieško kontaktų aukščiausiuose Lietuvos valdžios sluoksniuose.

3. VSD surinkta informacija leidžia teigti, kad Lietuva panaudojama kaip trečioji šalis ginklų, neplatinamų bei dvigubo panaudojimo medžiagų prekybai ir platinimui.

4. Lietuva taip pat yra panaudojama kaip trečioji šalis, vykdant neteisėtas finansines operacijas (kontrabanda, pinigų plovimas) tarptautiniam terorizmui finansuoti.

Pastaruoju metu išryškėjusios negatyvios tendencijos kelia tiesioginę grėsmę Lietuvos valstybės prestižui bei nacionaliniam saugumui. Įvertinus Valstybės saugumo departamento disponuojamą informaciją, ypatingą nerimą kelia tai, kad, priimant sprendimus strategiškai svarbiais šalies ekonomikai klausimais, minėtus sprendimus stengiasi įtakoti ne aukščiausi valstybės pareigūnai, bet interesų grupės bei šešėliniai finansinių grupuočių lyderiai.

NATO šalių specialiosios tarnybos bei šių šalių atsakingi pareigūnai disponuoja informacija apie tai, kad Lietuva panaudojama kaip trečioji valstybė ginklų kontrabandai, pažeidžiant embargo režimą šalims, remiančioms tarptautinį terorizmą.

Minėti faktai kenkia Lietuvos valstybės prestižui. NATO šalių specialiosios tarnybos, bendradarbiaujančios su Valstybės saugumo departamentu, reikalauja imtis prevencinių priemonių ginklų bei neplatinamų medžiagų kontrabandos bei pinigų plovimo problemoms spręsti.

Paskutiniu metu pastebimas ypač aktyvus neaiškios kilmės užsienio kapitalo skverbimasis j Lietuvą. Strategiškai svarbių Lietuvos ūkio objektų privatizavimu domisi asmenys, tiesiogiai susiję su Rusijos specialiosiomis tarnybomis bei tarptautiniais nusikalstamais susivienijimais.

Pažymėtini Čekijos Respublikoje registruotos kompanijos "Falkon Capital a.s.", kuri yra tiesiogiai siejama su tarptautinio terorizmo finansavimu, ketinimai dalyvauti AB "Mažeikių elektrinė" privatizavime.

Valstybės saugumo departamentas disponuoja informacija apie Prancūzijos specialiosioms tarnyboms žinomo šios šalies piliečio Alexandre Rene Garese, turinčio tiesioginį ryšį su Lužnikų grupuote (Rusija), bandymus aktyviai dalyvauti Skirstomųjų tinklų privatizavime.Ypatingai aktyviai Lietuvos teritorijoje veikia asociacija "XXI amžius", kuri yra tiesiogiai susijusi su Rusijos bei tarptautiniais nusikalstamais susivienijimais. Faktinis asociacijos vadovas RF pilietis Anzori Aksentiev palaiko kontaktus su Lietuvos nusikalstamų grupuočių atstovais bei siekia užmegzti ryšius su aukštais Lietuvos valstybės pareigūnais.

Lietuvos nacionalinio saugumo bei valstybės prestižo požiūriu ypatingai rimta problema yra tai, kad Lietuva yra tapusi trečiąja šalimi, vykdant strateginių bei dvigubos paskirties prekių tiekimą šalinis, kurioms yra nustatytas ES ir JT taikomas ginklų bei su jais susijusių prekių embargas. Dvigubos paskirties bei karinių prekių eksportas per Lietuvą yra tapęs rimta valstybės problema.

Remdamiesi Valstybės saugumo departamento disponuojama informacija, atkreipiame ypatingą dėmesį į tai, kad LR valstybinė siena su RF Kaliningrado sritimi, kuri ateityje taps išorine ES ir NATO valstybių siena, yra saugoma nepakankamai ir todėl yra lengvai pažeidžiama.

Lietuvoje veikia gerai organizuotos nusikalstamos grupuotės, užsiimančios itin stambaus masto kontrabanda, kurios, siekdamos užtikrinti saugų kontrabandinių prekių gabenimą per LR sieną, naudojasi korupciniais ryšiais. Šių grupuočių veiklą koordinuoja A.Gribojedov (GRIBAS), A.Abarius, M.Žukauskas. Valstybės saugumo departamentas disponuoja informacija apie VSAT bei muitinės tarnybų aukštą korupcijos lygį, kadangi stambios kontrabandos siuntos negabenamos be muitinės ir VSAT pareigūnų žinios.

Pagal turimą operatyvinę informaciją, VSD žinomi VSAT pareigūnai per trečiuosius asmenis palaiko ryšius su aukščiau minėtais asmenimis, tiesiogiai susijusiais su nusikalstamais susivienijimais.

Kontrabandos gabenimas dažniausiai yra derinamas su RF Kaliningrado srities pasienio tarnyba, kuri yra RF FST (Federalinė saugumo tarnyba) sudėtinė dalis, todėl tikėtina, kad kai kurie LR piliečiai, tame tarpe ir pareigūnai, užsiimantys kontrabandos gabenimu, gali būti įtakojami Rusijos specialiųjų tarnybų ir vykdyti priešiškus veiksmus LR atžvilgiu.

Asociacija "XXI amžius"

VSD disponuoja informacija apie asociacijos "XXI amžius" interesus Lietuvoje.

JAV specialiųjų tarnybų duomenimis, asociacijos "XXI amžius" vadovai užsiima neteisėta veikla: naudojimasis korupcinėmis schemomis, turto prievartavimas, narkotikų bei ginklų prekyba, sukčiavimas, išduodant vizas, taip pat dokumentų padirbinėjimas.

1994 metais asociacijos "XXI amžius" faktinis vadovas RF pilietis Anzori Aksentiev (iki 2001-10 - Anzori Aksentiev Kikalishvili) dėl ryšių su Rusijos nusikalstamomis struktūromis buvo įtrauktas į asmenų, kuriems yra uždrausta įvažiuoti į JAV, sąrašus.

VSD surinko operatyvinę informaciją apie A.Aksentiev ketinimus gauti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

A.Aksentiev reguliariai lankosi Lietuvos Respublikoje. Lietuvoje taip pat yra lankęsis A.Aksentiev partneris Shevale Nusuev.

Mūsų žiniomis, A.Aksantiev per trečiuosius asmenis supirkinėja Lietuvoje nekilnojamąjį turtą. Šiuo metu VSD atlieka tyrimą dėl galimų asociacijos "XXI amžius" investicijų į stambių nekilnojamojo turto objektų statybą ir pirkimą Lietuvoje. Nustatyta, kad pastaraisiais metais A.Aksentiev per artimus gimines Vilniuje įsigijo šiuos nekilnojamojo turto objektus: keturi butai Žvėryne, Pušų g.2, kurie buvo nupirkti A.Aksentiev dukros LR pilietės Anastasijos Timofejevos ir A.Aksentiev motinos RF pilietės Gogolos Kikalishvili vardu; A.Timofejevos bei jos motinos LR pilietės Marinos Timofejevos vardu nupirkti 3 sklypai ir namas Nemenčinės pl. sodų bendrijoje "Lakštingala" (jame gyvena M.Timofejeva su dukra); A.Timofejevos vardu įsigytas sklypas Nemenčinės pl.166, kuriame buvo pradėta namo statyba.

Paskutiniai A.Aksentiev vizitai Lietuvoje buvo užfiksuoti 2003-08-08 – 09-02 ir 2003-09-26 -10-04. A.Aksentiev lankantis Lietuvoje, VSD užfiksavo A.Aksentiev kontaktus su tarptautinių nusikalstamų susivienijimų atstovais bei su jais susijusiais asmenimis: Alimazhan Tokhtakhunov (TAIVANČIKAS), Shevale Nusuev (DIDYSIS ŠEVALJE), Josif Kobzon, Pavel Bure.

Vizitų į Lietuvą metu A.Aksentiev palaiko kontaktus su Lietuvos nusikalstamų grupuočių atstovais bei siekia užmegzti kontaktus su aukštais Lietuvos valstybės pareigūnais, pasinaudodamas ryšiais su piliete R.Smailyte, kuri atlieka LR Prezidento patarėjo nacionalinio saugumo klausimais R.Ačo pavedimus.

Pagal turimą operatyvinę informaciją, A.Aksentiev priklausančiame bute Pušų g.2 kartu su R.Smailyte yra lankęsi šie LR valstybės pareigūnai: LR Prezidento patarėjas R.Ačas, VSAT vadas A.Songaila, Pagėgių meras K.Komskis.

Užfiksuota, kad pastarieji du pareigūnai yra nakvoję šiame bute. A.Songaila ir LR Seimo narys E.Skarbalius palaiko ryšius su A.Aksentiev sugyventine M.Timofejeva. E.Skarbalius lankosi pas M.Timofejeva name Nemenčinės pl. SB "Lakštingala". Paskutinį kartą E.Skarbalius lankėsi pas M.Timofejeva 2003-10-12.

Pagal turimą operatyvinę informaciją, A.Aksentiev bei jam artimi asmenys bei verslo partneriai naudojasi VSAT vadovybės paslaugomis. VSD žiniomis, A.Aksentiev biznio partnerė Kaliningrade L.Bastienė per R.Smailytę kreipėsi į VSAT vadovybę dėl galimybės RF piliečiui Acmed Dzamikhov, turinčiam tranzitinę LR vizą, nelegaliai būti Lietuvoje. To pasėkoje A.Dzamikhov, prabuvęs Lietuvoje savaitę, 2003-07-18 nelegaliai kirto LR valstybinę sieną.

Be to, per VSAT vadovybę yra tvarkomi artimo M.Timofejevos draugo R.Kulnio įdarbinimo VSAT sistemoje reikalai. Mūsų žiniomis, VSAT vadovybei buvo perduoti R.Kulnio dokumentai, ir šiuo metu yra laukiama palankaus momento R.Kulniui pasienyje įdarbinti.

Mūsų žiniomis, A.Aksentiev prašymu R.Smailytė yra apsiėmusi per ryšius LR Prezidentūroje sutvarkyti leidimo laikinai gyventi LR išdavimo A.Aksentiev klausimą. Pagal turimą operatyvinę informaciją, šis A.Aksentiev pageidavimas turėtų būti įgyvendintas iš karto po VSD vadovybės pakeitimo. Tikimasi, jog, pakeitus VSD generalinį direktorių, A.Aksentiev legalizavimosi Lietuvoje problema bus išspręsta gana sklandžiai.

Buvo nustatyti A.Aksentiev ryšiai su Lietuvos nusikalstamų grupuočių atstovais bei su jais susijusiais asmenimis:

- V.Jakučiu, L.Bastiene, B.Mazuch, kurie yra A.Aksentiev biznio partneriai Kaliningrado srityje;

- Saturnu Dubininku (ŠATAS), kuris yra A.Aksentiev biznio partneris;

- Andrėj Gribojedov (GRIBAS), vienu iš buvusių "Vilniaus brigados" lyderių, šiuo metu priskiriamu nusikalstamai "Delfinų" grupuotei, kuriam R.Smailytė tarpininkauja, užmezgant ryšius su valstybės pareigūnais;

- tris kartus teistu kontroversiškai vertinamu verslininku Vladu Laurinavičiumi (LAURYTĖ).

Holdingas "AVIABALTIKA"

2003-05-22 Maskvoje su holdingo "AVIABALTIKA" veikla susijusios Sudane registruotos kompanijos "HELILIFT CO.LTD) atstovas "AVIABALTIKA" darbuotojas LR pilietis Gintautas Barauskas ir Sudano ambasados Maskvoje karo, laivyno ir oro pajėgų atašė Dafalla Khamis Ali pasirašė sutartį Nr.01/SAF2003 dėl kovinių bei kitų karinės paskirties sraigtasparnių detalių tiekimo Sudano Respublikos gynybos ministerijai.

Minėta sutartimi buvo pažeistas ES embargo režimas dėl ginkluotės ir jos komponentų tiekimo Sudanui.

Pagal VSD turimą informaciją, holdingo "AVIABALTIKA" prezidentas RF ir LR pilietis Jurij Borisov palaiko ryšius su LR Prezidento patarėju R.Aču. Pagal turimą operatyvinę informaciją, minėti kontaktai yra įgavę sisteminį pobūdį. Kontaktai tarp R.Ačo ir J.Borisov yra palaikomi per trečiuosius asmenis.

VSD buvo užfiksuoti faktai, kuomet J.Borisov, siekdamas sustiprinti savo įtaką LR Prezidentūroje, perdavinėjo informaciją apie Prezidentūros problemas bei šioje institucijoje vykstančius procesus Rusijos kompanijos "ALMAX" specialistams. Siekiant sustiprinti savo įtaką, buvo bandoma sukompromituoti kitus LR Prezidento aplinkos asmenis.

VSD gavo informaciją apie tai, kad 2003 03 J.Borisov savo verslo partnerių aplinkoje gyrėsi gavęs "stogą" už atsisakymą užimti LR Prezidento patarėjo pareigas.

Nuo 2003-04 J.Borisov suaktyvino prekybinius santykius su Sudano Respublika, kuri yra priskiriama šalims, remiančioms tarptautinį terorizmą.

Atlikus sutarties Nr.01/SAF2003 ekspertizę, buvo nustatyta, kad didelė dalis į sąrašą įtrauktų detalių yra skirta karinės (kovinės) paskirties rusiškiems sraigtasparniams MI-24, kita dalis - dvigubos paskirties sraigtasparniams MI-17. Tokios paskirties detalių tiekimas Sudanui pažeidžia Europos Sąjungos Tarybos rezoliucijos 94/165/CFSP nuostatas.

VSD turi informacijos, kad, pasirašant minėtą sutartį su Sudano kariškiais, be G.Barausko, taip pat dalyvavo holdingui "AVIABALTIKA" priklausančios Rusijos gamyklos "SPARK" vadovas J.Morozovas, sutarties pasirašymo aplinkybes kontroliavo "AVIABALTIKA" komercijos direktorius V.Brazaitis.

Šios sutarties įgyvendinimas vyko slaptai, detalės galutiniam vartotojui turėjo būti pateiktos per trečią organizaciją:

1. "AVIABALTIKA" padalinio darbuotojas Lietuvoje G.Barauskas drauge su Sudano Respublikos atstovybės karinio atašato darbuotojais Maskvoje organizavo sutarties pasirašymą.

2. "AVIABALTIKA" holdingo padalinys Rusijoje - sraigtasparnių remonto gamykla "SPARK" - pasirašė prekybinę sutartį dėl sraigtasparnių detalių tiekimo Sudanui su "HELILIFT CO.LTD".

3. "HELILIFT CO.LTD" pasirašė sutartį su Sudano Gynybos ministerija (galutinis vartotojas). Civilinės paskirties sraigtasparnių įmonės neturi teisės prekiauti karinės (kovinės) paskirties sraigtasparnių MI-24 detalėmis. Prekyba minėtomis detalėmis yra griežtai kontroliuojama. Minėtos paskirties detalių prekyba gali būti nelegalios prekybos bei vagystės iš karinių Rusijos padalinių padarinys, toks jų tiekimas kitai valstybei gali būti vykdomas kontrabandos keliu.

Turima informacijos, kad apie minėtą J.Borisov vadovaujamo holdingo prekybą su Sudanu informaciją turi kelios į NATO šalių bloką įeinančių valstybių specialiosios tarnybos. VSD buvo informuota apie holdingo "AVIABALTIKA" darbuotojų bandymus organizuoti prekybinius ryšius tarp holdingo ir tuo metu S.Huseino valdomo Irako. Šiuo tikslu 2003-01 - 02 holdingo interesus Indijos regione atstovaujantis S.Sergejev bendravo su Irako diplomatinės atstovybės Delyje (Indija) pirmuoju sekretoriumi.

Siekiant nuslėpti tiesioginius prekybinius ryšius su Iraku, buvo rengiamasi prekes Irakui tiekti per Jungtinius Arabų Emyratus.

VSD žiniomis, šiuo metu J.Borisov svarsto galimybes per neįvardintą Sudano kompaniją įvežti į Iraką sraigtasparnį su įgula. Tačiau prieš tai norėtų išsiaiškinti galimą JAV reakciją į tokį veiksmą.

Naudojantis R.Ačo vardu ir jam žinant, už atitinkamą atlygį sudaromos išskirtinės sąlygos privačių struktūrų verslui, taip pat siekiama įtakoti privatizavimo bei konkursų valstybės užsakymams gauti rezultatus (bendrovių "STUMBRAS", "ALITA" privatizavimas, AB "LIETUVOS ENERGIJA" konkursų rezultatų įtakojimas, bendrovės VITI protegavimas, bandymai įtakoti KAN konkursų eigą).

Mūsų žiniomis, R.Smailytė, pasinaudodama itin artimais ryšiais su Lietuvos automobilių kelių direkcijos viršininku V.Puodžiuku, "disponuoja" Kelių fondo lėšomis. Pastaruoju metu R.Smailytės iniciatyva Kelių fondo lėšos buvo skirtos VSAT Lazdijų rinktinei, V.Malinauskui (UAB "HESONA"), Pagėgių savivaldybei. Žadama atitinkamą sumą pinigų skirti Kauno miesto savivaldybei, tokiu būdu patraukiant į savo pusę Kauno merą A.Garbaravičių ir užsitikrinant jo paramą, tvarkant reikalus Kaune.

Apie LR Prezidentūroje svarstomus klausimus yra informuojami suinteresuoti asmenys, tarp kurių ir asmenys, tiesiogiai susiję su nusikalstamu pasauliu (V.Jakutis, kt.).

Naudodamiesi įtaka, ryšiais bei artimomis pažintimis valstybės valdymo institucijose ir jėgos struktūrose: KAM, VRM, VSAT, - R.Ačas bei jam artimi asmenys tarpininkauja, taip pat už atitinkamą atlygį teikia paslaugas suinteresuotiems asmenims.

R.Smailytė, pasinaudodama artimais ryšiais su VSAT vadovybe, intensyviai naudojasi pasienio rinktinių vadų, ypač Lazdijų rinktinės vado A.Žymančiaus, paslaugomis bei tarpininkauja asmenims, susijusiems su asociacija "XXI amžius" (L.Bastienė, V.Laurinavičius, M.Timofejeva), kertant LR valstybinę sieną.

VSD yra žinomos R.Ačo ir R.Smailytės privačių interesų sferos (finansų sektorius, valstybės valdomų įmonių veikla, privačių įmonių protegavimas) bei bandymai įtakoti jose vykstančius procesus.

Dėl aukščiau įvardintų faktų R.Ačas ir R.Smailytė, per kurią yra palaikomi daugelis kompromituojantį pobūdį turinčių kontaktų, patenka į asmenų, kurie yra VSD ir NATO šalių specialiųjų tarnybų tyrimo objektas, spektrą. NATO šalių specialiąsias tarnybas domina R.Ačo veikla bei jo įtaka, priimant svarbius nacionalinio saugumo požiūriu sprendimus.

Dėl kompromituojančių ryšių LR Prezidento patarėjas R.Ačas yra pažeidžiamas, todėl, priimant sprendimus, susijusius su valstybės nacionaliniu saugumu, gali būti įtakojamas suinteresuotų asmenų.

Generalinis direktorius Mečys Laurinkus

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Subject: LR prezidentas KGB (FSB) ir Rusijos mafijos statytinis?


Author:
****Praeivis*****
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/30/03 22:03:24

<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.lrt.lt/play.php?f=http://193.219.139.115/ltv/panorama/panorama_20031030.wmv">http://www.lrt.lt/play.php?f=http://193.219.139.115/ltv/panorama/panorama_20031030.wmv</a>
<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.lrt.lt/play.php?f=http://193.219.139.115/ltv/vakzinios/latenews_20031030.wmv">http://www.lrt.lt/play.php?f=http://193.219.139.115/ltv/vakzinios/latenews_20031030.wmv</a>
Panoramos laida
<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=3083874&com=1">http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=3083874&com=1</a>
<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=3083874">http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=3083874</a>

Prezidentas Rolandas Paksas paneigė informaciją, esą jis ir jo aplinka turi ryšių su tarptautiniais nusikaltėliais. "Kategoriškai neigiu ir atmetu prasimanymus", - sakė R.Paksas per Lietuvos nacionalinę televiziją ketvirtadienio vakarą.

Prezidentas, perskaitęs pareiškimą žinių laidoje "Panorama", teigė esąs "apstulbintas ir šokiruotas, kad siekiant apginti kai kurias interesų grupes ir bijantis bet kokių permainų, ant politinio lošimo stalo klojamas valstybės autoritetas, žmonių saugumas ir visų jūsų ateitis".

Reklama

"Kategoriškai neigiu ir atmetu prasimanymus. Neabejoju, kad atsakingi mūsų valstybės pareigūnai sugebės nustatyti, kas yra tiesa, o kas - tik bet kokias padorumo ir sveiko proto ribas peržengę politiniai žaidimai", - sakė prezidentas.

Jis pranešė, kad susipažinęs su ketvirtadienį vakare gauta Valstybės saugumo departamento pažyma, sustabdė savo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais Remigijaus Ačo įgaliojimus ir jis įstatymo nustatyta tvarka kreipsis į teisėsaugos institucijas kaltinimų jam.

Prezidentas pranešė penktadienį sušauksiąs Valstybės gynimo tarybą. Televizijos kanalas LNK ketvirtadienį pranešė, kad Lietuvos specialiosios tarnybos pateikė Seimo vadovybei bei frakcijų seniūnams informaciją apie prezidento R.Pakso bei jo patarėjo nacionalinio saugumo klausimais R.Ačo ryšius su tarptautiniais nusikaltėliais.

LNK tarp tokių nusikaltėlių minėjo Rusijos nusikalstamo pasaulio autoritetą Anzorį Aksentjevą Kikališvilį. R.Paksas per nacionalinę televiziją pareiškė, kad VSD pateiktos pažymos paviešinimas, nepateikus jos prezidentui, "gali būti įvardyta kaip sąmokslas".

"Šitokių veiksmų imamasi vizitų į Europos Parlamentą, Berlyną, Vašingtoną ir Briuselį išvakarėse. Tai rodo, jog tai gali būti iš anksto gerai suplanuoti veiksmai, siekiant sumenkinti prezidento autoritetą, net negalvojant apie pasekmes valstybei ir jos piliečiams", - sakė R.Paksas.

"Dar kartą atsiriboju nuo visų šiandien mestų bandymų susieti mane su nusikalstamu pasauliu", - sakė jis.

"Esu tikras, kad netrukus visi šios istorijos užsakovai bus įvardyti", - sakė prezidentas.

Dėl VSD informacijos Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas ketvirtadienio vakarą susitiko su prezidentu R.Paksu. Taip pat dėl šios informacijos sustabdyta ligšiolinio Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus Mečio Laurinkaus atšaukimo iš pareigų procedūra.

M.Laurinkus ruošėsi važiuoti dirbti ambasadoriumi Ispanijoje, antradienį Seimui jau buvo pristatyta naujojo vadovo Gintaro Bagdono kandidatūra. A.Paulauskui ir Seimo frakcijų vadovams ši informacija buvo pateikta ketvirtadienį popiet per susitikimą specialiųjų tarnybų vadovais.

BNS žiniomis, susitikime buvo pateikti R.Ačo pokalbių su R.Pakso finansiniu rėmėju verslininku Jurijum Borisovu ir pastarojo su - A.Aksentjevu Kikališviliu bei kitais asmenimis Maskvoje įrašai. Įrašuose, pasak vieno BNS šaltinio, esą girdėti reikalavimai, kad R.Paksas "vykdytų prieš rinkimus duotus įsipareigojimus".

Pasak kito šaltinio, įrašuose girdėti grasinimai M.Laurinkaus adresu, todėl ketinama skirti jam apsaugą. BNS žiniomis, antradienį šiai informacijai apsvarstyti ketinama šaukti neeilinį Seimo posėdį.

Pasak Seimo pirmininko atstovo spaudai Arvydo Žilinsko, neeiliniame posėdyje parlamento vadovas siūlys suformuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją ir paprašė frakcijų pateikti kandidatus į šią komisiją.

Paklaustas, ar turima informacija leidžia svarstyti apie apkaltos organizavimą prezidentui, A.Žilinskas atsakė nekomentuosiąs, nes pateiktoji informacija yra įslaptinta.

Susitikime su A.Paulausku ir Seimo frakcijų vadovais dalyvavo VSD vadovas Mečys Laurinkus, generalinis prokuroras Antanas Klimavičius, Lietuvos policijos generalinis komisaras, kiti aukšti teisėsaugos pareigūnai.

Po šio susitikimo A.Paulauskas nuvyko į Prezidentūrą pas R.Paksą. Po pokalbio su prezidentu Seimo pirmininkas pranešė žurnalistams informavęs apie frakcijų sprendimą sustoti svarstyti naujojo VSD vadovo kandidatūrą, nes "reikėtų patikrinti kai kuriuos faktus, kurie iškilo šitame svarstymo etape".

A.Paulauskas neatsakė, ar medžiagoje, kurią jis nunešė į Prezidentūrą, minima prezidento pavardė. "Aš nenorėčiau komentuoti tos medžiagos, nes ji yra įslaptinta, ir viskas, kas joje parašyta, yra valstybinė paslaptis", - sakė A.Paulauskas. Anot jo, "yra daug pavardžių, bet visa medžiaga yra įslaptinta".

Generalinis prokuroras A.Klimavičius BNS sakė, kad penktadienį jis kartu su VSD bylas kuruojančiu pavaduotoju Gintaru Jasaičiu susipažins su pateikta medžiaga.

"Aš informuotas apie tai, ką turėčiau žinoti", - sakė A.Klimavičius. "Prokuratūra dirba savo darbą, valstybės saugumas dirba savo darbą. Sueisim mes tie, kurie gali atlikti ikiteisminį tyrimą, ir žiūrėsim, ką turim".

Saratovo teisės instituto ir Rusijos URM Diplomatinės akademijos absolventas, 55-erių metų verslininkas Anzoris Aksentjevas Kikališvilis yra siejamas su prieštaringai vertinama Rusijos bendrove "Asociacija XXI vek". 1997 metais jis įkūrė visuomeninę organizaciją "Visos Rusijos liaudies politinė partija". Anot Rusijos žiniasklaidos, A.Kikališvilis, prieš kelerius metus pakeitęs pavardę į Aksentjevo, yra artimai susijęs su "Rusijos mafijos krikštatėviu" tituluojamu dainininku Josifu Kobzonu ir 1994 nužudytu kriminaliniu autoritetu Otariu Kvantrišviliu. Dalyvauja kelių sporto rėmimo fondų veikloje.

Šią savaitę Seimo plenariniame posėdyje VSD vadovas M.Laurinkus pareiškė, kad Lietuvoje aktyviai veikia tiesiogiai su Rusijos ir tarptautiniais nusikaltėliais susijusi "Asociacija XXI vek".

"Jos vadovas A.Aksentjevas palaiko kontaktus su Lietuvos nusikalstamų grupuočių vadovais, kurie pretenduoja ir pretenduos dalyvauti privatizuoti strateginius objektus", - pareiškė M.Laurinkus.

Pagal Delfi

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Subject: KGB ir Lietuvos sviesuoliai


Author:
Istrauka is "Slaptai"
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/25/03 18:23:56

Straipsnelis is <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.slaptai.lt/Tekstai/aktualijos/Lie_velius.htm">http://www.slaptai.lt/Tekstai/aktualijos/Lie_velius.htm</a>

KGB - prieš kultūros, meno, visuomenės veikėjus


Daug rašome apie Sovietų Sąjungos slaptųjų tarnybų veiklą visame pasaulyje. Šiame skyrelyje pasakosime, kaip KGB ir jos pirmtakai NKVD, MGB bei kitos tarnybos siautėjo Lietuvoje, daugiau dėmesio skirdami kultūros veikėjų persekiojimams.

NORBERTAS VĖLIUS

Sovietų specialiosios tarnybos Norbertą Vėlių bandė nužudyti...

Nesirengiau rašyti šiai knygai. Maniau, man pakaks to, kad esu visų šių šviesių atsiminimų apie Norbertą Vėlių leidėjas. Apie atliktus jo darbus, asmenybės žavumą čia daug ir gražiai papasakota. Tačiau ir leidinio sudarytojos, ir Norberto žmona Ramunė Vėliuvienė, susipažinusios su pateikta medžiaga, pasigedo kitokio Norberto: beveik visą gyvenimą, iki pat Atgimimo, persekioto, dažnai dėl to kentėjusio. Ne kiekvienas iš mūsų jį tokį matydavo, tik artimieji, tik patys patikimiausi draugai.
Apie N.Vėliaus kentėjimus, persekiotojus ir nedraugus man pasakojo ne pats Norbertas, o jo gyvenimo draugė Ramunė Vėliuvienė.
Lietuvių kalbos ir literatūros institute (dabar Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Norbertą labai vargino saugumas. Ir tardydavo, ir agituodavo, visokių lengvatų žadėdavo, net instituto direktoriaus kėdę. Eina Norbertas iš Instituto gatve, prisiveja jį automobilis: prašom į vidų. Kartais net direktorius K.Korsakas paskambindavo: užeik, čia su tavim nori pasikalbėti. Dažniausiai pokalbiai vykdavo "Neringos" ir "Gintaro" viešbučiuose.
Po tokių vizitų Norbertas namie nieko nepasakodavo, nekalbėdavo, būdavo labai susijaudinęs, išbalęs. Kartą iš "Gintaro" viešbučio grįžo gana vėlai. Po kalbininko Jono Kazlausko tragedijos Norbertas ne juokais susirūpino. Nusprendė: kas bus, tas, bet kviečiamas neisiu. Neturiu laiko, esu darbais apsikrovęs, neturiu ką pasakyti. Tada gavo kvietimą į karinį komisariatą, nors jau turėjo "baltą" bilietą. Prisistatyti reikėjo neįprastai anksti, penktą valandą ryto. Grįžo apie aštuntą. Labai jaudinosi, nieko nepasakojo. Smulkiau apie tą susitikimą su persekiotojais žmona sužinojo tik po kokių metų.
Komisariatas buvo tuometinėje M.Gorkio (dabar Didžioji) gatvėje. Kabinetai ankstų rytą, žinoma, užrakinti. Kieme jo laukia iš matymo pažįstamas karininkas, su kuriuo buvo tekę kalbėtis "Gintaro" viešbutyje. Pareigūnas pasiūlė pasivaikščioti. Eina Vilnios link. Norbertas jaučia, kad tuoj gali kas nors įvykti. Karininkas pastebimai nervinasi. Išsitraukia kažkokį keistą plunksnakotį, vienu momentu juo tarsi užsimoja. Moteris šluoja gatvę. Norbertas pabrėžtinai mandagiai su ja pasisveikina, užkalbina kaip seną pažįstamą. Paskui žmogų su šunimi sutinka. Ir su juo - kaip su pažįstamu.
Norbertas neabejojo: išgelbėjo jį tie nepažįstami žmonės. Žmonai jis yra labai įsakmiai pasakęs: jei kada rasite mane "nusižudžiusį", netikėkite, savo valia niekada to nedaryčiau. Ir dėl įsitikinimų, ir dėl pareigos šeimai.
Tai ne vienintelis kartas, kai Norbertas galėjo nepareiti namo. Sykį vienose Žemaitijos kapinaitėse jis užsirašinėjo antkapinių paminklų, vainikų juostų tekstus ir buvo užpultas metaliniais strypais apsiginklavusių chuliganų. Norbertas buvo įsitikinęs, kad ir vėl atsitiktinai išvengė mirties: kai jį puolė mušti, į kapines atvažiavo grupelė vyrų statyti paminklo. Užpuolikai pabėgo. Žmonai liepė apie šį pasikėsinimą niekam nepasakoti.
Po Čekoslovakijos įvykių tokie keisti užpuolimai, net mirtys buvo ne retenybė. Norbertas sakydavo: inteligentams, jų vaikams keršija. Vienos kartos kultūrininkų genus naikina, tautiškai, patriotiškai nusiteikusius žmones nori sužlugdyti. Omenyje jis turėjo A.Vidugirį, kuris buvo žiauriai sumuštas Gervėčiuose, žurnalistą A.Judžentį, nuskendusį vos keli metrai nuo kranto, seklioje vietoje. V.Miliaus, R.Batūros, A.Stravinsko, R.Ozolo sūnų mirtys...
Keliaudamas po kaimus Norbertas ne tik tautosaką užrašinėjo. Ne mažiau jis rūpinosi ir tautodaile. Yra surinkęs ir Etnografijos muziejui padovanojęs daugybę tautodailės kūrinių. Viską pedantiškai užrašydavo: kur rado, kokiomis aplinkybėmis. Ir štai tie užrašai dingo. Iš buto. Tada Norbertas su šeima gyveno bendrabutyje. Po kurio laiko šeimos draugė Anelė Žalytė prisipažino mačiusi visą Norberto kolekcijos sąrašą, taigi sąsiuvinis ne šiaip dingo, juo kažkas naudojosi. Beje, galiausiai jis vėl slapčia buvo padėtas į tą pačią vietą.
Norėdamas bent šiek tiek apsisaugoti nuo svetimų akių, Norbertas nusprendė pasidirbdinti stalą su slaptu stalčiumi. Tik įbedus vinį į nežymią skylutę tą stalčių, kuriame galėjo tilpti trys keturios knygos, galima buvo ištraukti. Ramunė nežino, ką Norbertas tame stalčiuje slėpė, bet jis visada būdavo pilnas.
Norbertas nuolat jautė jo pėdomis slenkantį tamsų šešėlį. Visur jį budriai sekė nematomos akys ir ausys. Neretai jos būdavo matomos. Pavyzdžiui, Institute, į kurį taip sunkiai pateko tik didelėmis Donato Saukos pastangomis. Jaunimo numylėtinis, puikus oratorius, populiarių ekspedicijų vadovas buvo labai neparankus. Tokį žmogų žūtbūt reikėjo sukompromituoti, izoliuoti, nustumti arba, kaip matėme, patogia proga gal net sunaikinti.
Kiekvienoje ekspedicijoje būdavo žmonių, kuriems ne tautinės vertybės rūpėjo. Pasak Ramunės, Norbertas turėjo labai gerą nuojautą, nuo prisiplakėlių budriai saugojosi pats ir saugojo naivius jaunus žmones, kartais juos net pritildydamas, pristabdydamas, kai užtraukdavo kokią Sąjūdžio metais jau laisvai ir plačiai skambėjusią dainą. O tada tos dainos buvo labai pavojingos.
Kai kurie žmonės Norbertą sekė, šnipinėjo prieš savo norą. Grįžusius iš tremties, iš kalėjimo saugumas užverbuodavo. Ramunė pasakoja, kad vienas Norberto mokyklos draugas kurį laiką irgi buvo tokioje dviprasmiškoje padėtyje. Norbertas tą žinojo, užjautė vargšą, nenutraukė su juo draugystės. Kai kurie ekspedicijų dalyviai Norbertui pasipasakodavo buvo kviečiami į saugumą. Kamantinėjimų neišvengė ir garsioji Veronika Janulevičiūtė-Povilionienė: ar Vėlius neagituoja prieš tarybų valdžią, neorganizuoja nelegalių leidinių, neplatina katalikiškos spaudos? Labai mat reikėjo Norbertą kompromituojančios medžiagos. Štai nepažįstami žmonės įkyriai perša jam rašomąją mašinėlę. K.Ambrasas pagaliau parūpino jam mašinėlę iš Kanados, bet vėliau paaiškėjo, kad ir ji užregistruota.
Nepavyko Norberto sukompromituoti, nepadarė jis jokių finansinių pažeidimų, susijusių su ekspedicijų išlaidomis. Labai skrupulingai atsiskaitydavo su Instituto buhalterija. Tačiau mano pokalbio su Vėliuviene magnetofono įrašas byloja, kad institute jam vis dėlto buvo nesaldu. Daug metų jis neturėjo jokio mokslinio laipsnio. Kiekvieną mokslinį darbą, studiją kai kurie jo kolegos vertino nepagrįstai priekabiai. Kad tik toliau nustūmus jo darbų publikavimą, leidimą, gynimą. Niekas šioje knygoje nenorėjo apie tai kalbėti konkrečiai, su pavardėmis, su protokolų ištraukomis. Nedarome šito ir mes. Norbertas nebuvo kerštingas žmogus. Tačiau nereikia pamiršti, kad būtent dėl to jis daug prisikentėjo, ne kartą sviro rankos, tiesa, kaip pasakoja Ramunė, po dienos kitos jis vėl atkakliai kibdavo į darbą. Nemažai kraujo mokslininkui sugadino nuolatiniai priekaištai. Kur ateistinis auklėjimas? Tavo mitologija - beverčiai prietarai, tai joks mokslas. Kur marksizmo klasikų citatos? Norbertas kartais skambindavo R.Ozolui, I.Ledui ir prašydavo: gal žinote kokią "klasikų" citatą, kuri tiktų įžangai? Iš Norberto būdavo reikalaujama kiekvieną publikaciją aprobuoti Institute, dirbti tik tai, kas tiesioginių vadovų nurodyta. Galiausiai kategoriškai: arba tu dirbi tik Institute, arba su mumis teks atsisveikinti. Laimė, jį užstodavo Instituto direktorius K.Korsakas. Norbertas turėjo ir draugų. Jei ne Kazys Grigas, Pranė Jokimaitienė, Ada Seselskytė, būtų buvę dar sunkiau.
"Ne tuo keliu" Norbertas Vėlius pasuko labai anksti, kai susidėjo su patriotiškai nusiteikusiais Laukuvos mokyklos moksleiviais, tokiais kaip Petras Bielskis. Jų veikla baigėsi tradiciškai: slaptas laikraštėlis konfiskuotas, tardymai, lageris. Blogiausio Norbertas išvengė tik atsitiktinai, tačiau, labai gerai (peršokęs kelias klases) baigęs vidurinę mokyklą, į Vilniaus universiteto Žurnalistikos fakultetą neįstojo. Egzaminus išlaikė gerai, bet mandatinėje komisijoje jam buvo tiesiai pasakyta: reikia geresnės charakteristikos. Apie tai jo sesuo nerašo. Būdama jaunesnė ji to tiesiog neprisimena, gal net nežinojo.
Grįžęs iš Vilniaus, Norbertas buvo bibliotekininku, mokytojavo savoje Laukuvos vidurinėje mokykloje. Tada jam buvo penkiolika metų. Po trejų metų vėl stojo į Vilniaus universitetą, lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Įstojo, nes atvežė naują charakteristiką.
Ankstyvos jaunystės patirtis jį išmokė elgtis labai atsargiai. Ne tik Norberto žmona tą pastebi. Tačiau žodžiuose "labai atsargiai" neturėtų būti nė menkiausios užuominos "bailiai". Tais laikais bailiai atsargus buvo tas, kuris nė nebandė pūsti prieš vėją. Bailiai atsargiai elgėsi kai kurie jo kolegos, ideologiniais sumetimais morališkai ir fiziškai sekinę išskirtinę asmenybę, didelį mokslininką...
Vytautas VISOCKAS
Iš atsiminimų knygos "Norbertas Vėlius",
Vilnius, "Mintis", 1999 (sutrumpinta)


"Lyg M.K.Čiurlionio "Bičiulystė"

Mes mokėmės tada, kai visa žiniasklaida kalte kalė, jog nuo esamo "socializmo rojaus" laimėjimų netoli "komunizmo aušra", jog kapitalizmas toks supuvęs, kad net prie 34 auditorijos belieka nosį užsiimti nuo to dvoko. O ten "viršus jau nebegali, o apačia nebenori" - tiesiog pasaulinė revoliucinė situacija. Partija ir jos vadovaujamas saugumas įdėmiai kiekvieną sekė. Kolektyvuose vyko "kadrų valymas", buvo puolamas kiekvienas specialistas, profesionaliau reiškiantis mintis. Istorijos-filologijos fakultete buvo užpultos Lietuvių literatūros ir Lietuvių kalbos katedros. Štai kelios ištraukos iš Visuomenės organizacijų archyve saugomų to meto IFF partinės organizacijos biuro posėdžių protokolų (kalba netaisyta).
"Partinio biuro trūkumu reikia laikyti tai, kad jis taikstėsi su tokiais politiniais vadovais kaip Lukšienė, Kostkevičiūtė"(1959 06 05 partinio biuro ataskaita. F 7017, byla 93, p.64).
"Aukštesnių partinių organų vadovaujamas partinis biuras sustiprino kovą prieš nemarksistines, revizionistines tendencijas Lietuvių literatūros katedros darbe, davė atkirtį nesveikam dogmatizmui kalbos moksle organizuodamas profsąjungos gamybinį susirinkimą Lietuvių kalbos katedros darbui apsvarstyti" (1959 06 05 IFF partinės organizacijos ataskaitinio rinkiminio susirinkimo nutarimas. Biuro sekretorius - Irma Zaksas, sekretoriaus pavaduotojai ideologiniam darbui Ričardas Mironas, Henrikas Zabulis).
Iš fakulteto to meto partinių dokumentų:
"Srg. Mironas:[...]Prof. Balčikonis, dėstydamas mūsų universitete, taiso lietuvių kalba tai, kas nėra taisytina.[...]Ir profesorius, taisydamas tai, kas nėra taisytina, dezorientuoja studentus. Čia galbūt ir yra viena iš priežasčių mūsų studentų neraštingumo. [...] Toks purizmas veda tiktai į nacionalinį ribotumą" (1958 01 23 fakulteto atviro partinės organizacijos susirinkimo protokolas Nr. 1. F 7017, byla 78, p.5).
Doc. R.Mironas: Šį pavasarį buvo smarkiai kritikuotas prof. J.Balčikonis. Mano manymu, prof. Balčikonis daro žalos studentų auklėjimui, drausdamas daug išsireiškimų ir tuo susindamas kalbą" (1958 09 15 protokolas Nr. 4, F 7017, byla 78, p. 3).
"Lietuvių kalbos katedroje dėstė savo klaidingas koncepcijas prof. Balčikonis[...] Vergiškai laikydamasis liaudies kalbos (tiksliau, senų žmonių kalbos) vartosenos kriterijaus ir nepripažindamas savarankiškų literatūrinės kalbos vystymosi dėsnių, prof. Balčikonis smerkė tokius jau seniai lietuvių literatūrinėje kalboje prigijusius ir plačiai vartojamus žodžius kaip gandras, sukilėlis, siūlyti, vystytis, pirmyn, peikė mūsų žinomų rašytojų Mykolaičio -Putino ir Juozo Baltušio veikalų kalbą. Prof. Balčikonis neteisingai aiškino liaudies kalbos sąvoką, ją per daug susiaurino, vietoj kalbos dėsnių iškėlė slėpiningą kalbos jausmą[...] Menkindamas mūsų darbininkų, kolūkiečių, inteligentijos ir vertindamas tik senų kaimiečių kalbą, Balčikonis objektyviai prisideda prie tų, kurie juodina mūsų tarybinę tikrovę, prisideda prie nacionalistinių nuotaikų skleidimo" (1959 09 25 fakulteto partinio biuro sekretoriaus Zakso pranešimas partinės organizacijos atvirame susirinkime; protokolas Nr. 3, F 7017, byla 93, p. 108).
Lietuvai nusipelniusius gerbiamus profesorių J.Balčikonį* (Lietuvių kalbos katedra),
*"Mes, pirmųjų pokario laidų Universiteto žurnalistai, nebūtumėm net drįsę susapnuoti, kad gimtajai kalbai ir jos puoseltojams galima kibti į atlapus. O kokį poveikį mums darydavo gyva, vaikščiojanti lietuvių kalbos legenda Juozas Nalčikonis! Jam, atkakliam lietuvių kalbos gynėjui nuo rusiškų sausvėjų įtakos ir užkrato, užgaulius žodžius drįsdavo į akis ir už akių, ir per spaudą drėbti tik okupantų dvasios liokajai" (Aloyzas Vilkys. Kalbos neišmokusių žmonių "kalbos problemos", "Gimtoji kalba", 1999, Nr. 1 (379), P.17).
doc. M.Lukšienę, I. Kostkevičiūtę ir kt. (Lietuvių literatūros katedra) užsipuldavo, "mokydavo" be jokios kompetencijos asmenys, bet komunistai. Lietuvių kalbos "mokė" net nelietuviai. Atleisdavo iš Universiteto, o vietoj jų skirdavo tik ką baigusius mokslus, bet "gerai įsisavinusius marksistinę teoriją" komunistus P.Česnulevičiūtę, A.Trakymą, J.Stepšį (1959 01 20 partinės organizacijos protokolas Nr. 2). Va, tokioje aplinkoje įvairiausiomis varsomis suvešėjo blogiausi žmogaus polinkiai: karjerizmas, parsidavėliškumas, prisitaikėliškumas, dviveidiškumas. Išsikerojo tendencija sekti vienas kitą, pranešinėti atitinkamoms instancijoms (saugumui ir pan.).
"Drg. R.Trimonis[...] Pvz., drg. Varnagis per vėlines buvo kapinėse[...]"
"Drg. Stanaitis (II k. Lituanistas): [...] Varnagio apsilankymas kapinėse vėlinių metu kaip tik ir yra jo nesąmoningumo pasireiškimas" (iš 1958 12 04 atviro partinio susirinkimo protokolo Nr. 1. F 7017, 2, byla 78, p. 82, 84).
"Drg. Bieliauskienė[...] Ypatingą dėmesį reikia skirti literatūros specialybei, į kurią stengiasi prasibrauti įvairaus plauko nacionalistai, kaip drg. Pupšys, kurie panaudoja įvairias spragas ir trūkumus fakulteto darbe".
"Drg. Vitkauskas: Apie drg. Pupšį žinoma buvo nuo 1-mo kurso, bet dėstytojai nepadėjo studentams jo elgesio įvertinti laiku" (1960 05 27 patrorganizacijos ataskaitinio susirinkimo protokolas. F 7017, byla 92, p. 91, 96).
Arba: "Drg. A.Navaitis[...] Po to jis duoda atkirtį drg. Nastopkai, kuris pats nežino, kas darosi jo grupėje (poetas Girdenis nuslydęs į dekadentinę literatūrą ir kt.)" (1958 03 14 partinės organizacijos atviro susirinkimo protokolas Nr. 2. F 7017, 2, byla 78).
Kartą slinkdami Tauro bendrabučio link su Norbertu ir Česlovu Cemnolonskiu juokavome: keliaveidžiu žmogumi dabar reikia būti? Dviveidiškumo aiškiai nepakanka. Apsistojome ties šešiaveidiškumu: ir su simpatija bendraujant prieš stipendiją, ir su tėvais, kai lagaminas tuščias, ir ..."Ir su kambario draugu Stanaičiu! O Vitkausku?" - pašoko Česlovas.
Tai buvo dvasinės veidmainystės klestėjimo laikotarpis. Visuomenės orgamizacijų archyve vartant Universiteto Istorijos-filologijos fakulteto partinės organizacijos bylas, šios veidmainystės faktų iškyla iš kai kurių studentų biografijų:
- nuo 1959 09 25 komunisto, gerai įsisavinusio marksistinę teoriją", Ryčio Trimonio tėvas 1940 m. buvo ištremtas į Rusijos gilumą (F 7017, 2, byla 78);
- nuo 1959 04 10 komunisto, "gerai įsisavinusio marksistinę teoriją", J.Stepšio tėvą, dirbusį fermos vedėju, išmetė iš kolūkio (F 7017, 2, byla 78, p. 85).
O žymus marksistinės-lenininės ideologijos įgyvendintojas, komunistų partijos veikėjas, vėliau kultūros ministras J.Bielinis, gerb. monsinjoro Kazimiero Vasiliausko liudijimu, yra buvęs gan pamaldus jo klapčiukas, patarnaudavęs per šv. Mišias, ir t.t.
Mus suartino domėjimasis dvasine tautos kūryba, tautosaka. Menkiausias laimėjimas sukeldavo Norbertui džiugesį. Ligi šiol menu draugiškai atvirą jo šypseną, kai sveikino mane labai gerai išlaikius pas dėst. D.Sauką tautosakos egzaminą: "Sveikinu, Albertai, bravo! Va tik šitaip turime skintis kelią". O skatinti jis mokėjo išties draugiškai, be egoizmo ar karjerizmo priemaišų.
Per 1958 ir 1959 metų vasaros atostogas gimtoje Uliūnų apylinkėje užrašiau per 2000 tautosakos vienetų, daugiausia dainų. Jas perrašiau į tris storus tomus ir pavadinęs "Uliūniečių dainomis" įteikiau Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Tautosakos sektoriui. "Uliūniečių dainas" iliustravau 32 nuotraukomis. Ir šį kartą buvau Norberto pastebėtas: patapšnojęs ir paspaudęs dešinę, išgyrė, linkėjo tolesnės sėkmės ir draugiškai pasakė: "Pavydžiu tau tokio rinkinio. Ir aš ateity įsigysiu fotoaparatą. Iliustruota nuotraukomis visai kitaip atrodo".
Tuo metu "Uliūniečių dainų" rinkinys galbūt ir buvo vienas iš geresnių tos srities studentų darbų, nes tautosakos būrelio vadovas D.Sauka paprašė jį atsinešti į rengiamą tautosakininkų konferenciją-vakarą, kad parodytume būrelio veiklą. Tris dainų tomus padėjome greta kitokių darbų auditorijoje. Be būrelio narių, prigužėjo, žinoma, partinių ir komjaunimo funkcionierių bei tipelių, saugojusių ideologinę nekaltybę, bet daugiausia prisitaikėlių, gaudančių karjeros balus. Netrukus po šio vakaro "Komjaunimo prožektoriuje" pasirodė karikatūra, kurioje aš stileivos pavidalu pasilenkęs fotografuoju dūminę kaimo pirkelę, o nematau užpakalyje rūkstančių fabrikų. Kiek pamenu, karikatūra daugiausia kvatonių sukeldavo tiems, kurie vėliau gan šiltai įsitaisė partijos CK rūmuose ar pan. "Albertai, padarei gerą, naudingą darbą ateičiai, o į tą vaikų žaidimą nekreipk dėmesio", - koridoriuje tyliai guodė Norbertas ir prisipažino, jog už žemaitiškų dainų rinkimą ir jį pradėjo "glostyti".
Partinė organizacija, saugumas rengė teismą, kuris įvyko 1959 m. lapkričio 25 d. filologų kiemo auditorijoje priešais apdainuotą svyruonėlį berželį. Po senosios Alma Mater skliautais buvo teisiama liaudies kūryba, užsipuolama ir niekinama lietuvių kultūra, tautos dvasinis gyvenimas, tyčiojamasi iš jos žaizdų. "Uliūniečių dainos", jų rinkėjas ar tautosakos būrelis tebuvo fiziniai taikiniai. Šis sovietinės inkvizicijos laužas, suruoštas lietuvių tautosakai, buvo nepaprastas okupacijos "reiškinys" ne tik Universiteto gyvenime, bet ir Lietuvoje, todėl norėtųsi plačiau papasakoti. Tai buvo tieiogiai susiję ir su Norbertu. Tekalba likę archyvo dokumentai, nors juose teužfiksuota gal šimtoji dalis tų kaltinimų, pasmerkimų, užsipuolinų ir grasinimų, skambėjusių iš oratorių lūpų.
Šis teismas buvo pavadintas Istorijos-filologijos fakulteto partinio biuro posėdžiu. Į jį pakvieta: LTSR Mokslų Akademijos Lietuvių kalbos ir literatūros instituto partinė organizacija, Tautosakos sektoriaus vadovas Jonynas, moksl. bendradarbė Barauskienė, tautosakininkas Gaidulis, Universiteto partinio komiteto narys Maiminas, jo draugas - fakulteto partinio biuro sekretorius I. Zaksas, kiti partijos veikėjai: J.Bielinis, H.Zabulis, L.Lisenkaitė, M.Bieliauskienė, aiškiai saugumu besirūpinantis P.Vitkauskas, prof. B.Žalionis, dekanas J.Palionis, būrelio pirmininkas K.Nastopka ir kt. Mudu su Norbertu susėdome šalia.
Būrelio mokslinis vadovas D.Sauka papasakojo apie tautosakininkų nuveiktus darbus, problemas. Partiniame biure suderintą pranešimą apie būrelio veiklos įvertinimą perskaitė tyčia tam sudarytos komisijos pirmininkas Trakymas. Pranešime akcentuota (čia ir toliau citatos iš 1959 11 25 IFF partinio biuro posėdžio protokolo Nr. 12. Žr. : Visuomenės org. archyvas, fondas 2017, apyrašas 2, byla 92):

"[...] Yra objektyvistinių nusiteikimų tendencija. Iš peržiūrėtų 4 rinkinių - atrasta 130 nacionalistinio pobūdžio dainų, nukreiptų prieš partijos ir vyriausybės politiką. Tai parodo domėjimosi linkmę. Rinkiniuose atsispindi ir tautosakininkų tendencija. Iš užrašinėtojų komentarų ryškėja nacionalistinės tendencijos.
Drg. Ulio rinkinys - jame kyšo sena autoriaus tendencija iš jo paties komentarų. Pvz., dainą padainavo senutė, dirbti negali, pensijos negauna, kolūkis daržą atėmė ir kt.
[...] Konkrečiai siūlo sudaryti specialią sekciją rinkti revoliucinės tautosakos rinkimus" (p.144).
Taip ir norėjosi išrėkti: mielieji drg., kas tautai svetima, to jos dvasinėje kūryboje nerasi, nors ir galvą nusisuktum!
"Drg. Jonynas: [...] Šį darbą reikia svarstyti iš ideolodinio taško... Reikėtų nusistatyti aiškesnį darbo pobūdį - ką rinkti ir ko ne" (p. 145).
"Drg. Vitkauskas: ...Drg. Ulys nedrausmingas, nevykdo komj. įpareigojimų, ir štai jis renka nacionalistinę tautosaką. Tai ir pasirodo drg. Ulio pažiūros. Yra dar tokių studentų- tautosakininkų, kurie yra nacionalistinių pažiūrų (ar tik ne Norbertą turi minty?- aut.)... Juk galima buvo marksistiškai įvertinti" (p.146).
Drg. Gaidulis: ... Tiesiog nesinori tikėti, kad tokie dalykai dedasi. Ratelis turi rinkti tautosaką... Ar rinkti lenkų, baltarusių tautosaką? Reiktų - gal su Minsku sutarti... Reikia stebėtis, kad yra užrašoma kokia tai priešką tautosaką" (p. 146-147).
"Drg. Palionis:... Dėl medžiagos rinkimo: nereikia mums šlamšto užrašinėti, jis niekam nereikalingas..." (p.147).
"Prof Pronskus... Yra trūkumų: objektyvizmo liekanos ir pan. ... Neaišku, kodėl Institutas priėmė tautosaką, kuri nepalanki mums?" (p.148).
Tai partijos esmė: "tautosaka, kuri nepalanki mums" - nereikalinga! Taip pareiškė sovietinis profesorius.
"Drg. Barauskienė: ... Kaltinimas, kam priėmė šį rinkinį drg. Ulio. Tai netinkamas klausimo pastatymas" (p. 150).
"Drg. Maiminas: ... Šio būrelio darbe glūdi tos šaknys, kurios ir buvo anksčiau katedros darbe (t.y. Lietuvių literatūros katedros - Aut.). ... Yda yra tai, kad tautosaka nukrypo apstraktaus humanizmo kryptimi. Meilė žmogui - bet kokiam žmogui. Ne, tai negalimi dalykai.
Rinkinys buvo paruoštas (drg. Ulys). Drg. Ulys vargu ar gali teigti, kad šiaip sau klaida. Tai aiškūs, parinkti antitarybiniai pasisakymai, antitarybinis šlamštas, ir toks šlamštas visiems aiškus, negali būti niekam abejonės. Bandito rauda užrašyta - ar tai kelia abejones, kad galėjo nesuprasti, kad tai antitarybinė tautosaka. ... Rinkinyje užrašyta "šiaudų nedavė stogui", ar tai tautosaka, ar tai meilė žmogui, aišku tendencija, antitarybinis pasisakymas. ... Reikia puoselėti dabartinės lietuvių tautosakos, tikros liaudies daigų" (p. 151-152).
"Drg. Zaksas: ... Reikia, kad visi kovotų prieš priešišką ideologiją" (p. 153).
Buvo siūloma rinkti lenkų, baltarusių tautosaką, bet kodėl drg. Maiminas, Zaksas nesiūlo rinkti jidiš tautosakos? Nejau dvelkia diskriminavimu?
Biuro nutarime (p. 154) pabrėžta, kad "nediegiamas būsimiesiems specialistams kovingas klasinis požiūris į tautosaką".
Čia užrašytos oratorių ištraukos neparodo nė mažos dalelės to buvusio ideologinio įkarščio, to užsidegimo šmeižti tautos dvasinę kūrybą - tautosaką, kurią esą "reikia rauti su šaknimis". Ir inkvizicijos teismas priešais filologijos svyruonėlį berželį apkaltino mūsų seselių ir močiučių dainą.
Dešimtis kartų pašokdavau iš suolo atsikirsti partinių oratorių melui, dešimtis kartų Norbertas stverdavo už rankos, rūbų ar peties tildydamas mane. "Ramiai, ramiai, nesikarščiuok." Nors liežuvio galiuku mačiau, kartkartėmis vilgė iš jaudinimosi džiūstančias lūpas. O jei blaivi jo ranka nebūtų sulaikiusi manęs? Todėl šiandien tariu:
- Norbertai, juk tada tu mane išgelbėjai nuo galimų saugumo represijų...
O "Uliūniečių dainos" buvo represuotos ir pasodintos už grotų 32 metams. Instituto specialiajame fonde puikavosi įrašas: "Rinkiniu galima naudotis tik su specialiu instituto direktoriaus leidimu". Reabilituotos 1991 metais.
Informacija apie Norberto užrašytą ir Institutui įteiktą žemaičių tautosaką pasiekdavo ideologinius funkcionierius. O mokslinių tikslų, kuriuos puoselėjo Norbertas, niekas nepaisė. Fakulteto partinis biuras po mokslinių būrelių auklėjimo priedanga vis atviriau jį kritikavo, smerkė. Pavyzdžiui, 1960 05 27 IFF partinės organizacijos ataskaitinio susirinkimo biuro ataskaitoje (1959 06 05 - 1960 05 26) vėl pabrėžiama: "Kartu būrelių veikloje buvo iškelti rimti ideologiniai trūkumai. Visų būrelių veikloje buvo palinkimas nukrypti į praeitį ir pačią praeitį tirti ne klasiniu požiūriu. Toks nukrypimas ypač reiškiasi tautosakininkų būrelyje. Dėl būrelio vadovybės pasyvumo, objektyvistinės pozicijos atskiri studentai (Vėlius, Ulys) pradėjo rinkti buržuazinio-nacionalistinio pogrindžio "tautosaką" (Visuomenės organizacijų archyvas, fondas 7017, apyrašas 2, byla 107, p. 119).
Universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėjo prof. B.Pranskaus 1959 - 1960 mokslo metų darbo ataskaitoje vėl linksniuojama: "Atskira katedros darbo grandis - vadovavimas būreliams. Ataskaitiniais metais būrelių veikla žymiai suaktyvėjo ir pagerėjo. ... Taip pat dirbo ir tautosakos būrelis (vad.v. d. D.Sauka ir asp. D.Venclovaitė), tačiau šio būrelio darbe iškilo ir stambių idėjinių trūkumų. Atskiri būrelio nariai (Ūlys, Vėlius) ėmė rinkti antitarybinę tautosaką, jautėsi aiškus atsiribojimas nuo tarybinės ir revoliucinės tautosakos, nuo kitų tautinių grupių..." (Lietuvos kultūros istorijos šaltiniai. Literatūra 1940-1960. Dokumentų rinkinys. V., "Academia", 1992, p. 517).
Ir dar vienas gėdingas partijos sekretoriaus I.Zakso 1960 m. lapkričio 30 d. inicijuotas IFF partinio susirinkimo nutarimas: c) rekomenduoti kraštotyros, tautosakos, istorijos būreliams skirti didesnį dėmesį tarybinio laikotarpio temoms, dabartinio gyvenimo buičiai, papročiams. Plačiai organizuoti revoliucinės tautosakos rinkimą pagal atskiras temas: kovų už tarybų valdžią laikotarpio, 1940 m., pirmųjų pokario metų liaudies, komjaunimo bei pionierių dainų repertuarus, papročius ir t.t." (F 7017, apyrašas 2, byla 107, p. 188).

Žemaitiškas Norberto atkaklumas ir talentas pro sovietinės ideologijos šiukšles, pro karjerizmo ir prisitaikėliškumo trumparegysę prasiveržė į Europos horizontus, į lietuviško identiteto dvasines gelmes. Iš svetimųjų lietuviams regstų dvasinių raizgalynių iškilo šviesi asmenybė, palikusi mums išsamias tautinės savimonės, etninės kultūros studijas.

Albertas ULYS
Iš atsiminimų knygos "Norbertas Vėlius"
Vilnius, "Mintis", 1999 (sutrumpinta)

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Subject: Boikotas LUKoilui ir kitiems Maskvoliskiems produktams


Author:
Vytis
[ Edit | View ]

Date Posted: 09/ 6/03 21:46:23

Boikotojam ta Lukoil'a su visa kita Rusiska produkcija. Aisku tai uodo ikandimas drambliui. Taciau bet kuris save gerbiantis valstybes pilietis neisduos savo interesu ir parodys kad gerbia save. Dar karta ne rusiskai (maskoviskai) itakai Lietuvos valstybeje! O tie politikai kurie zaidzia su valstybes pinigais (pvz. mazeikiai) ir stumdo juos is musu kisenes tai amerikonams tai rusams, turi atsakyti valstybiniame lygyje. Dabar AMB vel stumdo Maskoliu naudai, bet musu vargui. Gal sugebekime kaip pilieciai, kaip lietuviai bent karta pasakyti kad musu interesai svarbesni uz siaura "valstybininku" asmenine nauda. Ir pasipriesinti masine akcija "Ne maskoliskai produkcijai"! O gasdinimai, kad Lukoilas patrauks atsakomyben uz finansinius nuostolius, patys uz save kalba, Maskoliai tvarkosi kaip nori, o visi tyli. Geda Lietuvai. Kaip minejau turetu buti patraukti atsakomyben zaide Mazeikiu likimu ir apvoge musu valstybe, o ne organizuojantys pilietine akcija.
O dabar ruskiai atvirai gasdina finansinemis sankcijomis! Kur tai girdeta, bausme uz samoninga pilietine akcija! Ir baus mus vel Ruskiai, musu paciu valstybeje?! Siulyciau uz pasyvuma ir musu valstybes interesu nepaisyma Brazauskui savanoriska atsistatydinima. Juk tikrai geda pasaulio akivaizdoje kai vel mus Maskoliai "dulkina" AMB deka islinke i Lietuvos uki. O siaip tai reiktu boikotuoti visa Maskoliska produkcija ne tik Lukoila.

O uz sitoki "apsileidima" ir Brazauskui ir Pakseliui - atsistaydinti!

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Subject: Apmokestinimas karo ir pokario metais


Author:
Snieguole
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/ 8/03 08:47:24

Seminarui reikalinga medziaga apie apmokestinima Lietuvoje karo ir pokario metais.

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Lietuva - EU dalis!?


Author:
is EU
[ Edit | View ]

Date Posted: 05/12/03 11:18:09

Citata is <a rel=nofollow target=_blank href="http://www.lrytas.lt/20030512/">http://www.lrytas.lt/20030512/</a>

Lietuva šįryt prabudo Europos Sąjungoje
Prieš tardami „taip“ ES, žmonės ilgai bandė šalies valdžios ir Europos kantrybę

Vakar rytą, paskelbus, jog iki 10 valandos referendume dėl šalies stojimo į Europos Sąjungą dalyvavo tik šiek tiek daugiau kaip 35 proc. balso teisę turinčių žmonių, Lietuva išgyveno tris ilgas didėjančios įtampos valandas.
Įtampa ėmė augti jau šeštadienio pavakarę.
Nejaugi Lietuva praleis istorinę galimybę sugrįžti į krikščioniškos Europos tautų šeimą?
Ar kerštas valdžiai už nepriteklius, melą ir korupcijos skandalus stipresnis negu noras savo vaikams bei anūkams padovanoti saugesnį ir turtingesnį gyvenimą?
Kartą Lietuva jau buvo praleidusi istorinę galimybę. 1263 metais nužudžiusi vienintelį savo karalių Mindaugą, Lietuva ne tik daugiau kaip 120 metų atsimetė į barbarybę, bet ir prarado karalystės rangą, kurio daugiau niekada nebesusigrąžino.
Ir tuomet, ir dabar Vakaruose klostėsi palanki Lietuvai situacija.
1251 metų pavasarį apsikrikštijęs, jau po dvejų metų Mindaugas buvo karūnuotas karaliumi, o Lietuva tapo karalyste. Šiuo požiūriu ji keturiais dešimtmečiais pralenkė keliais šimtmečiais anksčiau apsikrikštijusią Lenkiją.
ES kandidate Lietuva irgi tapo greičiau nei kaimyninė Lenkija, kuri savo likimą spręs birželį.
Europa visą savaitgalį sulaikiusi kvapą laukė Lietuvos žmonių žodžio. Į Lietuvą kaip ir 1988-1991 metais, kai maža Baltijos šalis griovė SSRS imperijos galybę, plūstelėjo didžiausių pasaulio agentūrų ir laikraščių žurnalistai. Jie pranešimuose irgi akcentavo ilgą Lietuvos kelią į Europą.
Mindaugo ir jo sūnų nužudymas buvo pirmoji ir pati didžiausia Lietuvos tragedija – tragedija, tapusi daugelio mūsų tautos tragedijų pirmąja priežastimi.
Prireikė 120 metų karų su Vakarų Europa, didžiojo kunigaikščio Gedimino diplomatinio laviravimo, Vytauto ir Jogailos tarpusavio karų, kad Lietuva iš naujo grįžtų kartoti europėjimo kurso.
1387 metų krikštas sugrąžino Lietuvą į Europą. Tačiau daug kas buvo prarasta amžiams.
Mindaugo krikštas buvo reikalingas tam, kad Lietuva taptų karalyste. Antrasis krikštas – tik tam, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila taptų tada septyniskart mažesnės už Lietuvą kaimyninės Lenkijos karaliumi.
Kiek būtų praradusi Lietuva, vakar referendume neatėjusi balsuoti, sunku net ir suvokti.
Pusšimčiui ilgų metų 1940 metais okupuota Sovietų Sąjungos, šiandien Lietuva viena, be Europos pagalbos vargu ar kada nors sugebėtų pasivyti modernųjį pasaulį, pasmerktų tautą nepritekliams ir emigracijai.
Baigiantis šeštadieniui Prezidentas Rolandas Paksas ir premjeras Algirdas Brazauskas, aiškiai nervindamiesi, per televiziją dar kartą kreipėsi į žmones, ragindami pareikšti savo valią.
Jokio atsako. Iki pat sekmadienio 14 valandos.
Ir tada įvyko stebuklas. Išvakarėse pagąsdinusi valdžią („Ponai Vilniuje palauks, kol bulves pasodinsime“), vakar po pamaldų tauta ėmė plūsti prie balsadėžių.
Daugiau kaip 63 proc. rinkėjų atliko savo pilietinę pareigą. O vidurnaktį paaiškėjo, kad per 80 proc. balsavusiųjų pritarė Lietuvos tikslui tapti ES nare.
Vis dėlto mūsų tauta – išmintinga. Jokia Europa nė iš tolo nedvelkiančiose apšiurusiose ir valdžios užmirštose mokyklose, kultūros namuose kaimo ir miesto žmonės ištarė Europai „taip“.

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Subject: Klausimas apie pavadinima


Author:
Genadijus
[ Edit | View ]

Date Posted: 08/28/03 00:12:12

Amerikos immigracijos dok. (uz 1878 m.)uzrashita:
"Givenvete: Fainay, Russia"
Ar galite atpazinti shita pavadinima?
Achu.

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:
  • Klaida -- Genadijs, 08/28/03 00:18:24

Subject: Fragmentas is Ore forumo


Author:
Fragmentas
[ Edit | View ]

Date Posted: 02/ 5/03 18:28:18

Verslo zurnalistai smaginas
<a rel=nofollow target=_blank href="http://phorum.ore.lt//list.php?f=16">http://phorum.ore.lt//list.php?f=16</a>
----------------------------------
Autorius: Visinskis (---.vinita.lt)
Data: 2003-02-05 16:15:07

Is viso Lietuvoje gyvena 3.751.400 zmoniu
Is ju:
Vyresni kaip 65m - 734.123

Lieka darbingu - 3.017.277
Jaunesni kaip 16m ir muitininkai - 889.329

Lieka darbingu - 2.127.948
Nedirbancios moterys ir masininkes - 317.423

Lieka darbingu - 1.810.525

Studentai ir stiklo taros supirkejai - 55.263

Lieka darbingu - 1.755.262

Ivairiu istaigu darbuotojai - 254.912

Lieka darbingu - 1.500.350

Bedarbiai, politiniu partiju ir profsajungu veikejai - 97.000

Lieka darbingu - 1.403.350

Kariskiai ir nasles - 23.457

Lieka darbingu - 1.379.893

Ligoniai, beprociai, valkatos ir aukstuju mokyklu destytojai - 694.112

Lieka darbingu - 685.781

Berasciai, artistai, teisejai ir t.t - 155.913

Lieka darbingu - 529.868

Issiskyreliai, filosofai, sukciai, homoseksualistai, fatalistai ir kt.

343.378

Lieka darbingu - 186.490

Minstrai, deputatai, kaliniai, mafijozai - 186.488

_____

Lieka darbingu - 2

Kas tie du? Tai AS ir TU. As iseinu atostogu, susiimk, drauguzi, i mus
ziuri pasaulis.

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Subject: LDK sienos ir rytinės baltų žemės


Author:
citata is T. Baranausko forumo
[ Edit | View ]

Date Posted: 04/18/03 23:20:29

subject: LDK sienos ir rytinės baltų žemės
name: Šarūnas
date: Thu Apr 17 12:26:24 2003
followups: Re:LDK sienos ir rytinės baltų žemės
Pradėsiu nuo klasikų citatų

Z. Ivinskis “Svisločio ir Beržūnos krantais lietuviai pasirodydavo anapus Dniepro prie Desnos, kur kitodos buvo nusidriekusios rytinių baltų sodybos net iki pat Maskvos, kalugos, Tulos, Riaznės sričių...
Tad tie tolimi žygiai į rytus buvo lyg savotiškas savo protėcių gyvenviečių ir jų etninių likučių ieškojimas. Nuostabiu būdu net iki XIII amž., bet ir žymiai vėliau ten dar buvo išlikusios šių baltų salos, nes stipri rytinių slavų ekspansija į vakarus dar nereiškė, kad visi Dniepro ir Okos aukštupių baltų kilmės gyventojai būtų skubiai pasitraukę į vakarus ar tuojau asimiliavęsi...”

Топоров В. Н.
«…с самого основания Литовского княжества литовцы претендовали на определенные части бывшего балтийского пространства. Они достаточно четко помнили его границы и, видимо, сознательно направляли свои военные походы в эти стороны; едва ли верно во всех многочисленных подобных случаях видеть только мотивы грабежа-наживы или мести.»
Топоров В. Н. Образ «соседа» в становлении этнического самосознания (русско-литовская перспектива) // Славяне и их соседи. Этнопсихологический стереотип в средние века. М. 1990. С. 4-14

Na ir dar neklasikas D. Kuolys savo knygoje aptarinėdamas 16-17 a LDK istorinę literatūrą joje įžiūri panašių tendencijų atspindžius
p. 91
“Beje, Vytautas, savo valdas plėsdamas, M. Strijkovskio įsitikinimu, ne naują imperiją kūręs, bet vien pražuvusį baltų valstybingumą atstatyti mėginęs”.
“Politinės it kultūrinės baltų vienovės sampratą Lietuvos istoriografija netiesiogiai priešino renesanso idėjų išbudintam vokiečių ir slavų mesianizmui...”
p. 212
“...barokinė Lietuvos literatūra polemizuoja ir su vieningos “Sarmatų imperijos” samprata, priešindama šiai politinės baltų žemių vienybės ir “Lietuvos imperijos” idėją.
J. Radvano “Radviliada” pradedama nuo “lietuvių imperijos galybės ir didybės” – nuo “lietuvių genčiu”, įsiviešpatavusių “nuo Baltijos iki Juodosios jūros”, pašlovinimo. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė autoriaus regima kaip giminingų baltų genčių gyvenamas kraštas: “
D. Kuolys. Asmuo, tauta, valstybė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorinėje literatūroje (renesansas, barokas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992

Čia galima pridėti V. V. Sedovo darbus, kur nurodoma, kad baltarusiai savo etnografines ir kalbines ypatybes įgijo dar iki LDK susidarymo. Visa tai buvo baltiškojo substrato įtakos pasekmė. Žiūrėti В.В. Седов «Славяне верхнего поднепровья и подвинья», 1970. Arba žiūrime, pavyzdžiui, baltarusių archeologo Medvedevo straipsnį adresu
<a rel=nofollow target=_blank href="http://www.ac.by/publications/belling/hista13a.html">http://www.ac.by/publications/belling/hista13a.html</a>

Be to, antropologiniai duomenys rodo, kad baltarusių susidarymas visų pirma vyko asimiliacijos ir slavėjimo, o ne slavų kolonizacijos keliu. Į antropologinių tipų (visų pirma Valdajaus) paplitimo ir baltiškų hidronimų paplitimo koreliaciją atkreipė dėmesį dar В.В. Седов «Славяне верхнего поднепровья и подвинья» (dar <a rel=nofollow target=_blank href="http://gega.kryvia.net/mihr.html)">http://gega.kryvia.net/mihr.html)</a> Dalinė išimtis gali būti tik buvusios dregovičių žemės ir Bresto apylinkės.
<a rel=nofollow target=_blank href="http://gega.kryvia.net/mihr.html">http://gega.kryvia.net/mihr.html</a>

Tad kyla klausimas ar atsitiktinai LDK sienos šiaurėje rytuose ir, po 1569 m., pietuose neblogai atitinka Vanago pateiktą baltiškų hidronimų paplitimo žemėlapį (pateiktą knygoje “Lietuvių etnogenezė”).
Šiaurėje šis sutapimas gan neblogas.
Šiaurės rytuose už maksimalių LDK sienų lieka kampas siekiantis Maskvą ir Tverę. Tačiau, jeigu pažiūrėti ugrofiniškų hidronimų paplitimo ribas (V.V. Sedov...) matome, kad ten jos persikloja su baltiškais hidronimasi ir netgi “įlendą” į LDK teritoriją. Be to, jei pažiūrėti į “Lietuvių etnogenezėje” pateiktas baltiškųjų archeloginių kultūrų paplitimo ribas, tai minėtoje teritorijoje baltai buvo tik santykinai epizodiškai.
Rytuose LDK didžiausio išsiplėtimo laikų siena “išlenda” už baltiškųjų hidronimų arealo. Tačiau, jei Okos aukštupio iškyšulio sienas sulyginti su Moščino kultūros (5-8 a.?, rytų galindai?) ribomis, sienų nesutapimas gerokai sumažėja. Be to, ši teritorija buvo vėliausiai prijungta prie LDK ir anksčiausiai prarasta – 1494 m., centrinei mūsų šalies valdžiai, atrodo, to netgi nelabai pastebėjus. Kitaip tariant, baltų gyventa čia tik epizodiškai, jie čia atėjo į ugrofintų apgyventas žemes. Ir LDK buvimas šiose žemėse buvo gan epizodiškas.
Kas įdomiausia, LDK pietinė siena po 1569 irgi neblogai atitinka Vanago pateikta baltiškų hidronimų paplitimo žemėlapį – vakarinėje dalyje periferinio arealo ribas, o rytuose – pagrindinio.

Beje, ir lietuvių žygiai, kuriais Mindaugo laikais buvo siekiama ne vien tik parsigabenti grobio, bet ir pajungti savo kontrolei tam tikras teritorijas, buvo nukreipti 2 kryptim- į Smolenską (kurį lietuviai netgi buvo trumpam užvaldę) ir Brianską (vienas bandymas iššaukė Burundajaus žygį į pietų Lietuvą 1259 m., tačiau, nepaisant to, 1263 m. Mindaugas vėl žygiavo į šią kunigaikštystę – viskam sutrukdė Mindaugo nužudymas).

Beje, ir Turovo Pinsko kunigaikštystės valdovai, nepaisant to, kad jie buvo pravoslavai, atrodo, jau 13 a. pradžioje nelaikė lietuvių svetimesniais už bendratikius ir kaimynus irgi rusus iš Haličo-Volynės žemės. Pinskiečiai džiaugėsi, kai volynėnų kariuomenė sumušė per Pinsko žemę namo traukusį lietuvių būrį. Bet, to pačio rusų metrščio duomenimis, prieš tai ... tie patys pinskiečiai perspėjo lietuvius apie artėjančius nedraugingai pastarųjų atžvilgiu nusiteikusius volyniečius.

Aišku, tai gali būti susiję su šaltinių stoka, galima tai susieti su krašto nusilpimu, tačiau palyginkite atkaklias polockiečių kovas su Kijevu 11-12 amžiuose ir Polocko patekimą lietuvių valdžion ir buvimą joje.

Be to, Tikrosios Lietuvos (Lituania Propria) rytinė ir pietinė sienos, nelabai sutampa su kokiomis nors žinomomis administracinėmis sienomis. Į ją įeina Minskas, kurio prijungimo prie Lietuvos laikas nežinomas (kai kurie šią datą nukelia net į Gedimino laikus). Tačiau už jos ribų lieka Polockas, kuris prie Lietuvos prijungtas 13 a. viduryje, ne ką vėliau nei Naugardukas. Labai aiškių ribų Lituania Propria Gudijos teritorijoje, atrodo, neturi (žr. <a rel=nofollow target=_blank href="http://lithuania.host.sk/etno/spiridonov-ru.htm).">http://lithuania.host.sk/etno/spiridonov-ru.htm).</a> Tačiau, jei palyginsime apytikres ribas nubrėžtas Spiridonovo, jos gaunasi gana artimomis slavų-baltų kalbų ribai apie 1000 m. (bent jau tai, kuri pateikiama knygoje Pietro Umberto Dini “Baltų kalbos. Lyginamoji istorija”. Ir spėjamai Kijevo Rusios sienai iki naujos ekspansijos į lietuvių ir jotvingių žemes pradžios. O štai baltarusių archeologas Zajančkovskis šią siena susieja su Brūkšniuotosios keramikos kultūros ir Dniepro-Dauguvos kultūros ribomis. Beje, pažiūrėkite į šiaurinę Minsko vaivadijos rytinės sienos dalį ir palyginkite su Brūkšniuotosios keramikos kultūros rytinę riba. Sakyčiau, dar geresnis sutapimas.

Aišku, viduramžiais religija vaidino didžiulį vaidmenį. Tačiau baltiškosios pagonybės likučiai baltarusių etbografijoje buvo gan žymūs net ir palyginti nesenais laikais (jau nekalbant apie baltiškojo substrato įtaką aplamai). O viduramžiais tai turėjo jaustis daug stipriau. Juk buvusios Kijevo Rusios kunigaikščiai, valdę iki 13 a., į istoriją įėjo būtent savo senaisiais pagoniškos kilmės vardais. Jei neklystu, pirmasis rusų kunigaikštis žinomas krikščioniškuoju vardu – tai Aleksandras Neviškis. O čia kalba juk eina apie pačią viršūnę (kurią atėję lietuviai nušalindavo).

O štai Polocke, kuris buvo anksti prijungtas prie Lietuvos ir kuriame baltiškieji elementai ypač stiprūs, gali būti, kad pagonybės elementai turėjo būti jaučiami daug stipriau nei vidutiniškai buvusioje Kijevo Rusioje
“на Полацкай Крыўі ў XI-XII стст., у адрозьненьне ад усходнеславянскіх абшараў, так і не адбыўся акт хросту, інсьпіраваны князямі (прыкладам: Кіеў 988 г., Ноўгарад 990 г.), хрысьціянізацыя ж, як павольны працэс узаемадзеяньня новай рэлігіі й трывалых паганскіх традыцыяў, афіцыйна была ўхвалена ў Полацку толькі ў пачатку XII ст., што надалей спрыяла ўзьнікненьню архаічных (pro paganus) формаў праваслаўя, якія й у XIX ст. спрыялі захаваньню паганскага зьместу ў фармальна ахрошчанай культуры Беларусі”
Лобач У. Да пытання аб хрышчэнні Полацкай Крыўі // “Беларусь у сістэме трансеўрапейскіх сувязей у I тыс. н. э.”. Тэзісы дакладаў і паведамленняў міжнароднай канферэнцыі, Мінск, 12-15 сакавіка 1996 г. Мн., 1996. С. 51.

Beje, ir Hendrikas Latvis, minėdamas Polocko politiką Livonijoje, priekaištauja Polocko kunigaikščiui, kad šiam rūpi tik duoklė, o į krikščionybės platinimą jis nekreipiąs dėmesio. Toks požiūris į religiją nelabai tinkamas krikščioniškam valdovui, tačiau kažkiek susišaukia su 100 metų vėliau pareikšta garsiąja Gedimino pozicija. Aišku, galima manyti, kad Hendrikas Latvis tiesiog bando apjuodinti priešą, bet visgi jo pateiktos žinios labai jau neblogai įsipaišo į Lobačiaus pateiktus duomenis.

Tad kas gi buvo LDK kūrimas – tiktai paprasčiausias užkariavimas ar visgi, labai daugeliu atvejų, savotiška šiaurės rekonkista. Ar faktoriai (čia turiu omenyje ne ordino invaziją), kuriems veikiant žemgaliai iš didelės neapykantos lietuviams apie kurią Henrikas Latvis praneša aprašydamas 1203-1208 įvykius, vėliau pereina į didelę draugystę, o pietų kuršiai (senasis šio krašto branduolys) 1260 Durbės mūšio lauke perėję į lietuvių pusę atkakliai užsispyrę išlaikė šią poziciją ir tapo karščiausiais žemaičiais, dėl kurių su lietuviais draugavo jotvingiai ir masiškai Lietuvon pasitraukė skalviai, nadruviai, bartai, pavįslio prūsai, neveikė ir rytuose, žemėse, kurias galima būtų sąlyginai pavadinti baltarusiškomis. Juk ir Livonijoje pirmasis lietuvių sąjungininku tapo pravoslavas ir buvęs Polocko vasalas (?) Gercikės kunigaikštis Visvaldis-Vsevolodas. Ir, jei spręsti pagal Henriko Latvio kroniką, sugyveno jis su lietuviais labai netgi neblogai. Kaip kažkurioje “Būtovės slėpinių” laidoje pastebėjo Gudavičius jei ne kryžiuočių įsiveržimas, tai Lietuvos valstybė būtų natūraliai apėmusi visą Prūsiją, Sūduvą, dabartinę Latviją (panašią mintį, atrodo, yra išsakęs ir Tomas). Gudavičius dar ta proga pridėjo maždaug aiškinimą, kad su panašiais (t.y. su baltais) daug lengviau susitarti. Kiek gi šis dalykas galiojo rytuose. Gal ir ten vyko panašus procesas (tiesa, apsunkintas vėlyvo lietuvių krikšto, turtingiausių bei labiausiai išvystytų žemių praradimo ar nusiaubimo karų su kryžiuočiais metu ir pan.). Bent jau sutapimų sakyčiau daugoka.

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Givenu tam kad tau padeciau


Author:
Marius
[ Edit | View ]

Date Posted: 08/ 8/04 11:53:42

Tu myli zmogu,bet jis taves nemyli,
Tu turi svajone,bet ji neissipildo,
Tu turi beda,bet niekaip negali jos iveikti.
Ir niekas negali tau siose bedose padeti,
Tai pabandykim sias problemas isspresti kartu.
(<a rel=nofollow target=_blank href="http://www10.brinkster.com/litukai/zenklas.jpg)">http://www10.brinkster.com/litukai/zenklas.jpg)</a>

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: adsd


Author:
sadasd
[ Edit | View ]

Date Posted: 11/ 8/03 14:31:29

JUS LOHAJ!!!!!!!!!!!!

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: visuomene


Author:
Paulius
[ Edit | View ]

Date Posted: 12/30/02 13:35:15

Sveiki sulauke griztancios Saulutes,
Idomiai paskaitinejau jusu nuomones. Tikiu, kad suklastota ar nuslepta musu praeitis, anksciau ar veliau, paaishkes. Apie istorija, prisipazinsiu, nenusimanau. Bet... pastebejau, kad istorikai nenusimano apie visuomenes sandara ir jos raida. Pvz. prilyginciau jei fizikai nesugebetu atlikti paprasciausiu arimetiniu veiksmu. Nors istorikams garbes nedaro, bet del tokios padeties kalti yra sociologai. Jei mano pastebejimas sudomino, placiau apie tai "Moksle ir Gyvenime" (2001, Nr.1) straipsnis "Socialiniai mokslai ir gyvenimas". Beje, savo nusimanyma galite lengvai pasitikrinti rasydami savoku apibrezimus sekantiems zodziams: asmuo, sheima, gimine, gentis, bendruomene, tauta, valstybe, minia, gauja, visuomene. Mielai perskaityciau jusu apibrezimus. Linkiu jums visiems tapti mokslininkai, tyrinetoju turime uztektinai.
Sekmes
Paulius

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Viena is diskusiju Ore


Author:
vikingas
[ Edit | View ]

Date Posted: 11/ 3/02 02:08:30

Sklaityti nuo galo (kaip ir visas istorijas:). Diskusija Ore phorume. Vidurnaktis. 30 % arba > visos diskusijos. Likusi dalis ore : <a rel=nofollow target=_blank href="http://phorum.ore.lt//index.php?f=1">http://phorum.ore.lt//index.php?f=1</a>

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27850&t=27837>
----------------------------------------------------------------

velniaZ,
paparciau,
zinau, kad tokie zmogai kaip jumi
nenori valdzion :) o juk kartaiZ gaila.

agree su tavim.
man tautos ir valstybes -
kulturos nesejai pirmiausia.

ir utilitarizmo motyvai cia nieko blogo -
imho, zymiai blogiau, kai net utilitarizmas slopinamas,
besivadovaujant istorijos pagrindu atsiradusiom emocijom =}

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27849&t=27837>
----------------------------------------------------------------

tam, kad skirtingos istorijos
vaidintu ish tikro svarbu vaidmeni,
reiktu ishkelti salyga,
kad daugelio kiekvienos valstybes piliechiu
daugelis poelgiu turetu griezhta ideologini pagrinda.

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27860&t=27837>
----------------------------------------------------------------


man taip pat
tautos konceptas
itartinas atrodo - kai jis virsta
agresyvios ideologijos pagrindu =}

nors po to pagalvoju, vis tiek klasifikuoti ir grupuoti -
zmogiska savybe, matyt, niekur nuo to nepabegsi.

ps.
tu apie europa, as apie rytus,
nevertheless, suprantu.

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27864&t=27837>
----------------------------------------------------------------

juk bet koks pradinis suskirstymas veda prie detalesnio,
shis savo ruozhtu dar toliau,
ir rezaultate vietoj zhmoniu turim
juodaodzhius,
kukluksklanininkus,
musulmomus ir yapius.

sad.

bet,
kaip Visinskis pasakytu,
"veiduok realybe".
shlamshtas ta jo realybe...

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27855&t=27837>
----------------------------------------------------------------

na taip,
bendravima slopinantis ideologiju poveikis
yra bene labiausiai veikiantis of them all.


pakanka prisiminti musishkius euroskeptikus.

velnias,
siaubingai negaliu pakest jokio ortodoksalumo ir fanatizmo.
nei tautiniu,
nei religiniu,
nei (kas mano nuomone, ish vis klaiku) ekonominiu
pagrindu.
chia ash - ortodoksas ir fanatikas :)


one human race!

p.s. Zverie, patikek, nenoretum pamatyt
kaip atrodytu mano Saules Valstybe
:P


This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27852&t=27837>
----------------------------------------------------------------

tas ideologinis pagrindas-motyvas
nebutinai yra isisamonintas -
tasai siaip ir yra blogis.
This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27848&t=27837>
----------------------------------------------------------------

paprasta:
patys konstruktyviausi santykiai ever - ekonominiai.
o kadangi pasaulis kiekviena diena vis naujai irodo,
kad kulturos dalis,
vadinama menu (pachia plachiausia imanoma prasme),
yra taipgi velnishkai utilitari,
tai minetu kaimyniu bendradarbiavimas galetu reikshtis praktishkai
visose
srityse,
ishskyrus ideologini tarpusavio supratima.

aishku,
piliechiai turetu ishkreipta
ir kiek nesveika pasaulio vaizda,
bet tai nevaidintu lemiamo vaidmens valstybiu
anei piliechiu gyvenimui.

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27846&t=27837>
----------------------------------------------------------------

zinau, kad tu pacifistiskai nusiteikeZ %)

nugaletojai - uhu,
bet imagine, koegzistuoja geografiskai
kelios valstybes.

valstybe A turi savo istorija apie save ir
apie kaimynine valstybe B

valstybe B turi savo istorija apie save ir
apie kaimynine valstybe A

ir sitos istorijos nesutampa visiskai.

klausimas: kaip imanomi kaimyniski santykiai
tarp valstybiu, kurios niekaip nesusiderina? =}

ps.
vikingai,
tavo page'e
nepadoriai lenda po 100 kartu
media playerio instaliacijos pasiulymas.
tas nera gerai.

pps.
bet paties page'o idea -
naudinga, dekavoju.


This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27845&t=27837>
----------------------------------------------------------------

kam chia mushtis?

nesuriebinant ir nesudramatinant
gaivaus vakaro,
drysiu teigti,
kad orwelo distopijose akcentuojamas
istorijos kintamumas gali ir nebuti
toks jau neitiketinas...

galu gale, tai,
kad istorija rasho nugaletojai
ishlieka nepajudinamu faktu. :)

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27844&t=27837>
----------------------------------------------------------------

...bet zhmones kartais pateikia absoliuchiai teisinga pavyzdi
(kokia naturistine analogija. arba istorine :)
ir tariasi irode absoliuchiai neteisinga,
tachiau idealiai atitinkanti analogija,
teigini.


i mean, jei Vycka prastume zhemaichius kryzhiuochiams,
tuomet tai buvo pateisinama didzhiosios politikos motyvais.
dabar tai niekaip nebutu pateisinta.

suskystejom :)

This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27843&t=27837>
----------------------------------------------------------------

ir isviZ istorija -
tai akcentu pasiskirstymo klausimas:
vienus saltinius nutyli, kitus isvieshini,
stai tau ir pagrindas tautos savimonei ugdyti =}

ps.
tik nemushkit is karto, velniaZ.
This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27842&t=27837>
----------------------------------------------------------------

...idomu stebet,
kaip zmogai rekonstruoja savo istorija,
ir jos pagrindu pradeda spresti apie dabarti,
nepagalvoje, kad ju istorinis pagrindas - ju paciu konstruktas.
This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27841&t=27837>
----------------------------------------------------------------


nereikia.
jau vien del to,
kad remiames dabartiniais istatymais ir normomis.
o kaip buvo tuomet - velnias zhino.
ir niekas niekada tiksliai nebesuzhinos. This message was sent from: ore_mental.
<http://phorum.ore.lt//read.php?f=16&i=27838&t=27837>
----------------------------------------------------------------

paskutini karta
kai diskutavau panasiu klausimu,
vos likau gyva...=}

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Aciu


Author:
vikingas
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/31/02 18:23:48

Aciu uz atlaiduma ir dar karta atsiprasau uz nesusipratimus. Taika ir ramybe. Kokie palaimos zodziai ar ne taip?
Su pagarba,
Aivaras

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Taika ir ramybe


Author:
TangoWango
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/31/02 18:09:58

Labas Aivarai,

Man tavo svetainė patinka, iš esmės manau ji yra labai naudinga. Kai gavau tavo laišką, apsilankiau ir visai teigiamai pasižiūrėjau, bet matai, poto, pasipylė kontra laiškai iš tų pačių lietuvių su pykčiu dėl spamo, ir tie laiškai keliavo į mano pašto dėžutę. Pagalvojau, kad gal čia
užjungei visus adresus į mailing listą ir tai buvo pykčio priežąstis. Šiaip iš esmės dėl tokios smulkmenos, gal neverta
pykti. Vienžo jei truputi pasikarščiavau, tai pamirškim, nes aš negalvoju nieko blogo apie tamsta. Vat kai būna grynai komerciniai laiškai, tada nervuoja, o čia istorija --labai geras dalykas. O tavo svetainę aš aplankysiu ir paskaitinėsiu. Taigi pamirškim tuos pykčius, -- taika ir ramybė.

:)

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: apie si puslapi


Author:
Vikingas
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/31/02 16:35:00

Si puslapi kuriau savo laisvalaikiu, tiesiog noredamas, kad kiek imanoma daugiau zmoniu suzinotu apie jau pamirsta Lietuvos istorija.
Galeciau jusu paklausti 193.219.139.5 na kodel jus visgi toks piktas?
Zinau metodas neetishkas, bet pasiulyk kitoki buda kaip informuoti zmones apie gerus dalykus ir etiskai internete?
Dar karta su pagarba
Aivaras

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Atsiprasau


Author:
vikingas
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/31/02 16:27:53

Visu atsiprasau uz toki buda reklamuoti si web puslapi(site). Jeigu manote, kad ji reikia uzdaryti tai ir uzdarykite. Jei manote kad informacija tokiu budu pateikta yra kenksminga visiems, tai darykite kuo greiciau! Pykti nesiruosiu, nes zinau ant kiek pikti tautieciai. Todel paskubekite, uzdaryti si niekam nereikalinga kampeli. Dar karta atsiprasau visu lankytoju, kad pazeidziau ju garbe, laika ir pasto dezutes. Tiesa tai buvo paskutinis kartas, kai panaudojau tokias drastishkas priemones. Kagi, atsuprasahu. Su pagarba Aivaras - Vikingas.

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: TU DAR PASIUNTINESI SAVO SPAMA LAMERI


Author:
tangowango
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/29/02 13:02:40

TU DAR PASIUNTINESI SAVO SPAMA LAMERI TAI TAVO VISA SVETAINE PAKIBS, O PATS ILGAI NEGALESI IJUNGTI KOMPO

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Kaip klausti


Author:
Vikingas
[ Edit | View ]

Date Posted: 10/19/02 15:06:29

Jei siunciate zinute, puslapio virshutiniame deshiniajame kampe pamatysite: [ Contact Forum Admin ]-reishkia siuti maila man.[ Go back to main message index ]- sugryzti i pagrindini diskusiju langa [ Post a new message ] - issiusti nauja zinute. Galite taip pasirinkti ir emociju ikoneles.

[ Post a Reply to This Message ]

Subject: Pradzioje buvo zodis, o po to jau klausimai... .


Author:
Aivaras
[ Edit | View ]

Date Posted: 09/11/02 22:03:41

Sveiki, cia tik ivadinis zodis. Tikiuosi padesite palaikyti pokalbi, o ne monologa. Jei norite klausti -klauskite, jei norite ka pasakyti - sakykite. Vienu atveju jus rasite atsakyma (teisnga arba neteisinga:), kitu bendraminciu arba ...:) Taigi pradzioje buvo zodis (mintis) ir jis tapo regimu visiems ... .

Aivaras

[ Post a Reply to This Message ]
Replies:

Main index ] [ Archives: [1] ]


Post a message:
This forum requires an account to post.
[ Create Account ]
[ Login ]
[ Contact Forum Admin ]


Forum timezone: GMT+0
VF Version: 3.00b, ConfDB:
Before posting please read our privacy policy.
VoyForums(tm) is a Free Service from Voyager Info-Systems.
Copyright © 1998-2019 Voyager Info-Systems. All Rights Reserved.